Категория: Новини

Филаделфийската църква

Филаделфийската църква

Филаделфийската църква (Откровение 3:7-13) Църквата с възможности       Това бил най-младият от 7-те града. Основал го е Атталус Филаделфус, който управлявал Пергам от 159 до 138 г.пр.Хр. Атталус обичал своя брат Евманеус и нарекъл града Филаделфия (град на братската…

Църквата с репутация

Църквата с репутация

Сардис (Откровение 3:1-6): Църквата с репутация Сардис бил голям град с важни производства (бижута, бои, текстил) и с най-великата история на Изтока. Той се радвал на стотици години на сигурност, като бил разположен на висок хълм с отвесни канари от хлъзгави…

Църквата под влияние на окултизма

Църквата под влияние на окултизма

  Тиатирската църква (Откровение 2:18-29) Църквата под влияние на окултизма Това било малко градче с изобилна реколта, произвеждало пурпурна боя, имало трудови съюзи, ядели в езическите храмове, правели жертвоприношения на демоничните богове. Поради греха в църквата Исус се обръща към нея…

Църква без компромати

Пергамската църква (Откровение 2:12-17) Църквата без компромис   За християните Пергам е бил трудно място за живеене като центърът на гръцката религия и окултизчм. Пергам никога не възприел римските традиции и пътища, а е пазел гръцката религия, мислене и култура.  …

Умиращата църква

Умиращата църква

  Смирненската църква (Откровение 2:8-11) Умиращата църква поради жестоки гонения   Смирна е била преследвана от 100 г. до 316 г. през управлението на 10 императора (Откровение 2:8-11). Но християните излезли от битката като победители. Името на града означава “смирна”…