БКП за процес срещу евангелските пастори

Решение на ПБ на ЦК на БКП за организиране и провеждане на процес срещу евангелските пастори

София, преди 24 януари 1949 г.

Строго – поверително!

По процеса на евангелистите и др.

 1. Да се организира един централен процес, в който да бъдат привлечени 15 от обвиняемите, шефовете на секциите и влизащи в състава на Върховния съвет на Обединените евангелски църкви, които са извършили най-тежки  престъпления спрямо интересите на народа и сигурността на страната. Към  тоя процес могат да бъдат привлечени като свидетели и други обвиняеми,  които не се включват в централния процес.
 2. Да се организират 4 други процеса по линия на отделните секти, в които да бъдат съдени и разобличени останалите обвиняеми, извършили шпионски и други престъпни деяния срещу народната власт. Някои от тези  процеси могат да бъдат организирани в провинцията, без да се вдига голям  шум по тях.
 1. Крайният срок за връчване [на] обвинителния акт на обвиняемите е 7 февруари т.г. Най-малко два дни преди това обвинителният акт да бъде представен за преглеждане от специалната комисия при Политбюро11.

По изготвяне на проектообвинителния акт е отговорен главният прокурор  др. Димитър Георгиев.

 1. Най-късно на 25.ІІ. т.г. да започне разглеждането на централния про- цес, с оглед до 2 или 3 март да бъде приключен.
 2. За общо наблюдение по организацията и изнасянето на процеса се определят от Политбюро др. др. Минчо Минчев, Владимир Поптомов и Антон Югов.
 3. Създава се комисия за непосредственото ръководство на процеса в състав: др. др. Димитър Георгиев, Руси Христозов, Владо Топенчаров, Илия Тимев и Георги Ганев.
 4. За прокурори по централния процес се определят: главният проку- рор на Републиката др. Димитър Георгиев и прокурорът при Соф[ийска] обл[астна] прокуратура др. Цаков.
 5. За председател на съда се определя др. Унджиев. Др. Илия Тимев и др. Унджиев да определят подходящи членове за съдебни заседатели.
 6. След публикуването на обвинителния акт ЦК да нареди съответните организации да вземат инициативата за провеждането на широка разобли- чителна работа сред верующите. Самите верующи да излизат с открити разобличителни изложения и телеграми в пресата против обвиняемите.  Отговорник др. Масларов.
 7. Да се използва широко печатът и радиото за разобличаване на тия шпиони и диверсанти, които са скривали своите престъпни действия зад религиозните секти у нас, злоупотребявайки с религиозната свобода в стра- ната и религиозните чувства на верующите. Отговорник др. Вл. Поптомов.
 8. 1 При изготвяне на обвинителния акт трябва и провеждането на про- цеса да се има предвид следното:

а) Основният момент в обвинителния акт трябва да бъде политическо-
то обвинение за шпионаж, изменничество и предателство на обвиняемите  срещу собствената им родина, като се използват изобилните материали на  дознанието.

б) Обвинението и процесът да бъдат юридически издържани и законно  обосновани.

в) Изхождайки от политически съображения, въпреки че мнозина от  обвиняемите заслужават най-тежко наказание, при произнасянето на съда  да се избегне издаването на смъртни присъди.

ЦДА, ф. 146Б, оп. 5, а.е. 611, л. 1. Оригинал. Машинопис; Д. Калканджиева. Българската  православна църква и държавата 1944–1953. С., 1997, 281–283.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *