МВнР за дейността на Икуменическия съвет в Женева

Писмо от МВнР до дипломатическите представители на НРБ

с молба да събират и изпращат сведения за дейността

на Икуменическия съвет в Женева, Ватикана,  
Англиканската епископална църква и различните протестантски   църкви във връзка с използването им за пропаганда

и влияние от западните държави

София, 14 януари 1949 г.

 

Министерството на външните работи има чест да помоли Вашето лич- но участие и ръководство в събирането и изпращането на информации по  религиозния въпрос в страната, в която представлявате Народна република  България.

Сведенията по църковния въпрос станаха напоследък от особено значе- ние, тъй като външната политика на САЩ засили неимоверно много своята  дейност по известната вече у нас и в чужбина международна църковна линия.  Считайки неудобно да действа директно и явно, САЩ използват реакцион- ните църковни организации, за да пропагандират успешно своите идеи за  господство над света.

Главно нас ни интересуват действията на Икуменическия съвет в Же- нева, който ръководи така нареченото световно движение за обединение  на християнските църкви (икуменизма), на Ватикана и на Англиканската  епископална църква.

Разбира се, на първо място нам са необходими информативни материали  за евентуалните връзки на местните национални църкви с Икуменическия  съвет и Ватикана с оглед разкриване намеренията на тези международни  църковни организации към различните изповедания в Народна република  България.

По-специално ние молим да следите и ни пращате сведения за полити-
ката на различните протестантски църковни обединения, чиито централни  ръководства се намират в САЩ и които според уверенията на компетентните места се занимават освен с чисто религиозна дейност и друга дейност в полза  на империалистическия лагер.

Например, методистките евангелски църкви, чийто борд се намира в  САЩ, имат свои методистки църковни мисии в около 70 страни в света с  повече от 10 000 000 членове. Твърди се, че тези методистки църковни ми- сии, които се ръководят от епископи на Методистката църква, се занимават  не само с религиозна дейност.

В Народна република България, както е известно, имаме няколко евангел- ски църкви (деноминации) и за нас представлява голям интерес да знаем въобще  дейността на тези евангелски църкви както в САЩ, така и в други страни.

Като се има предвид, че страните от империалистическия лагер про- веждат своята външна политика както по политическа, стопанска и военна,  така и по църковна линия, то за това и нам е нужно да бъдем своевременно  и всестранно информирани за използването на международните църковни  организации от тези страни.

Това толкова повече се налага сега, след станалото през месец юли  миналата година в Москва Всеправославно съвещание, където се разкриха  агресивните намерения на икуменистите и Ватикана към православните  църкви и страни.

Пълномощен министър:

ЦДА, ф. 165, оп. 9, преписка 376, л. 7–8. Копие. Машинопис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *