ЙОАН ДАМАСКИН за Антихриста

Трябва да знаем, че антихристът наистина ще дойде, макар че антихрист е и всеки, който не изповядва, че Божия Син е дошъл в плът и че Той е съвършения Бог, и е станал съвършен човек, без да престава да бъде Бог, то все пак антихрист се нарича предимно този, който ще дойде при свършека на света. И тъй, задължително условие преди той да дойде е Евангелието да бъде проповядвано на всички народи, както е казал Господ, за да изобличи противящите се на Бога иудеи, защото Господ им казва: “Аз дойдох в името на Моя Отец, и Ме не приемате; но, ако друг дойде в свое име, него ще приемете” (Иоан 5:43).

И апостолът е казал: “Задето не са приели любовта на истината за свое спасение. И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата” (2Сол. 2:10,11,12). И тъй иудеите не са приели Господ Иисус Христос, истинския Божи Син и Бога, а ще приемат измамника, който сам себе си ще нарече бог. За това, че той ще се нарече бог, ангела, който поучава Даниил, казва така: “За боговете на бащите си не ще помисли” (Дан. 11:37). И апостолът: “Никой да ви не прелъсти по никой начин; защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог” (2Сол. 2:3,4). Апостолът, казвайки “в Божия храм”, има предвид не нашия, а древния иудейски. Защото той няма да дойде при нас, а при иудеите; не с Христос, а срещу Христа и християните. Затова и се нарича антихрист.

И ще бъде проповядвано това евангелие на всички народи (Мат. 24:14), тогава и ще се открие беззаконникът, чието явяване, по действие на сатаната, е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно прелъстяване на ония, които загиват, него Господ Иисус ще убие с дъха на устата Си, и ще изтреби чрез блясъка на Своето пришествие (2Сол. 2:8,9,10). И тъй, не самия дявол ще стане човек, подобно на това, както Господ се е въчовечил, – да не се случва! Но ще се роди човек от блудство и ще приеме в себе си цялата сила на сатаната. Защото Бог, предвиждайки бъдещото развращаване на волята му, ще допусне дявола да се всели в него.

И така, той ще се роди, както казахме, от блудство, ще бъде възпитан тайно, после внезапно ще се въздигне, ще се възпротиви и ще се възцари. В началото на своето царуване, или по-добре мъчителство, той ще се прикрие под булото на святостта, но когато укрепне, ще гони Божията Църква и ще разкрие цялата си злоба (2Сол. 2:9). Той ще дойде с поличби и лъжливи чудеса, фалшиви, а не истински, и ще прелъсти и ще отвърне от живия Бог тези, които имат слаб ум; за да прелъсти, ако е възможно, и избраните (Мат. 24:24).

Тогава ще бъдат изпратени Енох и Илия Тесвитянина (Мал. 4:9). Те ще обърнат сърцата на бащите към чедата им, тоест синагогата към нашия Господ Иисус Христос и към апостолската проповед, и ще бъдат убити от антихриста (Откр. 11:3). Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето (Деян. 1:11), тоест ще дойде съвършения Бог и съвършения човек, със слава и сила, и ще убие с дъха на устата Си човекът на греха, синът на погибелта (2Сол. 2:8). И тъй, никой не трябва да очаква Господа от земята, а от небесата, както Сам Той е потвърдил.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *