Списък на религиозни институции регистрирани от 01.01.2003 до 31.05.2008

„ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ОГНЕНА ВЯРА“ РИ                                     17.02.2003

„МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ“ РИ                                            18.02.2003

 „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ОБЕДИНЕНИ БОЖИИ ЦЪРКВИ“ РИ          21.02.2003

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ СИЛА“ РИ                                    25.02.2003

„ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ШАЛОМ“ РИ                             26.02.2003

„БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА“ РИ                                                  28.02.2003

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН“ РИ                                                 28.02.2003

 „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БЛАГА ВЕСТ“ РИ                  04.03.2003

„БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ“ РИ                           04.03.2003

„БАХАЙСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ“ РИ                                         04.03.2003

„ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО“ РИ                                                   04.03.2003

„КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ РИ                                     04.03.2003

„НОВОАПОСТОЛСКА ЦЪРКВА“ РИ                                                   04.03.2003

„ОТВОРЕНО БИБЛЕЙСКО БРАТСТВО“ РИ                                        04.03.2003

„ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ“ РИ                                        04.03.2003

„АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА“ РИ         04.03.2003

„ЕВАНГЕЛСКА МЕТОДИСТКА

  ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ РИ                                    05.03.2003

„РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ РИ               05.03.2003

„СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ

  ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ РИ                                                             05.03.2003

„СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ

  ОТ СЕДМИЯ ДЕН СЪКРАТЕНО СЦАСД“ РИ                                     05.03.2003

„ЦЪРКВА АДВЕНТИСТИ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

  РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ“ РИ                                               05.03.2003

„ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ

 ОТ СЕДМИЯ ДЕН-РЕФОРМАТОРСКО

 ДВИЖЕНИЕ КЪМ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

 НА МЕЖДУНАРОДНОТО МИСИОНСКО ОБЩЕСТВО“ РИ                  05.03.2003

„БЪЛГАРСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА“ РИ                                        06.03.2003

„БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА НА НАЗАРЯНИНА“ РИ                                   06.03.2003

„ДУХОВНО ХРИСТИЯНСКО ОБЩЕСТВО ВСЕМИРНА

 ИЗКУПЕНА ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ РИ                                               06.03.2003

„СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ“ РИ                                06.03.2003

„СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ БАПТИСТКИ

  ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ РИ                                                             06.03.2003

„СДРУЖЕНИЕ СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ СЪБРАНИЯ“ РИ                06.03.2003

„СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ

  ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ РИ                                                             06.03.2003

„ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС

  НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В БЪЛГАРИЯ“ РИ                 06.03.2003

„БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА

 ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА“ РИ                                                   01.10.2003

„БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ РИ                                      23.10.2003

„МЮСЮЛМАНСКО СУНИТСКО ХАНЕФИТСКО

 ИЗПОВЕДАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ РИ                               09.12.2003

„ДИАМАНТЕН ПЪТ НА БУДИЗМА-БЪЛГАРИЯ“ РИ                             12.12.2003

„БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ЦЪРКВА“ РИ                                            31.12.2003

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ДАВ БЪЛГАРИЯ“ РИ                                 20.01.2004

„СВОБОДНА АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА НА ПЕТДЕСЯТНИЦА“ РИ         23.01.2004

„ЦЪРКВА НА ХРИСТОС В БЪЛГАРИЯ“ РИ                                        28.01.2004

„АПОСТОЛСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ РИ                                    30.01.2004

 „БИБЛЕЙСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ РИ                                          10.02.2004

„ЦЪРКВАТА В СЛИВЕН“ РИ                                                              16.02.2004

„ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ РИ                        01.03.2004

„ХРИСТИЯНСКО СДРУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТИ-РЕФОРМАТОРИ

 ВЕРЕН ОСТАТЪК-Р.БЪЛГАРИЯ“ РИ                                                 16.04.2004

„СВОБОДНА ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСКА ЦЪРКВА“ РИ                        04.05.2004

„ХРИСТИЯНСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА НА

  ИЗБРАНИТЕ -ХРЦИ“РИ                                                                   03.06.2004

„АПОСТОЛСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА“ РИ                                  05.07.2004

„ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ РИ                                                                 09.07.2004

„БАЛКАНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА“ РИ                                         28.07.2004

„ДОБРАТА ЦЪРКВА В СЛИВЕН“ РИ                                                  30.07.2004

„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ВЕТИЛ“ РИ                                                09.08.2004

„НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР“ РИ                                   01.09.2004

„НОВОЗАВЕТНА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ РИ                                       28.09.2004

„МОЛИТВЕНА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ РИ                                           28.09.2004

„ЕВАНГЕЛСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ РИ                21.10.2004

„БАПТИСТКА ЦЪРКВА НАДЕЖДА“ РИ                                               22.10.2004

„БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА“ РИ                                         10.11.2004

„ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ АЛИАНС РЕКАТА“ РИ           16.11.2004

„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР-СЛОВО НА ВЯРА“ РИ                               18.11.2004

„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЪЖИВЛЕНИЕ“ РИ                              19.11.2004

„БАПТИСТКА ЦЪРКВА ДОБРА НАДЕЖДА“ РИ                                  23.11.2004

„РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА

 ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ” РИ                                                               19.01.2005

„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ РИ                 02.02.2005

„НЕЗАВИСИМА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ РИ                                        15.02.2005

„ХРИСТИЯНСКО СЛУЖЕНИЕ ЗА БЛАГОВЕСТИЕ

 ВРЕМЕ Е ЗА ЖЪТВА“ РИ                                                                 21.02.2005

„БИБЛЕЙСКА ЦЪРКВА ВЯРА“ РИ                                                     09.03.2005

„ПОКРОВ ПРИСВЕТА ГОСПОЖА БОГОРОДИЦА“ РИ                        13.05.2005

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВСЕМИРНО УБЕЖИЩЕ“ РИ                     21.06.2005

„ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ БУДИСТКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ“ РИ      23.06.2005

„БАПТИСТКА ЦЪРКВА МИСИЯ“ РИ                                                   06.07.2005

„ХРИСТИЯНСКА ВСЕЛЕНСКА И АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА“ РИ            13.07.2005

„НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР -ТЕОФИЛ“ РИ                    15.07.2005

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА МЕСИЯ“ РИ                                              21.10.2005

„БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ РИ                                                 23.01.2006

„БОЖИЯТА ЦЪРКВА“ РИ                                                                   24.01.2006

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЖЪТВАРИТЕ“ РИ                                      28.01.2006

„БАПТИСТКА ЦЪРКВА ВЕТИЛ“ РИ                                                    03.02.2006

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА БЛАГОДАТ“ РИ                                         03.02.2006

„АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ МИСИЯТА“ РИ                                       27.02.2006

„БАПТИСТКА ЦЪРКВА ЕМАНУИЛ“ РИ                                               06.03.2006

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ РИ               13.03.2006

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЕЛ ШАДАЙ“ РИ                                         21.04.2006

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ

 ХРИСТОВО-СОФИЯ“ РИ                                                                   10.07.2006

 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НА СВЯТОСТТА“ РИ                                 14.08.2006

„ЕВАНГЕЛСКА МИСИЯ ЕС О ЕС“ РИ                                                 15.11.2006

„МЕЖДУНАРОДНО СЛУЖЕНИЕ ПЛАНИНАТА МОРИЯ“ РИ                30.11.2006

„АПОСТОЛСКА МИСИЯ ИДЕТЕ“ РИ                                                   25.01.2007

„ЦЪРКВА НА БОГА“ РИ                                                                     07.02.2007

„ХРИСТИЯНСКИ МИСИОНЕРСКИ

 ЦЕНТЪР-ДАРОМ СТЕ ПРИЕЛИ ДАРОМ ДАВАЙТЕ“ РИ                     23.02.2007

„ЕВАНГЕЛСКА ЛУТЕРАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ РИ                 28.03.2007

„БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА“ РИ       05.04.2007

„СЛУЖЕНИЕ НА ПО-ДЪЛБОК ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ“ РИ                10.04.2007

„ЦЪРКВА НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ БЛАГАТА ВЕСТ“ РИ                24.07.2007

„БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ РИ                  21.08.2007

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НОВА НАДЕЖДА“ РИ                               28.08.2007

„НЕЗАВИСИМА ХРИСТИЯНСКА ОБЩНОСТ“ РИ                                 04.10.2007

„АПОСТОЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА-ИСТИННО

 ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА“ РИ                                                          22.01.2008

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ПЪТЯТ ИСТИНАТА И ЖИВОТА“ РИ           10.03.2008

„СВОБОДНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ РИ                                        11.03.2008

„ЕВАНГЕЛСКА БИБЛЕЙСКА ХАРИЗМАТИЧНА

 ЦЪРКВА БОЖИЙ ДОМ“ РИ                                                               19.03.2008

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *