СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2018 г.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 г.
Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г. В сила от 01.01.2018 г.
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4

Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2018 г.

Наименование
Сума
(хил. лв.)
1.
За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница
1 200,0
2.
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната
2 600,0
3.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България
400,0
4.
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Католическата църква в Република България
60,0
5.
За ремонт на синагоги и подпомагане на религиозната общност на евреите в Република България
60,0
6.
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква в Република България
60,0
7.
За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България
100,0
8.
За ремонт на молитвени домове – паметници на културата
300,0
9.
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания
55,0
10.
За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в Република България
15,0
11.
Резерв
150,0
Всичко:
5 000,0

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *