Субсидии за вероизповеданията за 2012 г.

За 2012 г. субсидиите за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, са определени в Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Наименование Сума
(хил. лв.)
1. За ремонт на храмове, издръжка на българските православни църковни 700,0
общини в чужбина и на свещенослужители, работещи зад граница
2. За Българската православна църква (в страната) 1660,0
3. За мюсюлманското вероизповедание в Република България 180,0
4. За Централния израилтянски духовен съвет 30,0
5. За Арменската апостолическа православна църква 40,0
6. За други регистрирани вероизповедания 50,0
7. За ремонт на църковни сгради с национално значение 300,0
8. За издаване на религиозна литература и представителни научни 40,0
издания
Всичко: 3000,0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *