Субсидия за вероизповеданията в държавния проектобюджет за 2011 г.

от блога на международния юрист по религиозно право в Постдамския университет, д-р Христо БЕРОВ

Законът за държавния бюджет е важен нормативен акт за някои от вероизповеданията в страната, защото част от тях разчитат преимуществено и постоянно, вероятно и единствено, на приходи от държавната хазна чрез субсидия за вероизповеданията.

Правното основание, въпреки чл. 13, ал. 2 от Конституцията, което светската законодателна власт е предвидила са разпоредбите на чл. 28 ЗВ, както и чл. 4, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 ЗБжиРБ (за задгранични енории на БПЦ) във връзка с чл. 35, т. 9 ЗВ, чието предписание предвижда Дирекция „Вероизповедания“ да бъде орган, изготвящ съответните предложения за въпросните субсидии в държавния бюджет.
Проектът на Закон за държавния бюджет за 2011 година бе внесен в Народното събрание на 01.10.2010.
Министерството на финансите е публикувало законопроекта в следния файл: _Zakonoproekt-Budget-2011.pdf

На страница 220 от споменатия файл са обозначени сумите от субсидията за вероизповеданията, както следва:

За сравнение с настоящата 2010 г., може да се погледне таблицата по-долу, която съдържа цифрите от измененията на бюджета. Сравнение за останалите години може да се види в  таблицата най-долу и да се прочете тук.