Субсидии за вероизповеданията за 2007г.

За 2007 г., субсидиите за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, могат да се сравнят в Приложение № 3 към чл. 5, ал. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

Наименование Сума
(хил. лв.)
1. За ремонт на храмове, издръжка на българските православни църковни 750,0
общности в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница
2. За Българската православна църква в страната 1660,0
3. За мюсюлманското вероизповедание в Република България 210,0
4. За Централния израилтянски духовен съвет 30,0
5. За Арменската апостолическа православна църква 40,0
6. За протестантски вероизповедания 30,0
7. За издаване на религиозна литература, научни и социологически 30,0
проучвания
8. За ремонт на сгради и комплекс „Рилски манастир” 150,0
9. Резерв за възникнали извънредни ситуации 50,0
Всичко: 2950,0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *