Субсидии за вероизповеданията за 2009 г.

Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизпове-данията, за 2009 г. са отразени в Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

Наименование Сума
(хил. лв.)
1. За ремонт на храмове, издръжка на българските православни църковни 800,0
общини в чужбина и на свещенослужители, работещи зад граница
2. За Българската православна църква (в страната) 1900,0
3. За мюсюлманското вероизповедание в Република България 250,0
4. За Централния израилтянски духовен съвет 35,0
5. За Арменската апостолическа православна църква 50,0
6. За други регистрирани вероизповедания 35,0
7. За издаване на религиозна литература, научни и социологически изследвания
8. За ремонт на църковни сгради с национално значение 300,0
9. Резерв за възникнали извънредни ситуации 50,0
Всичко: 3300,0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *