СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2013 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012 г. В сила от 01.01.2013 г. […]
Чл. 6. (7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 3.  […]
Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7

№–––––––––––––– НАИМЕНОВАНИЯ –––––––––––––––––- Сума (хил.лв.)

1. За Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница…. 700,0
2. За Българската православна църква (в страната)…………………………………………………………………… 1660,0
3. За Мюсюлманското вероизповедание в Република България……………………………………………………….. 180,0
4. За Централния Израелтянски духовен съвет …………………………………………………………………………… 30,0
5. За Арменската Апостолическа православна църква …………………………………………………………………… 40,0
6. За други регистрирани вероизповедания ………………………………………………………………………………. 50,0
7. За ремонт на религиозни сгради с национално значение ……………………………………………………………. 300,0
8. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания …………………………………………… 40,0

Всичко:  3000,0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *