СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА 2014 г.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 от
ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г., обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.:

Разпределение на субсидията за вероизповеданията, 
регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2014 г.

 

 

Наименование

Сума 
(хил. лв.)

 За подпомагане на Българските православни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница


730,0

 За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната


2 000,0

За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското изповедание в Република България


230,0

За ремонт и строителство на храмове и манастири на Католическата църква в Република България


35,0

За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България


30,0

За ремонт и строителство на храмове на Арменската апостолическа православна църква в Република България


35,0

За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България


50,0

За ремонт на религиозни сгради на Българската православна църква с национално значение


350,0

За издаване на религиозна литература и представителни научни издания


40,0

Резерв


500,0

10.1.

в т.ч. за създаване на регистър, картотека и картографиране на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България 


50,0

Всичко:


4 000,0

 

2 comments for “СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА 2014 г.

  1. Естественно католици ерменци и евреи ще имат нещо (макар и съвсем малко) , а протестантските църкви дори и не фигорират в този списък. Естествено по две причини: Първо протестантските християни са много разединени и второ ръководствата не са направили необходимото да защитят правата на своето вероизповедание.

  2. Парите могат да ти отнемат, но спасението не могат.
    Брат, не обвинявай християните в разединение.
    Единство не се изгражда с критики, особено по повод на някакви пари.
    Нали за единство говорят всички.
    Хайде единство! Не пари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *