Дейвид УИЛКЕРСЪН: ВИДЕНИЕ за ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ (Глава 1) ИКОНОМИЧЕСКО ОБЪРКВАНЕ

 

ИКОНОМИЧЕСКО ОБЪРКВАНЕ

Срив в икономиката.

Непосредствено пред нас е икономически хаос от световен мащаб. В моето видение ясно видях, че идва икономическа криза. Много хора са видели същото в своите молитви. Не само американският долар ще има големи затруднения, но и всички други валути в света. Виждам как Европа е обхваната от силна икономическа обърканост, която после ще обхване Япония, САЩ, Канада и други страни в кратък период. Всъщност, това, което видях, не е само икономическа криза, а един икономически упадък с такива размери, които ще повлияят на жизнения стандарт на всички работещи в Америка и по целия свят. Страните, които сега контролират големи количества западна валута, също ще изпаднат в затруднение.

Особено това ще засегне арабските страни. Без съмнение пред нас лежат гладни години, изпълнени с финансови нужди и отчаяние. Колко скоро ще започне не е напълно ясно, но не е много далеч. Най-големите икономисти в света не ще могат да обяснят последвалия голям икономически хаос и в резултат на това, ще расте страхът от  голяма интернационална криза. Малко преди същинския икономически упадък още веднъж ще има измамлив икономически напредък, но той ще бъде за много кратко време.

Няколко добри години за подготовка.

Въпреки белезите на опасност от предстоящ икономически спад, години след 1973-а ще бъдат едни от най-цветущите и плодоносни в историята на човечеството. Въпреки строгата парична политика на правителствата, хората ще разпиляват парите си повече от всякога в съвременната история. Кредите ще станат почти неподлежащи на контрол. Видях много ясно, че годините на растящо благоденствие и по-нататъшен икономически растеж няма да продължат дълго. Приходите на църквата и обществата ще растат, заплатите ще се увеличават и жертвите за мисионерска дейност ще се повишават. Промъкващата се инфлация ще повишава все повече цените и заплатите. Пред лицето на влошаващото се икономическо положение, когато световната икономика ще достигне своя възход, ще има незначително замразяване на цените.

Когато през април 1973 година ми се даде това видение, Святия Дух ясно ми даде твърда увереност, че Бог ще ни даде достатъчно средства, за да можем да покрием всички дългове на нашата организация. Те гласяха така: „Ще има голям икономическа криза и скоро ще дойдат гладни години. Но преди това ще има и няколко цветущи години, които ще позволят да се подготвите за гладните такива. Работи и се моли, за да можеш да изплатиш всичките си дългове и се подготви за времето, когато доходите ще паднат! Получаването на доходи няма да бъде така свободно, но ако си свободен от дългове през трудните години, ще бъдеш в състояние да изпълняваш задълженията си и по-нататък. Не се плаши, не изпадай в паника, а се подготви за тези времена!

 

Банкрутиране на големи индустриални компании.

Вярвам, че ще преживеем рухването на някои от най-големите и известни корпорации. Виждам страшни трудности за голяма част от кредитните институции. Много хора няма да могат да погасяват кредите, които са взели и това ще доведе до хаос във действията им. Хиляди от дребните предприятия ще фалират. Три от четири от най-големите църковни деноминации ще бъдат принудени да работят на минимум, поради липса на средства. Много църкви ще банкрутират и редица независими мисионерски общества и църковни организации ще трябва да се изтеглят. Повечето християнски радио и телевизионни служения ще бъдат изоставени. Паричните недостатъци и трудности ще донесат страх и неувереност. Тези, които имат пари, ще се стремят да ги запазят и спестят. Правителството на САЩ трескаво ще реагират на развиващата се икономическа криза. Различни органи на правителството панически ще издадат голям брой необмислени спешни решения, като помощни средства на разсипващата се икономика,  но те ще произведат обратен резултат.

Президента на САЩ ще се опита един-два пъти да успокои по телевизията и радиото, че всичко ще се оправи и че най-добрите времена лежат пред нас. Но това няма да проработи. Хората няма да повярват на тези уверения и страхът им ще доведе до революция на изборите.

Автомобилната индустрията ще бъде силно разтърсена. Производителите на транспортни средства за почивка ще получат силен удар. Складовете ще бъдат пълни с готова продукция, но продажбите ще спаднат до минимум. Силно ще се намали продажбата на стопанските стоки, перспективата е мрачна за почти всички отрасли на промишлеността. Разпадане и разрушаване ще обхване първо отделните отрасли, след това и цялата промишленост.

Насочване към селото.

Внезапно ще възникне стремеж да се купуват селски дворове, парцел, земя или къща на село. Хиляди ще се искат да напуснат градовете с надеждата, че връщането към земята и природата ще им донесе сигурност. Ще има силен стремеж и много пари ще бъдат вложени в покупки на земеделски имоти на село от хора, които искат да си отглеждат животни и земеделски култури и така да имат независимо съществуване. Цената на земята бързо ще расте. Обработваемата земя до големите градове ще стане на такава висока цена, че само големите компании ще могат да я купят.

Трудности за профсъюзите.

На профсъюзите ще им бъде забранено да организират стачки, работниците повече няма да могат да си позволяват да не работят дори и една седмица. Правителствата ще вземат най-строги мерки срещу стачкуващите и срещу техните водачи, които няма да могат да получат помощ от никъде. Инфлацията ще доведе до изостряне на напрежението между работниците и администрациите, а на някои места, вследствие на стачка, ще бъде прекратено производството и ще се появи безработица.

Водачите на профсъюзите ще имат големи трудности в този икономически хаос и няма да знаят какво да правят. Ще се намерят пред ситуации, които ще изглеждат неразрешими, защото от една страна, ще бъде трудно да се стачкува, масите за преговори ще бъдат затворени, а продължителните стачки ще парализират работата в стопанските предприятия и ще увеличи разпада на икономиката. Подробностите не са ми ясни, но ясно виждам идващи трудности за профсъюзите. Спокойният труд ще стане мечта и ще настанат само бедствия и тревоги. Скоро ще станем свидетели на най-големите и разорителни стачки за всички времена.

Най-много ще пострадат тези, които не са подготвени.

Хора, които лекомислено пръскат пари и купуват непотребни материални неща, ще пострадат най-много. Спекулантите ги чакат трудни времена и много предприемачи ще бъдат напълно ликвидирани. Най-големия строителен бум е пред нас, както е предсказано в Библията. Но преди това онези, които се занимават със строителство, ще се разорят. За цялата строителна промишленост ще дойдат много тежки времена.

Служители, строящи скъпи здания в името на Бога, без да имат за това специално нареждане от Него, ще пострадат много. Започналите егоистични пътувания, включващи огромни проекти и големи суми пари, но които не се движат в съвършената воля на Бога, ще срещнат големи затруднения. Сега не е време за вземате на дългове, а за подготовка и изчистване от тежкото финансово тегло. Когато получих това видение, започнах да се съмнявам. Не се осмелявах да преча на хората, които в името на Бога започват големи строителства, изискващи големи суми пари. Аз зная колко голямо удовлетворение доставя построяването на домове за Бога.

Винаги съм проповядвал вяра в Бога и позитивно действие във вярата, не съм съветвал някого да отстъпва или да отлага нещо, когато Бог ясно му е показал да върви напред. Но видението беше толкова ясно, че съм принуден да го кажа. Чувствам голяма отговорност и съм длъжен да предупредя проповедниците и църковните организации да обмислят основно своите проекти и програми, изискващи големи суми. Някои от тях трябва да се отложат или да се отменят.

За християнските организации е крайно време да се погрижат повече за спасяването на хората, отколкото за строителство. През трудните години нашата активност трябва да се насочи преди всичко към личното свидетелство. Много религиозни организации ще могат да изплатят само процент от дължимите суми, а от това ще пострада мисионерската работа.

Даже притежанието на злато няма да носи сигурност.

Цената на златото ще се покачва. Но всички, които инвестират в тези стоки, за да намерят малко сигурност, ще преживеят трагична изненада. Макар цената на златото да достигне астрономически размери, това няма да е за дълго. Среброто също ще стане много ценен метал и цената му също много ще се покачи. Но и двете не ще могат да дадат сигурност на хората. Колебливата цена на тези метали, ще бъде част от цялата картина на объркването в икономиката, която обхваща света.

Вярвате или не – дори златото няма да задържи стойността си и хора, които са натрупали много злато, ще понесат големи загуби.

Нова световна валутна система.

За регулиране на паричния курс ще се опитат да приемат една валутна система. И въпреки, че курсът на долара ще се стабилизира, това ще е само привидно, малко преди голямото падение. А след това ще настъпи нова криза, която ще разтърси общите световни финанси. Ще минат години, докато отново се върне доверието в долара. Зная, че възстановената римска империя с времето ще стане една от най-могъщата база за световен лидер, който ще се появи, за да възстанови икономическият ред и несъмнено, именно той ще създаде световна система, наречена „жива кредитна карта”. Всички хора ще получават на челата и ръцете си невидими номера, които ще могат да се разчитат само с техника на базата на фотографията. Това ще са вероятно номер от три редици с по шест цифри: те ще бъдат разположени в основата на палеца. Този „белег” ще бъде поставен на всеки човек и никой не ще може да купува или продава без този невидим татуиран белег. Скоро ще се развие един вид световна кредитна система, от която държави ще могат да се възползват от „кредитни блокове”. Въпреки, че една световна парична система все още е въпрос на бъдещето, кредитната система скоро ще бъде въведена и ще послужи за основа на бъдещата световна търговска и финансова система.

Бъдете готови за това, когато чуете за контролиране на търговските договори, основани на международни комитети. За международната търговия ще бъдат изготвени точни инструкции и развитието на световния пазар ще бъде контролиран от най-великите държави.

С други думи, скоро ще преживеем развитието на световна търговска политика, контролирана от световен секретар, на когото са предоставени изключителни пълномощия и който е избран от всички държави, участници в световната търговия.

Самоубийства чрез предозиране на сънотворни.

Много хора ще бъдат неподготвени за рухването и икономическия хаос и ще прибягнат към самоубийство. Но станалите така познати сцени от икономическата криза в края на 20-те и началото на 30-те години, когато търговците се хвърляха от горните етажи на високите сгради, няма да се повтарят. И методът да се допре револвера до слепоочието и да се стреля, рядко ще се използва. Новият начин за самоубийство ще е прекомерни дози сънотворни лекарства и други упоителни средства. Някои много известни личности от търговския свят ще се самоубият чрез предозиране с наркотици. Тъй като много от богатите бизнесмени имат частни лични лекари, обществеността няма да бъде информирана за причините за „изненадващата” им смърт. Първоначално причината няма да е известна, но самоубийствата със сънотворни и наркотици така ще зачестят, че ще бъде невъзможно да се прикриват.

Нападки над еколозите.

Растящия икономически хаос ще доведе до противопоставянето на всички запори и ограничения, свързани със запазване на природата, които тормозят развитието на промишлеността. Всички области на науката, свързани със опазването на природата бяха на мода и предизвикваха интерес и уважение до момента, в които не се докоснаха до общи интереси и непосредствено не засегнаха личните доходи на всеки човек. Когато учените започнат да представят реални примери на застрашаване на околната среда от промишлените отпадъци, това ще доведе до рязко отдръпване и нападки от страна на предприемачите. Виждам растящи силни нападки над учените-еколози и защитниците на околната среда от експерти, които опровергават много от техните открития и предложения. В медиите ще има нападки над тези, които се занимават с опазване на природата и против замърсяването й. Ще стане много популярно да се противопоставят на защитниците на околната среда и да се провалят програмите им. Обединения и комитети за опазване на околната среда, като клуб „Сиера” ще бъдат подложени на сериозна критика. Ще бъдат обвинявани, че пречат на развитието и разработването на природните ресурси и за растящия икономическия хаос. Те ще бъдат направени „умилостивителни козли”, обвинени за енергийната криза, за оскъдицата от месо и хранителни продукти и безработицата. Не е трудно да се повярва в това, но това общество и научните направления силно ще пострадат и много от тях ще бъдат напълно закрити.

В настоящето вече се включват в действие могъщи сили, организиращи общественото мнение против действията на защитниците на околната среда.

Позитивно мислещите проповедници ще изпаднат в паника.

Онези, които проповядват, че целият успех в живота зависи от позитивно мислене ще открият, че тази монета има и обратна страна. Големи загуби, объркване и неуспехи ще разбие мисловния процес на мнозина добри хора, които погрешно са смятали, че техния успех и икономическо благополучие е плод на положителното им мислене. Но големи загуби, неуспехи и объркване ще срутят илюзорната кула на тези хора. Исус Христос беше защитник на правилното мислене. Бог потвърждава, че не ни е дал  „дух на страх, а на сила, любов и здрав разум” (2 Тимотей 1:7). Но много, иначе умни хора, са започнали да ценят силата на плътския ум.

Само тези, които проповядват Библията като основа на позитивното мислене на човешката воля, ще могат да предложат на хората истината, което ще им даде възможност да устоят в идващата криза.

Онези, които не оценяват властта и всемогъществото на Бога, а почитат силата на ума повече от обновяването на сърцето, ще бъдат разобличени като лъжливи учители. Позитивното мислене без праведен живот и страх от Бога не предлага надежда във време на световна и лична криза. Положителното мислене на човек може да е естествено при благополучие и успех. Но когато започнат да ни постигат неуспехи и сривове, може да ни помогне единствено свръхестествената намеса. Само тогава истината ще изплува на повърхността. Факт е, че никакво позитивно мислене на света не може да промени хода на историята, когато всичко отива към катастрофа. Нито проповедник, нито философ може да промени насоката на събитията, определена от Бога.

Повече протести и демонстрации.

Размириците и демонстрациите, както и плячкосването на 60-те години вече са история. Но не са отминали, защото видях, че идва нова, по-голяма вълна.

Виждам, че този път пуерториканците, кубинците и мексиканците ще се включат най-активно. От настъпващото икономическо объркване ще се подпалят нови демонстрации, размирици и граждански безредици.

Социалните програми за подпомагане ще се съкратят. Преди всичко малцинствата ще страдат от това. Тези парични ограничения и безработица, спирането на много производства, ще доведат до рязко намаляване на материалното ниво сред тези хора.

Не мога да повярвам, че някога ще видим края на насилието, проливането на кръв и размириците по нашите улици. Презирам тези неща и моля Бог да ни запази от повечето от тях, но съм повече от уверен, че най-лошото предстои да дойде. Видях да идват големи размирици в много от големите градове на Южна Америка. През идващите десетилетия Южна Америка ще бъде барутно буре, което ще експлодира във всички посоки.

САЩ ще бъдат обвинявани.

Въпреки, че Европа ще бъде виновник за икономическата криза, повечето нации ще обвинят Америка за това. Франция ще бъде една от най-яростните противници на Америка в света. Политиците и бизнесмените в Европа и Япония ще обвинят американските банкери и Вашингтон.

Драстично оттегляне на американските войски от Европа ще увеличат още повече объркването. Водачите на европейските страни ще се опитат да спечелят от анти американските настроения и да оформят порочна база за обхващане на търговията в свои ръце. Световната икономическа база ще се премести в Европа.

Икономически отдих.

Може би ще има пълно възстановяване от растящата криза и след това да дойде друг период от две богати и плодоносни години.

Само Бог знае бъдещето – какво ще стане с икономическия свят през идващото десетилетие, ще излезе ли напълно от кризите или те ще се задълбочат и ще се редуват с добри години.

Нямам ясно виждане за това. Но ми се струва, че ще има частично възстановяване, но като цяло състоянието на световната икономика ще остане хаотично до идването на антихриста. От този ден и през всичките следващи години светът ще бъде в страх и несигурност за бъдещето. Никога повече няма да има доверие в икономиката. Всеки период на икономическо оживление, ще води след себе си разорения и банкрут. Когато хората видят тези неща, те никога няма да могат да се освободят от чувството на страх. Ще дойде време, когато хората ще купуват, продават, ще строят, ще се женят и развеждат – но това ще бъде фалшиво спокойствие.

Библията предсказва, че точно в това време на лъжливо процъфтяване Исус Христос ще дойде в облаци, за да вземе Своята църква!

Внимание, трупането на пари няма да ползва!

Сега не е време за трупане на пари, защото няма да дадат реална сигурност. Напълно е възможно да преживеем времето, когато дори държавните застрахователни компании няма да могат да изплащат парите на клиентите си. Единствената истинска сигурност ще има в земята. Събраните пари ще изчезнат като пясък от скъсан чувал. Ще стане такова време, че всеки християнин трябва да се моли за всяко дарение в църквата и на мисионерското поле. Всяка монета, която не е давана за Божието дело, трябва да бъде дадена с точно определена цел. Безразборно даване само за успокояване на съвестта или за отърваване от Божия десятък в църквата повече няма да бъде приемлив от Господа. Тези, които са се покорявали на Божието слово и са давали щедро на драго сърце по време на плодородните години, в гладните години няма да им се наложи да просят хляб. Тези, които виждат трудните времена и се приготвят са мъдри.

Не купувайте нищо, от което нямате спешна нужда! Отбягвайте на всяка цена да правите дългове, при първа възможност продайте или разменете всичко, от което нямате нужда! Платете дълговете си, без значение какви жертви ще ви струват и поддържайте текущите си разходи, колкото може по-ниски! Свийте бюджета си! Не купувайте на кредит в никакъв случай! Това е опасно! Не изпадайте в паника! Достатъчно е да бъдете внимателни. Купете си добра и надеждна кола, пазете я и не я сменяйте! Не се опитвайте по някакъв начин да мамите Бога! Поддържайте отношенията си с Небето в добро състояние! Вашето бъдеще зависи от това. Жертвайте доброжелателно, доколкото можете за мисионерска дейност и за нуждите на дейността в църквата! Давайте и ще ви се дава! Тази новина получих, която да предам на всеки истински вярващ: „Благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред – и страдат.” Притчи 27:12.

Места от Словото за изучаване

 1.  „Недей се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди денят.” Притчи 27:1
 2. Внимавай да познаваш състоянието на стадата си и грижи се за добитъка си; защото богатството не е вечно и короната не трае из род в род.” Притчи 27:23-24
 3. Наистина всеки човек, колкото и яко да стои е само лъх. Наистина всеки човек ходи като сянка. Наистина всяка нищожност го смущава; трупа съкровища, но не знае кой ще ги придобие.” Псалм 39:6
 4. А праведните, като видят това, ще се убоят и ще му се присмеят и рекат: Ето човек, който не прави Бога своя крепост, но уповаваше на многото си богатство и се закрепваше чрез нечестието си.Псалм 52:6-7
 5. Не уповавайте на изнудване и не се надявайте напразно на грабителство; дори ако богатство изникне, не привързвай към него сърцето си.” Псалм 62:10
 6. „И казват: От къде знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния? Ето, такива са нечестивите! Винаги благоденстват! Умножават богатство! Наистина аз съм напразно очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка заран. Ако речех да говоря така, ето, изневерил бих на поколението на чадата Ти; И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно, до като влязох в Божието светилище и размишлявах върху сетнината им. Ти наистина си ги турил на плъзгави места, тръшнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси.” Псалм 73:11-19
 7. „В ден на гняв богатството не ползва, а правдата избавя от смърт…Който уповава на богатството си, ще падне, а праведните ще цъфтят като зелен лист.” Притчи 11:4,28
 8. „Хвърляш ли на него очите си – то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, както орел що лети към небето.” Притчи 23:5
 9. „Има тежко зло, което видях под слънцето: Богатство пазено от притежателя му за негова му вреда. И онова богатство се изгубва чрез зъл случай и не остава нищо в ръката на сина, когото е родил.” Еклисиаст 5:13-14
 10.  „Ето, ти си по-мъдър от Данаил, никаква тайна не се укрива от тебе; с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си и придобил си злато и сребро в съкровищниците си; с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти; затова, така казва Господ Йехова: Понеже си поставил сърцето си, като че е Божие сърце, затова, ето, ще докарам против тебе чужденци, страшните между народите; и ще изтеглят сабите си против красивите произведения на твоята мъдрост и ще помрачат блясъка ти; ще те смъкнат в ямата; и ще умреш както умират убитите, всред моретата.” Езекил 28:3-8

4 comments for “Дейвид УИЛКЕРСЪН: ВИДЕНИЕ за ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ (Глава 1) ИКОНОМИЧЕСКО ОБЪРКВАНЕ

 1. Някои важни точки по икономическото объркване
  То е по-скоро не объркване а пълна рецесия на границата на икономическа депресия и национално обедняване. Световната икономическа система завладява света с цел да изолира свободомислещите в беднота и да постави властимеющите в позицията и на хлебимеющи. В тях е ножа в тях и хлеба!
  Световният валутен борд не изигра нужната роля по пътя за Европа както уж ни го пророкуваха през 2007. Емиграцията се увеличава и то в най-лошия си вид на гурбет – не уредени и богатеещи имигранти. А временни и сезонни гурбетчии. Подобно е положението и в църквите особено нашите ромски такива зад граници които се превръщат в гурбетчийски центрове. Така следващото поколение не само няма постоянен адрес но поробена идентичност и се превръща отново в пътуващи чергари които прелитат и кацат там където има закратко има работни места. И така евангелизма се изражда докато в църквите остават само болни и бедни. Богати църкви в България са само онези които са намерили някой спонсор отвънка. Преди това беше Америка а сега Европа и по-късно може би и Австралия. Все държави от западен тип които нямат усет към българската верска нишка. А това не само променя евангелизма а го подлага атаките на една светска световна система която икономически деградира църквата докато от нея не остане нищо духовно. Една 40 минути проповед за даването предварително на една 20 минутна проповед от Библията, а хората си отиват от църквата и бедни и болни. Къде е отговорът?

 2. Още по време на омразния комунизъм един брат пастир се върна от международна Евангелска конференция,която се е провеждала в западна Европа.
  Сподели ми,че там са им раздали безплатно едно пророческо слова на млад брат-пастир от САЩ.
  Даде ми една книжка около стотина страници и ме помоли ако мога да намеря някой верен Християнин да я преведе на Български.
  Докато аз търсех нужния верен човек да я преведе,този мил брат е разбрал,че в тази книжка се пишело за падане на комунизма!?!
  А за това се ходеше на“курорт“в Белене за доста години!
  Дойде взема я и повече не я видях!
  От тогава до сега тази книжка излиза в няколко версии,но или някой нещо ще изреже или някой нещо ще до пророкува!
  И смешно и тъжно ми стана,че тези от Шумен,които я издадоха първи доста я бяха поизрязали!
  Попитах ги защо има много неща които не са в оригинал?
  Казаха ми,че я редактирали????????!?
  Дори и за децата в неделното училище е ясно,че едно пророчество или е вярно и се приема буквално и неотклонно или е фалшива сатанинска заблуда и категорично се отхвърля!
  Колко много трябва да е“пораснал“някой „християнин“че да се осмели да редактира и поправя Господното Слово!
  Още по-учудващо е,че дори и сам Дейвид Улкирсон (не съм сигурен така ли е)когато беше в България същото това пророчество се появи в съвсем нов и много променен вид!
  Ако някой е решил да публикува в пастор орг,нека първо да намери тази книжка първо издание в оригинал и буквално и точно да я преведе на Български!
  А,че света вържи към гибел се вижда и без пророчество!
  Та на колко много места сам Господ Исус и Апостолите го казват изпълнени и движени от Светия Дух!
  Скоро с болка споделих на моя Приятел,Господ и Спасител,че към когото и да простря ръка да му помогна и приятелство,колкото по-голямо добро му сторя толкова по жестоко ме оскърбява!
  А някои от тези хора са известни пастори
  Господ Исус ясно ми каза-поне само са те оскърбили!
  А идва време когато брат,брата ще предава на смърт!(нямам време и възможност да цитирам целия пасаж,но вие които сте си у дома вземете конкорданса и го намерете и прочетете
  )

 3. Здравейте, обръщам се към Иван Георгиев и бих искала да му кажа, че не валутният борд е виновен за нашата бедност, нека не бърка нещата из основи, знаете какво се случва, когато стъпите подвижни пясъци…
  Бъргария е бедна и загиваща ПОРАДИ КОМУНИСТИЧЕСКОТО Й МАФИОТСКОТО УПРАВЛЕНИЕ! Червените бандите и до днес се подчиняват на Москва и ни превръщат във варварска държава от азиатски тип. А ние спим и си чакаме новото заробване.

 4. Госпожо съгласен съм с вас. Комунистите са причина за много беди. Но нека не бъдем чернооки към всичко и всички, а трезво да отсъдим кое е право и кое не. Така прилича на истински християни!
  В Гърция да не би пак да им е виновен комунизма че фалираха под европейско управление? Нека не забравяме че валутния борд е оръжие в ръцете на запада така както комунизма е оръжие в ръцете на Русия. И прегледайте моля ви темата все пак като ще пишете! Кой налага хомосексуализма като стандарт, третия пол, плурализирането на ОЕЦ и мюфтията, Европейският парламент, доклада Луначек? Пак русия и комунизма ли?
  Аргументите ви звучат като по-скоро като нещо писано от Г-н Влаев и другите пътуващи в Европа ромски проповедници които вече нередко се титулуват и като апостоли. Някакъв пастор, някаква книжка, някакво пророчество. Напълно неясно – само звездата Г-н Влаев ясно и ярко грее на небосклона на написаното. Къде е само д-р Пеев да му поначеше стъргалото?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *