Дейвид УИЛКЕРСЪН: ВИДЕНИЕ за ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ (Глава 2) РЕЗКИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

РЕЗКИ КЛИМАНИЧНИ ПРОМЕНИ И ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

Резки промени във времето.

Резките промени във времето счупват всички рекорди в света. Някои експерти мислят, че те се предизвикват от големите количества пепел, изхвърлени във въздуха от вулканичните изригвания в Исландия и други вулкани, носени в атмосферата от въздуха.

Лично аз смятам, че досегашните резки промени в природата, са били обясними от науката. В миналите столетия също са се случвали катастрофални земетресения, ужасяваща горещина, големи наводнения и други необичайни явления. Но това беше сравнително рядко и след кризата отново настъпваше възстановяване.

В своето видение не видях нищо свръхестествено в това, което се е случвало до сега. Но аз много ясно видях, че всичко, което ни очаква, е свързано с Божието вмешателство. Светът трябва да се подготви за началото на големите бедствия, които могат да се обяснят само „свръхестествено”, свързани с рязката промяна на климата, силни земетресения, наводнения и страшни небесни явления, несравними с нищо до сега.

Земетресения в САЩ.

В недалеко бъдеще САЩ ще преживеят най-трагичния трус в историята си. Наближава денят, когато в тази страна средствата за масова информация ще съобщят ужасните новини – за най-силното и разрушително земетресение в историята. Това съобщение ще предизвика разпространение на паника и страх. Всички телевизионни програми ще преустановят подготвените си програми и ще предават само за катастрофата.

Друго земетресение, вероятно в Япония, ще предхожда вече споменатото. Земетресението, за което говоря ще е няколко пътя по-силно от това в Сан Франциско. Не съм убеден, че земетресението ще стане в Калифорния, но зная, че ще стане там, където то най-малко се очаква, в неземетръсен район.

Силата на това земетресение ще бъде толкова голяма, че ще предизвика още два големи труса. Също така знам, че след това ще има силен земетръс в островите Алейтен, който ще предизвика редица по-слаби трусове по западните брегове на САЩ. Това ще стане главна тема в САЩ и другите страни. Катастрофите, предизвикани от земетресенията в предстоящите години ще привлекат вниманието на хората по целия свят и съобщенията за правителствени преврати, войни и икономически кризи ще отстъпят на заден план. Само минути след като станат земетресенията, всички страни ще научат за минути и всички ще бъдат потресени. Хиляди ще загинат, а загубите ще се изчислят на милиони долари. Ежедневно по целия свят ще се предават съобщения за продължителни и повече земетресения. Те ще станат главната причина за страха и покрусата на населението.

Самата земя ще трепери и ще има земетресения във всички части на света. Това ще е явление, които учените не ще могат да обяснят, но това ще е голяма мярка, чрез която Бог ще извърши съд и ще призове хората към покаяние.

Земетресенията ще стават неочаквано, така че няма да могат да се предсказват по никакъв начин. Всички ще са обгърнати в страх и с благоговеен ужас ще се взират в проявената в земетресенията сила на Бога.

Мисля, че земетресенията в Мексико и Никарагуа бяха небесни предупреждения за началото на нова още по-голяма вълна от катастрофи. Сеизмичните станции след тези две земетресения и до сега ежедневно съобщават за продължаващите подземни трусове.

Идва глад.

Още в нашето поколение ще дойде ужасно голям глад и милиони ще измрат от него. Очакват ни години, изпълнени с нещастие, когато от сушата, наводненията и другите природни бедствия ще бъде унищожена голяма част от хранителни продукти по света. Зими без снегове ще донесат бедни житни запаси и глад за Централна и Западна Русия. Особено силно от глада ще пострадат Индия, Пакистан, цяла Югоизточна Африка и Азия.

Дългата суша в Африка и продължителния сух период в Бразилия временно ще се прекратят. Но след известно време в Африка отново ще настъпи глад и милиони ще умират. Запасите от храна в САЩ ще намалеят частично в следствие на сушите и наводненията там. Запасите от пшеница, ориз и соя няма да може да задоволи търсенето.

Светът в нашето поколение стои пред ужасяващия факт, че населението на света расте много по-бързо от производството на хранителни продукти. Света и преди е преживявал глад, суша и други беди, но този път ще има значителна разлика.

Преди годините на добра реколта запълваха нуждата на годините с лоша такава. Сега  положението ще се промени. Ще има твърде много години с малка реколта, а след тях ще дойдат дори още по-лоши години.

А населението ще продължи да се увеличава. Несъмнено, това е глада от последното време, за които пише пророк Йоил: „Уви за оня ден! Защото денят Господен наближи и ще дойде като гибел от Всесилния. Не отне ли се храната пред очите ни, веселието и радостта от дома на нашия Бог? Семената изсъхнаха под буците си, житниците запустяха, хранилищата се съсипаха, защото житото изсъхна. Как пъшка добитъкът! Скитат се стадата говеда, защото нямат пасбище; Да! загинаха стадата овце. Господи, към Тебе викам: Защото огънят изпояде пасбищата на целината и пламъкът изгори всичките полски дървета. Даже и полските животни задъхвайки поглеждат към Тебе; защото пресъхнаха водните потоци и огън изпояде пасбищата на целината.” (Йоил 1:15-20).

Начало на бедствията.

Все по-често ще има наводнения, смерчове, урагани и големи градушки. Повече от една трета от територията на Съединените щати ще стане жертва на тези катастрофални бедствия. Хората ще казват, че природата е излязла от равновесие и контрол. Изригвания на вулкани, земетресения, оцветен като кръв воал около луната, потъмняване на звездите, странни небесни явления като космически бури – всички явления, небивали до сега ще накарат много хора да се страхуват и учудват. Парата в небето ще направи луната да изглежда червена и ще причини частично затъмнение на слънцето, което ще донесе пълен мрак на земята.

Природата ще „подивее”.

През следващите десетилетия с все по-голяма сила природата ще освобождава своя гняв. Ще има периоди на нормализиране, но всеки ден някъде по света хората ще преживяват яростната й ръка. И всички тези явления ще бъдат несравнимо по-тежки от досегашните.

Наводнения, урагани, бури ще унищожават реколтата, добитъка и дори дивите животни. Ще растат цените на световния пазар поради това, че ще е нарушен баланса в природата.

Предсказването на времето ще бъде много трудно – внезапни бури може да се появят неочаквано, южни области ще бъдат обхванати от студени вълни, а северни области ще показват рекордна топлина.

В периодите на временно нормализиране хората ще казват: „Така е било от създанието на света. Няма нищо невероятно в това, което става. Не се притеснявайте!” Но на проницателните хора ще им стане ясно, че Бог стои зад тези странни събития и бедствия, Който иска да привлече човек от земната суета към вечните ценности. Тези яростни избухвания в природата са допуснати от Бога, за да предупреди хората за идващия гняв и дните на съда. Като че ли небесата ще викат: „О, земя, слушай Божия призив: Той държи стълбовете на земята в ръцете Си и ще ги разтърсва до тогава, докато всички чуят гласа Му. Той е Цар на наводненията и Господни са ветровете и дъжда.”

Човечеството ще копнее да се върнат спокойните времена, но обратен път няма да има. Бог сам се е вдигнал като Един, „Който се е събудил от сън” и гневът Му е против твърдоглавите и грешни човеци. В края на краищата Той ще стопи елементите на земята в поглъщащ огън. Но преди земята да изчезне, Бог ще излее върху нея чашата на Своя гняв. Творецът на природата ще извърши своя съд ще прояви силата Си, за да обърне хора към Себе си и да ги избави от Своя гняв.

Кратки периоди на облекчение.

По време на катастрофите, хора ще започнат да се покайват. Но когато положението започне да се подобрява и бедствията престанат, слънцето отново ще изгрее и ще стопли земята, а природата отново ще влезе в обичайното си русло, тогава покаянието ще свърши и животът ще продължи по старому.

Пилотите ще съобщават за небивало тежки летателни условия, за урагани. В много части на света ще има невиждано мразовити зими, особено големи ще бъдат те в Европа.

Изтощаване на фондове за специални помощни.

Средствата, използвани за помагане на пострадалите от стихийните бедствия, скоро ще се изчерпят. Застрахователните компании ще понесат огромни загуби. Много земеделци ще фалират. Само от загубите, причинени  от земетресенията, почти всички застрахователни фондове ще бъдат опустошени. Правителствените бюджети не са бездънни и хората от целия свят ще започнат да разбират, че няма да има към кого друг да се обърнат, освен към Бога.

Американците много ще се изплашат от съобщението за изчерпаните фондове и това ще доведе до ожесточаване.

Избухване на епидемии.

Като последствие от глада, наводненията и земетръсите, ще избухнат епидемии и различни болести. Голяма холерна епидемия ще премине през слабо развитите страни. В Индия и Пакистан милиони хора ще умрат от чума и глад. Недояждането и съпътстващите го епидемии ще бъдат проблем и в много други нации.

Снабдяването с продукти, лекарства и други жизнено важни средства за борба с тези бедствия няма да стигат и мнозина ще умират, без да получат необходимата помощ. Ясно е, че това ще бъде жестока война на природата против човечеството.

И въпреки, че Бог е обещал никога да не остави човека, ще изглежда така, като че ли го е направил.

Градушка.

В следващите десетилетия резките климатични промени ще бъдат съпроводени от големи градушки. От небето ще падат ледени топки с големи размери, които ще унищожат не само посеви и машини, но и хора. Те ще донесат огромни загуби. Също така ще чуем за ужасни лавини от градушки. Пригответе се за най-лютите зими и зимни бури в САЩ и Канада. В последните години съобщенията говорят за все по-чести валежи от градушки, с все по-големи размери, но в бъдеще те ще станат невероятни.

Странни белези по небето.

Библията предсказва, че в последните времена ще има необикновени белези на небето – кръв, огън, пара и дим. Аз не зная пълното значение на това, което Йоил е видял във видението си. Но знам, че онова, което аз видях, потвърждава всички тези предсказания.

Ще се появят страшни знаци, със звездите ще се случват странни неща. Преди много столетия, на някои пророци им е било показано, че голяма комета се сблъсква със земята и вследствие на това моретата, реките и езерата ще се покрият с един вид кървавочервено вещество. Относно това нямам откровение и в Библията не намерих потвърждение за сблъскване на комета със земята. Но мога смело да кажа, че Святия Дух потвърди в сърцето ми, че  видението на пророк Йоил ще се изпълни в нашето поколение. Това ми беше показано.

Беше ми показано, че пророците са виждали космически бури в такъв мащаб, че са изглеждали на хората от земята като огнени кълба, оставащи след себе си опашки от пара, а също така и дъжд от падащи звезди и комети, падащи на земята през атмосферата.

Десет години бедствия.

Кога ще се случи това? Могат ли разумните хора да се съгласят с мисълта за разгневения Бог, все пак ще излее чашата на яростта си, причинен от разлагането на човечеството? Ще доживеем ли времето, в което хората ще седят пред телевизорите си и ще гледат по новините съобщения за земетресения, убили хиляди хора? А може би  все пак това няма да се случи? Може това да бъде само един период от историята на човечеството, а после всичко да се възстанови? Още повече, че преди 200 или 300 години вече са се наблюдавали неща, подобни на описаните тук стихийни бедствия, като се има предвид трагическите последствия.

Но зная, че сме прекрачили прага и връщане назад няма да има. Почти всички съобщения за времето ще добавят изрази като: „невероятно”, „рекордно”, „странно”, „необичайно”, „фантастичен”, „неочакван”, „небивал до сега”.

Хората, които оценяват събитията все повече ще чувстват, че нещо се намесва в природата, макар че повечето хора ще мислят, че в края на краищата всичко ще се успокои и ще се върне в нормалното си състояние. Но други, като мен, знаят, че всичко това е само в началото на още по-ужасни събития, свързани с промените в климата.

Кога и защо?

Не знам кога, но всичко това няма да се случи едновременно. Всички чаши на Божия гняв са в Неговите ръце. На мен ми беше дадена заповед от Святия Дух да предупредя тези, които са готови да слушат, че тези събития наближават и условията за живот ще стават все по-лоши. Някои събития, предсказани от мен в тази част от книгата, на основание на даденото ми откровение, ще се изпълнят в близките години. Другите катастрофи ще се изпълнят в едно по-далечно бъдеще, но непременно ще настъпят. В едно можете да сте напълно сигурни – по цялото земно кълбо климатичните промени ще се влошават, числото на земетресенията и на необяснимите стихийни бедствия ще расте. Макар, че всичко това ще се случва с малки периоди на спокойствие, то непременно ще се случи!

 Места от Словото за изучаване

 1. „Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страданията.” Матей 24:7-8
 2. „…и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.” Лука 21:11
 3. „Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бидоха хвърлени на земята; и третата част на земята изгоря, също и третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.” Откровение 8:7
 4. „И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град.” Откровение 11:19
 5. „И едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците; и човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.” Откровение 16:21
 6. „Пороите издигнаха, Господи, пороите издигнаха гласа си; пороите издигнаха бученето на вълните си.” Псалм 93:3
 7. „…Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички.” Лука 17:27
 8. „А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?” Матей 8:27
 9. „Даниил проговаряйки рече: Видях в нощното си видение, и ето, четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море.” Данаил 7:2
 10. „Защото, когато заповядва и дига бурния вятър, който повдига морските вълни.” Псалм 107:25
 11. „Повдига пари от краищата на земята, прави светкавици за дъжда, изважда ветрове из съкровищниците Си.” Псалм 133:7
 12. „Огън и град, сняг и пара, бурен вятър, който изпълнява словото Му.” Псалм 148:8
 13. „Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му и как е името на сина му? Кажи, ако го знаеш!” Притчи 30:4

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *