Евангелието на Васил Левски

 

 

ОБНОВЕНА 19.02.2023 за 150г. от гибелта на Апостола на свободата

ВАЖНО: Евангелието на Апостола на свободата Васил Левски е първото издание на Новия завет на Български, в превод на Неофит Рилски издадено в печатницата на А. Дамян в СМИРНА от протестантски мисионери и представители на Британското чуждестранно библейско дружество през 1840.

Христо Христов посочва най-точно личния Нов завет на Левски като „Неофит 1840“

Новый завет господа нашего Iисуса Хрiста сега новопреведенный от Славенскаго на Болгарскiй язык.“ В Смирне, 1840, 8°, 516 стр

При липсата на задни и предни страници го нарича „Четвероевангелие,“ но такова издание не съществува. Христов посочва, че НЗ на Левски съдържа и Послания, които едно Четвероевангелие също няма. Въпрос на елементарно сравнение на посочените страници е да се определи дали това е издание на Неофит от 1840, 1850 или 1853г. тъй като шрифтовете са подобни при всички тези издания. Бувките ясно личат като славянски прото-набор, който протестантските мисионери изливат в Австрия и носят у нас специално за печата на Неофитовото Евангелие. Важно е да отбележим, че съвсем ясно превода на Неофит е от славянски, а не от старогръцкия оригинал.

https://liternet.bg/publish19/h_hristov/evangelie-levski.htm

Имено това Евангелие присъства в клетвата на БРЦК заедно с кръста, камата и револвера. Въпреки че според литературно наложената теза, револверът на Левски е система Гасер-11мм., според Плевенския музей, Симеон Оббов и потомките на сподвижника на Левски, Христо Иванов-Големия, изясняват още една подробност от ежедневието на Апостола, а имено че е носил и револвер „Льо Мат“. Револьвер Ле Ма (Le Mat)В спомените си за последното денонощие от пребиваването на Апостола в Търново през лятото на 1870 г., Филип Симидов описва оръжието му: „На лягане – Левски извади револвера си с 10 огъня (куршума) и под цевта му имаше по-къса цев, която се пълнеше с барут, и го сложи под възглавницата си…”.

По това време, а и по-късно, двуцевен револвер с такава странна конструкция с кръгла цев и лост за зареждане на камерите на барабана отдясно на цевта е произвеждан единствено от „Льо Мат“. Барабанът е с девет камери за горната цев с калибър 10.7 мм (кал. 42), а долната, стреля със сачми и има диаметър 16 мм (гладкоцевен кал. 20), точно както е описано от Филип Симидов. Произвежда се във Франция, Белгия, Великобритания и САЩ и е широко разпространен по време на Гражданската война (1861-1865). Произведените във Великобритания носят на цевта надпис „Le Mat and Girard’s Patent London“. Само 2900 револвера са произведени, от които 1100 влизат на въоръжение в  армията на Конфедерацията (предимно кавалерия-драгуни).

Как един толкова специфичен (изкл. технически напредничав за времето си) револвер на конфедерацията попада в ръцете на Левски е въпрос за историците. Но заедно с Протестантския Нов Завет използван в клетвата на БРЦК, СЕ НАЛАГА ТЕЗАТА, че както Евангелието в превод на Неофит Рилски, така и многозарядния револвер „Льо Мат са предадени на Апостола от американски мисионери в Цариград (най-вероятно по масонска линия). Не случайно именно тогава той пише в своите писма, че се е клел за отечеството през лето 1861 след като на 3 март с.г. е приет в масонската ложа ОРИЕНТ-Изток в Цариград в която членуват чужденци. Гарант в ложата му става масонът, който е сатанизиран и като негов предател – Иванчо Хаджипенчович.

Идеята, че Левски е ползвал Софроние, а не протестантски Нов Завет при заклеванетео на БРЦК, идва от Поп Минчо заедно с грешката му относно Димитър Общи (бележка №99), тук: https://chitanka.info/text/46420-vidritsa/4#note_3-99  Тази доста странна хипотеза е опровергана от самия Поп Минчо,Софроние (Евангелие): Разяснение за всичките недели, Господните, Богородичните и по-големите Светли празници през годината | Ортограф - антикварна книжарницакойто в разказа си прави разлика със Софронието и специфично нарича книгата, която Левски ползва за клетвата Евангелие. А предполагаемо, един свещеник като Поп Минчо може да направи разлика поне между Софроние и Евангелие (което дори за неукия, ясно личи по заглавните им страници):

НАРОДНИТЕ АПОСТОЛИ. Минахме под клетва. За председател на комитета се избра Колю Ганчев. Закълна ни сам Левски, облечен в попското ми расо. Всички приятели на делото, старозагорските патриоти, съзаклятници станаха. Евангелието, камата и револвера целуваме. След акта на закълнаванието Общи[99] стри на дланта си барут и накара съзаклятниците да го миришат с разтворени гърди. Левски, като облече попското ми джубе, надяна калимавката ми, наметна епитрахила ми и строго избърбори нещо като молитва. На масата бяха турени евангелието, кръст, камата и револверът на Левски и един книжен фишек, напълнен с барут. Всинца стояхме на крака. Левски говореше и ний всички в един глас след него повтаряхме клетвата. Бая се изпотихме, докле се свърши обредът на закълнаванието. Някои от народните приятели трепереха — може да се уплашиха — от страх във време на закълнаването.

Това е клетвата на Тетевенския комитет, който включва и старо-протестантския Орхание /Ботев-град/, където Левски е предаден от Иван Фурнаджиев. Името, съвсем неслучайно съвпада с фамилията на пастира на Банско, Димитър Фурнаджиев, който освен съученик на американския президент Удро Уилсън е и доказан масон от най-високата 33-та степен.

Апостолите Георги Измирлиев и Иван Семерджиев заклеват в Поликрайще членовете на революционния комитетБез съществена изследователска стойност, но заслужаващи споменаване, са изложенията на различни музеи и изложби постарали се да представят Евангелието на Левски, като някое от подобните такива в далечното или по-близко минало. Къща музей „Панайот Волов“, например, и свързаните с нейното изложение професори, са се попрестарали в инициативата да покажат едно новзаветие с тежка месингова подвързия, добре подхождащо на някое православещо предхрамие в Поликраище, но съвсем непригодно за пренос в дългите преходи на Левски при подготовката на БРКЦ. https://www.desant.net/show-news/56330

 

No photo description available.

Други храбри родолюбци са сложили направо Цариградската Библия, която излиза доста по-късно през 1871, и поради огромния си еднотомен формат, предвиден за настолно четиво, е буквално непреносима. Поне са избрали изданието от 1874, не онова от 1871 с все-виждащото масонско око на предната корица.

А в.Марица отразяващ изложбата „Съзаклятници“ в Пазарджишкия музей, заснема гравирана православна съкратена версия за неделно четене, която съдейки по шрифта и изографията, най-вероятно дори не е съществувала по времето на Апостола.

https://www.marica.bg/kultura/unikalni-relikvi-razkazvat-za-jivota-na-apostola

Подобно е решението на Панагюрския изторически музей с доста по-модерна и богато конструирана подвързия.

А като най-фрапиращо неточно може да се определи, представеното от ръководството на НЧ „Васил Левски – 1900“ в с. Горна Росица по повод 149 години от обесването на Апостола, на видно място в сградата на читалището, с негови вещи подобни на тези, намерени в него при залавянето му в Къкринското ханче. Неминуемо, двутонното решение в черно и червено на частично четения на избрани евангелски текстове дори не съществувало като идея или модел по време на Левски.

6408_gallery_main[1]

Когато дядо Стойко Христов Бешикташът  починал през 1931 г., дъщерите му си разделили вещите и снимките на АпостолаНа баба му Мария / Мина, както й викали хората/, се паднали 4 предмета – паласка за фишеци, четвероевангелие / библия/, терзийска ножица и половин нащърбена монета. Някога в тайните дела на революционните комитети Левски обичал да  използва за таен знак, парола на две скъсани листчета, счупени клечки, и в случая –  монета.

От библията липсват първите печатни  34 страници, страниците след 438 –ма и задната твърда корица. На гърба на предната твърда корица и на първия лист са записани сметки, имена, заръки и др. приписки. На 2-ра стр. освен тях,  има рисунки на камилска глава и човешко око, и в десния долен ъгъл  обърнат надпис обратно, ограден с вълнообразна линия и зацапан с мастило.

 

Корицата има много блед жълтеникав надпис на 4 реда, който според Христо Христов най-отгоре се четат буквите Е. ВЛ…. Следващият ред е изтрит.

На третия ред се чете Д…../Дякон/. И на последния ред – и…, което  Христов разчита: първи ред – Евангелие Васил Левски.

……………………………

Трети ред – Д …../Дякон/

На четвърти ред  – и…./игнатий/. По средата са изписани две главни букви с молив Д и Л, една под друга, като монограм. На друго място има главна латинска буква L.

 

На гърба на корицата един от надписите  „Стиж Стижалив“ според инж. Христов е анаграма на две думи – жит васил, чийто смисъл е “Да живее Васил“.

В зацапания и  ограден с вълнообразна линия обърнат надпис се чете

приди

Иванувъ

Василя

за кожух

да шия / т.е. дойде Иванув Василя за кожух да шия/ .

Това са само някои от интересните изводи на Христо Христов с приписките и рисунките, които така разчетени и разтълкувани от него са доказателство, че библията е била на Дякон Левски.

Обобщено, доводите му звучат така:

1. По обем 516 стр., по съдържанието си и по шрифта на печата тя съотвества на издадения от Неофит Рилски в Измир „Новый завет господа нашего Iисуса Хрiста сега новопреведенный  от Славенскаго на Болгарскiй язык“. В Смирне, 1840,8“, 516 ст.

2. Произходът й – тя е наследство от прадядото на г-н Христов, явяващ се баща на баба му Мария от бащина страна – Стойко Христов БешикташътТози, за когото З. Стоянов пише „някой си Стойко Бешикташът“, от когото Левски взима тескерето за да премине в Румъния през 1869 г. Дядото е имал дюкяни в Смирна и в Калофер преди това.

3. Надписите на корицата, които показват кому е принадлежало евангелието.

4. Обратният надпис, ограден с вълнообразна линия и зацапан „ Приди Иванув Василя за кожух да шия“, съвпада с навика на Апостола да огражда или да зачертава изпълнените задачи и да ги зацапва с мастило за да не издава намеренията си къде ще мине в обиколката си.

5. А надписът на псевдоарабица, също е бил сред прийомите му да заблуждава евентуални шпиони.

6. И според инж. Христо Христов, някои от приписките приличат на почерка на Левски.

 

ОЩЕ по ТЕМАТА:

В Наредата и в Устава на БРЦК Апостолът е записал изрично, че в ръководството на всеки революционен комитет трябва да има свещеник. Клетвата на новооглашените, която е написана от Левски започва така:

Заклевам се в Евангелието, в честта си и в Отечеството, пред Бога…“ Лично Дякона отбелязва, че „новооглашеният ще се изправи пред една маса, на която има сложено Евангелие и кръст, нож и револвер“. Негови са думите: „Гледайте, че ще бъдете отговорни и пред народа, и пред Бога – близо е времето!… 

Васил Левски, който е полагал кръст и револвер за клетва върху същия този Нов Завет, протестантско издание на Британското библейско дружество в превод на Неофит Рилски…
д-р Доний К. Донев

Васил Левски и Георги Бенковски многократно се укриват в хана на Червен Стоян (Стоян Ангелов), един от първите евангелски християни в Пазарджик. Подобна е ролята и на пастора на евангелската църква в Битоля – д-р Вазазакис. Протестантите от Чирпан – Стефан Балабанов (шивач) и Рад Манев (оръжейник), помагат активно при подготовката на въстанието.
Начало на протестантското капеланство в България

Ще трябва да се обясни на българските ученици и българския гражданин, че организацията на революционните въстанически комитети и мрежата им преди и през 1876 година е до значителна степен дело на протестанти [които] са помощниците на Васил Левски, Апостолът на свободата (назован според някои изследователи именно от протестанти като такъв…
маг. Весела Кулева, д-р Николай Кулев

Пасторът на евангелската църква в Битоля в продължение на три месеца е укривал Васил Левски. За да прикрие дейността си, Левски е казвал, че е негов коняр.
Християнски център – Шумен

В тази сложна и противоречива обстановка учудващо трезво, правдиво и мъдро звучат позицията и съветите на американските протестантски мисионери – за републикански либерален модел на управление на територията на автентичните български земи, в който модел всички граждани са равни пред закона и равнопоставени етнически, културно, религиозно…. Всъщност по своя характер, единствено този модел на държавно управление и структура съвпада напълно с републиканския модел на Васил Левски
д-р Джеймс Кларк

Левски в Трявна
„Много пъти Левски бил дохождал в Трявна, но повечето пъти с различни костюми и преправен.
Еднъж например той дошъл в Трявна и проводил известие на приятелите си, че е в Стойнова хан. Цаню [Захариев] отишъл да го види. Но като влязъл в хана, що да види? – В кафенето на хана седнали субашата, мюдюрина и Левски и разговарят. Цаню вече мислил, че той е уловен и ще го затворят и чекал от час на час кога ще заповядат на заптиите да го дигнат, защото тогава го търсили навсякъде, имали, казват, и портретът му и в Трявна между турците много са говоряло, че имало един „кешиш“, който ходял преоблечен като френк и той бил „баш комита“. А Левски бил облечен в обикновеното си даскалско облекло с шаечно палто, но при това имал черен кадифян елек на който имало изписани от сърма левчета и тези подозрителни левчета били явно изложени пред очите на мюдюрина и субашата и Левски никак не са стараял да ги закрива.
След малко Левски станал и влязъл в другата стая на среща, гдето бил баща му на ханджията и захванал да изважда книги, от което Цаню разбрал, че той е дошъл под вид на книжар. Тогава той отишъл при него уж да купува книги, а Левски му казал, че той иска да заминува, затова ще трябва да си каити тескерето, та да му стане Цаню кефил. Но като нямал пари, той поръчал на Цаня да проводи приятелите уж да купуват книги, а в същност да му носят пари. След малко дошъл и Михал Икономов и той захванал да бърка книгите и казал на Левский: „Как не та беше страх да седиш и да разговаряш с тези?“ и му показал със знак към турците, а той му отговорил лаконически: „Че не ли съм въоружен?“
Книгите били повече протестантски и Левски ги носел с двойна цел, едно защото не са продавали и не са свършвали (което било твърде важно за него), а друго – защото като протестантски мисионер по-не го закачали турците. Но при всичко, че книжките били протестантски, явили са доста покупатели, та щели да разкупят всичките книги, а той не можал да откаже на покупателите – без да са компрометира, та за това приятелите, като земали една книга, оставяли му много пари, а други съвсем не вземали книги; тогава той казал на приятелите си да му носят по няколко книги сякой, за да не са свършат, та да бъде принуден да са връща пак в Пловдив или в Тракия изобщо от гдето едва избягал. Като си отишли турците, тогава чак той тръгнал и отишъл с Цаня у дома му, гдето, след като поседял малко, тръгнали с Цаня и отишли в хюкюмата, за да му каитят тескерето. Било много опасно, но не знам как турците не обърнали внимание и тескерето било каинтено. Тескерето гласяло, че Левски бил книжар, а името му Нико; Цаню не помни как било името на баща му в тескерето, само казва, че с това име той са явявал пред тревненския хюкюмат на два-три пъти. Като получил тескерето, Левски заминал.“
из архива на Захари Стоянов

– Кажи ми нещо, Джингиби, знаеш ли защо от Къкрина до София те пазеха само три заптиета?
– Не знам, ага.
– Аз така заповядах!!! Можех да пратя 300, аз обаче пратих трима! И знаеш ли защо? За да могат твоите апапи да им скочат отгоре и да те освободят. Видя ли, никой не ти помогна, а се кълняха в теб.
Ха сега, да видиш, Джингиби, за кой народ си тръгнал курбан да ставаш…

36 comments for “Евангелието на Васил Левски

 1. Ефесяни 6:12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места.
  Яков 5:12 А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с друга някоя клетва…

 2. Почитта към паметта на Васил Левски, който е символ на най-възвишените идеали на българина, е мерило за ДУХОВНА и ПАТРИОТИЧНА КУЛТУРА. Pastir.org показва, че не се поддава на изкушенията за сектантско самозатваряне в черупката на абстрактно библейско цитатничество и тясно конфесионални идеи. Разбира се, съзнанието на българските евангелисти за социалните ценности има още да зрее. Не ми се ще да кажа днес като турския властник: „Ха сега, да видиш, Джингиби, за кой народ си тръгнал курбан да ставаш…“ Надявам се УЗРЕЛИТЕ за социалните ценности евангелисти да са много повече и много по-качествени от жалките съвременници на Апостола на свободата. Иначе, мислейки си днес, че се борим „не срещу кръв и плът“, ще си останем роби на „началствата, властите и световните владетели на мрака на този свят“, които винаги придобиват кръв и плът! Духовните ни очи не могат да бъдат винаги отворени, щом физическите ни очи и разум са постоянно затворени!

 3. „Дяконе, по- добре дълбоко във земята,
  по-добре високо в Небесата,
  нежели кат’ сувенир- увиснал на стената.
  след като не мож’ да си на хората в сърцата.“

  това успя да ми излезе от душата

 4. Спасен ли е Левски? Това е въпроса от християнска гледна точка.

 5. Отговора на въпроса дали Васил Кунчев е спасен го знае само Господ,защото човек може да се покае малко преди да премине от този свят,като такъв пример може да се посочи единия от разпнатите разбойници до Господ Исус Христос.По-важен е въпроса дали делото на Левски може да бъде пример за ХРИСТИЯНИТЕ!?Кой посветил себе си на Бога човек ще остави Неговите наставления и ще се хване за ножа и пищова и ще подбужда останалите за същото?Нима римското робство беше по-леко за еврейския народ?Някои не знаят на какъв дух са…!

 6. Г-н Георги Гергиев, ако не бяха хора като Васил Левски, Ботев, Бенковски, Волов, Захари Стоянов и стотици други като тях самопожертвувателни хора, Вие с Вашето тесногръдие още щяхте да пъшката под Турско робство. Пък кой знае, може би и щяхте да се потурчите!… Пораженските глупости, които говорите тук, не са достойни за един българин! Ама и Библията толкова я разбирате! Ако Давид – любимецът Господен! – не беше развъртял прашката, Голиат нямаше да се струполи и евреите щяха да пъшкат под филистимско робство. Ако прор. Илия не беше извадил меча на пл. Кармил, където порази 850 „пророци“, Ваал и Астарта щяха да си останат държавни божества на Израил. Ако Макавеите не бяха вдигнали бунт срещу сирийците, нямаше да има възстановяване на първосвещеническото и свещеническото служение в Юдея два века преди Христа. Има безброй още библейски и исторически примери за това, че оръжието е по-ефикасно средство от псевдоевангелието на мижитурките, които лесно преминават към другата вяра, която не е християнска.

  Не бъркайте, моля, църковническото поведение с патриотичното, защото Вашите приказки звучат като предателство! Не знам дали Вашите пастори Ви го напомнят, но ще Ви напомня, че християните са и българи! Духът на предателството, на мижитурството не е нито библейски, нито християнски! Ако слушате новините, би трябвало да сте обърнали внимание, че дори Лютви Местан призна, че Левски е герой за всеки български гражданин. Колко повече българите трябва да го почитат като такъв!

 7. Може би наистина би било най-правилно в един такъв ден да поспрем със споровете и да замълчим пред героите вместо да се правим на герои каквито не сме. В противен случай ще започнем да заприличваме на едни поборници за чиста църква които нямат един ден стаж християнство под натиска на режима. Жаждата за свобода и правда не може да дойде в творението от никъде другаде освен от Твореца!
  Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите!

 8. Г-н Veniamin Peev,живеещ още в Стария завет сте пропуснали дохождането,смъртта и възкресението на Господа Исуса Христа,Който не поведе бунтове срещу Римското робство,а учеше народа да обича ближния и да плаща данък на Кесаря.Едва ли някой би обвинил Спасителя в „тесногръдие“ и „мижитурство“,а още по-малко в смяна на вярата и „предателство“!
  Относно цитираните „българи“ ще кажа,че нямат въобще пръст в освобождението на България.Добре че беше Господ да прати Руската армия …защото сигурно е имало християни в пост и молитва!
  Изтрезнейте към истината Г-н Veniamin Peev,защото предстои още едно идване на Спасителя!

 9. „Относно цитираните “българи” ще кажа,че нямат въобще пръст в освобождението на България.Добре че беше Господ да прати Руската армия …защото сигурно е имало християни в пост и молитва!“ (Георги Гергиев)

  Предлагам на администраторите на Pastir.org да стопират лицето Георги Георгиев заради публични изказвания като това: „относно цитираните „българи“ ще кажа, че те нямат пръст в освобождението на България“!

  Първо, отречена е общопризнатата заслуга на Левски, Ботев, Бенковски, Волов и стотици като тях, че са били инициатори за Освобождението на България, което е ХУЛА СРЕЩУ ТЯХНАТА ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ!

  Второ, тяхната принадлежност „българи“ е поставена в кавички, т.е. лицето Георги Георгиев ОТРИЧА ФАКТА, че те действително СА БЪЛГАРИ! Това е ХУЛА СРЕЩУ ТЯХНАТА И НАШАТА РОДОВА ПАМЕТ!

  Трето, отречена е стойността на Стария Завет като ПЪРВАТА ЧАСТ НА БИБЛИЯТА. Това е СЕКТАНТСКО ТВЪРДЕНИЕ в стила на еретика Маркион. Българските евангелисти се разграничаваме от СЕКТАНТИТЕ като Георги Георгиев, които и Библията не четат. Настоявам Pastir.org също да се разграничи от такива изказвания.

  Четвърто, в статията ясно е показано, че БЪЛГАРСКИ ПРОТЕСТАНТИ, т.е. БЪЛГАРСКИ ЕВАНГЕЛИСТИ са подпомагали апостолската и революционна дейност на Ласил Левски. Следователно българските евангелисти, а не сектанти като лицето Георги Георгиев, са ПОДКРЕПЯЛИ национално-освободителното ни движение. Апелирам за ясно прокарана разлика между българския евангелизъм и сектантщината, за да не попаднем незаслужено под ударите на общественото мнение за СЕКТАНТИТЕ.

  Д-р Вениамин Пеев

 10. Ей хора!Какъв е тоя Г.Георгиев?Той няма средно образование щом твърди че българските апостоли нямали пръст в освобождението на България.Това го знае всеки ученик в единайсти клас.Срам е заради такива предатели.

 11. Трябва много ясно да се разбере от всички хора на тази земя,че ние хората сме просто едно творение на Бог и неможем да бъдем никакви герой.Геройството не е от Бога,човек уповава ли на човеци ,а не на Бог се превръща в идолопоклонник.Отворете умовете и сърцата си за Господ Иисус Христос за да можете да спасите душите си и да намерите покой в неговия мир.

  Kлетва произнесена върху евангелието,кръст и револвер противоречи на християнските ценности проповядвани от Господ Иисус Христос,това говори за духовна слепота в така нареченият апостол на свободата.Дано преди да го окачат на въжето е успял да се покае и изповяда пред свещенник и пред Бога за да намири покой душата му в задгробният живот.

 12. Много се радвам, че има млади хора като christian85_bg, които оценяват историята и смисъла на героизма като ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ. Отричането на ГЕРОИЗМА на онези мъже и жени, които са дали живота си и са проляли кръвта си за нашето Отечество, е срам и позор днес! Безродовите и безпаметни „евангелисти“ не са нито евангелисти, нито християни. Те биха отрекли и героизма на изкланите българи по време на освободителния период в християнските храмове!… Христос, въпреки че бе Спасител и на юдеи, и на езичници, не се отказа от юдейската си принадлежност. Нито един от апостолите не се отказа от юдейската си принадлежност. А твърдението на ап. Павел, че „всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата (II Тим. 3:16) ясно показва, че и СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС Ст. Завет е бил толкова ценен за християните, колкото и за юдеите. Следователно герои като Давид, прор. Илия, Самсон и т.н. – герои на своя народ против поробителите – са поука и за нас днес!

  Прав сте, christian85_bg, че твърдения като това на Г. Георгиев и българския „Зоро-ро“ са на НЕОБРАЗОВАНИ ХОРА. А аз ще прибавя, че са на хора без историческа и родова памет!

 13. Безспорно всеки го боли когато засегнеш бога му,а Левски е един от силните богове в България!

 14. Блаж. Йероним (ок. 342-420), който е прочут преводач на Св. Писание и негов тълкувател, пише в Писмо 53:7 следното: „Що се отнася до Писанията, всеки предприема безкритично някакво начинание по собствено осмотрение – старата клюкарка, старият безумец, словоохотливият софист – всички, които се опитват да поучават другите, преди самите те да са се научили“. Колко е бил прав блаж. Йероним за своите съвременници! Но едва ли е предполагал, че ще бъде прав и за нашето време, когато НЕНАУЧЕНИ ЛЮДЕ жонглират със стихчета на Св. Писание и се мъчат като описаните по-горе „да поучават другите“…

  А кой ли български историк и християнин бе възкликнал за такива като г-н Георги Георгиев: „О неразумний юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин?“…

 15. Когато България е била под турско робство мнозина български революционери са опитвали по човешки да я освободят от тиранина и това е нормално,тъй като никой не желае да страда като роб,но има робство,което е много по-тежко-това на греха!Има още едно-това на Христа „Вземете моето иго върху си,защото е благо…“Ако излезе човек от турско или друго робство, а не приеме Божието,той веднага ще се окаже в друго,напр руско,както и стана.Но ако човек отхвърли робството на греха,тогава той става наистина свободен ,ако и да е под турско,руско и пр.Всеки християнин обича своите по плът роднини,познати ,приятели,управници и ден и нощ се моли на Бога за истинското им освобождение и спасение !Аз съм българин и не се срамувам от това както някои ме клеветят.Но ако критерий за „българин“ е да си отрязал няколко турски или руски гърла,тогава не бих се наричал така!Защото:
  Матей 5
  1. А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.
  2. И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:
  3. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
  4. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
  5. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
  6. Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
  7. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
  8. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
  9. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
  10. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
  11. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;
  12. радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

 16. Герои като Васил Левски не са „богове“, нито „идоли“, драги г-н Г. Георгиев! Те са пример на всеотдайност и самопожертвувателност за всеки българин, който разбира защо е българин (Вашите разсъждения не показват разбиране за българщината)! Не знам доколко сте запознат с историята на Израил по времето на Христос и Неговите апостоли, но историкът Йосиф Флавий, който споменава бегло за Исус и Йоан Кръстител, е един от водачите на въстание срещу римските поробители и така избухва Юдейската война (66-70 г. сл. Хр.). Тогава не имало руснаци и велики сили да помагат. Войната е изгубена от евреите, но споменът от тоталната трагедия не е забравен, затова и днес в Йерусалим „стената на плача“ е място за молитви и прошения на евреите. Това показва, че евреите притежават изключително силно чувство за НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ. Именно благодарение на това нестихващо чувство я има държавата Израел, въпреки всички политически негативи. Евреите не се осланят само на абстракцията, че са Божи народ, но прилагат този възглед и на дело! Те са извоювали това библейско определение с живот и посвещение!

  Евреите ценят своите минали и настоящи герои от Моисей до създателите на новата държава. Те трябва да ни бъдат пример в това отношение! Човек, който отрича достойнството на хора като Васил Левски, не е нито българин, нито християнин, ако ще да препише цялата Библия в Pastir.org! Той е РОДООТСТЪПНИК. Той и не разбира човешката и историческата страна на Св. Писание, а витае само по облаците…

 17. Братя християни,тук има хора,които заради „НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ“,“родова памет“,“българщина“ и „за да не попаднем незаслужено под ударите на общественото мнение „са готови да колят и бесят,вместо да обичат враговете си и да се молят за тях!Не знаете ли,че който вади нож,от нож ще загине!Жалкото е,че тези наричат себе си с името на Спасителя и се влияят от общественото мнение ,а отхвърлят Божиите наставления!Горко им,защото са тръгнали по Каиновия път!

 18. Безспорно си струва всеки българин да се запознае добре с живота на Васил Левски, защото от него има много, което да се научи. Има ценни поуки, които могат да се вземат.

  Аз лично винаги съм уважавал Левски, но когато попаднах на тази история: vasil-levski.org/3-14.htm , разказана от самия него това почти унищожи уважението ми към него. Левски макар и неохотно е бил готов да убива невинни хора в името на целите, които е следвал. Вижда се че макар да съжалява, че е убил младия чирак, Левски прави извода, че ще се наложи и за в бъдеще да се убиват невинни хора ако трябва.

  Според мен тази история е ключова за това, защо делото на Левски се е провалило. Аз продължавам да уважавам Левски заради неговия стремеж към „чиста и свята република“ в която има място за всички и „на всекиму своето“. Но целта никога не оправдава средствата, затова е и записано, че Исус ако и да преследва възможно най-святата цел от всички, пак Той „съди и воюва ПРАВЕДНО“ /Откр. 19:11/. Преследването на справедлива цел не е оправдание за несправедливо воюване и убийства на невинни хора. Постигането на справедливо и свободно управление при което никой не бива угнетяван и „на всекиго своето“ е гарантирано не може да се случи чрез несправедливи убийства и екзекуции. С други думи не може да се установи царуването на определени принципи, чрез методи нарушаващи тези принципи.

  Що се отнася до значението на думата „герой“ – то доколкото аз я разбирам тя означава, че герой е някой, който е достоен за подражание от целия народ. В случая има много неща от живота и характера на Васил Левски, които са достойни за подражание, но има и неща, които аз не бих дръзнал да подражавам, нито бих съветвал някой друг да подражава.

  Ето защо мисля, че за нас би било полезно да не робуваме на исторически клишета, според както са ни били преподадени в училище. Но да се запознаем само подробно с живота и делото на Левски и според както е писано „да изпитваме всичко и да държим доброто.“ По моя скромна преценка има не малко добро, което може да се намери в личността и характера на Левски. Черти, които драстично ни липсват като народ и българи, включително на тези, които се самоопределят като християни.

  При все това за нас остават като пример, героите на вярата в Историята, които подобно на Исус са извървели пътя си без да прибягнат към неправдата, като оръдие за постигане на своите цели.

 19. Съгласен съм с ЕйчЕм (hm), че в характера и живота на Васил Левски няма съвършенства – просто защото и той е бил човек. Но да се бръщолевят нелепости като досегашните на сектантски формирания Георги Георгиев, който хули героите на нашето минало, на които ние дължим свободата си – трябва да се каже КАТЕГОРИЧНО НЕ! Народ, който не признава героите си за освобождението от поробителите, е обречен на гибел. Слава Богу, че българският народ не е съставен от ренегати като този Георгиев, който срами и българското име Георги!

  Който вадел нож, умирал от нож! Значи ли това, че Левски „заслужено“ е бил обесен? Или това означава, че този доблестен мъж се е САМОПОЖЕРТВАЛ за всички нас, дори и за юдовци на българщината? Докога Pastir.org ще търпи подобни изказвания и ще показва глупостите на единици, та обществото да ни сочи с укор всички?… Нима не разбирате, че теми като тази има и извъневангелистка аудитория? За подобни сектантски глупости ще плащаме горчиво, братя!

 20. Д-р Пеев, ще можете ли да дадете някаква подробна дефиниция на термина „българщина“ който използвате, понеже знам, че този термин се използва понякога, но досега не съм срещал никаква конкретна дефиниция за него.

  Българския народ има официално история от над 1300 години, а според някои изследователи историята на българския род се простира хилядолетия назад във времето. За тия хиляди години една и съща „българщина“ ли е свързвала българския народ или народностните ни характеристики са минали през драстични промени? Доколкото ми е известно в по-раншната ни история българите са били непобедим народ, който е покорявал много народи, но никога не е бил покоряван от никого. И в един момент нещо се променя и започват една след други поредици от робски бремена. 200 години византийско робство, 500 години турско, после комунистическо, а днес вече сме покорни васали на Брюксел. Дали няма нещо сбъркано в „българщината“ от последните 1000-1100 години?

 21. Бог изпрати апостол Петър в Йопия и му показа три пъти във видение „небето отворено и някакъв съд да слиза като голямо платнище, спускано за четирите краища към земята.В него имаше всякакви земни четирикраки, зверове и небесни птици.И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж. А Петър каза: В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто. И пак дойде към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно“.След това Бог му заповяда да отиде в дома на Корнилий/стотник от Римската войска/заедно с някои братя от Йопия.Какво би станало братя,ако апостол Петър и братята му бяха изклали Корнилия и неговите роднини,които бяха в дома му и бяха подбудили и останалите от Израиля на бунт против тираните?Естествено щяха да ги разпнат на дърво и до днес израилтяните щяха да им се покланят и да им пускат химна в чест на „падналите за свободата на Израел“Но щяха ли да изпълнят Божията воля?Не!Апостол Петър наистина по-късно беше убит от римляните,но не като убиец,а като посланик на Божия мир,като Христов слуга!Петър не счете римляните за „нещо нечисто“,а даде живота си не само за израилтяните,но и за езичниците,като изпълни Божията воля!!!Така ли постъпи „апостола на свободата“?За всички ,които му се кланят и величаят е писано “ Горко на вас, когато всички човеци ви захвалят; защото бащите им така правеха на лъжепророците“.

 22. Георги, ти защо съдиш Левски от позицията все едно той е бил Божий човек? Левски е бил разумен човек, който е бил много внимателен и честен, разсъдлив, смел и обичащ народа си и свободата. Не е жалил живота си за делото на което се е посветил. В този смисъл има какво да се научи от него. Левски доколкото знам не е претендирал да е Христов слуга или Божий пратеник (апостол). Ето защо не е редно да го съдиш (преценяваш) от тази гледна точка. Така, че опита да се сравнява Левски а апостол Петър е неадекватен.

  Не разбирам защо си се притеснил, че някой се „кланя“ на Левски. Да се кланя някой в истинския смисъл на думата означава – да прегърне неговата ценностна система и пример. А такива хора в България дори да ги има – със свещ да ти търсиш. С други думи, никой не се е юрнал да се „кланя“ на Левски. Хората днес се кланят на съвсем други неща и ти предполагам това го знаеш. А че някой „величае“ Левски – това в повечето случаи е чисто лицемерие, защото повечето „величаещи“ дори не са вникнали във факта, че ако днес Левски беше жив или ако България се управляваше от принципите за които той се бореше, то върху тяхната глава щеше отдавна да е връхлетяло наказанието, което Левски описва като „смърт, смърт и смърт“.

  Левски ако не беше предаден и убит и беше успял в делото си можеше да бъде българския Джордж Уошингтън или Томас Джеферсън. Не че тези двамата са били Христови светии (както ти желаеш да съдиш всеки човек от тази гледна точка), но това, което са постигнали е дало възможност на Божиите хора в Америка да преживеят период на „тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност“. Ако Левски беше успял – България днес щеше да е друга, той нямаше да допусне разни царе кобурги да се възцаряват над народа ни, поради което щяхме да имаме много по-голям шанс да избегнем и фашизма и комунизма. В този смисъл Левски наистина е „пратеник/апостол“ на свободата, разбира се свободата в тесния политически смисъл. Единствения пълноправен и пълноценен пратеник на свободата е Христос, „прочие ако Сина ви освободи ще бъдете наистина свободни“. При все това нашия народ очевидно не беше узрял за тази свобода, предадохме Левски на враговете си и до ден днешен пъшкаме под чуждо бреме.

  Виж например президента Кенеди, той направи невъзможното за да освободи американския народ от смъртоносния захват на международните банкери и плати за това с живота си. Праведник ли беше Кенеди? Ни най-малко, личния му живот не беше цвете. Но заслужава респект за саможертвата си в името на свободата. Левски по-малко респект ли заслужава? Респекта безкритично приемане на някого ли означава? Ни най-малко.

  Съветвам те да обърнеш внимание също как Бог нарича езическия цар Кир. Нарича го „Моя слуга“, „Моя помазаник“. Кир беше езичник и идолопоклонник. Но неговото сърце беше меко спрямо Бога по отношение на това да пусне на свобода еврейския народ. В този смисъл той беше нещо като „апостол на свободата“ за пленените във Вавилон евреи. Това означава ли, че е редно да се сравнява той със цар Давид (както ти сравняваш Левски с апостол Петър) и ако не отговаря на същия стандарт да бъде презиран и хулен? Има една поговорка, че портокали не се сравняват с ябълки.

  И между другото, какво е това нещо „свобода“? Писанието не използва много този термин, но използва една друга дума, която напълно се препокрива с думата „свобода“ и това е думата „правосъдие“ или „справедливост“.

  Изучавай Писанието да видиш колко много Бог държи на справедливостта и правосъдието сред народа. Точно тук е и моята критика към Левски, че той се е стремил към справедливо общество, но е използвал понякога несправедливи методи.

  Ти обаче съдиш Левски от позицията все едно той е бил член на твоето църковно общество. Докато Писанието учи, че „ние съдим вътрешните, а Бог съди външните“. (1Кор. 5:12,13)

  Ако искаш да съдиш някого съди справедливо /Йоан 7:24/, което ще рече вникни и изпитай нещата от всички страни. Защото съденето не включва само да се осъжда това, което е зло, но и да се похвали онова, което е добро.

 23. hm,както може-би си забелязал от самото начало на коментарите не съм споменал името на никой друг български революционер овен това на В Кунчев,тъй като както писах и преди е нормално всеки народ да се бори и съпротивлява на поробителя си!И точно заради 1Кор. 5:12,13“ние съдим вътрешните, а Бог съди външните” имам против „делото“ на Левски,защото бидейки ХРИСТИЯНИН /православен свещеник/ е захвърлил расото /службата си към Спасителя Христа/ и се е захванал за пищова.Пак казвам,че преди смъртта си може да се е покаял,но е важно да се посочи примерът му към ХРИСТИЯНИТЕ!А причината да го сравня с апостол Павел е заради това,че го наричат „апостол на свободата“!

 24. Георги, ако ти считащ „расото“ за служба към Христос, то аз може би съм сбъркал аудиторията.

  Що се отнася до думата „апостол“ то тя не е нещо по-различно от посланик, пратеник. Но едва ли ще тръгнеш да сравняваш посланика на Русия да речем с апостол Йоан, само защото е наречен посланик.

 25. Не обичам да пиша по такива форуми, но след като се зачетох, реших да споделя и аз отношението си към написаните коментари!

  Ужас! Колко невежи християни има в евангелските среди! Този Георги Георгиев ме хвърля направо в потрес! Прочел той Библията и цитира ли, цитира! Ама има ли връзка с написаната статия, няма ли връзкаааа… Боже, не само невежество, но и фанатизъм, че е прав! Това е само единичен коментар на изписаните тонове глупости от този човек!

 26. Г-н Пеев като поддържам мнението ви за Левски, и все пак може ли един човекоубиец който подтиква към човекоубийство да не бъде считан за законопрестъпник. Дори и в Ст. завет човекоубийството е грях, а колко повече в Новия завет? Как могат евангелските църкви да застават с чисти сърца зад една такава постъпка без да осъдят греха на човекоубийството?

 27. УВАЖАЕМИ БРАТЯ ЩЕ НАПИША И АЗ НЯКОЙ РЕД ЗАДА СТНЕ ЯСНО КАК НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ НЕЧЕСТИВ ДУХ ВЛЕЗИ В НЕ ДО ТАМ ОДОБРЕНИ ОТ СВ,ДУХ ЛАОДИКЙСКИ ЩТЕСЛАВНИ ЦЪРКВИ.ЗАЩО ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ-ЛЕВСКИ . АСЛАН ДЕРВИШОГЛУ КЪРДЖАЛЪ. НЯМА МЯСТО В БОЖИЯТА ХРИСТОВА ЦЪРКВА.АРГОМЕНТ-1ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ Е РОДЕН В ГРАД КАРЛОВО В БЕДНО СЕДЕМЧЛЕННО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО НА ИВАН КУНЧЕВ ИВАНОВ ГИНА ВАСИЛЕВА КАРАИВАНОВА ТРИ БРАТЯ И ДВЕ СЕТРИ.КАТО МАЛЪК НА 14г ОСТАВА СИРАК ТАТКО МУ ПОЧИВА.ВУЙЧЕТО НА ВАСИЛ КУНЧЕВ АРХИМАНДРИТ ВАСИЛИЙ КАРАЙВАНОВ ПРИЕМА КАТО ПОСЛУШНИК И МНОГООБЕЩАВАШ СЛУЖИТЕЛ НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА.ИЗРАСТВА КАТО ЗАВЪРШВА И УЧИЛИЩЕ В СТ. ЗАГОРА.В СВЕТОГОРСКИ МЕТОХ Е РЪКОПОЛОЖЕН ЗА ИЕРОМОНАХ ИГНАТИЙ ДА СЛУЖИ НА БОГА.ЗАВЕТНА ЦЕЛ НА АРХИМАНДРИТ ВАСИЛ КАРАИВАНОВ.НО УВИ ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ ПОД ВЪЗДЕИСТВИЕТО НА СВЕТСКАТА ПРОПАГАНДА И РЕВОЛЮЦИОНАТА ДЕЙНОСТ НА КОТЛЕНЕЦА ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ ЗА ЛЕГИЯТА В СЪРБИЯ.ЗАБЯГВА ПО БУНТОВНАТА СЪДБА НА СВОЯТ ИЗБОР В ЖИВОТА СИ.КАТО ОСТАВЯ БОЖИЕТО СЛУЖЕНИЕ И ПО КЪСНО ОТХВЪРЛЯ МОНАШЕСКИЯ САН И ДРЕХИ НА ИЕРОМОНАХ ИГНАТИЙ.КОЙТО ТЪРСИ ЖИВОТА СИ ЩЕ ИЗГУБИ ВЕЧНИЯ.КОИТО МЕ ОТХВЪРЛЯ И АЗ ГО ОТХВЪРЛЯМ.БОЖИЕТО СЛОВО НЕ ДА ПОСТАВАШ НОЖ И РЕВОЛВЕР.БОЖИЕТО СЛОВО Е МЕЧ ИЗЛИЗАЩ ОТ УСТАТА НА ГОСПОДА ИУСА ХРИСТА.БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ОТКАЗА ДА ГО КАНОНИЗИРА И ВЪСТАНОВИ.КОЙ ДА ВИ ПУСНЕМ ВАРАВА ИЛИ ИСУСА ВАРАВА НИ ПУСНИ ЗАЩОТО БЕШЕ БУНТОВНИК ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ИЗРАЙЛ.А ГОСПОДА ЗА ДУХОВНО ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЕЧНО И НЕБЕСНО.

 28. Исус изрично ни предуореждава да не се кълнем..Клетвата не може да направи характера на човек по точен.И какво евангел
  ие има освен това на царството и кръста????,

 29. МИТ е че НАРОДЪТ е ПРЕДАЛ ЛЕВСКИПредателството на Васил Левски е голяма и любима тема в българската история, по която има обаче много спекулации и манипулации. Стига се дотам, че мнозина, и то не случайни хора, изведнъж започват да пишат, че българинът е с „робска“, увредена психика и едва ли не е роден предател. Не липсват и абсурдни обвинения, че целият народ е станал понякога предател . Посочва се, че Левски е бил предаден от своя народ, защото бездействал (?!) и не го освободил.
  Предателството винаги е персонифицирано. Само в България обаче се налага колективна вина на цял народ. Само българите според някои „умни“ глави стават „нация от предатели“. Тази грешна теза обикновено се налага по комунистическа линия примерно от проф. Хр. Христов – виден цензор на комунистическата историография. Тази антинаучна теза се споделяше навремето и от бившия държавен глава маркист по собствените му признания Желю Желев – президент на България от 1990 г. до 1997 г. Той измъдри едно „гениално“ философско заключение, че „Левски всъщност не е предаден от отделни лица, а от българския народ, който все още не бил достоен за свободата.“ ?!
  В антибългарския хор на тезата за „нацията-предател“ се включи преди години дори и видният проф. Д. Дойнов, който през 1998 г. в предаването „Всяка неделя“ открито заявява, че „целият български народ предаде Левски!“
  На привържениците на антибългарската теза за нацията – предател посочваме следните неопровежими факти:
  Ръководители на най-големите и най-активните комитети в Северна България, от където минава конвоят със заловения Левски всъщност тогава са арестувани. Във връзка с Арабаконашкия обир всички турски полицейски и дори военни сили са в повишена бойна готовност и биха забелязали (имат много осведомители, доносници и агенти) всяко раздвижване на българите. В района на Арабконак (Средна Северна България) са били изпратени десетки тайни агенти. Състоянието на ВРО е такова, че след ареста на нейния ръководител сред членовете й доминират страхът и съображенията за опазване на личната сигурност. Няма решителна фигура, която да спре процеса на разпложение и дезорганизация. А това е необходимо условие, за да се създаде чета или отряд, която да нападне конвоя и да освободи арестувания Левски. Липсват и бързи и сигурни комуникации между отделните комитети. Телеграфите са в ръцете на турската власт, а мобилни телефони още няма открити. Конвоят с Левски се е движел тайно, предимно нощем. Маршрутът на неговото движение не е бил огласяван предварително. Не е ясно къде водят арестуваният Левски – към Русе, София или дори Цариград? Tук влияние оказва според мен и една обща българска слабост, споделена навремето още от съратника на Левски Хр. Иванов – Големият, който признава: „… на приказки бяхме много, но на работа малко!“ Това бездействие обаче в никакъв случай не означава предателство и най-малко пък на целия народ. И въпреки тези неблагоприятни условия има опити за освобождение на Апостола. Ще се опитам да ги изброя и систематизирам, без претенции за изчерпателност:

  Първи опит

  След откарването на заловения в Ловеч, вечерта на 27.12.1872 г. у Сиркови се събират поп Кръстю и Димо Петров Драсов, който настоява да избавят Левски. Поп Кръстю отговаря, че властите не знаят кого са заловили и затова по-добре да не бързат, защото подобен опит би събудил подозрителността им.
  Втори опит

  През нощта на 28 срещу 29.12.1872 г. комитетските дейци в Търново се опитват да запалят конака, за да може в суматохата заловените българи да успеят да избягат или да изгорят. Неуспехът на тази акция напълно потвърждава съображенията на поп Кръстю. Левски е разкрит.

  Трети опит

  Той е дело на търновци. От спомените на Хр. Иванов – Големия е видно, че е правен опит за създаване на ударна бойна група от двадесетина търновци, членове на революционния комитет, която „да нападне конвоя и да избави Левски.“ След първия провал търновци се опитват да организират чета и да го освободят по пътя, но не успяват да съберат достатъчно хора. Още след първата сбирка дейците на комитета, научавайки за действителното положение на нещата „се разбягали и изпокрили.“ Така твърди Хр. Иванов – Големият. Сам той с огорчение отбелязва, че са останали трима кандидати да участват в тази рискована акция: той, Христо Бунито и Иванчо Захарлията, които не са се изплашили!

  Четвърти опит

  Веднага щом на 2.01.1873 г. братът на бай Иван Арабаджията от Каратопрак Петър научава за задържането на Левски той организира чета. Заминава за Арабаконашки проход и пристига там само няколко часа след минаването на конвоя с Левски през него на път за София.

  Пети опит

  Това е замисълът за спасяване на Левски на Атанас Узунов, но той се основава на грешното предположение, че Апостолът ще бъде съден в Цариград. По това време два са основните пътя до столицата. Единия е от София до Саранбей, а от там с железницата до Одрин и Цариград. Другият път е от София към някое дунавско пристанище, а от там с параход до Русе. След това до Варна с железница и от Варна по море до Цариград.

  Ат. Узунов явно е имал някаква представа от турското наказателно право, което предвижда обжалване на присъдата пред най-висша инстанция в Цариград, но пропуска фактът, че извънредната комисия в София предполага и извънредни действия, а именно, тя действа според чл. 1 на съответния закон, който засяга действия срещу държавата. Без съд предложената от следствената комисия смъртна присъда се одобрява от правителството и незабавно влиза в сила.

  В София е изпратен Дончо Фесчията, за да съобщи кога и по кой път ще прекарат Левски. Към началото на февруари 187 3г. подготовката е завършена. Предвижда се три чети на три места да саботират линията Саранбей – Одрин и една чета заема позиции по линията Русе – Варна. Тогава получават печалното известие за обесването на Левски и акцията се проваля.

  Шести опит

  Най-фантастична е идеята на Сребрьо Стойновски и Илия Миланов, които искат да освободят Левски, като го подменят и на негово място оставят приличащ на него човек (двойник), каквито Апостолът е имал по свидтелства на съвременици.
  Седми опит (спасение чрез Русия и зависими от нея лица)

  Това е дипломатически опит. Д-р Рашко Петров настоява пред руския вицеконсул в Пловдив и руски поданик Н. Геров да окаже дипломатически натиск върху Портата за освобождаването на Левски, но руският посланик в Цариград граф Н. Игнатиев категорично му забранява да използва служебното си положение за тази цел, макар вече да има прецедент и задържаният по същото дело Христо Стоянов, като руски поданик е освободен! Този момент е много важен. Той доказва, че руските дипломати са в течение на разследването срещу българите и че са се намесили в полза на свой поданик, който е незабавно освободен. По-нататък ще потърсим отговор на въпроса: Защо руските дипломати не се намесват, за да спасят и Левски?

  Осми опит

  В спомените си д-р Хр. Стамболски твърди, че Иванчо Хаджипенчович, за когото ще стане дума по-нататък известил „тайним образом“ (т.е. без да издава самоличността си, вероятно чрез трето лице) арестуваните да се отрекат от предишните си показания.

  От протоколите е видно доколко са се вслушали в съвета му. Д-р Хр. Стамболски преразказва думите на засегнатото лице и това е една от причините повечето изследователи да не му се доверяват или направо да го игнорират Другите причини се дължат на обвинението срещу Ив. Хаджипенчович , че поставил подписа си под предложението за смъртната присъда срещу Левски.

  Следователно при наличието на толкова много опити за спасяване на Левски изцяло погрешни са усилията на лицата, които по тази линия искат да мачкат самочувствието на българския народ, обвинявайки го че е предал великия син на България.

  Тук във връзка с предателството ще направим едно отклонение. Предатели има навсякъде и при други народи. Никъде обаче във френската история няма да се прочете, че французите са народ от предатели, защото са предатели тачената и до днес като национална героиня Жана д’Арк.

 30. Благодаря на г-н Янчо Гочев за важното уточнение и изнесените факти относно опитите да бъде освободен Левски след залавянето му. Препоръчвам публикациите на г-н Гочев на други места и за ролята на Русия за обесването на Левски без съд и присъда, както и изобщо за нейната роля в нашата история.

 31. могат да се видят медено тасче на Дякона, което той е използвал като знаменосец в четата на Панайот Хитов. Изложено е и оригинално писмо на Васил Левски до Любен Каравелов от 25 юли 1872 година.
  Атракция за посетителите бяха камата и сабята на Левски, както и тефтерчето на Дякона, наречено и „Българската Библия”.
  Може да се види и препис от протокола със смъртната присъда на Левски от 15 януари 1873 година НО НЕ и Библията на Левски. НЯкой видия ли я?

 32. „Инги on 20.02.2016 at 13:36
  Може да се види и препис от протокола със смъртната присъда на Левски от 15 януари 1873 година НО НЕ и Библията на Левски. НЯкой видия ли я?“
  .
  Писано, че „новооглашеният ще се изправи пред една маса, на която има сложено Евангелие и кръст, нож и револвер“.Ще обвиниш ли Левски в измама? Ще обвини ли някой Левски в измама?
  И след като през 19 век е нямало православен превод на Eвангелието на български език, a православен превод е имало едва 64 години по-късно – през 20 век. И след като Росия има православен превод на съвременен език четири години по-късно – през 1876г., то единствената възможност за дякон Левски е да ползва Евангелския превод на Словото от Славейков.

 33. Божието евангелие с кръста върви но с ножа и револвера не.РАЗГОВАРА НА ОНБАШИЯТА И АСЛАН ДЕРВИШОГЛУ Е НА ТУРСКИ ЕЗИК НЕ НА български.След освобождението е преведено на български.Аслан дервишоглу васил левски е осъден на 15г затвор за подривна дейност против османската империя.втората присъда за убийство на чорбаджйски ратай на обесване.ОТ ИСТАНБУЛСКИЯ СЪДИЯ ИВАНЧО ХАДЖИПЕНЧОВИЧ.Един от бащите на търновската конституция и дарител на паметника.

 34. Благодаря за статията. Беше ми интересна. Бих искала да обърна внимание на годините на изданията на Евангелието от Неофит Рилски– 1840 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *