Субсидии за вероизповеданията за 2008 г.

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.15 определя субсидиите за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2008 г.

Наименование Сума
(хил. лв.)
За строеж и ремонт на храмове на Българската православна църква
1. в чужбина, за подпомагане на БПЦ общини в чужбина и на техните 750,0
свещенослужители
2. За Българската православна църква в страната 1820,0
3. За мюсюлманското вероизповедание в Република България 240,0
4. За Централния израилтянски духовен съвет 30,0
5. За Арменската апостолическа православна църква 45,0
6. За протестантски и други деноминации 35,0
7. За издаване на религиозна литература, научни и социологически 30,0
изследвания
8. За ремонт на сгради и комплекс „Рилски манастир” 150,0
9. За ремонт на сгради в Троянския манастир 150,0
10. Резерв за възникнали извънредни ситуации 50,0
Всичко: 3300,0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *