ПАСТОРИ-АГЕНТИ (Част 3): Какво ще се случи?

Настоящата статия няма за цел да обвини или оправдае, а да информира. Представените исторически анализи и документи са израз единствено на личното мнение на авторите и не ангажират по никакъв начин Екипа на Pastir.org. Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна.

Защото няма нищо покрито, което да се не открие, и тайно което да се не узнае.
~Исус Христос (Лука 12:2)

Официалното публикуване на досиетата на религиозни водачи в България вече е факт. Докато това съвсем не е изненада за официалната религия в страната, за евангелските църкви изнесените документи са повече от шокиращи. Хиляди вярващи се чувстват засегнати от това, че техни пастори и духовни водачи са докладвали срещи, богослужения и посещения на чуждестранни служители в рапортите си до службите на ДС (респективни МВР).

И въпреки, че агентурната принадлежност на пастори и служители от евангелските църкви като цяло е част от миналото, тя е факт който продължава да оказва влияние върху живота на църквата днес и въздейства на това което предстои да се случи. А то засяга директно самите служители, вярващите в църквата и не на последно място самата държавна структура, която не само иницира посочените агентурни действия (в това число времето и начина на тяхното публично „себе-разкриване“), но и продължава да „направлява“ църковния живот чрез подобни и настоящи активни мероприятия. Какво ще се случи е предмет на настоящия анализ и следващите го рекации.

СЛУЖИТЕЛИТЕ
< Агентурното минало на пастори-агенти които са заемали водещи длъжност, но са пенсионирани, имигрирали или починали преждевременно, няма да бъде разкрито по силата на закона към момента.

< Оттеглянето на някой служители от водещо позиции в деноминацията, ще предотврати публикуването на техните досиета само временно. В исторически план, досиетата ще бъдат разкрити и публикувани рано или късно.

< Подаването на молби декларации за спиране на досиетата по подобие Православната църква, ще забавят само минимално разкриване на досиетата предвидено от закона.

< Само малцина служители, които нямат какво да крият, ще публикуват публично своите досиета. В по-голямата си част, тяхното съдържание ще се окаже безпредметно за историята на църквата и не би предизвикало нужния ефект за публикуване на всички досиета.

< По-тревожно е, че водачите на деноминациите няма да заемат открита позиция по-въпроса, което недвусмислено показва, че църковните структури продължават да бъдат инфилтрирани и манипулирани от бивши и настоящи служители системата и техните държавни господари.

< Но най-болезненото е, че мнозинството от служители, отново просто ще замълчи по една тема, която е била и продължава да бъде причина за разделението на евангелското движение в България отвътре. Защото, смелост да говорят днес, могат да имат само онези, които са имали смелостта да говорят и по време на гоненията.

< А онези, които наистина са били гонени и репресирани в по-голямата част ще откажат да говорят за съдбата си не желаейки да овластят спомена като го възкресят със свидетелството си. За тях, тази страница на историята е наистина затворена. Но техните гласове никога не бива да останат забравени, защото дори ако не говорят в този свят, те са чути във бъдещия.

ВЯРВАЩИТЕ
< Погледнато съвсем административно, класическите евангелски деноминации, които исторически търсят регистрация от държавата, няма да успеят да заемат друга позиция овсен държавната.

< Деноминации, които исторически са отказвали регистрация от държавата, най-вероятно няма да излязат с официално становище или ще се присъединят към едно общо и уклончиво такова, за да избегнат гонения от страна както на държавата, така и на регистрираните от нея вероизповедания.

< Наскоро регистрирани деноминации, не биха взели директно и открито отношение по въпроса предвид легитимния си статут, а и дори да заемат такова, то няма да бъде меродавно поради краткото им историческо присъствие на сцената на Българския евангелизъм.

< Обединени евангелски църкви (като официален представител) ще се принудят да излязат с ново становище, предвид изнесените документи и архивни факти.

< Докато Комисията по досиетата цели разкриване на пастори-агенти, в сянка ще останат забулени стотиците, ако не и хиляди, редови вярващи, които безцеремонно са докладвали на службите за живота на църквата в много случаи дори без нужда и без да е изисквано от тях. Мнозина от тях ще се изявят като старателни гонители на разкритите пастори-агенти, чиито постове с години са белхнували да заемат.

< Публичното покаяние на о. Генадий от Торонто, години преди да стане ясно, че досиетата ще бъдат разкрити, показва един сериозен факт. А имено, че църквата в България (без значение деноминация или ориентация) не е готова нито да прости, нито да забрави греховете на своите водачи.

< Докато всеки има ПРАВО на ПРОШКА, църквата в България ще разбере, че Библията не ни дава право да съдим. Само да простим. И това право на църквата има власт и авторитет да създаде социален ефект, който да възстанови правдата на Божието царство на земята, независим от светската държава. Но за това се иска истинска вяра и доверие в Божия план и роля в историята. Защото призивите за пост, молитва и помирение не могат да станат дар на Божия олтар, ако не са придружени от доброволна и предварително дадена прошка (Матей 5:23)

ДЪРЖАВАТА
< Законът и комисията субсидирана от държавата, съвсем няма за цел да извади на бял свят досиетата на всички религиозни служители, които са били водени на отчет в ДС. Ще бъдат публикувани само онези към които държавата вече няма интерес.

< Не е изключено, други служители (дори такива, които са останали незасегнати от системата), с личен интерес или амбиция в дадената ситуация, да бъдат манипулирани и използвани при осветляването на досиетата, за да бъдат компрометирани в един по-късен удобен момент.

< Съществуващото вярване, че истинските сътрудници ще бъдат запазени в тайна, за да продължат да бъдат използвани и за в бъдеще е възможно. С което, службите ще продължат със своите активни мероприятия, а Църквата ще оцелее.

ВМЕСТО ЕПИЛОГ
Има и една друга страна заинтересувана в създадената ситуация. Тя декларира своята публична позиция с думите: „разгъна се и друга Книга, която е Книгата на Живота; и мъртвите бяха съдени според делата си по написаното” (Откровение 20:12). Към тази книга, Комисията по досиетата не може да предяви претенции, държавата не може да засекрети, църквата не може да потули, и никой, ни жив ни мъртъв, не може да спре нейното отваряне.

И ако онези, които забравят историята наистина са обречени да я повтарят, то това поколение, има историческа отговорност да участва в отварянето на Книгата за да направи всичко възможно, имено тази история от българския евангелизъм никога вече да не бъде повторена. Защото ако само повтаряме историята, как бихме могли да я променим?

„Истинското проклятие не идва от греха. То идва от греха за който не е поискана прошка.” (Д. Донев, Разораната Църква © 2012)

35 comments for “ПАСТОРИ-АГЕНТИ (Част 3): Какво ще се случи?

 1. Голяма каша. САмо Бог може да я оправи!

 2. В официалното становище на СЕПЦ става ясно, че официалната политика на СЕПЦ е не да оповести период на прошка и изцеление, а да прикрие предателите с официална ПР кампания по църквите, както следва от цитата на Иван Врачев: «всеки да съдейства да не изтича информация по този вътрешен за нашето вероизповедание въпрос в публичното пространство» т.е. никой не може да очаква след този духовен гаф, СЕПЦ да се обърне на 180 градуса (често използван проповеднически термин за «пълно покаяние») и да промени официалното си становище. Такова не може да се очаква и от Божиите църкви независимо от техните абривиaтури ББЦ, ОБЦ, БЦБ, ЦБ, БЦ-12 и т.н. (виж кадастъра за пълния списък), във всяка от които се таи най-малко един (ако не и повече) тайно внедрен, но публично активен пастор, презвитер, епископ и т.н.

 3. Ще поживеем и ще видим.
  Статията е или пороческа или пророческа.
  Само времето ще покаже и то много, много скоро.

 4. аман начи 🙂 вместо да се възползвате от времето на благодатта която имаме в момента за разпространяване на божието слово вие се ровите в миналото. Пастори агенти… глупости н търкалета Иди благовести на някой невярващ тодорке, остави ги пасторите. Тях има кой да ги съди.

 5. Време е да се разгледа от евангелската общественост как от кого и защо информацията от комисията се използва целенасочено против евангелските църкви в България. За целта, ОЕЦ като представляващ НАС – Българските евангелисти, трябва веднага да подаде официално запитване. В противен случай е по-добре да се самосезира и да се преименува на ОЕП (Обединение евангелски пастори) и да се саморазпусне като ОЕЦ давайки възможност на друго новосформирани организации да поемат отговорната и историческа роля на т.нар. Евангелски алианс за България.

 6. Книгата на Андрю Стром“Християните „Извън Църквата“,може да се окаже разрешение на проблема.Дори и временно,пет-шест месеца натиск върху „съюзите“ ще даде резултати.В България има достатъчно подготвени работници за Божията нива,които могат да работят доброволно.Да се отдава хвала на Бога,за молитва и библейски уроци,общение между светиите-не е необходимо специално място.Нека да си спомним за Първата Църква от Деяния на Апостолите.

 7. Продължавам да поддържа моето твърдение,че има пастори,които никога не са били сътрудници на ДС,но с отварянето на досиетата им разбират,че ги водят като “сътрудници” без тяхното знание и съгласие.Очаквам скоро да бъдат реабилитирани и изчистени имената им.Това е даказателството в подкрепа на моето твърдение:
  http://www.constcourt.bg/Pages/Document/WithoutFrame.aspx?ID=1588

 8. Всеки вербуван агент на ДС е имал правото на избор – да приеме или да не приеме сътрудничеството с комунистическата и безбожна репресивна власт. Тези, които не са приели са понесли негативните последствия в живота си. Те са устояли на изкушението и са се опазили чисти. Онези, които не са устояли, имат възможността сега да изчистят името и съвестта си чрез покаяние и оттегляне от ръководните постове, които заемат.

 9. Пастир Янчо съгласен НО обясни ни какво означава агент явочна квартира?
  Това е званието на твоя колега от Божията църква към която си и ти бил.
  Не звучи като че да не е знаел че е квартира за явка май?

 10. Братя,това което пишете и настоявате е вярно.Аз не визирам личности.Който е приел да сътрудничи,да се покайва.Аз визирам пасторите,които не са приели,а ги водят за сътрудници.Те за какво да се покайват?
  Ето още малко информация по въпроса.

  Установяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  Чл. 24. Принадлежност към органите по чл. 1 се установява при наличието на дейност като щатен или нещатен служител или секретен сътрудник на органите по чл. 1.

  Чл. 25. Обстоятелството по чл. 24 се установява въз основа на документи, съдържащи се в информационните фондове, както следва:

  1. за установяване на дейност на щатен служител – с данни от неговото лично кадрово дело, щатните разписания или ведомостите за получавани възнаграждения;

  2. за установяване на дейност на нещатен служител – с данни от неговото лично кадрово дело, щатните разписания или ведомостите за получавани възнаграждения;

  3. за установяване на дейност на секретен сътрудник – със собственоръчно написана или подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи, собственоръчно написани или подписани от сътрудника, съдържащи се в делата на оперативен отчет; документи от ръководилия го щатен или нещатен служител, както и наличие на данни за лицето в справочните масиви (регистрационни дневници и картотеки), протоколите за унищожаване или други информационни носители.

  „Закон за достъп и разкриване на документитте и за обявяване принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА “

  Прилагането на закона за досиетата е изправено пред сериозно изпитание, след като Конституционният съд (КС) ще решава дали агентите на бившата Държавна сигурност, чието досиета са унищожени или в тях не съдържат агентурни донесения трябва да бъдат публично обявявани, научи сайтът Държавна сигурност.com.

  От електронната страница на КС стана ясно, че на 2 февруари 2012 г. съдът е допуснал за разглеждане по същество (дело №14 от 2011 г.) искане за обявяване на противоконституционност на един от основните текстове в закона за досиетата.
  Става въпрос за чл. 25, т. 3 в частта му, в която Народното събрание е приело, че наличието на документи от ръководилия го щатен или нещатен служител, както и наличие на данни за лицето в справочните масиви (регистрационни дневници и картотеки), протоколи за унищожаване или други информационни носители, въпреки че не изхождат от лицето, са достатъчни, за обявяването на неговата принадлежност към ДС.
  Сезирането на КС е от страна на 3-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Ваня Пунева и членове Галина Христова и Йовка Дражева.

  http://desebg.com/2011-01-06-11-44-48

 11. Законът не позволява да се четат досиетата на починали…

  Всичко след 1985 година е унищожено през 1990 г. по места, на бюрата на оперативните работници, защото те са си ги държали в касите – делата на активните агенти не са влизали изобщо в архив!

  Това става, когато през 1990 г. ген. Атанас Семерджиев нарежда да се почисти архива и да се скрият най-важните агенти на БКП и нейния репресивен орган… Около 40 на сто от агентурния апарат на ДС е унищожен от ген. Семерджиев. За да може комунистическата партия да запази контрола върху тези хора.

  Кога се провежда тази акция?
  – В края на януари 1990 г. Тогава БКП се тресе, тя е пред разцепване, а много от агентите заявяват, че ако не им унищожат досиетата, ще преминат на другата страна, тоест – при опозицията. Новото ръководство в лицето на Петър Младенов и на Андрей Луканов и новото Политбюро назначава ген. Семерджиев за шеф на МВР, да дръпне юздите на Държавна сигурност. Той е военен – изпълнява партийните заповеди. И Младенов, и Луканов много добре знаят, че ако някой може да им направи комплот, това са генералите на Живков в ДС. Но когато ген. Семерджиев им казва, че Държавна сигурност трябва да бъде съкратена, защото няма пари и държавата е фалирала, те изпадат в истерия: “Как ще ни съкращават?!” Това означава на практика БКП с лявата си ръка да отсече дясната! И генералите дават голям отпор на това решение!

  Делата на свещениците също са прочиствани. Прочетох делото на русенския митрополит Неофит. Той е вербуван като агент Симеонов през 1983 г. Делото му е прочистено и е от 16 страници. В него има общо 4 документа.

  http://www.blitz.bg/article/29253

 12. Съдържател на явочна квартира

  Съдържател на явочна квартира се явява също така секретен сътрудник на органите на Държавна сигурност, който предоставя на разположение на същите своята квартира на срещи на оперативни работници с агентурата. Съдържатели на явочни квартири се вербуват из средата на предани и патриотично настроени към народната власт граждани, предимно из средите на БКП. Тяхната вербовка се разрешава и оформя по същия начин, както на информаторите. Агентурата, работеща по една разработка не се приема в една и съща явочна квартира.

  http://www.comdos.bg/mediite-za-nas/p/page/6/openPost/1364

 13. Интересно обаче че Бакалов не се включва в тази дискусия а уж беше голям поборник на агентите. Никой не смее да отговори и на коментара п-р Янко като че ли казва никому неизвестни факти

 14. Не само Бакалов. След като сайтът обяви че били атакувани, май никой не се осмелява да пише повече…

 15. Вероятно е така. От СЕПЦ също ме са казали какво решиха на последното си събрание!

 16. Към горния, дори Бакалов да е сериозен за агентите, хората около него не са. Пилев и сие бяха супер заети с рязане на дърва докато църквата се пържи от агентурните елементи в нея. Каквото повикало такова се обадило.

 17. СЕПЦ е пред финансов фалит, който следва духовния.

 18. Към господа коментиращите моята личност: днес за първи път виждам тези коментари. Точно какви са вашите въпроси към мен и има ли такива все още след отварянето на досиетата?

 19. Георги Бакалов, Людмил Ятански, Тони Еленков и всички други водачи на църкви и деноминации за които се говори че са агенти…
  Моля да изкарате документ от комисията по досиетата и го представете на всички.
  Трябва да знаем дали да ви вярваме или не.
  Амвона не е за хора с предателско минало, още по-малко с такова настояще.

 20. Да се твърди че Георги Бакалов е бил агент на ДС е доста нелепа клевета. Ти познаваш ли човека въобще? Доколкото знам е повярвал на 18 години през 1988 год. За Държавна Сигурност хората от нашето поколение, тъи-като аз съм малко по млад от него, бяха неблагонадеждни, хулигани , наркомани и т.н. ….и предполагам за добро.
  Между другото Г.Б.,в интерес на истината, преди известно време си беше публикувал извадката от комисията по досиетата, тука в саита, ако изобщо е имало нужда.

 21. На никой ли не му светва лампичката че изведнъж ДС и манипулираните от тях медии изведнъж спряха да говорят за Бакалов и Сово на Живот.
  Сигурно не знаете че ей така без нищо всичко замлъкна изведнъж и се спря.
  Не бъдете наивни – в момента има активисти които го правят за да си оправят животеца.
  А службите къде с добри или не мотиви не са спряли да работят и не са се ограничили с онова поколение.

 22. Е какво искате от човека нали си извади бележка? Щом има бележка, значи е чист.

 23. Не е точно така, Мария. Комисията проверява само един определен период в миналото, за който ищецът е поискал проверка. Служебната бележка на апостол Георги Бакалов от Комисията не е във формата му на обединяващ апостол на АРЦ, а като подпастор ръкоположен и регистриран от ОБЦто на В.Еленков и Т.Еленков. Защо г-н Бакалов не е изисквал проверка за периода след регистрирането на АРЦ, може да каже само той. А е много възможно, регистрацията на АРЦ да е прокюрирана от службите, така както според него е била и регистрацията му при Еленкови.

 24. Е да, циркът вече се промени. Сега Бакалов който се представя за толкова много гонен от Комисията по вероизповеданията присъства на форум с представители на същата комисия. Кой се е променил Комисията или Бакалов?

 25. Бакалов публикува документ за своето минало, който не отразява настоящето, но е странно издаден през регистрацията на „Обединени божии църкви“ на Васил Еленков. Вероятно затова г-н Бакалов е толкова изплашен от Еленков и иска да го отстрани. Иначе, защо Бакалов не си извади документ от Комисията през регистрацията на АРЦ Прелом да речем?

 26. Демонимацията която Георги Бакалов води Васан, Войни на Христа, Истина от Сион, Кармил, Прелом и Апостолска реформирана църква тепърва трябва да минат през прегледа на комисията за да се установи които са активните агенти измежду тях и то без никаква лустрация

 27. Комисията и Бакалов се имат от време оно. Привикат Георги Бакалов в Комисията, издърпат му ушите малко след което той почва да врещи, че е гонен, а те почват да атакуват силните евангелски църкви, че били сектанти като Георги Бакалов, а той обяснява на запад, от което извлича дивиденти. И вълкът сит и ягнето цяло! Сега е горе долу същото. ДС отново вади кестени от огъня с чужди пръсти и който не се усети на време просто изгаря без пушек.

 28. Приятели, оставете ги на мира. Организацията на Бакалов се тресе из основи и пред разпад, както всяка обречена на падение организирана религия. Няма нужда да ги дъвчете и вие. След колосалния колапс на СЕПЦ, следва естественото разпадане и на организациите на Бакалов, Пламен Цолов и Сион. Това е просто естественият ход на историята.

 29. Поведението на Бакалов определено е под въпрос, без дори да се включват обвиненията във финансови злоупотреби, духовна диктатура и дребни интригантства. Неговата църква в момента се събира в отнетата от Павел Игнатова сграда на Божия църква. По документи за нея отговаря вече възрастният брат Величко Велев, за който Стефан Моллов пише, че е действащия под прикрития агент Еделвайс. Кой е свързващото звено между Бакалов и агент Еделвайс и защо след толкова много краякане срещу агентите той е отново под тяхното духовно и финансово благодетелство?

 30. Бакалов все още ли минава за християнин?

 31. Другари пастори.
  Време е да си ходите.
  Достатъчно вреда сте намесли на делото Христово!
  Моля направете едно добро и си идете.
  Всички гледат коравите ви сърца и прегорели съвести.

 32. Bratya Hristiyani, dosietata na DS ne sa Biblia za da im se vyarva bezrezervno. Te ne sa vdahnoveni ot S.Duh, a sa pisani od nepriatelite na Bog. Koj moze sas sigurnost da kaze che 100% od napisanoto e istina i na osnova na tova da se kompromitirat hora. Izglezda mi dosta demonichno. Dori i v SFR Jugoslavia, tainata policia e govorila lazi za sluziteli na Boga, za da gi compromitira.
  Edin pastor ot Srbia, kogoto lichno poznavam e bil v zatvor 2,5 godini, na osnovanie na lazlivo svidetelstvo na chovek, kogoto policijata e nasilila da svidetelstva lazlivo srshtu nego. Kogato pastorat izlazal ot zatvora, liceto koeto e bilo lazliv svidetel , doslo da mu se izvini i mu kazalo cyalata istina-za zagovora srshtu nego.
  KAK E VOZMOZNO TAKIVA VERBALNI VOINI DA PREZ INTERNET? TOVA NE E ZA SLAVA NA BOG?
  ZA MEN „DOSIETATA“ SA MOZEBI NAYGOLEMATA ATAKA NA NEPRIYATELJA SRSHTU CRKVATA V BLGARIA. POSEANO E SEME ZA RAZDOR KOETO SE VIZDA OT PRILOZENOTO.
  Sastojanieto na crkvata se reflektira na drzavata. Iskate li da znaete che predi da se raspadne Jugoslavia, crkvata se podeli, a sled tova se podeli i drzavata.
  Ima li mdri maze koito mozat da prostat i da deystvat sglasno evangelieto, predi da nastapiprava duhovna katastrofa?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *