Римляни Глава 2. Въведение

Римляни Глава 2. Въведение

Много хора свидетелстват, че книгата към Римляните е духовен шедьовър.Римляни предотвратява фалшивата религия и популяризира истинската религия.Римляни поощрява духовен прелом, съживяване, истинско мотивиране и вяра. Римляни идентифицира двете религии в света: фалшивата религия, на Добри идеи и истинската религия, на…

Назад към наранените

Назад към наранените

Назад към наранените Вчера прекарах известно време с мой приятел и брат в Господа. Различното този път беше, че за разлика от други мои приятели и братя, той вече не посещава църквата, в която се запознахме поради различни наранявания, които…

Ние сме спасени по благодат.

Ние сме спасени по благодат.

Ние сме спасени по благодат. За да илюстрира това Павел използва три метафори. Една от съдебната зала, една от пазара за роби и една от храма. Исус е нашият истински Първосвещенник и Той направи завършено умилостивение на Голгота. Спомняте си…

Коментар върху Римляни 1: Въведение към Римляни

Коментар върху Римляни 1: Въведение към Римляни

  Славата на книгата до Римляните идва от това, че тя говориза четирите основни проблема на човешкото съществуване: 1) Добро и зло, 2) Приема ли ме Бог, 3) Да приема себе си, 4) Смърт. Тези проблеми са адресирани и задоволени…

Да направим любовта Му разбираема

Да направим любовта Му разбираема

Да направим любовта Му разбираема Tова беше споделил с нас в предишната закуска за шампиони. А пък Исус ни казва, “Нова заповед ви давам – да се обичате един друг!” (Йоана 13:34) Нова ли? Да – предишната е била да…

Бог прави чудеса

Бог прави чудеса

## Бог прави чудеса *Източник: [NBC News*](http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/miracle-kiev-shot-medic-survives-after-tweeting-i-am-dying-n35296) *Олеся е християнка. Тя посещава църква в която много пъти съм ходил. Вчера (20.02) е била улучена от снайперист на Майдана в Киев, където е била лекар доброволец. Била е улучена във вратът…