Баба Марта и мартениците – трябва ли да празнуваме?

Ето, че баба Марта и мартениците пристигат. Какво трябва да знаем за този празник като християни и как трябва да реагирам? Данаил Танев Коя е Баба Марта? Според легендата, Баба Марта се ядосала на младо момиче-овчарка, понеже то казало, че…

Пастирските процеси през 1949г. в чуждата преса

Пастирските процеси през 1949г. в чуждата преса

  Западната журналистика още в дните преди процеса на пастoрите широко отрази събитието в реакционния печат, като направи несполучлив опит да го представи за поход срещу църквите и религията в една социалистическа страна. На процеса присъствуваха представители на американската и…

Атеистичната политика на  Българската комунистическа  партия

Атеистичната политика на  Българската комунистическа  партия: цели, етапи, резултати1  Живко Лефтеров   В антирелигиозната политика, следвана от намиращите се под  контрола на Съветския съюз комунистически партии в Източна Европа,  могат да се откроят два основни аспекта. Първият от тях е…

Съдебните процеси на пастирите „шпиони“ – място на памет

Съдебните процеси на пастирите „шпиони“ – място на памет

Съдебните процеси на пастирите „шпиони“ –   място на памет Атанас Атанасов Пастирските процеси в същността си са резултат на целенасочени  действия и наложен терор от завзелата властта в България на 9 септем- ври 1944 г. комунистическа партия. Накратко казано, на 5…