СЪБОРИ на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ)

1927-28 РУСЕ Предварителен (пред-учредителен, Събев, 30) 1928 28-31 март БУРГАС Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) Една от първите прояви на властта е да отговори отрицателно на молбата на СЕПЦ за провеждането на втори годишен…

Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.

Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ – Pastir.org/100 100 статии за Петдесятното движение в България 1920-2020 (научна поредица на Pastir.org) Извадки от Живот и служение на Иван Е. Воронаев: Разширено юбилейно издание, включващо ИСТОРИЯТА на ДЕЦАТА на ВОРОНАEВИ, КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА на ИВАН ВОРОНАЕВ и ПЪРВИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ…

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ

Запазвaне на Петдесятния примитивизъм От казаното до тук може да се заключи, че Примитивзмът на Ранната църква е повече от запазване на доктрина или учение. Нещо повече, неговото възстановяване не е нито традиционно нито пък тривиално. То апелира към първоначалното…

ПЪРВОМАЙ: Заповед за вписване на ЦЪРКВИ

ПЪРВОМАЙ: Заповед за вписване на ЦЪРКВИ

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ – 2021 г 13-12-2021/15:35/ /РД-15/807 заповед ОТНОСНО- НАРЕЖДАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ -ЕПЦ 2 ГРАДИНА   08-11-2021/16:10/ /РД-15/716 заповед ОТНОСНО ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА…

Регистър на вероизповедания в АСЕНОВГРАД към 27.03.2019

дата рег. № дата   Евангелска петдесятна църква- с. Боянци 92-00-157 28.05.2001 28 05.06.2001 Евангелска петдесятна църква- с. Нареченски бани 92-00-115 29.07.1996 7 01.08.1996 Евангелска петдесятна църква- с. Новаково 92-00-157 28.05.2001 29 05.06.2001 Евангелска съборна църква- Асеновград, кв. Лозница, ул.“Кокиче“…

Вероизповеданията в Гълъбово

Електронен регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Гълъбово 2019 Наименование на местното поделение на вероизповеданието Седалище на църковния орган № писмото до Дирекция по вероизповеданията към МС № на писмото от Централния орган на вероизповеданието за легитимността на…