Категория: cat1

14 Черти на Богоугодния Характер

14 Черти на Богоугодния Характер

14 Черти на Богоугодния Характер: 1. Благост (Кол. 3:12; Гал. 5:22). 2. Вярност (Гал. 5:22). 3. Гостолюбие (Евр. 13:2). 4. Кротост (Кол. 3:12; Гал. 5:23). 5. Любов (1 Кор. 13; Гал. 5:22; Рим. 5:5; Кол. 3:19; Евр. 13:1). 6. Милосърдие…

Етапи в Християнската История

Етапи в Християнската История

  Безспорно историята на християнството е минала различни етапи през изтеклите две хилядолетия. Може би няма универсален стандарт за определянето на тези етапи, а и зависи от каква гледна точка ги определяме. Понеже тук свързване нещата с библията, от гледна…

ПИСМО До Иполит

ПИСМО  До Иполит

Този текст е предназначен за изключително използване на www Този текст е предназначен за изключително използване на www.bibliata.com. Разпространение или печат с цел продажба, както и промяна, публикуване и използване на статията или части от нея без изричното писмено разрешение…