Категория: cat1

Поезията на Библията

Поезията на Библията

Поезията на Библията: Йов, Псалми, Притчи, Еклисиаст и Песен на песните За Библейска поезия говорим предимно в Стария Завет който разказва историята на Израел. Еврейските химни, песни и молитви се подчиняват на основните обичаи на древно Средно-Източната поезия. Поезията е…

ЖИВОТА НА ЯКОВ АРМИНИЙ

Biblio

КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЖИВОТА НА ЯКОВ АРМИНИЙ от W. R. Bagnall Този текст е предназначен за изключително използване на www.bibliata.com. Разпространение или печат с цел продажба, както и промяна, публикуване и използване на статията или части от нея без изричното…

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО ОБСЪДЕНО СПОКОЙНО  от Джон Уесли  Този текст е предназначен за изключително използване наwww.bibliata.com. Разпространение или печат с цел продажба, както и промяна, публикуване и използване на статията или части от нея без изричното писмено разрешение на собствениците е забранено.Превод:Радостин…

ГРЪЦКИ ДУМИ ЗА „СЛУГА“

ГРЪЦКИ ДУМИ ЗА „СЛУГА“

ГРЪЦКИ ДУМИ ЗА „СЛУГА“ „Дулос“ – означава роб, който е в постоянна зависимост и служи на друг човек, като волята му е изцяло подчинена на този човек (Римляни 6:16,17). Говори за служене по принуда и е противоположно по значение на…