Дейвид УИЛКЕРСЪН: ВИДЕНИЕ за ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ (Глава 5) ЯРОСТНИ ПРЕСЛЕДВАНИЯ

Видях, че идва час на преследване, каквото човечеството не е виждало до сега. Това ще бъде преследване на истински вярващите в Исус Христос, което ще се появи като многоглаво чудовище от дълбините на морето. То ще започне бавно и неуловимо и ще дойде тогава, когато ще ни се струва, че религиозната свобода е достигнала разцвета си. Това ще се разпространи в САЩ и Канада, след това и в целия свят. Накрая то ще се превърне в някаква лудост.

Духът на антихрист ще влезе в сърцата на хората, които заемат високи постове в правителствата и законодателната система и ще подтикне чиновниците да започнат определени законодателни ходове, насочени към независимите църкви, мисионерски общества и служители на Евангелието. Още в настоящето ние преживяваме начало на притесненията.

Виждам, че ще дойде време, когато почти всички Евангелски мисионерски проекти, всички религиозни радиа и телевизионни предавания и всички мисионерски обединения ще бъдат под такова строго наблюдение (прерастващо в подозрение и гонение), че ще им се наложи да бъдат много внимателни във всичките си действия.

Ще се появи световна супер църква.

Аз видях как, в бъдещето от обединяване на либерални, верски настроени, протестанти и римо-католици, ще се образува една световна супер-църква. Те ще имат общи политически възгледи и ще създадат една от най-мощните религиозни сили на земята.

Тази световна църква ще бъде духовна само на име. Тя свободно ще използва името на Исус Христос, но в действителност ще преследва главно чисто политически цели. Тя ще бъде антихристки настроена във всичките си дейности. Този могъщ църковен съюз ще се занимава изцяло със социални въпроси, големи благотворителни програми и с помагане на тези, намиращи се в бедствено положение.

Водачите на този съюз ще правят общи изявления за необходимостта да се посрещнат човешките нужди, призовавайки към обновяване на обществените дейности, политическите активности и към все по-голямо участие на църквата в светските дела.

Изненадваща „тайнствена” поредица от събития.

Точно тогава, когато ще изглежда, че верското движение започва да утихва, ще се случат редица тайнствени събития, които ще доведат до създаването на организационна структура в това общество. Рим ще поиска настойчиво много отстъпки от протестантските водачи на това движение и ще ги получи. Папата ще бъде възприеман повече като политически, а не като духовен водач на това обединение. По тази причина протестантските водачи на това движение от своя страна ще искат отстъпки от Рим и ще ги получат. От водачите на това движение няма да се изисква да почитат папата като Свят Баща на непогрешима и първа в йерархията църква, но само като политически водач, без да се приема, че е приемник на Петър.

По никакъв начин не искам да кажа, че папата или други църковни водач, влизащи в тази супер-църковна организация ще бъдат въвлечени в дейността на Антихрист. Библията има какво да каже по този въпрос, така че не е нужно аз да говоря сега за това. Но аз видях неща, които ме уплашиха. Видях армия от кариеристи, които заемат най-високите мяста в тази супер-църковна организация. Много от тях ще са невярващи, антихристки настроени, обладани от мисълта, че тази супер-църква трябва да стане политически силна, достатъчно мощна, за да подтисне всички, които са против нейните действия. Докато онези, които вземат ръководни места ще говорят за чудеса, любов и мир, подчинените им наемници ще притесняват и преследват тези религиозни организации, които са в опозиция на ръководството.

Събирането на тази световна църква ще започне незабелязано. То ще започне с неофициални училищни разработки и изследователски програми. Някои съвместни програми ще започнат без официални или обвързващи задължения от страна на протестанти или католици. Но либералните протестантски водачи на САЩ и Англия ще се обединят с либералните католически богослови на Европа в преследването на велики чудеса.

Това узаконено политическо обединение е все още далеко, но неофициалните основи за този съюз са вече положени.

Хомосексуалисти и лесбийки са добре дошли в супер-църквата.

Видях как тази супер-църква като форма на разбиране, приема хомосексуалисти и лесбийки за свои членове. Тази хомосексуална любов ще бъде защитавана от водачите на този църковен съюз и не само ще бъде приемана, но и поощрявана.

Служители от хомосексуалисти и лесбийки ще бъдат ръкополагани в духовен сан и ще заемат авторитетни длъжности в този църковен съюз. Те ще бъдат обявени за ново поколение пионери, внасящи ново понятие за любов и евангелизация.

Виждам как във всички големи градове на САЩ и по целия свят ще се създават църкви от хомосексуалисти и лесбийки, които ще обслужват изключително нуждите на себе подобните си. Те ще се ползват от пълното признание и подкрепа от страна на официалните религии.

В неделните училища и в църковната литература ще се разпространяват специални курсове, внушаващи на децата и подрастващите, че хомосексуалността е нормална форма на християнската сексуална любов.

Най-трагично от всичко е това, че виждам да идват дни, когато болшинството хомосексуалисти вече няма да търсят помощ от църквата. Но вместо това супер-църквата ще ги защитава, ще се възхищава на тяхната смелост и готовност да бъдат такива, каквито са. Супер-църквата ще се приспособи към слабостите на човешката плът и ще успокояват човечеството в неговите грехове. Тя ще обвинява в старомодност проповедниците „осъждащи греха”, изказващи се против страстите на тези, които някога се считаха за нуждаещи се от помощ и съвет.

Усилията на новото учение по същество ще бъдат насочени към това да научат хората да живеят със своите проблеми. Но всъщност, за тях това е възможност да се наслаждават на своята похот и капризи като „дар от Бога”.

Голи танци в църквата.

В някои от църквите от този съюз ще оправдават голи танци като „артистична художествена форма на богослужение”. Хората ще започнат да се покланят повече на творението, отколкото на Твореца. И Бог ще бъде принуден да предаде тези поклонници на техните грехове. Като резултат от това, много хора ще бъдат предадени на своя извратен ум и ще възникне нова форма на умствено заболяване, което ще е нелечимо. Публичната голота във всеки вид е поклонение на създанието, култ към създанието. Голотата в църквата няма да остане без отговор от Бога. Библията ясно казва, че този вид поклонение неизбежно води до сериозни умствени увреждания.

Макар, че тези танци няма да се разпространят широко, много църковни водачи ще продължат да ги одобряват като законно изразяване на богопоклонение от страна на тези, които се стремят да намерят „красотата на душата чрез човешкото тяло”.

Окултизъм в църквите.

Зная, че супер-църквата ще се примири с някои окултни практики. Още сега някои църковни групи в Хаити са включили в своето богослужение определени форми на магьосничеството. Ще бъдат образувани изследователски комитети с тях, които „да избият зъбите” на дявола, да го представят като безобидно нищожество, от когото да не се страхуваме.

В някои от най-уважаваните и богати църкви, части от молитвените събрания ще бъдат заменени със спиритични сеанси. Растящото мнозинство служители ще бъдат заинтересовани от свръхестествени претендиращи спиритични и сатанински групи. Виждам, че идва ден, когато тези служители, които никога не са били близко до Бога, ще станат твърде близки със сатана.

Той ще се появи като светъл ангел, ако е възможно да измами и Божите избрани. Личните слуги на дявола също ще се появяват като светли ангели и ще се опитат да разпространят в църквите идеята, че сатана не ни е враг, а приятел.

Супер-църквата никога няма да оправдае явно окултните практики, но широко ще разпространява френологията (наука за гадаене на човешкия характер и съдба чрез особеностите на черепа), хиромантията, гадаенето и хороскопи.

Издигане на истинската църква.

Видях свръхестествен съюз на всички истински последователи на Исус Христос, обединени от Светия Дух и общата вяра в Христос и Неговото Слово. Тази свръхестествена църква от вярващи, обединени от Божието Слово ще стане нов вид нелегална църква и ще обединява протестантите и католиците от всички деноминации. В тази общност ще се съберат млади и стари, черни и бели от всички националности.

В това време, докато супер-църквата ще печели все повече политическа сила, тази невидима свръхестествена църква бързо ще расте в силата на Духа. Тази сила ще дойде от гоненията и преследванията.

Най-жестоките преследвания, които ще обхванат земята, ще доведат до това християните да станат по-близки един с друг и с Христос. Те ще се притесняват по-малко за деноминационните различия и ще отдават повече значение на пришествието на Исус Христос. Светия Дух ще обедини в едно цяло хората от всички деноминации и всички слоеве на населението.

Въпреки, че тази свръхестествена църква вече съществува в света, в бъдеще ще стане политически все по-незабележима. Но когато гоненията се усилят, тези вярващи ще станат почти радикални в своите евангелизаторски усилия. Тази невидима църква ще получи свръхестествено помазание и сила от Светия Дух, за да продължи да проповядва Евангелието, докато не чуят „всички краища на земята”.

Големи преследвания на католиците-харизматици.

Ще дойдат дни, когато католиците-харизматици, считащи себе си членове на невидимата свръхестествена църква на Исус Христос ще се сблъскат с ужасни преследвания. Римокатолическата църква се кани да „осъди” всички свещеници, говорещи на езици, както и тези, които приемат петдесятното учение за Святия Дух. За да „угаси този огън”, на свещениците ще се окаже политически натиск от горе.

Чакайте и ще видите Папата да заема отрицателна позиция по отношение на харизматичното движение в католическата църква. Меденият месец скоро ще свърши. Католическите вестници ще започнат да се изказват срещу харизматичното движение в редовете на католическите църкви и ще призоват за очистване. Това ще започне постепенно, но бързо ще набере скорост, докато всички католици, принадлежащи към харизматично движение не се сблъскат с преследване от страна на своята църква.

Харизматичното движение в католическата църква ще стане толкова мощно и ще се разпространи така широко, че за някои водачи, които не го разбират, ще виждат заплаха в него.

За кратко време, повече от 500 000 католици ще се присъединят към това харизматично движение. Останалите настрани други католици ще обвиняват това движение, че не се интересува от социалните проблеми и че са твърде равнодушни към църковните традиции. Харизматиците ще бъдат обвинявани, че са се отвърнали от Дева Мария и че отричат властта на папата. Нека всеки католик, които се гордее, че има „кръщение със Святия Дух”, да се приготви за преследвания и гонения. Това няма да се случи скоро, но със сигурност ще дойде денят, когато всеки католик преживял лична Педесятница, ще бъде длъжен да реши доколко е значимо за него това кръщение с Духа. Някои ще бъдат принудени да се върнат към традициите и да оставят своят дар да бездейства. Но в същото време много други ще започнат да откриват, че имат повече християнска любов и духовно взаимоотношение с други протестанти и католици, които са концентрирали живота си около Исус Христос и пълнотата на Святия Дух.

Мнозина няма да ми повярват, но видях да идва ден, когато много протестанти и католици ще трябва „да излязат от сред тях”. Тези нови християни няма да наричат себе си католици или протестанти, но просто „обновени християни”. Тяхната общност няма да се базира върху говоренето на чужди езици , но ще е съсредоточена върху Отца и Сина Му – Исус Христос.

Преследването на католиците-харизматици от църковната йерархия няма да спре обновяването на тази църква. Вместо това, служенето в Святия Дух ще е съпроводено от големи чудеса, а броят на католиците, присъединяващи се към „групата на обновените” по време на гонения, ще расте.

Говоренето на езици няма да се изтъква така силно, но вместо това ще се развие служене на „духовно братство”, основано на ученията на Библията, взаимна любов и разбиране по отношение на другите истински последователи на Исус Христос. Това ще стане един вид „духовно свещеничество” за хората, които искат да помагат, „носейки товарите един на друг”.

Преследвания чрез средствата за масова информация.

Сега има необикновена свобода за проповядване на Евангелието по радиото и телевизията. Никога досега вратата на тези средства за масова информация не са били така широко отворени за служителите на Христос. В наше време християните имат собствени радиостанции, възможност да се молят за болни, да събират средства и да съдействат разпространяването на Евангелието с всички достъпни средства. Но, бъдете внимателни! Идват преследвания и гонения. Сигналите на промяна се чувстват във въздуха. Радио и телевизионни програми, които съдържат проповеди за Христос, ще станат мишени на сатанински сили, твърдо решили да ги накарат да кривнат от истинския път.

Още сега има задкулисна тенденция за създаване на данъчна система за всички радио и телевизионни религиозни предавания и програми. Либерални църковни водачи ще опитат да създадат нещо като проверовъчна колегия и ще се представят като финансово-контролна комисия, като крайна инстанция по въпросите за съставяне на програми в безплатното и платено време на радиото и телевизията. Нито една програма няма да бъде пускана в ефир, без да е одобрена от тях. Резултатът от това ще е – празно и лишено от Христос Евангелие, което не обижда никой.

Вратите, които са широко отворени в наше време, бавно, но неумолимо ще започнат да се затварят. Атеистични сили и сили на Антихрист още сега подготвят процеси срещу някои религиозни станции и радиопроповедници. Видях как сатана ще се опита да спре предаванията чрез бюрократизъм, съдебни наредби и данъчни проблеми. Сатана ще използва всяка възможност и тактика да изтласка предаванията от радиото и телевизията, които са съсредоточени върху Христос.

Вестта, която получих за всички служители, които ползват средствата за масова информация, за да разпространяват Евангелието, е следната: „Работете докато е ден, защото идва нощ, когато никой няма да може да работи.” Сега е ден на свобода и възможност, но нощта на гоненията и преследванията идва. Когато нощта на гоненията дойде, тогава всички действащи служения в медиите ще бъде ограничена навсякъде.

Преследвания от Холивуд.

Бъдете готови за това, Холивуд да усили своите атаки против истинската религия и нейните служители като увеличи антирелигиозните си продукции. Филмът „Гонителят на зли духове” беше опит на сатанински сили да осмеят и унизят всичко, свързано с Христовата кръв. Последователи на обновеното християнство и евангелски служители ще продължават и за в бъдеще да се показват, като шарлатани, измамници и комедианти печалбари.

Все повече и повече режисьори ще се опитват да показват съмнителни ценности на пуританския морал. Към църкви, които проповядват Евангелието и към свещеници ще бъдат отправени особени нападки, докато от друга страна окултистите и магьосничеството ще станат сензационни и ще бъдат хвалени.

Виждам как интелектуалците приготвят изострен опит да осъществят „проповед” против „обновените християни” от всеки вид. Нова порода артистични кино дейци ще се надигнат против всяка религия, която не поощрява сластолюбивите стремежи на човека.

Телевизионни комедии против Христос.

Телевизионни комедии ще започнат все по-смело да се присмиват над Христос и Неговите истинските последователи. Те ще понасят удар след удар от всевъзможни комедийни шоута, предназначени да отхвърлят свещените традиции. Накрая, тези представления ще започнат да бълват непристойни думи и всичко, каквото искат.

Телевизионните програми ще станат абсолютно богохулни и милиони невярващи, седейки пред телевизорите си, ще се присмиват на неща и ще се гаврят с неща, които доскоро са били святи, а сега са отхвърлени.

Не говоря за това, че създателите на теле-медиите ще направят таен заговор против Бог и религията. Но виждам как те ще се стараят да се надпреварват един друг в това, кой по-добре и по-остроумно ще успее в „осмиването на свещените традиции и учения”.

Това ще е една повсеместна изтощителна атака срещу учението на Христос, замаскирана в комедийни сюжети. Още сега комедийни шоута осмиват Кетрин Кулман, Били Греъм, Орал Робъртс и съвсем скоро дори и папата. Но най-лошото тепърва предстои. По телевизията ще се показват комедии против Христос, без всякакво противодействие!

Преследвания чрез облагане на църквата с данъци.

Правят се опити да се обложат църквите и свързаните с тях организации с данъци. Силата на атеизма, с помощта на Съюза за граждански свободи в Америка с всички средства ще се опитат да пробутат този въпрос във Върховния съд. Временния неуспех няма да може да ги удържи от това да повдигнат този въпрос в Конгреса. Законодателната система в съда няма да спре действията им „в по-нататъшен прицел”.

Въпреки решението на съда против облагането, църквите ще бъдат натоварени с данъци. Това ще започне като незначителна разновидност на данъци за нарушаване на обществения ред, но скоро те ще се превърнат в грамадни данъци, които ще доведат някои независими църкви и мисионерски общества едва ли не до банкрут.

Отначало ще се обложат с данъци всички фирми, свързани по един или друг начин с църквите. Скоро след това всички земи и имоти, включително и къщите на пастирите ще се обложат с данък. Църковните сгради ще бъдат свободни от данъци.

Предстоят много сериозни съдебни „битки” относно тези проблеми и даже разрешаването им във Върховния съд, чиито решения могат да се оспорят.

Не виждам църковния бюджет или сгради да са обложени с данъци в близкото бъдеще, но виждам, че скоро ще бъде въведен данък, свързан с църковните дейности. Виждам, че това нараства като „снежна лавина” и идва ден, когато правителството така дълбоко ще бъде въвлечено в облагане на данъци на църковна собственост, че ще са необходими цял набор от разпоредби.

Данъчните служби, които ще събират данъците може да станат в един прекрасен ден едно от най-мощните оръжия за притеснения в църквата. Така ще стане възможно за правителствата да държат в ръцете си църквите в „мъртва схватка”. Скоро агентите на правителствените органи ща започнат да проверяват счетоводните книги на почти всяка нерентабилна религиозна организация. Тези от тях, които откажат да се подчинят на официалните разпоредби, ще бъдат принудени да затворят, понеже няма да има друга алтернатива.

Подронване на християнското възпитание.

Видях три ясни пътя, по които сатана ще се опита да подрони християнското възпитание. Християнските училища, гимназии и университети няма да избягат от настъпването на гонение и преследване.

Първо, чакайте политически преследвания, бюрократизъм и много сериозни финансови проблеми.

Второ, чакайте да се появи почти необяснима апатия сред студентите, бунтове и загуба на уважение към ръководителите.

Трето, чакайте във факултетите да проникнат преподаватели и професори, които ще станат неволни оръдия в ръцете на сатана, с цел подронването основите на вярата и ръководството. Сатана ще се опита да изтръгне управлението на тези училища и учебни заведения от ръцете на хора, които са истински предани на Бога и да го даде на хора, готови на компромиси, либерално настроени, които няма спират това пропълзяване към агностицизъм.

Някои университетски градчета ще преживеят духовно съживление, но то ще е само краткотрайно и няма да достигне големи маси от студенти.

Ръководството на християнските училища и университети трябва да е подготвено за трудни времена и то в две насоки: духовна и финансова. Тези, които вярват в силата на молитвата, ще пострадат по-малко. Тези, които придават по-голямо значение на духовните въпроси, ще усетят свръхестествена намеса и помощ отгоре. Ще има значителни финансови трудности и само чудо ще запази някои институти отворени. Останалите ще бъдат принудени да се закрият.

Революцията за Исус ще спадне.

Християнската революция сред младежите ще спадне и недисциплинираните последователи ще се върнат към своите наркотици, свободната любов, към своя стар живот. Преследвания ще разделят овцете от козите. Само напълно предадените ученици ще устоят, когато първият огън угасне.

Скоро ще дойде време, когато няма да е популярно да принадлежим към последователите на Исус. Песните за Исус ще престанат да са модерни, а името Му повече няма да е комерсиално изгодно за Бродуей и Холивуд. Същият свят, който някога така безразборно използваше името на Исус Христос, сега ще се опълчи срещу Него и ще се отвърне от Него.

Видях едно повторение на първото „движение на Исус”, останало в историята. Исус яздеше на магарето, влизайки в Ерусалим под виковете „Осанна!” от стотици хора, обединени в едно движение за Исус. Млади и стари късаха клонки от палмите и постилаха дрехите си по улиците, за да стъпва по тях магарето. Те викаха: „Исус! Исус! Осанна на Царя!”. Но много скоро, Този същият Исус стоеше пред едно разярено множество, което крещеше: „Разпъни Го! Измамник! Убий Го!” Множеството въстана срещу Него. Модерното Христово движение имаше своя апогей. То пя хвалебни песни за Него. Христос наистина беше в сърцата им.

Движение „омраза към Христос”.

Но забележете какво става сега! Мнозина се връщат към своите наркотици, а едно движение с омраза към Исус набира сила. Млади служители на сатана и окултисти ще образуват ядро на едно движение „Омраза към Христос”, чиято главна цел ще бъде да изкушава християните и да опровергава учението на Христос. В същото време, от движението за Исус ще се отдели едно здраво ядро от истински Негови привърженици, които напълно са се отрекли от предишния си начин на живот. Те са оставили старите си навици и са отдали живота си в служение на Исус Христос.

Моята новина за истинските последователи на Исус е силна и ясна: „Гответе се за следващото преследване!Гответеза сблъсъци с групите „мразещи Христос” в училищата. На много места, младите хора, които открито изповядват Христос, ще бъдат „замерени с камъни” фигуративно казано от своите връстници. Това движение против Исус Христос ще бъде водено лично от сатана и ще бъде оглавявано от тези, които напълно са се предали на окултизма.

Християните ще бъдат наричани не само „луди”, но ще ги обиждат, ще ги заплюват по коридорите на училищата и колежите. Може да дойде ден, когато тълпи присмиващи се ще им издърпат от ръцете Библията и ще я разкъса. Подигравките и надсмиването най-накрая ще станат повсеместно явление и ще достигнат такова нажежаване, че християнските младежи или ще бъдат закалени като стомана, за да противостоят на това или ще се откажат от вярата си.

Служители на сатана.

Ще се появят „проповедници на сатана”, като повечето ще са млади хора, проповядващи властта на сатана и опитващи се с всички сили да обърнат мнозина към своята вяра.

Карти, хороскопи и окултни книги ще се разпространяват и млади хора търсещи истината, жадно ще ги поглъщат.

Ние ще трябва да платим скъпа цена за своята вяра. Никой не трябва да се заблуждава, че християните ще избегнат изкушенията. Нашето устояване и вяра ще бъдат изпитани. Това ще започне така неусетно и незабележимо, че отначало няма да разпознаем опасността. Но когато това започне, ще ни връхлети като буря. Светът няма да повярва какво става, защото това ще случи по цялата земя като лудост.

Духовно събуждане в страните на изток.

В това време, когато в свободните страни се надига вълна от гонения и преследване на християните, страните от „желязната и бамбуковата завеса” ще преживеят кратко духовно пробуждане. Тези, които са живели сред ужасни религиозни преследвания ще имат кратък период на свобода. Святия Дух ще разруши „желязната и бамбуковата завеса” и ще открие жадни сърца в Русия, Китай, Източна Европа.

Бог е обещал да излее Духа Си на всяка плът. Това се отнася и за народите от тези страни.

Бог ще установи временно примирие между Изтока и Запада, само за да бъде разпространено Евангелието в тези комунистически страни. Бог може да използва японски и корейски християни, за да събудят хиляди китайци. Християните в Западна Германия могат да пробудят тези, които живеят на Изток. Пътят към Русия е през Финландия. Потресаващото действие на Святия Дух във Финландия може да се разпространи по цяла Русия.

По ирония на съдбата по времето, когато се затварят вратите от тази страна на завесата, ще започнат да се отварят от другата страна. И след кратък период на свобода и духовно пробуждане сред много от жителите на тези страни, вратите внезапно ще се затворят и ще започнат нови безумни и жестоки преследвания, които ще обхванат интензивно всички тези страни.

 

Места от Словото за изучаване

  1. „Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.” Матей 5:10-12
  2. „Брат брата ще предаде на смърт и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родителите си и ще ги умъртвят. Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен. А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове, докато дойде Човешкият Син.” Матей 10:21-25
  3. „Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.” Йоан 15:19-20
  4. „Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си убиваното на [Господа] Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исус. Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исус, за да се яви и живота на Исус в нашата смъртна плът.” 2 Коринтяни 4:8-11
  5. „Но както тогава естествено роденият гонеше родения по Дух, така е и сега.” Галатяни 4:29
  6. „Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.” 2 Тимотей 3:12
  7. „Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя].” 1 Петрово 4:12-14

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *