Вероизповеданията в Гълъбово

Електронен регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Гълъбово 2019

Наименование на местното поделение на вероизповеданието
Седалище на църковния орган
№ писмото до Дирекция по вероизповеданията към МС
№ на писмото от Централния орган на вероизповеданието за легитимността на ръководството
Имената от състава на ръководството на местното поделение на вероизповеданието
Вх. № на на местното поделение на вероизповеданието
Място на провеждане на службите
Евангелска
петдесятна
църква
Гр.Гълъбово
0218-64/ 01.02.2002г.
. №85/ 25.03.2002 г.
Пред.Господин Тилев
Койчо Койчев
Жечко Спиридонов
Антон Памуков
Прода Илиева
48-00-13/
29.04.2002г.
Гр.Глъбово,
ул.“Васил Априлов“
№ 1а
Евангелска
петдесятна
църква
с.Медникарово
общ.Гълъбово
0218-64/
01.02.2002г.
№ 87/
26.03.2002г
Пред. Динко
Иванов Чортов
Ана Люцканова
Донка Бинева
48-00-14 /
29.04.2002 г.
С.Медникарово
Презвитерианска
църква
Гр.Гълъбово
04-00-89
/07.03.2008г.
№ 024/08 / 04.08.2008г.
Пред.Борис Петков Борисов
Борис Андонов Иванов
Калоян Димитров Митев
Зинка Илиева Емилова
48-04-37/
16.04.2008 г.
Гр.Гълъбово,
ул. „Лозенец“
№ 11
Презвитерианска
църква
С.Мъдрец
04-00-88/
16.05.2007
№ 54-03/
07.04.2007 г.
Пред.Кольо Георгиев
Атанас Стоилов
Елена Илиева
Неда Гайдарова
Борис Борисов
С.Мъдрец,
ул.“Градинска“
№ 2
Презвитерианска
църква
С.Обручище
04-00-161
/11.10.2007
Пред. Христо Стоянов
Стоян Минков
Сашо Стефанов
060/
09.07.2007г.
С.Обручище,
ул.Свобода
№21
Глас на
пробив
Гр.Гълъбово
94-И-40/
17.03.2006
№7/
24.02.2006г.
Пред. Иво
Арнаудов
94-Г-50
/01.03.2006г.
Гр.Гълъбово,
бл.43,вх.б,
ет.7,ап.67
Обединена божия
църква „Филаделфия“
С.Помощник
24-00-423 /
15.09.2015г.
№73/
18.08.2015г.
Пред.Красимир Колев
Иванка Александрова
Мария Александрова
94-А-48/
07.09.2015
С.Помощник
Божия църква
„Победа“
Гр.Гълъбово
04-00-10/
11.01.2008
№72/19.12.2017г.
Пред.Стефан Димитров
Васил Канев
Минка Илиева
Атанас Асенов
Златка Асенова
26-00-732/
29.12.2017г.
Гр.Гълъбово, кв.“Лозенец“
№48
Обединена божия
църква „Сион“
Гр.Гълъбово
24-00-42/
15.09.2015г.
№76/ 18.08.2015 г.
Пред.Кольо Георгиев
Динка Илиева
Любомир Алексиев
94-А-48/
07.09.2015г
Гр.Гълъбов,
ул.“Никола Вапцаров“
№ 19

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *