Държавни субсидии за вероизповедания в България 2006–2020г.

Темата относно държавните субсидии за вероизповеданията в България продължава да бъде твърде  многопластова и обширна, за да може да бъде напълно изчерпана. Тя очертава отношенията между българската държава и вероизповеданията в нея. Тук предоставяме таблична информация, сортирана за последните десет години, за да онагледим развитието на тези финансови взаимовръзки.

Повече и по-подробно по темата – вж: Държавни субсидии за вероизповеданията в България

Финансовите взаимоотношения между българската държава и вероизповеданията на нейната територия са в голямата си част зависими от политическите настроения у една или друга личност в държавен орган и у разбиранията на един или друг религиозен лидер. Това явление не е някакъв специфичен български феномен, а е просто част от регионалната култура, историческо отражение на Балканите и Средиземноморието, където отделни личности често имат по-голямо влияние върху обществото, отколкото цялата правна система на държавно управление върху населението.

Предложената на това място таблица за разпределение на държавните субсидии за вероизповеданията в България за последните 13 години е първи подобен аналилиз на тази тема и предоставя информация само за средствата от държавния бюджет по години. Известно е, че през различни периоди от време правителства и общини също са подпомагали финансово различни вероизповедания. В тази връзка непременно препоръчваме следните две допълнителни информационни податки, които допълнително да ориентират читателите в тематиката:

Субсидиите за църкви – извън държавния контрол

ОТПАДА ПЕРО:  за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България

ОТПАДА ПЕРО: За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА: Национален съвет по религиозните въпроси в България (НСРОБ)

Въвежда НОВОТО ПЕРО: За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията 

ВСИЧКО за ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ

ВСИЧКО за новите поправки в ЗАКОНА за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Държавни субсидии за вероизповеданията в република България за периода 2006–2019

Вероизповедание / година

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
За източноправо- славното вероиз- поведание – на Българската пра- вославна църква – Българска патриаршия 26 000,0
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание в Република България – Главно мюфтийство 5 770,0
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа 650,0
За Българските православни църковни общини в чужбина 550,0
За Католическата църква в България 70,0
За Религиозната общност на евреите в България 70,0
За Арменската Апостолическа православна света църква 70,0
За Български православни общини и свещеници в чужбина 730,0 750,0 750,0 800,0 750,0 700,0 700,0 700,0 730,0 850,0 850,0 1 350,0 1 200,0 1 200,0 550,0
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната 1100,0 1660,0 1820,0 1900,0 1560,0 1660,0 1660,0 1660,0 2000,0 2360,0 2410,0 2 410,0 2 600,0 2 900,0
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в страната 160,0 210,0 240,0 250,0 180,0 180,0 180,0 180,0 230,0 360,0 360,0 360,0 400,0 460,0
За възстановяване, ремонт, реставрация и консервация на Желязната  църква „Св. Стефан“ в Истанбул 650,0
За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в страната 35,0 50,0 50,0 50,0 60,0 70,0
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в страната 20,0 30,0 30,0 35,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 60,0 70,0
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква 30,0 40,0 45,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 35,0 50,0 50,0 50,0 60,0 70,0
За други регистрирани вероизповедания в Република България (в т.ч. протестантски деноминации) 50,0 30,0 35,0  35, 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 80,0 80,0 80,0 100,0 120,0 160,0
За ремонт на сгради и комплекс Рилски манастир 100,0 150,0 150,0
За ремонт на сгради в Троянския манастир 150,0
За ремонт на религиозни сгради с национално значение 300,0 200,0 300,0 300,0 300,0 350,0 450,0 450,0 450,0 300,0 350,0
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 40,0 30,0 30,0 50,0 100,0 50,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 55,0 60,0
Резерв за възникнали извънредни ситуации 70,0 50,0 50,0 100,0 100,0 500,0 200,0 150,0 135,0 150,0 160,0
За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България 15,0 15,0
в т. ч.: за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България 50,0 50,0 10,0 15,0
За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията 40,0
Суми (в хил. лв.) общо по години  2950,0 2950,0 3300,0 3300,0 2900,0 3000,0 3000,0 3000,0 4000,0 4500,0  4500,0  5 000,0 5 000,0 5 500,0  

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *