Християнски отговор на заблудите на Ню ейдж

Едно момиченце говорило с учителката си за китовете. Учителката казала, че е физически невъзможно кит да погълне човек, защото макар и да са големи бозайници, устата им е малка. Момиченцето казало, че Йона бил погълнат от кит. Учителката повторила, че кит не може да погълне човек, това е невъзможно. Тогава момиченцето казало „Когато отида на небето, ще попитам Йона.“ Учителката отговорила, „Ами ако Йона е в ада?“ Момиченцето казало, „Тогава вие го попитайте.“

2 Кор. 11:13-15 13 Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли.14 И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел; 15 така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.

През 90-те в България навлязоха масово култове и ереси, ограбвайки много хора от вечен и изобилен живот в Исус Христос. В техния капан паднаха и много хора, които ходеха на църква. Много от тези учения могат да се обединят под общото название „Ню ейдж“ или Новата епоха. Какво прави тези учения опасни? Какъв трябва да е християнският отговор на заблудата „ню ейдж“? За това ще говорим днес.

Идеен извор на движението Ню ейдж е Теософското дружество, основано през 1875 г. в Ню Йорк от рускинята Елена Блаватска. (от гр. „theos “ – Бог и „sophia“ – мъдрост). Теософско (Тheos, Бог, и sophia, мъдрост) е всяко учение, което претендира, че разкрива особени „божествени тайни“.

Един от последователите на Елена Блаватска е Петър Дънов, който се запознава с нейните идеи докато следва богословие в САЩ. В резултат той се отказва от пастируването в църква и основава Бялото братство. To ще се превърне в най-влиятелното Ню ейдж учение в България и ще обърка много търсещи хора по света и у нас. Но какво представлява движението Ню ейдж?

Движението Ню ейдж се основава на астрологическа теория, според която всяка звездна епоха продължава две хиляди години. И според нея 2000 година ние сме преминали от епохата на Рибите към епохата на Водолея. Ерата на рибите била символ на християнството, а сега сме вече в ерата на водолея, чийто символ е дъгата. Докато първата се е характеризирала с рационалност, втората носела духовност. С епохата на водолея на земята е настъпил нов световен ред – епоха на „синтеза, хармонията и благоденствието.“

Докато през Просвещението разумът се приемал като средство за познание, сега се набляга на преживяванията и се цени духовността. Но какво точно Ню ейдж има предвид под духовност?

Всъщност, движението Ню ейдж е термин, покриващ разнородни учения с понякога дори несвързани помежду си вярвания. То няма водач, няма организация, няма структура. Една жена го описва като рецепта за сладкиш:

  • 2 чаши надежда (внимателно пресявате весякакъв страх)
  • 2 чаши променено съзнание (йога, опиати или медитация на вкус)
  • 3 по 1 супена лъжици самосъзнание, самоусъвършенстване и самочувствие
  • 1 препълнена чаена лъжичка мир
  • 1 голяма бучка любов
  • по 1 смела щипка хуманизъм, източен мистицизъм и окултизъм
  • 1 шепа холизъм
  • 1 дълбока лъжица мистични преживявания.

Разбийте до хомогенна смес. Пече се в топла, приветлива атмосфера. Използвайте за пълнеж най-красивите си мечти. Украсете щедро с приятни мисли и положителни вибрации.

Ще кажете, какво лошо има в това? Проблемът е, че в центъра на всичко стои егото, човека.

Ню ейдж е смесица от източен мистицизъм и окултни практики със западна материалистична окраска. Тези учения често са под маската на програми за духовно здраве, самоусъвършенстване, грижа за световния мир, екология и духовно просветление.

Но под маската се крие отрова. Както пише във…

2 Коринтяни 11:14 „Сатана се преправя на светъл ангел“

Много от ученията на Ню ейдж произхождат от източния мистицизъм. Те съдържат будистки и индуистки доктрини, но представени по приемлив начин за западния човек. Говори се за трансцедентална медитация, прераждане, карма, зен, йога и т.н.

Към Ню ейдж спадат и анимистични религии като друидизъм, шаманизъм и т.н.

Така популярните хороскопи, астрология, ясновидство, спиритични сеанси, срещи с мъртъвци, медиуми и т.н. също спадат към Ню ейдж движението. Но какво казва Библията за тези практики?

Второзаконие 18:10-12 Да не се намери между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, 11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; 12 защото всеки, който прави тия дела, и омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.

За съжаление, малцина четат Библията.

Осия 4:6 Людете Ми загинаха от нямане знание;

Затова влиянието на Ню ейдж е огромно. Във Франция има 40000 професионални астролози. Не са малко и у нас. Според астролога Валя, голямата промяна в България е неизбежна. Друг астролог, Любомир Червенков, заявява че идва второто ни Възраждане. Една жена пък споделя, че си направила „соларен хороскоп“ при една професионална астроложка срещу скромно заплащане от 320 лв….

Ню ейдж прониква навсякъде – във всяка книжарница има много книги на Дънов и други ню ейдж автори. Много песни, компютърни игри, книги и филми също изповядват ню ейдж вярвания.

Но в какво точно вярват те? Много трудно е да се направи обобщение на вярванията на това движение. Според Джон Стот те могат да се представят чрез три сбити максими: всичко е Бог, всичко е едно и всичко е добро.

Първо, според Ню ейдж, всичко е Бог. Бог е всичко, във всичко и чрез всичко. Той е безлична енергия, съзидателна сила, която преминава през цялото творение – скали, дървета, животни и хора. Тази идея е известна като пантеизъм – (от гр. пан – всичко и Теос – Бог). Земята е божествена, както и звездите и планетите. Това ни връща към езическото обожествяване на майката земя и към вярването, че звездите, планетите и дори кристалите имат сила и влияние.

Според Дънов, „Бог е във всеки добър човек… Бог е хлябът, водата, въздухът и светлината… всяко дърво, всеки облак, слънцето, движението на вятъра…“

Извън творението няма Бог. Бог се таи във всеки от нас и ние сме части от Бога. Известната проповедничка на Ню ейдж Шърли Маклейн казва: „Всеки е Бог. Всеки“. Един друг ню ейдж глашатай пише: „Коленичете пред себе си. Хвалете и величайте собственото си аз.“

Християнският автор Честъртън казва: „От всички форми на просветление, които можете да си представите, най-лошата е тази, която … хората наричат вътрешна светлина. От всички ужасни религии най-ужасната е тази на бога вътре в човека. Ако Джоунс се покланя на бога в себе си, това в крайна сметка означава, че Джоунс се покланя на Джоунс.“

Тези егоистични бръщолевения са само ехо на извечното изкушение „Ще бъдете като Бог“ в Битие 3:5. Това преклонение пред аз-а се проповядва в книги, курсове за самореализация, себеосъществяване, самоподкрепа, самоувереност, самоусъвършенстване, самодостатъчност, самочувствие и себелюбие.

Еклисиаст 5:2 Не прибързвай с устата си, нито да бърза сърцето ти да произнася думи пред Бога; Защото Бог е на небесата, а ти на земята, Затова нека бъдат думите ти малко.

2 Петър 2:1-3 „Но е имало и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел. 2 И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. 3 От користолюбие те ще ви мамят с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя и тяхната погибел не дреме.

Библията учи, че човек не е Бог, а е сътворен по Божи образ.

Битие 1:26 Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Ясното разграничение между грешния и ограничен във възможностите си човек и триединния Бог е видно и от

Марк 10:27: Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.

Йоан 12:44-46 А Исус издигна глас и каза: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Онзи, Който Ме е пратил. 45 И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил. 46 Аз дойдох като Светлина в света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мен.

Бог е светлината в нашия мрачен свят. Христос, светлината, дойде на света, за да разпръсне духовния мрак, включително този на новата епоха.

Бог е личност, Той е свят, съвършен, непроменящ се, всесилен, всезнаещ и вездесъщ. Той е който е. Всичко не е Бог. Само Бог е Бог.

Егоцентризма на Новата епоха е в крещящо противоречие със себеотричането, което лежи в основата на истинското християнство.

Римляни 12: 1 И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.

Галатяни 5:13 Защото вие, братя, към свобода бяхте призовани; само не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта, но с любов служете един на друг.

Втората идея на Ню ейдж движението е, че всичко е едно. Другата дума за това е монизъм. (гр. монос – едно). То се опитва да примири противоположности и да доведе до синтез на всички религии. Ню ейдж отхвърля моралните абсолюти.

И след като всичко е едно, думата грях не е особено популярна в неговите среди. Проблемът според тези хора не бил грехът, а нехайството и невежеството ни по отношение на истинската ни същност и потенциал.

Според един индийски мъдрец, „въпросът не е дали си добър или лош… доброто и злото са относителни. Те са двете страни на една монета, част от едно цяло.

Един от десетте най-известни българи за всички времена, Петър Дънов, който според класацията на БНТ през 2006 г. е по-известен от Цар Симеон Велики, Стефан Стамболов и Христо Ботев, казва: „Зло и добро са страни на едно цяло. Злото е външната страна на доброто; доброто пък е вътрешната страна на самото добро. Понеже външната страна на доброто всякога се цапа, затова я наричат зло.“

Един друг автор пише: „Ти си върховното същество… няма правилно или грешно.“ С други думи, „ако ти харесва, направи го!“

Виждаме как Ню ейдж предлага привлекателността на духовността без цената на покаянието.

И тъй като напътствията идват отвътре, затова много подкрепят абортите, хомосексуализма и свободните полови връзки. Станалата популярна напоследък джендър идеология е само една от изявите на мисленето, че всичко е едно.

И щом всичко е едно, няма разлика между мъже и жени. Главната идеоложка на джендър теорията, лесбийката Джудит Бътлър, казва: „Няма мъже и жени! Полът е фантазия.“

Според нея хората трябва да бъдат „освободени“ от „затвора на двуполовостта“. И как може да стане това?

В своята книга „Глобалната сексуална революция”, Габриеле Куби пише: „Вълшебната дума беше джендър. Старата дума пол трябваше да бъде заменена от нова, защото дотогава на въпроса: „Какъв е вашият пол?”, на хората им хрумваха само два отговора: мъж или жена. Понятието джендър (родов пол) беше въведено, за да постигне точно това – чрез политическата борба да „разколебае”, „дестабилизира”, „деконструира” половата полярност.

Но Библията не мисли, че в света няма противоположности и че всичко е едно цяло!

Римляни 3:23 „всички съгрешиха и никой не заслужава да се прослави от Бога“

Матей 25:31-32 А когато до̀йде Човешкият Син в славата Си и всички святи ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. 32 И ще се съберат пред Него всички народи; и ще ги отлъчи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите;

Библията казва, че има добро и зло и че Бог е критерият за добро и зло.

Третият принцип, с който можем да обобщим вярванията на Ню ейдж е, че „всичко е добро“.

Може да се каже, че цялото движение е пропито от оптимизъм. Много хора вярват, че светът се движи към по-добро, към един нов световен ред, въведен от велик учител, че ще има едно световно правителство което ще донесе икономическо и религиозно единство.

Тази утопия е видна и в текста на излязлата в още в далечната 1971 г. песен „Imagine” на Бийтълс. В нея Джон Ленън пее: „Представи си, че няма държави. Не е толкова трудно да го направиш. Нищо, което да убива, или за което да умираме. И никакви религии също. Представи си всички хора живеещи в мир…“

Но Библията ясно показва, че освен доброто съществува и зло, и те не са едно и също нещо.

Римляни 12:21 „Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез добро.“ Ако нямаше добро, тогава нямаше защо да се борим срещу злото.

Най-мъдрият човек на земята също ни предупреждава: „Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа, и отклонявай се от зло (Притчи 3:7).

От всичко казано дотук, какъв е проблемът с Ню ейдж?

Това движение е далеч от истината за Бог Отец. Библията обаче е категорична, че Бог не е безлична, абстрактна сила. Той е трансцедентният създател на вселената. Той е личност. И заедно с това Той е иманентен. Той желае да бъде във връзка с нас като човешки същества.

Той е грижовен, любящ баща и ние сме призвани да отвърнем на това с любов към Него и към нашите братя и сестри. Ню ейдж, напротив, ни връща към езичеството, за което ни предупреждава и ап. Павел: „замениха истината на Бога с лъжа и се поклониха и служиха на творението, а не на Твореца.“ (Римляни 1:25)

Ние сме създадени, за да живеем в общение, любов и преклонение пред Бога. Както казва св. Августин, „Направил си ни за Себе Си и сърцето ни е без мир, докато не намери мир в Теб.“

Ню ейдж също търси мир, но той е илюзорен, защото този мир не се основава на истината за Бога.

Ню ейдж се разминава с истината и за Исус Христос. Той се смята за един от великите учители, заедно с Буда, Кришна и др.

Дънов казва: „Христос е олицетворение на Мировата любов и Космичната обич.“

Когато говоря с хора, понякога чувам от тях, че Христос е пътувал из целия свят и бил посетил Индия, Турция, Египет… Христовите ученици били планетарни божества. Исус обаче казва, че Той е пътят, истината и животът и че никой не идва при Отца освен чрез Него. Поради своята велика любов Той прие смърт на кръст заради нас, за да ни освободи от вина, пристрастяване, страх и смърт. Той направи възможно опрощението, като ни помири с Бога.

Ние не можем да се спасим сами, както проповядва движението Ню ейдж. Не можем да се издърпаме сами от блатото на греха. Ние имаме нужда от Спасител.

Един християнски богослов казва: „Нашата съдба не е да преминем през множество прераждания, докато злото в нас се стопи, а да споделим след смъртта си живота във възкресението, залог за който е възкръсналият Исус… Не прераждането, зависещо от кармата, а Възкресението, основано на смъртта на кръста и победата над греха на Исус, ни дава увереност в опрощението и съдбата ни.“

Една жена опитвала будизъм, зен, индуизъм, трансцедентална медитация, окултни занимания и всякакви други ню ейдж практики. След това прочела книга за служението сред наркомани в Хонк-Конг. Отишла там и видяла как силата на Святия Дух изцелява и освобождава. Видяла любовта, радостта и новия живот, който Бог давал на тези хора.

Попитали я, каква е разликата между това и нейния опит в Ню ейдж. Тя отговорила: „Едната сила, тази в Ню ейдж, те подтиква да се изолираш от обществото, докато тази на Святия Дух те приобщава обратно към хората и променя твоя живот.“

Какъв тогава трябва да е

нашият отговор на Ню ейдж философията?

Ако ти си участвал в Ню ейдж практики волно или неволно, е нужно да осъзнаеш, че те са грешни и да помолиш Бог за прошка. Да се отречеш от тях. Обърни се към Исус Христос, който умря на кръста, за да получиш опрощение на греховете си. Помоли се Святият Дух да дойде и да пребъдва в теб.

Второ, ние трябва да се потопим в истината. Ап. Павел ни напъства: „Внимавайте да не ви заплени някой с философията си, с празната си измама, по човешко предание…“ (Колосяни 2:8).

Не е нужно да четем всички Ню ейдж книги, за да отличим истината от лъжата. Ако искаме да познаваме имитацията, е достатъчно да познаваме добре оригинала.

Когато в банка постъпи нов служител, трябва да премине обучение за разпознаване на фалшификати. Обясняват му всичко за цвета, размера и водния знак на всяка банкнота. Показват му подробности за хартията и печата. И колкото повече работи с пари, колкото повече ги докосва, брои и сортира, толкова по-добре той ще ги познава.

Веднъж една жена постъпила в банката и преминала подобно обучение. След това ѝ завързали очите и сложили няколко фалшиви банкноти между истинските. Тя ги разпознала само чрез докосване. Най-интересното е, че не са я обучавали за фалшивите пари. Защо?

Защото хората в банката знаят, че няма смисъл да се изучават фалшивите банкноти. Фалшификатите стават все по-добри и по-добри, все по-сложни и по-сложни. Хилядократно е коказано, че ако един касиер познава извънредно добре истинските банкноти, не може да бъде заблуден от фалшивите.

Познаваш ли добре Библията? Изучаваш ли сериозно Словото? Ако да, ти ще можеш да различиш фалшивите ню ейдж религии от истината Исус и ще имаш увереност да споделяш благовестието на заблудените.

п-р Т. Трифонов, БПЦ „Нов живот“ – Варна

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *