СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2017 г.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 г.

В сила от 01.01.2017 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г.

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2017 г., както следва:

(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4

Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2017 г.

Наименование

Сума

(хил. лв.)

1.

За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница

1 350,0

2.

За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната

2 410,0

3.

За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България

360,0

4.

За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България

50,0

5.

За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България

50,0

6.

За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква

50,0

7.

За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България

80,0

8.

За ремонт на религиозни сгради с национално значение

450,0

9.

За издаване на религиозна литература и представителни научни издания

50,0

10.

За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България

15,0

11.

Резерв за възникнали извънредни ситуации

135,0

в т.ч.: за допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България и дигитализация на картотеката на молитвените домове на вероизповеданията в Република България

15,0

Всичко:

5 000,0

3 comments for “СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2017 г.

  1. Турция или други мюсюлмански държави дават ли субсиди за ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България?

    И също другите мюсюлмански държави дават ли субсидии за наши църкви у тях, както ние даваме за техни?

  2. […] Защото за всеки е ясно, че който плаща, той поръчва музиката. А кой плаща заплатите на попове, владики и митрополити? Ватикана колкото е църква, толкова е и банка. Че даже и повече. В Българската православна църква положението не е много по-различно. Ето какви субсидии получават от „Кесаря” всяка година тези, които са я обсебили: Субсидии за вероизповеданията за 2017 г. […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *