НСРОБ въвежда предмет РЕЛИГИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ – ОБРЪЩЕНИЕ

От Националния Съвет на религиозните общности в България,

По повод въвеждане на предмет „РЕЛИГИЯ“ в българските училища:

От години в българското обществено пространство се представят и обсъждат мнения. Съществува и концепция за въвеждането на РЕЛИГИЯТА като предмет в отделните класове. Досега въпросът остава нерешен и недобре регламентиран. Известно е, че религията е част от европейската култура и ис­тория и в повечето европейски страни предметът „Религия” се изучава в дър­жавните учебни заведения. Днешното време, в което все повече се губят духов­ните ориентири и се констатира ниска култура сред учениците, поставя отново остро въпроса за възпитанието на младите хора, и специално въпроса за религи­озното образование в държавните училища. Религиозното образование може да допринесе за изграждане на модел на съвместно съществуване в едно плуралис­тично етническо и религиозно общество като нашето, в укрепване на толерант­ността и запазване на обществения ред от фундаментализъм и тероризъм.

НСРОБ съвместно с БАН  предлага на уважаемите народни представители от 43 НС на РБ в новия Закон за средното/общественото образование да залегне член за  въвеждане на предмет „Религия“ като ЗИП/ задължително избираем предмет/. Смятаме, че въпросът с религиозното образование не бива да се ос­тавя изцяло на факултативни курсове или само в ръцете на различните религиозни деноминации. Това способства не за консолидиране, а за капсулиране на различните етноси и вероизповедания. Същевременно не винаги при тези условия преподаването на религия има академичен характер. Там то може да си остане катехизистно или вероучително. Необходимо е незабавно въвеждане на училищен предмет РЕЛИГИЯ и с оглед на българската потребност и европейската практика това да стане по няколко основни направления под формата на задължително избираема дисциплина-учебен предмет: Православно Християнство; Ислям, Юдаизъм, Протестантско Християнство; Католическо Християнство; Аременско Апостолическо Православно Християнство при наличие на алтернативен предмет: Култура и история на световните религии. Във всеки алтернативно, но задължително избираем учебен предмет следва да има и задължителен раздел за обективно запознаване с останалите вероизповедания.

Само така ще консолидираме и одухотворим българското общество. Нашите деца ще израснат като истински български граждани и европейци с  висока култура, морал и духовност, които знаят кои са и познават и разбират другия.

17 февруари 2015 г.
Председател на НС на Религиозните общности
В България: д-р Рупен Крикорян

ПОСЛЕДНИ ИЗЯВИ на НСРОБ:

ОЩЕ ПО ТЕМАТА Национален съвет по религиозните въпроси в България (НСРОБ):

13 comments for “НСРОБ въвежда предмет РЕЛИГИЯ

 1. !!! ВЕРОУЧЕНИЕ !!!
  НЕ РЕЛИГИЯ!!!

 2. Нека поясним: НСРОБ няма никакви правомощия „да въвежда“ предмета „Религия“, затова именно нейният председател д-р Рупен Крикорян се обръща към съответния законодателен орган. Но ние трябва да имаме предвид следното:

  Първо, предметът „Религия“ евентуално ще се преподава само от хора с педагогическо образование, което означава – в най-добрия случай завършилите православните богословски факултети на различните университети (София, Пловдив, В. Търново, Шумен). Това на този етап не включва хора, завършили други религиозни или евангелски институции.

  Второ, предметът „Религия“ като ЗИП ще бъде възприеман формално от учениците и лично аз се съмнявам от неговата действителна полза за тях – образователна и етическа.

  Трето, като участник в тази организация, п-р Николай Неделчев очевидно е подкрепил това предложение без да се е консултирал с евангелистите, които „представлява“ и без това предложение да е минало на разглеждане във ВЕБИ, която е единствената просветна институция на ОЕЦ. Както е видно, политиканството започва да играе своите номера.

 3. Като инициатива изглежда добре(т.е. има вид на благочестие), но има едно голямо НО(но е лишено от силата му)!
  1.Къде е мястото на семейството за изграждането на вярата в младото поколение. Мислейки, че правим едно добро с обучението по РЕЛИГИЯ, то правим всъщност зло, защото семейството е истинският източник на ВЕРОУЧЕНИЕ.
  2.Аз не съм съгласен да се изучава Корана или Юдеизма.
  3.Какво ще правим с различните Християнски конфесии (вероизповедания). Знаем че православната църква иска да доминира, а и всяка конфесия би си искала дял от „баницата“
  4.Знаем, че светската образователна система би объркала децата вместо да ги напътства в правият път. Да се дава място на светските училища да обучават децата по вяра, е вече вероотстъпничество.

  Нещо в цялата тази инициатива е объркано…

 4. На 9 май 2015 година, събота, от 10.00 ч. в сградата на Евангелска методистка епископална църква „Д-р Лонг“ в гр. София, се проведе редовното Общо отчетно-изборно събрание на сдружение Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ).

  Всяка от членуващите в ОЕЦ 12 деноминации, беше представена от петима делегати, които имаха право на глас при гласуването. Асоциираните членове, които са 9 организации, имаха свои гост-представители.

  Председателят на ОЕЦ, п-р Николай Неделчев, представи отчет за дейността на организацията през 2014 година. Отчет по финансовите въпроси представи и председателя на Ревизионната комисия. По изнесените доклади се изказаха въпроси и препоръки от делегатите. Приети бяха и промени в устава, които по-скоро редактират и прецизират текста, отколкото да внасят нови принципи на работа.

  След общо гласуване бе приет и бюджета на ОЕЦ за 2015 година. Подробни отчети за дейността си през 2014 година представиха Женския и Младежкия отдел на ОЕЦ, както и служенията за основаване на нови църкви и за работа сред лишените от свобода в затворите.

  Съставът на новоизбрания управителен съвет на ОЕЦ:

  п-р Николай Неделчев – председател на ОЕЦ
  п-р Румен Борджиев – зам.-председател на ОЕЦ

  Членове:
  1. П-р Иван Врачев СЕПЦ (Съюз на евангелските петдесятни църкви)
  2. П-р Стойчо Апостолов СЕБЦ (Съюз на евангелските баптистки църкви)
  3. П-р Благовест Николов СЕСЦ (Съюз на евангелските съборни църкви)
  4. П-р Даниел Топалски ЕМЕЦ (Евангелска методистка епископална църква)
  5. П-р Венцислав Стойков ББЦ (Българска Божия църква)
  6. П-р Людмил Ятански БЕЦ „Блага вест“ (Българска евангелска църква Бл.вест)
  7. П-р Димитър Димитров ХЦ „Сион“ (Християнска църква Сион)
  8. П-р Георги Михайлов ХЕЦ „Шалом“ (Христова евангелска църква Шалом)
  9. П-р Любо Петков ХЦ „Месия“ (Християнска църква Месия)
  10. П-р Николай Василев БЦБ (Божия църква в България)
  11. П-р Робърт Фейбър БСЦ (Българска свободна църква)
  12. П-р Дъглас Едуард Ман БЦН (Българска църква на Назарянина)

  Членове на Ревизионната комисия:
  1. Мария Бучкова – СЕБЦ
  2. Петър Господинов Петров – БЕЦ „Блага вест“
  3. Лина Атанасова – ЕМЕЦ

  Целите на ОЕЦ са да работи за единството на евангелско-протестантските християни в България, да представлява и защитава интересите на евангелско-протестантската общност, да прогласява становището на членуващите по актуални обществени въпроси и да създава, насърчава и подпомага общи инициативи.

  „Очакванията са за издигане на духовния живот на църквите и ОЕЦ. Евангелистите са все по-разпознаваеми в социалните дейности в обществото. Нашата мисия е благовестието. Живеем в общество, в което имаме перфектни богослужения, но сме много слаби в евангелизирането. Желанието ми е да излезем от „гетото“ в което си стоим. Нека да не бъдем само мърморещи критици, а да бъдем проактивни, да бъдем пишещи, творящи.“

  п-р Николай Неделчев – председател на ОЕЦ

  Каква е равносметката за изтеклия период? Какви са посоките за развитие?

 5. Г-жо Маргарита Николова,

  горните данни нямат никакво отношение към темата, която се дискутира тук.
  Сред посочените лица, които са действащи религиозни дейци на различни деноминации, не видях НИТО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АКАДЕМИЧНОТО СЪСЛОВИЕ на българските евангелисти. Смятате ли, че председателят и подпредседателят на ОЕЦ СА КОМПЕТЕНТНИ да се произнасят по въпроси като разглеждания тук?

  Освен това, поведението на Николай Неделчев през последните няколко години НЕ ОТГОВАРЯ НА ЦЕЛТА на ОЕЦ „да работи за единството на евангелско-протестантските християни в България“. Защо той подкрепя (тайно или явно) отцепническата институция „Св. Тривелий“? Докато беше един от факторите във ВЕБИ, говореше големи приказки за тази институция, после след напускането си заработи за разделянето му – кое е „обединителното“ тук?

  Цитираните няколко реда от „отчетния доклад“ на Н. Неделчев представляват набор от наизустени фрази. Кое е „проактивното“, кое свидетелства за „писане“ и „творчество“ у Н. Неделчев? Кое свидетелства, че той оценява действително „проактивните“, „пишещите“ и „творящите“ представители на академичната общност на българския евангелизъм?

  Бихте ли дала конкретни примери, моля?

  Д-р Вениамин Пеев (ВЕБИ, София)

 6. Г-жо Margarita Nikolova, благодарим за информация относно поредното им събрание. Бихте ли дали някои факти какво точно прави тази организация, освен че усвоява бюджета, който си гласува? И още:бла-бла-бла… без никакъм смисъл, а само някакви шаблонни фрази, като по времето на соца. Тук става въпрос за възпитаване на децата от нашето поколение, което със сигурност ИМА значение! Такова мнение при вашето писание няма! Защо изобщо сте писали?!
  Не ви познавам и не знам дали имате деца, но за хората, които имат деца, ИМА значение дали ще учи ислям, или католицизъм, или протестантизъм! Намесата на тази организация НСРОБ определено има друга, по-различна, идея за въвеждането на предмета РЕЛИГИЯ в БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА!

 7. Каквото и да пише за православието,католицизма и за исляма в новите учебници по „вероучение“,младежите виждат каква е реалната действителност с тези три религии-започвайки с православието и католицизма-алкохолици,гейове,хомосексуалисти,педофили,алчни за печалба, чревоугодници,а делата на ислямистите по света – терор,насилие,убийства,педофилия и извращения.Може би Националния Съвет на религиозните общности в България иска да ги реабилитира и да ги представи в друга светлина- като ангели ?Не по учението,а по делата младите хора ги дискутират в училищата.

 8. по-добре да не се съблазняваме да обясняваме кой какво вижда!
  Илия виждаше, че няма никой, освен него, а имаше хиляди!
  да не забравяме, че Царството не е като да се вижда, както грешно сме свикнали да глеждаме!

 9. Не откриваме позиция и за гей-парада в София но затова пък има информация за настъпилите промени в СЕСЦ с нов устав и ново ръководство
  На 24 и 25 април в София, в салона на Първа евангелска съборна църква, се състоя редовен годишен събор на Съюза на евангелските съборни църкви в България.
  Освен изслушването и приемане на докладите за дейността на Съюза (този път и по отделни съборни области), в дневния ред бяха включени две много важни точи: Приемане на нов устав на съюза и избор на нов състав на Съюзно управление, след изтичането на четиригодишния мандат на досегашния. Главното в промяната на устава е в засилване на ръководната роля на пастирската колегия и специализацията на съюзното управление като изпълнителен орган по аналогия с разпределението на отговорностите в местната църква между духовен съвет и настоятелство. Съборният принцип се запазва както на равнище съюз така и на равнище местна църква.
  След поредни три мандата като председател на съюза п-р Данаил Игнатов предаде тази отговорност на п-р Георги Желев, който беше избран с единодушие, за да бъде новият председател. Негови сътрудници в новото съюзно управление ще бъдат п-р Благовест Николов, п-р Рангел Кълвачев, п-р Станислав Алексиев и проповедника Румен Ганушев.
  Нека благодатта на върховния началник на Църквата, Господ Исус Христос води църквите, пастирите и ръководителите на този съюз в дух на мъдрост и истина, със силата на Светия Дух, за успеха на Божието царство.

 10. .. в който предмет,предполагам на Мохамед ще бъде възложена главната роля

 11. И кой ще проповядва предмета – Религия . Това е най – важния въпрос .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *