Годишник на ВЕБИ: История и съвременност (том 6-7, 2013-14)

img492Д-р Вениамин Пеев

Излезе поредният том на Годишника на ВЕБИ, който включва броеве 6 и 7 (С., 2013-14, 338 стр.). Изданието бе осъществено с държавна субсидия, което само по себе си свидетелства за признанието към нашата ежегодна академична дейност. В двата броя са включени публикации на изтъкнати български протестантски богослови, които са редовни преподаватели във ВЕБИ, както и гости преподаватели, взели участие в учебната ни програма. С този сборник продължаваме установената традиция на ВЕБИ да показва своята почит към миналото на българския евангелизъм, отбелязвайки започналите чествания на 95-годишнината от началото на харизматичното движение в България през 1920 г. Публикувани са доклади от харизматичната конференция, състояла се на 3-4 май 2014 г. в Християнски център (София), както и важни исторически изследвания, отразяващи дейността на пионерите на харизматичното движение у нас. Отделено е място и на богословски теми, свързани с имената на блажени Августин и Джон и Чарлс Уесли. Предложен е критичен анализ на плуралистичната система на проф. Джон Хик.

Същевременно Годишникът на ВЕБИ отделя значително място на актуални събития и теми. Отразена е ежегодната конференция във Вършец, посветена на междухристиянския диалог на православни и протестантски богослови по темата за ролята на Църквата в публичния дебат в постмодерното ни общество. В двата броя е публикувана студия за евангелската позиция за участие в политиката и властта. Стратегията на водещите академични представители на ВЕБИ днес изразява стремежа за създаване и поддържане на много добри колегиални взаимоотношения с изтъкнати богослови и преподаватели извън рамките на протестантската институция ВЕБИ. Това е изключително важно постижение за нас и родната ни богословска наука. Тази стратегия съответства на новозаветните принципи за благовестие и отговаря на съвременните критерии за ползотворно общуване на академично, надконфесионално ниво. Настоящият Годишник на ВЕБИ показва ефективността на тази академична стратегия. Публикувана е научна статия на доц. д-р Владимир Теохаров, преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, посветена на Богословието на надеждата на Юрген Молтман. Публикувана е част от студия на докторанта в СУ „Св. Климент Охридски” Мирослав Бачев, посветена на идеите на Фридрих Шлайермахер в творчеството на Рудолф Ото.

Съдържанието на брой 6 е следното:

  1. Богословски статии:

Владимир Теохаров (СУ „Св. Климент Охридски”): Към теологията на надеждата

Вениамин Пеев (ВЕБИ, София): Критика на религиозния плурализъм на Джон Хик

Велислав Алтънов (ВЕБИ, София): Какво бих направил с България, ако имах политическа власт (Част I)

Доний К. Донев (ВЕБИ, София): Неразказаната история за живота и служението на Иван Воронаев

Стивън Хеджис (ВЕБИ, София): Целувайте Сина, за да не се разгневи (Kiss the Son Lest He Be Angry)

Мите Гошев (ВЕБИ, София): Августин: За благочестието, значението на земната история и доктрината за благодатта

Даниел Топалски (суперинтендант на ЕМЕЦ, Русе): Джон Уесли и християнското съвършенство

  1. Научни съобщения:

Виктор Костов (ВЕБИ, София): Междухристиянски диалог и политическо християнско участие (научно съобщение за проведена богословска конференция, Вършец 13-15 април 2014 г.)

III. Отзиви за богословски книги:

Владимир Теохаров: Оправданието като екзистенциален парадокс (Вениамин Пеев, Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието. Велико Търново, „Абагар”, 2014, 223 стр.)

Съдържанието на бр. 7 включва:

I.Богословски статии:

Велислав Алтънов (ВЕБИ, София): Какво бих направил с България, ако имах политическа власт (Част II)

Вениамин Пеев (ВЕБИ, София): Пневматологията на пионера на харизматизма Уилям Сиймур

Доний Донев (ВЕБИ, София): (Не)Забравените: История на децата на Воронаев

Даниел Топалски (суперинтендент на ЕМЕЦ, Русе): Чарлз Уесли за освещението

Стивън Хеджис (ВЕБИ, София): Към разбиране причините за различията между българските текстове на Новия Завет

Мирослав Бачев (докторант, СУ „Св. Климент Охридски”): Идеите на Фридрих Шлайермахер в творчеството на Рудолф Ото

Валентин Велчев (ВЕБИ, София): Възможните причини – размисли и страсти

II.Научни съобщения:

Анатолий Еленков (ВЕБИ, София): Поява на харизматичното движение в света и България (научна конференция, София 3-4 май 2014 г.)

III.Спомени:

Павел Игнатов (Българска Божия църква, София): Съхраняване на спомена (Сравнителен анализ на учението на Иван Воронаев (1886-1937) и Стоян Тинчев (1880-1965)

Даниела Станкова (Пазарджик): Възпоменателно слово за пастир Тодор Станков (1957-2014)

Желаещите да се снабдят с новия Годишник на ВЕБИ могат да се отнесат до Редакцията на годишниците на ВЕБИ на адрес: София, Ул. „Веслец” № 69 ВЕБИ – Редакция на Годишник

1 comment for “Годишник на ВЕБИ: История и съвременност (том 6-7, 2013-14)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *