МОЛИТВА за БЪЛГАРИЯ

PRAY for BULGARIA
Предвид неспокойната обстановка в страната, Пастирското общение в гр. София организира Обща молитва за България. Нека тялото Христово в София се моли заедно. Общата молитва ще се проведе в кино салона на ул. Опълченска 66 /сградата на Националния Политехнически Музей, 2 ет./ от 19:00ч. на 25 февруари 2013. Започваме навреме!

Организатори:
п-р Людмил Ятански
п-р Тони Еленков
п-р Пламен Цолов
п-р Иван Хазърбасанов
п-р Трайчо Стефанов
п-р Иводор Ковачев
п-р Людмил Арсов
п-р Костадин Владев
п-р Иван Мирчев

40 comments for “МОЛИТВА за БЪЛГАРИЯ

 1. Нека приветстваме тази инициатива за организирана молитва!
  За разлика от СЕКТАНТСКИ ФОРМУЛИРАНОТО ОБРЪЩЕНИЕ на ОЕЦ, подписано от п-р Неделчев -само към „членуващите в ОЕЦ“, тази инициатива видимо включва евангелски пастири от различни евангелски деноминации!

  Българският Евангелизъм днес има нужда от ЕДИНСТВО НА ВИЗИЯТА И ДЕЙСТВИЯТА, а не от ПАРТИЙНО-ЕВАНГЕЛИСТКИ ФОРУМИ! Видимо е, че МЛАДИТЕ СЛУЖИТЕЛИ са по-далновидни от старите тоталитаристи.

  Надявам се и те да станат действителните ОБЕДИНИТЕЛИ на българския Евангелизъм!

 2. Това си е чист икуменизъм.

 3. Г-н Танев, позволете една корекция. Под „икуменизъм“ се разбира съслужение на представители на трите различни конфесии: католицизъм, православие и протестантизъм. В горния случай имаме представители на евангелски деноминации. Следователно в това молитвено общение нямаме налице явлението „икуменизъм“.

 4. В България през последните 7-8 години много усилено започна да навлиза и неопротестантизъм под формата на харизматични и неопетдесятни групировки. Много възможно е някои от посочените пастори организатори наистина да са нехаризматични въпреки че Людмил и Трайчо са по-скоро баптисти по професия. Тони Еленков често пише тук, а за Пламен Цолов трябва малко по-често да се пише тук. Другите са ми непозната като имена и най-вероятно са малки църкви с млади служители. Така или иначе молитвата за България трябва присъства дори да е икуменичска или игуменска. Може би г-н Танев следва да обясни по-прецизно какво е имал предвид използвайки термина защото така подхвърлен наистина показа невежество по религиозните въпроси.

 5. Ето определението за икуменизъм: http://bg.wikipedia.org/wiki/Икуменизъм
  Събитието се вмества много точно в тази дефиниция.
  Можете ли да ми кажете какво правят на едно място крайни харизматични, умерени харизматични, нехаризматични и съботяни?

 6. „Идеята е обединението на всички Християнски църкви в една всемирна религиозна общност, прераснала също и в Обединение на всички религии и религиозни хора в името на мира и безопасността на човечеството и новият световен ред“ (http://bg.wikipedia.org/wiki/Икуменизъм).

  Г-н Танев, прочетохте ли това определение в Укипедия, към която ни препращате?
  Кой Ви каза, че едно МОЛИТВЕНО СЪБРАНИЕ означава „обединение … в една всемирна религиозна общност“? Видно е, че не разбирате разликата между „всемирна религиозна общност“, да не говорим пък за „Обединение на всички религии и религиозни хора“ и т. н. и дадена молитвена инициатива. Молитвеното общение на 25.02 в никакъв случай не означава „религиозно обединение“, защото след това общение всеки ще продължи дейността си в своята християнска организация. Според мен е все едно да кажете, че дадено заседание в парламента в един ден означава „обединение на политическите партии в една партия“. Такива неща ги чуваме от улицата, но те не са верни!

  „Крайните харизматични, умерени харизматични, нехаризматични и съботяни“, които Вие посочвате, са все представители на протестантизма. В миналото бяха правени „икуменически“ молитвени събрания с представители на протестанти и православни, но и те не свидетелстват за страховитото явление „икуменизъм“, защото са единични инициативи.

 7. Г-н Пеев, ако бяхте прочел по-внимателно дефиницията, бихте оценили икуменическия характер на събитието: „Идеята е обединението на всички Християнски църкви в една всемирна религиозна общност, прераснала също и в Обединение на всички религии и религиозни хора В ИМЕТО НА МИРА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО и новия световен ред.“ Сега прочетете целта на обявеното събиране и сам преценете дали не става въпрос за същото.

  Бих искал да Ви припомня, че икуменизмът не е само институционален. За да се стигне до институционалност, винаги се започва с общи молитвени събрания, общи младежки събирания, общи начинания и инициативи, размяна на проповедници, обединяване около дадена морална или политическа кауза. Както забелязвате, точно това се случва в момента. Също така, бих желал да насоча вниманието Ви към дефиницията за икуменизъм в речника Уебстър: „Movement toward unity or cooperation among the Christian churches.“ Сега разбирате защо горецитираната инициатива е чист икуменизъм, провеждащ се под маската на загрижеността за обществения ред в България.

  Кое кара горните крайно несъвместими една с друга общности да се събират за обща молитва? В салона на ул. Опълченска не могат да се съберат повече от 200 души. Ако беше загриженост за ситуацията в България, почти всяка църква би могла да събере многократно повече вярващи за обща молитва от собственото си изповедание. Тук обаче целта е съвсем различна, но малцина дръзват да обявят, че царят е гол и че голямата цел е икуменическото общение. Явна, очевидна, неприкрита демонстрация на икуменически настроения, което след време и при определени условия и напътствия от страна на съответните държавни органи би довело до институционални действия.

 8. Познавам ги всичките.Приятно съм изненадан от инициативата и се надявам и в другите градове да страната да има обща молитва на всички деноминационни пастири.А пък за погледа на г-н В.Танев си мисля:Приятелю,наистина ли си вярваш на думите?
  Скоро не съм се смял така,както на „харизматичното“ ти мислене.Е,имаш право на мнение и го уважавам,но не мисля,че си струва да се гледа сериозно на него.С благослов Валери

 9. Г-н Танев, съжалявам, че трябва да повторя, но НЕ СТЕ НАЯСНО СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО на термина ИКУМЕНИЗЪМ.

  Говорите, че „винаги се започва с общи молитвени събрания, общи младежки събирания, общи начинания и инициативи, размяна на проповедници, обединяване около дадена морална или политическа кауза“. Какво значи това „винаги“? Вие да не сте на 2000 години, колкото дълга е църковната история? Икуменическа идея има в Световния съвет на църквите, който е такава организация, която не представлява НОВА ЦЪРКОВНА СТРУКТУРА. Членуващите в нея църковни организации си остават съвсем същите по места, каквито ВИНАГИ са били. За сведение, по свои съображения нито БПЦ, нито евангелски деноминации членуват в ССЦ (Световния съвет на църквите). Така че и „де факто“ нямаме пример за „винаги“…

  Вие се опитвате да наложите атеистическия принцип за „разделянето“ на сродни християнски организации, като се самозатварят и съществуват изолирано една от друга и злободневните проблеми. Това на християнски език се нарича „сектантщина“, която е най-лошият вид квазихристиянство“! Вероятно сте от онези люде, които ВИНАГИ не виждат нищо добро никъде у никого… Слава Богу, че не сте от способните да влияят на процесите, които стават сред евангелските вярващи. Те разбират, че трябва да бъдат ЕДИННИ в тези трудни дни за църковните общности и целия ни народ. Единството е в Христа, не в политическите лозунги! Препоръчвам Ви, ако сте от София, да отидете на това молитвено събиране, за да разберете какво означава “ молитвено единство в Христа!“

 10. Г-н Пеев, вероятно не само аз не съм наясно с термина икуменизъм, но и стотиците християни, които са качили видеоклипове в Youtube. Напишете в този най-голям сайт за видеоклипове думите ecumenical prayer или protestant ecumenism и тогава сам преценете разбиранията си за икуменизъм.

  Нима не разбирате, че зад това злополучно икуменическо събиране прозират всякакви други интереси, но не и загриженост за България. Вие по-добре от мене знаете, че харизматичните християни вярват, че са получили кръщението със Св. Дух, тъй като говорят екстатични езици. Те се наричат християни на пълното евангелие, а останалите християни са значително по-бедни в духовно отношение и се предполага, че Бог ще ги приеме напълно едва когато проговорят езици. Нехаризматичните вярващи пък са убедени, че духът, който движи харизматиците, не е от Бога, а от една друга сила. От друга страна, самите харизматични християни са разделени по голям брой признаци. Почитателите на Тод Бентли и Бени Хин вярват, че имат пълнота от Духа, докато по-умерените харизматици ги наричат с не дотам изискани епитети. Съвсем оглушително е отсъствието на традиционните за България изповедания, а присъствието на един пастор съботянин е направо стряскащо. Все пак става въпрос за хора, в чиято официална доктрина е записано, че всички останали църкви са Вавилон.

  При цялата тази вавилония Вие смятате, че целите на организаторите са нъпълно безкористни, неикуменически и за доброто на България. Вярно е, че трябва да станем като децата, за да дойдем при Исус, но детинската наивност невинаги е добра и полезна за християнина.

 11. Очевидно някои хора пропускат думите на Исус от Йоан 17: „Отче, направи ги едно, както Ние сме едно“. вярно е, че говорим различни езици, но е вярно също, че имаме нещо общо и то е вяра в Един Бог и Господ Исус Христос. А това никак не е малко. Приветствам всяка една инициатива, която обединява християните от различните деноминации и не считам, че това е икуменизъм в смисъл, който днес се влага в тази дума (едва ли не създаване на свръхцърква). След като мога да намеря общ език с православни свещеници, колко повече трябва да се търси такъв между отделни протестантски деноминации, пък било то и харизматични или нехаризматични.

 12. За пръв път трябва да се съглася 100% с колегата Петков, който е дал едно наистина умерено мнение. Ако е за политика – съм 100% против неговите ортаклъци с крайно леви или дясна партии които взаимодействат против църквата. Но ако е за молитва всеки дори фарисеят, дори агентът е допуснат. И какво по-голяма радост от това лидерите на Атака да се молят заедно със Стралджанския поп и протестантски образования п-р Петков. Ако това беше икуменизъм то всяка молитва за грешните и за болните трябва да бъде също икуменизъм. Влади Танев не си е прочел урока по църковно политознание и получава от д-р Пеев двойка.

 13. Велизар, много бих се радвал тези двама господа да се молят заедно с мен, но на този етап те не са нищо повече от обект на моето благовестие. Ако това е „ортаклък“, тогава същото определение може да се даде и на Самия Христос, Който изцерява слугите на римските стотници, или на Павел, който говори на царе и дори на императора.

 14. Благодаря на п-р Петков за това, че припомня същността на първосвещеническата молитва на Господ Исус Христос – „да бъдем едно“ (Йоан 17 гл.).

  Г-н Танев, отново подчертавам, че във вчерашния случай нямаме нито ‘ecumenical prayer’, нито ‘protestant ecumenism’. Препращането Ви към YouTube също e неприемливо, защото там се включват всевъзможни популистки мнения. С такива „мнения“ не се занимавам! Участниците във вчерашната молитва са представители на ШИРОКИЯ СПЕКТЪР НА ХАРИЗМАТИЗМА, но всички са с евангелски насочено богословие, следователно са от един и същи „лагер“ (ако предпочитате това определение) и няма богословско основание да бъдат квалифицирани като „икуменисти“. Те нямат намерение да правят „общност“ с православни, католици, мюсюлмани и пр.

  Прави ми впечатление, че Вие прибавяте второстепенни нюанси, а избягвате СЪЩНОСТТА НА ПОНЯТИЕТО ИКУМЕНИЗЪМ. В последния си коментар говорите за някакви „интереси“. Че Вие откъде знаете какви са им „неправилните интереси“? Да не би да имате „къртица“ сред лидерите, която да Ви „снася“ пикантна информация? Организаторите на вчерашната молитва, повечето от които аз лично познавам, а с някои и съм разговарял по този повод, не посочват „други интереси“ освен МОЛИТВА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МИР И МЪДРОСТ сред народа и политическите представители. А такъв ИНТЕРЕС напълно съответства на същността на първосвещеническата молитва на Христос – Главата на Църквата!

  Що се отнася до „икуменически модел par excellence, можем да го видим несъмнено в бахайството, но това няма нищо общо с ОБСЪЖДАНАТА ТЕМА тук.

 15. Католическата църква не искат обединение с другите църкви тя казва че заблудилите се църкви трябва да се завърнат при нея. Тя казва че е Майката църква и нейните дъщери заблудили те се църкви трябва да се завърнат при нея.

 16. Г-н Гецов е прав за доктрината на Ватикана. Точно такава бе еклезиологията на абдикиралия папа Бенедикт ХVІ. Митът за „Майката Църква“, която единствена е „хранилище на спасението“ обикновено се свързва с Киприан Картагенски, чиято мисъл, че „извън католическата църква няма спасение“, е основно мото на Ватикана.

 17. Г-н Пеев, ако трябва да използваме Вашата формула за икуменизъм, т.е. единствено институционално обединение, тогава излиза, че това явление е толкова микроскопично, че просто не се забелязва в християнския свят. Действителността, за която си затваряте очите, е много по-страшна. Моля, посетете сайта на методистката църква, за да видите една интересна новина: http://www.emk.bg/info.php?id=99
  Истината е, че икуменизмът залива християнския свят, но всичко е приело толкова благовидна форма, че протестантите са приспани в някаква фалшива самоувереност.

  Обърнете също така внимание на първосвещеническата молитва на Исус. Текстът, който цитирате, всъщност посочва нещо диаметрално противоположно на това, което се опитвате да вкарате в думите на Исус.
  17 Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
  18 Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;
  19 и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.
  20 И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,
  21 да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

  Освещаването става чрез истината, а не чрез икуменически прояви и замазване на различията. Не е възможно две църкви, които имат различни становища по съществени въпроси на вярата, да са осветени от истината. Не е необходимо да Ви напомням кой е баща на лъжата.

  21 да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас,

  Исус желае такова единство между християните, каквото Той има с Отец. Когато човек прочете Йоан 17 гл., може да разбере, че насъбралите се харизматици плюс един съботянин имат всичко друго, но не и единството, за което говори Исус. Те не се молят за такова единство, тъй като всеки ще трябва да се откаже от любими учения, любими предания, любими материални придобивки. Тяхната молитва е проява на икуменизъм, нагла демонстрация на обединяваме на несъвмисти идеи в името на политически (политикански) цели.

 18. Откровение 17:5 И на челото и имаше написано това име:Тайна;великия Вавилон, майка на всички блудници и на земните гнусотии.

 19. Владимир много точно определи че един пастор е съботянин назовава го с това име а не с официалното име на църквата към която принадлежи. Той е бивш педесятен пастор с педесятни убеждесния. То е национален партньор на Кристиян Швартц за ЕРЦ за България.

 20. Г-н Танев, виждам, че сте обсебен от идеята за „надвиснал икуменизъм“, след като няма опасност от „надвиснал комунизъм“ или някакъв друг „изъм“. Не съм учуден, защото в днешните български секти има всякакви религиозни фобии. В повечето случаи те са предизвикани от богословско невежество.

  Вашата „икуменическа фобия“ показва два очевадни дефекта: дефектно философско и дефектно богословско мислене.

  Вие имате дефектно философско мислене, защото подхвърляте само детайли: един казал, друг рекъл, трети може би имал еди-какъв си интерес, четвърти бил някакъв си… Но не виждате онази същност на икуменизма, която е представена във всяка една стандартна дефиниция: ИКУМЕНИЗМЪТ Е НОВА РЕЛИГИОЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ, която УНИЩОЖАВА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ на дадена църковна общност. Отново ще Ви припомня за бахайството, което Вие отминавате с мълчание! Това е същото като МИТА ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – в „голямото село“ изчезват местни истории, култури, религии и т. н. Вие разсъждавате като един зомбирал номиналист от епохата на схоластиката. Дори понятието „истина“ от Йоан 17, което е философско и богословско понятие, го изстрелвате без да показвате КАК трябва да се разбира то. А то е ИСТИНА за Христос Спасителя, която се възприема от харизматици, методисти, адвентисти и всякакви християнски -исти и -ици. Това не е истина за единение на Отец и Сина, а единение „както“ Тях в мислене и вярване. Вие да не би да знаете КАКВО ЗНАЧИ „единението на Отец и Син? Това го знае само Св. Дух, а Вие не сте Той, доколкото знам…

  В богословски смисъл сте още по-дефектен! Вие просто пропагандирате РАЗДЕЛЕНИЕТО и АНТАГОНИЗМА НА СЕКТАНТЩИНАТА. Всеки трябва според Вас да обърне гръб на всеки… Какъв е проблемът, ако харизматик, методист и адвентист се молят за една миротворна цел на СЪЩИЯ БОГ, в който грамотните християни вярват? Нима Бог ще обърне гръб на такава ЕДИННА ЦЕЛ? Нима няма да отговори? Твърдото ми убеждение е, че Бог ще каже своето „ДА“. После харизматикът ще се върне при братята си харизматици, методистът – при методистите и адвентистът – при адвентистите. Техните християнски общности ще продължат да си съществуват, както и преди. ЗАЩОТО ИКУМЕНИЗЪМ НЯМА В ТАКИВА ИНИЦИАТИВИ! А кой е прав – нека това го отсъди Св. Троица, не Вие или аз! Не вярвам да сте упълномощен свише за такова отсъждане!…

  Предлагам да прекратим този евтин дебат, защото съм твърдо убеден, че се инатите и не искате да проумеете РАЗЛИКАТА между ЕДИННА МОЛИТВА с общополезна цел и ПРИЗРАКА НА ИКУМЕНИЗМА.

  ПП. И въобще не ме впечатлявате с популистки препратки към популистки изказвания в различните сайтове. Достатъчно дълго време съм се занимавал със сериозно богословие, за да почна да се влияя от ФОБИЕН ПОПУЛИЗЪМ!

 21. Г-н Гецов, трябва да Ви поправя, защото и трите неща, които твърдите за съботянския пастор НЕ са верни.
  1. Той никога не е бил педесятен пастор.
  2. От 20-ина години не е с педесятни убеждения.
  3. Не е национален партньор на К. Шварц за ЕРЦ за България. Национален партньор е ТК „Стефан Константинов“.
  Моля Ви друг път, преди да споделите мнение, проверявайте фактите.

 22. Идва от педесятната църква и не се е отказал от педесятните си убеждения и заедно с ТК „Стефан Констанпинов“ са координатори на Кристиян Щварц.
  Национален екип. Може да проверите фактите г-н Йорданов на NCD.bg
  Други път г-н Йорданов проверявайте фактите.

 23. Приветствам от сърце смелостта и искреността на п-р Ив. Мирчев да поясни като съорганизатор на Общата молитва своите мотиви!

  Изключително силно впечатление прави цитираният откъс от Декларацията на Световната Адвентна църква, където адвентните лидери са призовани да бъдат „строители на мостове“. Именно такива СТРОИТЕЛИ НА МОСТОВЕ са днешните български адвентни лидери от двете поколения, които аз лично познавам (мога да изредя редица имена на достойни адвентни лидери). Те са хора с висок морал, високо богословско прозрение и лоялност към своята деноминация. За мен лично е чест да общувам и работя на определено ниво с такива лидери!

  Лоялност към собствената деноминация без вслушване в гласа на другите действително е само ЕДНО ИЗОЛИРАНО ГЕТО. Представата за християнство без любов към другите е действително един ОПАСЕН ДУХ НА СЕКТАНТЩИНА И ИЗОЛАЦИОНИЗЪМ. Онези, които проповядват такъв „дух“, са врагове и рушители на собствената си деноминация! Те са врагове и на Христовата максима, че светът „ще познае“, че сме Христови ученици само „ако имаме любов помежду си“!

 24. Никъде не съм говорил против ръководството в България, не съм против Генералната конференция. Нямате доказателства за вашите твърдения. Против съм това че вкарва заблуди в църквите.Много малко проповеди съм слушал от Уолтър Файт.Против съм учението на Кристиян Швартц.

 25. Наистина много странна комбинация. Представители на няколко харизматични църкви и представител на адвентистите от седмия ден, който е неуспял петдесятник и провалил се адвентист. Не вярвам тази зашеметяваща комбинация да е предизвикала ентусиазъм за молитва за България. Попитайте г-н Мирчев колко вярващи от неговата църква са отишли на тази молитвена седянка. Г-н Мирчев не беше ли този който реши да прокарва някаква смехотворна програма на Кристиян Шварц? След като създаде най-голямото разделение в своята църква и я докара до незапомнена криза сега обикаля из различните протестантски църкви, за да им продава един съмнителен продукт може би с надеждата да вкара и тях в криза. Г-н Мирчев явно е завладян от конспиративни теории и смята, че всеки който не одобрява неговата дейност е привърженик на Уолтър Файт и обезателно крои заговори против самия него. Г-н Мирчев, можете ли да си сложите ръка на сърцето и да осведомите хората от другите деноминации защо докарахте най-голямата криза в историята на адвентната църква в България? Така ли искате да им представите програмата на Кристиян Шварц? Нали знаете че е писано, че дадено нещо се познава по плодовете, а плодовете на вашата програма са разделение, разногласия и проповядване на спасение чрез дела, т.е. спасение чрез социология и психология. На адвентистите казвате, че тази програма ще направи много протестанти адвентисти, а на протестантите казвате, че тази програма ще им помогне да си изграждат църквите? На кой дух служите, “пастор” Мирчев?

 26. Пастор Мирчев наистина се е закопал в конспиративните теории и не може да предположи, че има огромен брой мислещи хора в неговата църква. Не съм слушал нито една проповед на Файт и не познавам цитираното лице. Дори не съм в един и същ град с „пастор“ Мирчев. Прочетох един документ който беше окачествен като адвентлийкс от срещата на адвентните пастори в София. От този документ си личи, че адвентните пастори вярват, че програмата на Шварц ще докара протестантите в лоното на адвентизма. Засега толкова.

 27. Все пак става въпрос за молитва. Никой не говори за обединение. Най-малкото пък пастирското общение което както се вижда от списъка се състои от само от хора отделили се от други църкви. Пак добре че се молят, защото има и църкви които само се събират на хапване пийване а сега както стана вече модерно и по площадите

 28. „Пястор“ Мирчев, познаваме се от Варна и тогава още спорихме по много въпроси. Нямам намерение да спорим за личности и самоличности. Ще бъда доволен само да ми отговорите дали имате някаква лична материална изгода да пропагандирате програмата на Кр. Шварц и колко взимате на църква, която се съгласи да я проведе?

 29. От видеото се вижда връзката между обсъжданата тук платена програма за Естественото развитие на църквата с движението за хрислям на Рик Уорън. А това само по себе си е повече от икуменизъм или конспирация. Това само по себе си е сливане на Християнството с исляма което се опитват да направят в Европа. Трябва да се съгласим с г-н Георгиев, че може би е нужен малко по-задълбочен анализ на тази програма с оглед недопускането на ислямизиране на адвентното движение сред което всички имаме добри приятели.

 30. Възхищавам се на мъдростта на п-р Мирчев и на умението му да се справя с действията и провокациите на сатана!!!
  Не п-р Мирчев, а такива като Вас г-н Димитров докараха най-голямата криза в историята на адвентната църква в България! Познавам пастора лично и мога да кажа, че е страхотен човек! Но разберете, че нито моето, нито Вашето мнение е важно!!! Важно е какво мисли Бог, защото само той има право да съди!
  А Вие след като сте токова „загрижен“ за адвентната църква, задайте си въпроса и си отговорете – какво правите Вие лично за спасението си и за спасенито на хората, които нямат истината. Лесно е да се перчите тук, където има кой да Ви, чете „мъдростите“, но това не Ви помага!
  Само да отбележа, че става изключително грозна картинката – не стига, че всички адвентни църкви видяха отвратителните Ви действия, но това не Ви беше достатъчно, та решиха да се покажете и тук, за да може всички възможни църкви и пастори да ги видят, с надеждата да повлечете колкото може повече души в погибел. Така работи сатана!

  Но Бог е справедлив! Един ден всеки ще си получи заслуженото!

 31. Целта на Кристиян Шварц и неговите партнъори е да обедини протесстанските църкви и да ги заведе при църквата майка Ватикана. Времето ще покаже кой е прав.

 32. Цената на едно проучване с основен профил е 36лв,а с основен и подробен профил е 72лв.
  Това е официална информация от ЦАСД.
  Всяка година трябва да се правят проучване на всяка църква приела ЕРЦ.

 33. А г-н Последният Илия знае ли, че публично обвини в злоупотреба с църковни средства и, че според законите на България може да бъде съден? От думите Ви ясно се вижда, че това са „слухове“, така че задръжте си ги и не се излагайте!!!

 34. Последния Илия само задава въпроси не видях никакви обвинения. Иванова се опитва да внуши на хората фалшиви обвинения.

 35. ИМА ЛИ НУЖДА ОТ ПОВЕЧЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА?
  ВСИЧКИ РАЗБРАХМЕ, ЧЕ ПРОВОКАТОРИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛЪЖА И ИЗМАМА, ЗА ДА ОПЕТНЯТ ИМЕТО НА НЕВИНЕН ЧОВЕК! ЯСНО Е, ЧЕ НЯМА КАК ТАКИВА ХОРА ДА РАБОТЯТ ЗА БОГА!!! СТАНА ОТНОВО Е РАЗОБЛИЧЕН! ГОСПОДИ БЛАГОДАРЯ ТИ! САТАНА ОТНОВО Е РАЗОБЛИЧЕН!

 36. Съгласен съм, че тук наистина действа провокатор… или може би провокатори. Опитвам се да сглобя пъзела и се надявам до два три дена да изясня кой твърди неверни неща и кой пише от чуждо име.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *