ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЖИВОТА?

п-р Николай СТЕФАНОВ

От няколко седмици чета книгата Йов и ще споделя с вас някои неща, които ми направиха впечатление в нея. Въпросът, който ще ви задам още от самото начало е: Готови ли сте за предизвикателствата на живота?

Човек обикновено не планува Новата Година да му донесе трудности, бедствия, кризи, лишения, загуба. Всички си пожелаваме следващата година да бъде по-щастлива, по-безпроблемна и по-благословена от предишните. Но, реалността е съвсем друга.

Много често Новата Година носи предизвикателства, които не сме очаквали и които не сме искали да станат. Често се оказва, че не сме подготвени за тях, защото не сме ги очаквали. Когато станат е твърде късно да започнеш да се приготвяш за тях. Добре е да си предварително готов, както Йов беше готов за бедствията, които го връхлетяха.

Йов 1: „Имаше в земята Уз един човек на име Йов. Този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. И му се родиха седем сина и три дъщери. А добитъкът му беше седем хиляди овце, три хиляди камили, петстотин чифта волове и петстотин ослици; имаше и голямо множество слуги; така че този човек беше най-знатният от всичките жители на изток. Синовете му отиваха и правеха угощения в къщата на всеки от тях на неговия ден; и пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях. И когато се изреждаха дните на угощаването, Йов пращаше за синовете си и ги освещаваше, като ставаше рано сутринта и принасяше всеизгаряния според броя на всички тях; защото Йов си казваше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана Му отговори: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея. После Господ запита Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? А Сатана отговори на Господа: Дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил отвсякъде него и дома му, и всичко, което има? Благословил си делата на ръцете му и имотът му се е умножил на земята. Но сега простри ръка и се допри до всичко, което има, и той ще Те похули в лицето. Господ каза на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, което има той; само на него да не сложиш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа. И един ден, когато синовете и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, дойде вестител при Йов и каза: Докато оряха воловете и ослиците пасяха при тях, савците нападнаха и ги откараха, още избиха слугите с острието на меча; и само аз се отървах да ти известя. Докато той още говореше, дойде и друг и каза: Огън от Бога падна от небето и изгори овцете и слугите, и ги погълна; и само аз се отървах да ти известя. Докато този още говореше, дойде и друг и каза: Халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острието на меча; и само аз се отървах да ти известя. Докато този още говореше, дойде и друг и каза: Синовете ти и дъщерите ти, като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, дойде силен вятър от пустинята и удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху децата ти и те умряха; и само аз се отървах да ти известя. Тогава Йов стана, раздра дрехата си и обръсна главата си, и като падна на земята, се поклони. И каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господнето име. Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.»

Много често, когато някой се разболее или преминава през трудности и изпитания, реакцията на много хора е: «Сигурно е съгрешил в нещо и Бог го наказва!» Йов беше непорочен, правдив (честен, почтен), праведен, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. Това беше негов личен избор да живее по този начин. Той избираше да бъде непорочен (да няма пороци), да бъде правдив (да говори и живее истината), да бъде праведен (да се отдалечава от греха), да се бои от Бог (страхът от Господа не идва автоматично, ние избираме да живеем по този начин) и да се отдалечава от зло (ние избираме дали да живеем близо до злото и греха и да си играем с огъня или да се отдалечаваме от тях).

Ние също ще бъдем изправени пред избори всеки ден от живота си и моето насърчение към всеки един е да прави правилните избори и да взема правилните решения. От Йов 1 глава ние също разбираме за Йов, че той беше изключително заможен/богат за времето си човек – «най-знатният от всичките жители на изток».

Това отхвърля мита, че за да си угоден на Бог трябва да си беден и да нямаш нищо. Това дали си беден или богат не определя твоята духовност. Бог не гледа на външността на човек или на статута му в обществото. За Бог е важно дали сърцето ни е отворено за Него.

Йов имаше много добро семейство, с изключително близки взаимоотношения между синовете и дъщерите му. Може да се каже, че те бяха семейство образец. Бог познаваше Йов по име. Йов имаше лично взаимоотношение с Бог. Поради взаимоотношението, което Йов имаше с Бог, Бог беше поставил около Йов, дома му, децата му и всичко, което му принадлежеше защитна ограда, поради която Сатана нямаше достъп до него. Божията защита е много реално нещо!

Йов беше толкова благословен, защото Бог го пазеше и беше благословил трудът на ръцете му. Бог го пазеше и благославяше по този начин, защото Йов беше непорочен, правдив (честен, почтен), праведен, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. Ако вие се чудете защо благословенията не се задържат в живота ви, защо страдате, защо нямате, защо винаги не ви достига, запитайте Бог дали има причина за това и каква е тя. Бог не желае да живеем по този начин! Но ако има нещо в нас, което пречи на Неговите благословения, Той чака първо да се променим, преди да ни даде благословенията, които искаме от Него.

Когато животът на Йов и неговото семейство си течеше както обикновено, изведнъж, неочаквано, без някаква причина или знак, без предупреждение, изневиделица бедстие връхлетя домът на Йов. Бедствието, което връхлетя Йов, беше пълна изненада за него. Той не беше планувал за него, не го очакваше. Нямаше никаква явна причина това да се случва! Йов не беше спрял да прави това, което обикновено правеше, не беше съгрешил, не беше отворил врата за Сатана да работи в неговия живот. Просто, за един кратък период Бог беше вдигнал Своята протекция от него и беше позволил на Сатана да го атакува в различни области (без да се докосва до самия него и до живота му), за да бъде изпитано неговото посвещение и вяра в Бог в трудно време.

Понякога е по-лесно да се служи на Бог, когато всичко ни е наред, но не винаги. Затова Давид беше помолил Бог нито да е твърде богат (за да не Го забрави), нито да е твърде беден (за да не Го похули). Интересното, което виждаме от прочетения пасаж е, че Йов беше готов за бедствието, което го връхлетя! Той веднага направи две неща:
• Смири себе си. Той вече беше смирен, но смири себе си още повече.
• Поклони се на Бог и Го прослави. Той вече правеше това регулярно в живота си, но отново се поклони и прослави Бог, когато бедствията го връхлетяха.
Не чакайте да дойде бедствието и тогава да започнете да се подготвяте за него! Подготовката е дълъг ежедневен процес.

Пастор Били Джоу Дороти от църквата Victory Christian Center в Тулса, Оклахома. Веднъж, докато се моли за хора в края на богослужението бива ударен в лицето от мъж. Реакцията му е много интересна. Пастор Били Джоу просто продължава богослужението с кръв на лицето си. На следващия ден отива в ареста, за да се срещне с човека, който го е наранил и да му каже, че му прощава за стореното.
Как бихте реагирали вие, ако в един ден загубите всичко, което имате – децата си, внуците си, спестяванията си, колата си, бизнеса си, работниците си, къщата си, работата си, без каквато и да е причина? Естествената реакция на много хора е: гняв, депресия, обвиняване и похулване на Бог, проклинане на хората, чрез които злото е дошло към нас, желание за отмъщение, непростителност, горчивина, самоубийство. Но Йов реагира различно – той смири себе си и се поклони на Бог. Той не направи това, за да впечатли някой или от религиозен обичай. Той беше свикнал да прави това редовно. Той така служеше на Бог, че Бог го даде за пример на Сатана. Йов беше готов за денят на бедствие! Неговият дух беше в контрол на нещата, а не неговите емоции или плът. Бог ни е дал емоции, но не трябва да оставяме емоциите да ни диктуват какво да правим в подобни ситуации.

Исус предупреди Своите ученици да внимават на каква основа строят своя живот. Някои хора строят на песачлива основа: пари, слава, власт, сила, връзки, знание и т.н. Други строят на Скалата Исус – Неговите принципи. Бедствията идват и при едните и при другите – и при тези, които строят на пясък и при тези, които строят на Скалата. Това не е опция!

Когато строиш на скалата, не означава, че получаваш застраховка срещу бедствия и трудности. Но означава, че когато дойдат бедствията, ти ще си готов за тях. Ще си готов за трудните времена, дори ако дойдат неочаквано. И понеже си готов за тях, бедствията няма да те смажат, преместят от основата, на която си строил и няма да те унищожат. Няма да те погълнат. Какво става с онези, които строят на песачлива основа?

Ако си зависим от пари, приятели, връзки, позиции, помни че обстоятелствата рано или късно ще се променят, бедствията ще дойдат и нещата от които си бил зависим, че бъдат отделени от теб. Какво ще правиш тогава? Блудният син имаше много приятели и прекрасен живот, докато имаше пари. Когато парите свършиха, той изгуби всичко. Започна да живее по-зле и от прасетата, за които се грижеше – за тях поне имаше подсигурена храна, а за него и това нямаше. На каква основа строите вашата къща, вашия живот, вашето семейство, вашия бизнес, вашето служение, вашите взаимоотношения? Живеете ли живота си и изграждате ли бизнеса си по Божия начин или по светския начин? Исус във основата на всичко, което правите ли е? Той в центъра на живота ви ли е или е една малка част от него?

Искам да ви поканя да поставите Исус да бъде основата на вашия живот. Аз не зная какво ще ви донесе 2010 година. Когато започваме нова година, всички се надяваме тя да бъде по-добра от старата. Ако хората знаеха, че 2008 и 2009 щяха да бъдат толкова трудни години за световната икономика, сигурно щяха да се подготвят много по-добре за кризата. Истината е, че ние не знаем какво ще ни донесе 2010.

Някои може да изгубят работата си. Други може да изгубят свои близки роднини. Трети парите си.
Но това, което можем да знаем със сигурност е, че можем да бъдем готови за каквото дойде. Да си готов за бурите не е нещо, което става просто ей така. Трябва да инвестираш времето си и ресурсите си в подготовката си за трудните времена. Много по-бавно и скъпо е човек на строи на скала, отколкото на пясък.

Ако правиш правилното нещо през цялото време, когато дойде времето за изпитание, няма да паднеш. Но, ако днес направиш компромис за едно нещо, утре за друго нещо и т.н., компромисите са като малки пукнатини в живота ти, които едвам виждаш или забелязваш. Те може да са толкова дребни, че никой освен теб да не ги забелязва и да знае за тях. Но, когато дойдат изпитанията, когато връхлетят бурите с пълна сила, когато всичко от което сме били зависими или ни е давало някаква сигурност изчезне, изведнъж животът ни може да се срути.

Моето желание е да бъдем готови за всичко, което дойде в живота ни. Надявам се то да бъде само добро. Надявам се да е само благословения, здраве и просперитет. Но аз не мога да ви обещая или гарантирам това. Започнете да се подготвяте за трудните времена от днес. Първо, проверете вашата основа. Върху какво градите?

Ако сте градили на неправилна основа, днес можете да започнете да градите на правилната основа – Исус. След като проверите основата, проверете и за пукнатини – лъжи, компромиси, измами, скрити и явни грехове…

Задайте си въпроса: Ако днес Сатана отиде при Бог и Бог му зададе въпроса, «Обърнал ли си внимание на слугата Ми … (на празното място поставете вашето име), че няма подобен на него/нея на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?», какво ще отговори Сатана?

О да, той/тя ходи на църква, но…
О да, той е служение, но…
О да, тя евангелизира другите, но…
Или, както беше с Йов, Сатана нямаше какво да каже против него. Нямаше за какво да се хване – дори едно нещо.

Ако утре дойде бедствие срещу дома ви, готови ли сте за него? Как ще реагирате, ако загубите нещо ценно за вас? Започнете подготовката си от днес! Инвестирайте редовно в духовния си човек. Прекарвайте време с Бог. Бъдете готови постоянно за предизвикателствата, които ще дойдат в живота ви!

6 comments for “ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЖИВОТА?

 1. 1. Йов беше праведен Йов1/1,8
  2. Когато му се случиха бедите Йов търсеше Бог , но не го намираше Йов23/3-9 дори в стих 7 казва, че „един праведник разисква с Него; И така аз бих се освободил за винаги от Съдията си.“ Въпросът е : Защо праведните хора като Йов търсят Бог когато имат беда и не го намират !? Това се случва и днес.
  3. Правдата чрез която Йов беше праведен е следната : Йов 29/14 „Обличах правдата, и тя ми беше одежда; МОЯТА ПРАВДИВОСТ ми беше като мантия и корона.“ Тоест Йов се беше облякъл със СВОЯТА ЧОВЕШКА ПРАВЕДНОСТ !!!
  4. Поради точка 3, Йов обвинява Бог за да оправдае себе си (Йов27/2-6). Първо в стих 2 обвинява Бог че му е отнел правото , после се заклева, че устните му няма да изговорят неправда (а той вече го стори в стих 2), и накрая в стих 6 казва , че сърцето му няма да го изобличи !!?? Всеки човек който се е облякъл със своята си праведност реагира по този начин. Затова Христос казва , че човешката праведност е като скъсана дрипа. Облечения с този вид праведност не може да намери Бог ако и да го търси!
  5.Елиу изобличава Йов в гл.33/8,9 „8Безсъмнено ти си говорил, като слушах аз, И аз чух гласа на думите ти, като казваше:
  Чист и без престъпление съм; Невинен съм, и баззаконие няма в мене;“

  и в гл.35/1,2 „Елиу още проговаряйки рече:
  Мислиш ли че, е право това, което рече ти: Моята правда в туй дело е повече от Божията? “
  6.Бог накрая изобличава Йов гл.38/1,2… 40/1,2 „Господ говори на Иова и каза:
  Тоя, която е изобличил Всемогъщият, ще ли се бори с Него? Тоя, който се препира с Бога, нека отговори на всичко това.“
  7.Йов се покайва гл.40/3-5 и гл.42/1-6. Той съблича своята праведност и вече не разчита на нея.Отношенията ни с Бог тогава са като м-ду дете и любящ баща.

 2. Въпросът е : Господ наказва ли без причина ? Кой от вас бие любимите си деца без причина ?

 3. Не мога да кажа за себе си че съм толкова посветена божия дъщеря-но знам че съм възложила на Бог това което той сам ми е възложил и изисквам сила постоянно да съм готова за всяка изненада и смирено да мога да приема и злото както доброто от БОГ!ЖЕЛАЯ НА ВСИЧКИ БРАТЯ И СЕСТРИ УСПЕШНО УСТОЯВАНЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ЗАНАПРЕД!АМИН

 4. Strahotna statia,mnogo dalboka i proniknovena!
  I az minalata sedmiza biah niakolko dni vse na knigata Iov za da prou4a i razsajdavam varhu niakoi sityazii.
  Zastoto kogato niakoga ne jibeem v komfort i sme pritisnati ot obastoiatelstvata ni se struva 4e svetat okolo nas ne e nared.
  No vajnoto e v trydni dni i kato sme v izpitania da zapazim Bojiat mir,da upovavavamew edinstveno i samao na BOG,zastoto samo Toi znae koe e nai dobroto z nas!Nie ne mojem dfa prezenim tova,zastoto gledame s naschite estestveni o4i.

 5. Радвам се за всички, които споделят своите мисли по този въпрос. През последните две седмици станаха няколко неща с посветени християни, за които аз лично нямам обяснение защо Бог ги допусна, но поуката от историята на Йов е, че Бог има суверен план и ние трябва да Му се доверим, че Той знае какво прави и защо го прави.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *