На 17 септември 1859 г., д-р Албърт Лонг се установява във Велико Търново

(по записките на преп. Ст. Томов, преведени от Missions and missionary society of the Methodist Episcopal Church by Reid, J. M. (John Morrison), 1820-1896; Gracey, J. T. (John Talbot), 1831-1912. New York: 1895, стр. 206-207ff)

„От видни българи из Търново мисионерите получили писмо, с които ги канели да посетят града им. Краткото посещение, което мисионерите Лонг и Претимен направили на този град, ги убедило, че Търново е във всяко отношение подходящо място за мисионерска работа и че е желателно, колкото се може по-скоро да се установи един мисионер в този град. Д-р Лонг бил посочен като най-добре подготвен за тази работа и на 17 септември 1859 г. той със семейството си се преселил от Шумен и се установил в Търново. Това станало тъкмо на време да попречи на римокатолишките лазаристи от Цариград да установят своя мисия в този град. Д-р Лонг узнава, че лазаристите прибягвали и до подкупи, за да получат целта си (Виж Мишън анд мисионери Сосайти)…. На 24 декември 1859г., в дома си в Търново, д-р Лонг започва редовни публични религиозни богослужения на български език. Около петнадесет присъстват на първото богослужение. Следващата неделя вече има 22 посетители.”

Пропуснатото в историческите очерци Ст. Томов и Самуил Василев допълва проф. Стоян Шиваров

Подобно на Притиман и Лонг преди него Флокън също излиза далеч извън рамките на първоначалния замисъл на Обществото в Ню Йорк. Едва след изричното повторно указание да започне работа в Тулча и ясно изразеното неодобрение на епископите, надзираващи мисионерската дейност Флокън напуска Шумен през април 1860 г. и заминава за предишното си местоназначение (Barclay, 1957: 1019–1020). Осем месеца преди това Лонг също напуска Шумен и заминава за Търново (17 септември 1859 г.), като причина за това решение са получените писма-покани от изявени българи от Търново. Както вече беше отбелязано, Търново е обсъждано като възможна база още преди отпътуването на Притиман и Лонг за Истанбул. Двамата дори търпят известна критика от централата в Ню Йорк, тъй като старата българска столица остава дори извън опознавателната обиколка с Блис (Forty-First Annual Report of the…1860: 55). Първата си проповед (вече изцяло на български език) в старата българска столица Лонг осъществява на 24 декември 1859 г.

ШУМЕН И НАЧАЛОТО НА МЕТОДИСТКАТАПРОПАГАНДА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ, Стоян Шиваров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет

Абстракт: Настоящият текст представя хронологията на възникването и дейността на мисията на американската Методистка епископална църква в Шумен от нейното основаване през 1857 г. до закриването и през 1863 г. Чрез съпоставка между домашни извори и публикации на самата Методистка църква, включително годишни доклади, се разкриват непознати досега факти от началото на протестантската пропаганда в българските земи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *