Етикет: г

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЦЕСА СРЕЩУ ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПАСТОРИ ПРЕЗ 1949 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЦЕСА СРЕЩУ ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПАСТОРИ ПРЕЗ 1949 г.

Живко Лефтеров Процесът срещу евангелските пастори през 1949 г. е една от малкото  теми, свързани с историята на евангелските църкви в тоталитарна България,  която е предизвикала по-сериозен изследователски интерес1. Разглеждан е  като продължение на поредицата съдебни процеси срещу опоненти на…

Дейвид Нортън за мястото на Библията на Крал Джеймс (1611 г.)

Дейвид Нортън за мястото на Библията на Крал Джеймс (1611 г.)

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2008, том 47, серия 6.2 Дейвид Нортън за мястото на Библията на Крал Джеймс (1611 г.) в историята на английската литература (PDF) Румяна Петрова David Norton on the Place of King James Bible (1611) in…

РЕШЕНИЕ № 12 от 15 юли 2003 г. по конституционно дело № 3 от 2003

РЕШЕНИЕ № 12  от 15 юли 2003 г. по конституционно дело № 3 от 2003 г.,  (Обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.) докладчик съдията Стефанка Стоянова Конституционният съд в състав: председател – Румен Янков, и членове: Димитър Гочев, Тодор…

Епископската Библия (1568 г.)

Епископската Библия (1568 г.)

Д-р теол. Доний К. Донев Моменталният успех на Женевската Библия прави невъзможно по-нататъшното използване на Великата Библия от 1539 г., след като в светлината на новата версия многобройните й пропуски стават явни. Но Женевската Библия също не може да стане…