40 ДНЕВЕН ПОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Завършихме една година, в която видяхме Бог да прави много добри неща, но в същото време беше година на устояване в трудно време и чакане на Господа, неочаквани събития, подрязване на пръчките, раздяла с приятели и загуба на близки. Някои от нещата, за които се молихме в началото на миналата година бяха отговорени веднага, други през годината, за трети още вярваме и чакаме пробив.

Аз вярвам, че през 2011 Бог иска да ни издигне на едно ново ниво, както индивидуално така и корпоративно:
• да вярваме за повече и по-големи неща,
• да Му се доверяваме повече,
• да искаме повече,
• да бъдем по-посветени,
• да израстнем повече в зрялост, чистота, мъдрост, вяра, любов, святост,
• да принасяме повече плод,
• да познаваме Бог по-интимно и
• да живеем повече в пълнотата на живота, който Той има за нас.

Има един Библейски принцип, че на тези на които повече се дава, от тях повече се изисква. За 2011 аз вярвам:
• за такъв плод от спасени хора, какъвто не сме имали досега като служение,
• за финансови чудеса, които не сме виждали досега,
• за такова влияние на Църквата, което да окаже промяна в нашите градове и села,
• за чудеса, които не сме преживявали досега.

Според много хора с международен духовен авторитет и влияние, ние живеем в един труден духовен район с изключително тежък духовен климат, но Бог вече прави промяна. Духовните крепости в България са вече пропукани. Врагът не е щастлив от това, което се случва в страната ни.

През годините Бог е говорил чрез пророци от различни точки на света, че има специален план за нашия народ и държава. Хора са имали видения за голямо съживление, което ще окаже влияние до краищата на света. Мислите ли, че дяволът е щастлив за това и че ще се предаде лесно?

Силният духовен натиск и съпротива, която се чувства през последните месеци в страната ни показва, че това, което Бог ни е обещал е наближило и затова съпротивата в духовния свят е толкова голяма.

Ние ще видим съживление, което ще промени духовния облик на цялата ни нация. Ще имаме сградите и ресурсите, от които се нуждаем, за да изпълним видението, което Бог ни е дал. Очите ни ще видят чудеса и знамения да стават на всяка служба. Крепостите на врага ще паднат и силите на тъмнината ще отстъпят от позициите, които са имали години и векове наред. Божието царство ще продължи да расте и да завладява нови територии. И това няма да е защото вие и аз го искаме, но защото Бог го иска и Той е обещал да го направи.

Последните 2 години Бог ни призова да започваме Новата Година с 21-дневен Данаилов пост и молитва. Тази година летвата се вдига и ние ще започнем с 40-дневен пост от 05.01 до 13.02.2011.
Както пастор Борислав Стефанов казва в едно обръщение за присъединяване към 40-дневния пост: „Ние живеем в отчаяни времена, които изискват отчаяни действия. Грехът надделява и праведността се оттегля. Врагът изглежда по-силен от нас.” Но ние не сме призвани да се вайкаме и да отстъпваме, но да стегнем редиците си и да извоюваме духовните благословения и позиции, които Бог има за нас. Колкото по-големи неща очакваме и искаме от Бог, толкова по-голяма цена трябва да сме готови да платим.

Миналата седмица слушах в една проповед на п-р Джентъзън Франклин за Джери Фалуел, основател на университета Либърти в Линчбърг, Вирджиния и известен проповедник от миналия век. През 70-те год. имал спешна нужда от $5 000 000, за да остане университета отворен. Това са много пари сега, но за времето си са били твърде голямо предизвикателство. Джери Фалуел призовал църквата си за 5-дневен пост без никаква храна и молитва за финансово чудо. Всяка вечер в църквата се провеждали молитвени събрания и още на следващата седмица големи суми започнали да идват към служението. За 4 седмици цялата сума била събрана.

Когато човек пости, не винаги резултатите се виждат веднага. Понякога е доста обезсърчаващо, че на едни Бог отговаря бързо, а на други не толкова бързо. Искам да ви насърча, че времето прекарано в пост и молитва си заслужава и никога не е напразно. Понякога Бог бави някои от отговорите, за които вярваме и се молим, защото вижда, че не сме готови за тях. Доверете Му се, че знае какво прави, защо го прави и кога го прави.

Тъй като има хора, които никога не са постили, искам да дам някои практични насоки за поста, който ни предстои.

1. Постът е духовна дисциплина
Най-простото определение за Библейския пост е, че е въздържане от храна с духовна цел. Постът не е нещо тайнствено, магическо, супер духовно или само за определен кръг от хора в църквата. Няма значение възрастта на човек или от колко време е последовател на Исус.

Той е една от трите дисциплини, описани в Матей 6 гл., които вярващите трябва да практикуват: молитва, даване и пост (когато се молите, когато давате и когато постите). Исус казва, че който практикува тези дисциплини, може да очаква награда за всяка една от тях.

Никой не може да наложи на друг да се моли, да дава или да пости, нито пък колко да се моли, да дава и да пости. Това е личен избор. Това е между човек и Бог. Човек, който не дава или не пости, няма да отиде в ада или да загуби спасението си, но това неменуемо оказва влияние в живота му.

Исус казва, че някои вярващи няма да имат плод в живота си. Други ще имат 30, 60 или 100-кратен плод. Откъде идва разликата? От практикуването на тези дисциплини.

Не случайно дори хората, които се занимават с окултизъм постят и се молят редовно, защото това работи.

Когато постим, ние осъзнато, по наш избор, без никой да ни налага или задължава лишаваме себе си от храна, от определени храни (Данаиловият пост) или от други удоволствия, с които сме свикнали в нашето ежедневие с цел да се доближим с Бог. Затова е важно да знаем, че постът не е диета. Той има ефект, когато е придружен с молитва и с повече време от обикновеното прекарано в търсене на Бог и доближаване до Него. По време на пост ние избираме да лишим плътта си от определени удоволствия, за да позволим на духовните ни сетива да се изострят и на духа ни да стане по-чувствителен към Бог.

2. Основни истини за поста
• Различни видове пост: дългосрочен (3, 21, 40 дни) и краткосрочен (1 ядене, 1 ден), пълен (без храна и течности) и частичен (само на течности, без определени храни като месо, сладки неща и т.н.), индивидуален (по собствено желание) и корпоративен (организиран от църква или от човек с авторитет: пастор, духовен лидер, президент, кмет и т.н.).
• Чрез поста не можем да принудим Бог да прави това, което ние искаме от Него. Бог не може да бъде манипулиран по никакъв начин, включително и чрез пост. Чрез поста ние смиряваме себе си и се приближаваме към Бог, като по този начин започваме да мислим и виждаме нещата около нас повече като Него. Постът промена нас, а не Бог.
• Постът е част от християнският ни начин на живот. Не е само за пасторите и лидерите. Той е за всички – малки и големи, стари и млади.

В Библията имаме примери за това как цял град или народ пости, включително и животните. Голяма сила има, когато един човек пости – Данаил, Мойсей, Исус. Още по-голяма сила има, когато едно семейство пости заедно. А, когато една църква пости, представете си каква сила има това в духовния свят. А представете си, когато много църкви постят по едно и също време каква огромна сила има това в духовния свят.
• Постът е едно от най-мощните духовни оръжия дадени на християните.
Дяволът добре познава силата на поста, затова той се съпротивява, когато ние решим да постим. Често по време на пост ние сме изкушавани и атакувани повече от обикновено. Целта на врага е да ни накара изобщо да не постим или ако постим да не бъдем ефективни в поста си. Затова, когато постим корпоративно е важно да се молим един за друг. Голяма сила има, когато се молим един за друг.
• Библейският пост не е законничество или бреме.

Бог няма да ви обича повече, ако изберете да постите тези 40 дни, нито ще ви накаже, ако изобщо не постите или постите само 1, 2 или 5 дни от целия пост. Целта на поста не е да се налага някакво законническо бреме върху, когото и да било.

Искам да насърча всички тази година да вдигнем летвата в нашия духовен живот. Ако има такива, които досега никога не са постили, насърчавам ви да направите първата стъпка и да започнете тази година с 1-3 дневен пост (може да са наведнъж, в различни седмици, без определени храни или неща, с които сте свикнали в ежедневието си). Ако има хора, които са постили по 1 ден досега, насърчавам ви да пробвате 3 или 5 дни. Ако някой е постил 3 дни или 1 седмица, пробвайте 5 дни или 2 седмици. Тези, които през последните години са участвали в 21-дневните постове, които сме организирали ви поканвам сега да се включите в този 40-дневен пост.

Аз вярвам, че през 2011 г. Бог иска да ни издигне на едно ново ниво в много области в живота ни и това има своята цена. Как ще вярваме за събарянето на духовните крепости в града ни и в страната ни, ако не можем да вярваме за сила да издържим за поста, който ни предстои?

Божиите благословения в живота ни имат своята цена. Нашата плодоносност също има своята цена.

3. Имайте цели за поста
Препоръчвам ви да си направите списък с конкретни неща, за които ще се молите по-интензивно във вашия пост: здравословен проблем, финансов пробив, невъзможна ситуация, освобождаване от лоши навици, падане на духовни крепости в живота ви и др. Използвайте този списък всеки ден по време на поста, за да фокусирате молитвите си върху нещата в списъка си.

Очаквайте Бог да ви говори ясно и разбираемо по време на този пост. Ако желаете да се регистрирате в международното движение за започване на годината с пост и молитва и да получите повече информация относно поста, можете да направите това на следния уеб адрес: http://www.jentezenfranklin.org/fasting/.

С пожелание за една успешна, плодоносна и благословена 2011 година!

Пастор Николай Стефанов

2 comments for “40 ДНЕВЕН ПОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *