Налагане на „порицание” на вестник „Борба”

Налагане на „порицание” на вестник „Борба” за нарушения на Етичния кодекс на българските медии – непредоставяне на право на отговор

В поредица свои заседания Комисията за журналистическа етика в печатните медии се занима със жалби на граждани – Емил Павлов, Николай Стефанов и Петър Дончев, засегнати от публикации във вестник „Борба”, Велико Търново.

На свое заседание на 30 септември 2010 г. Комисията взе решение, с което препоръча на вестник „Борба”, съгласно чл. 1.2.2 от Етичния кодекс на българските медии да предостави право на отговор на засегнатите граждани. Решението беше доведено до знанието на редакционното ръководство на вестник „Борба” лично от упълнмощени за това членове на Комисията. След като не последва реакция, Комисията за втори път, с писмо от 20 декември 2010 г., покани вестник „Борба” да даде право на отговор на засегнатите, като отправи предупреждение за налагане на санкция по реда на Правилника за дейността на Комисиите за етика в печатните и електронни медии. За съжаление вестник „Борба” за втори път не се съобрази с решението и препоръката на Комисията.

На свое заседание, проведено на 5.4.2011 г. Комисията за етика в печатните медии

– като установи, че вестник „Борба”, чрез отказа си да предостави право на отговор на засегнати от негови публикации граждани, нарушава базисни положения на Етичния кодекс на българските медии (чл. 1.1.6. и чл. 1.2.2.)

– като обръща внимание, че отказът от предоставяне на право на отговор на засегнати от публикации граждани, превръща медиите от обществен дискусионен форум в инструмент за упражняване на натиск – практика, която застрашава доверието в медиите като цяло и не може да бъде толерирана;

– като припомня, че по този въпрос Комисията за етика в печатните медии е приела Препоръка № 1/2008 г. относно отразяване позицията на засегната страна, в която отказът от предоставяне на право на отговор е дефинирана като тежко нарушение на етичните норми

и

– като приема, че с нежеланието си да се съобрази с решението на Комисията вестник „Борба” демонстрира незачитане на механизмите на саморегулация в медийната сфера

на основание чл. 17, ал. 3 от Правилника за дейността си

Р Е Ш И

1. Изразява неодобрението си към поведението на вестник „Борба” и отказа на редакцията да предостави право на отговор на засегнати граждани (Емил Павлов, Николай Стефанов и д-р Радослав Иванов) и ПОРИЦАВА медията.
2. Препоръчва на всички печатни издания, подписали Етичния кодекс на българските медии, да публикуват съобщения за това решение и пояснят на аудиторията неговия смисъл.
3. Препоръчва на всички издания, подписали Етичния кодекс на българските медии да се запознаят отново с текста на Препоръка № 1 на Комисията за етика в печатните медии относно отразяване на позицията на засегната страна, с оглед избягването на подобни казуси с други медии в бъдеще.

Настоящото решение да бъде изпратено до вестник „Борба” и всички медии, подписали Етичния кодекс на българските медии и да бъде публикувано на интернет-страницата на Националния съвет за журналистическа етика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *