Кому е нужен втори църковен ВУЗ?

Pastir.org получи писмо от действащия ректор на Висшия евангелски богословски институт в София, ст.н.с. Анатолий Еленков в отговор на отпечатаната от в. Труд статия „Кабинетът пуска втори църковен ВУЗ„. Публикуваме текста в пълнота стремейки се да създадем контекст на конструктивна дискусия и право на отговор. Каним всички преподаватели и студенти на ВЕБИ, заедно с множеството действащи пастори и ръководители на църкви завършили образователната му програма, да вземат участие в настоящия дискурс като имащ отношение към създаването на единна евангелска богословска школа за България.

ст. ас. А. Еленков
ректор на ВЕБИ

Статията Кабинетът пуска втори църковен ВУЗ предизвика относителен интерес в българското интернет пространство. Различни хора, имащи отношение към богословието и нямащи отношение към богословието, имащи отношение към ВЕБИ и нямащи отношение към ВЕБИ, се наеха да анализират, дискутират и да изразяват предположениея и хипотези във връзка с новината за разкриването на ново протестантско висше духовно училище – “Св. Тривелий”.

Като ректор на ВЕБИ, се чувствам длъжен да взема отношение по темата, както и да се опитам да разсея образувалата се около темата мъгла. Въпросът, на който трябва да си отговорят проявяващите интерес към темата, е: “Кому е нужен втори протестантси ВУЗ”? За да отговорим на този въпрос, първо нека отчетем реалностите:

1. Протестантската общност, която наброява не повече от 150 000 души в България, има разкрито свое Висше богословско училище – ВЕБИ.

2. ВЕБИ е собственост на шест от традиционните и най-големи протестантски вероизповедания в Р. България – Съюз на евангелските баптистки църкви, Съюз на евангелските съборни църкви, Съюз на евангелските петдесятни църкви, Българска Божия църква, Евангелска методистка епископална църква в България и Национален Алианс Обединени Божии Църкви.

3. ВЕБИ е учебно заведение с повече от 12-годишна история, опит и авторитет в обществото, учебно заведение, в което са получили своето богословско образование десетки евангелски пастири и служители, както и стотици вярващи.

4. ВЕБИ е учебно заведение, в което преподават и служат едни от най-образованите, най-добре богословски подготвените и най-ерудираните протестанти в България: д-р Вениамин Пеев, д-р Велислав Алътънов, д-р Атанас Атанасов, д-р Чавдар Хаджиев, д-р Доний Донев, докторант Таня Петрова, докторант Венцислав Стойков, маг. Людмил Ятански, маг. Димитър Лучев (Джими) и много други.

5. През 2007 г. ВЕБИ, под името Висше Богословско Училище (ВБУ), получи много добра оценка, както и препоръка за институционолно разкриване от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА). Липсата на политическа воля и политически интерес (това са дословно цитирани думи на български депутати от опозицията, по време на проведена среща с тях) са причината, за последните пет години, при управлението на две правителства, решението на НАОА да не бъде внесено в пленарна зала и да не бъде гласувано разкриването на ВБУ.

6. ВЕБИ е член на Европейската Евангелска Акредитационна Асоциация – European Evangelical Accrediting Association (ЕЕАА).

След като изброих част от реалностите по отношение на ВЕБИ, с цел да отговорим на основния въпрос, а именно: “Кому е нужен втори протестантски ВУЗ?”, нека погледнем кой стои зад проекта за „ново протестантско училище”!

1. „Новото протестантско висше училище” няма да бъде разкрито по Закона за вишето образование с държавана акредитация, а по Закона за вероизповеданията като висше духовно училище.

2. Именно поради това, за разкриването на новото ВБУ е необходимо регистрирано в Р. България вероизповедание, защото според Закона за вероизповеданията само регистрираните изповедания могат да разкриват висши духовни училища за своите кадрови нужди.

3. Вероизповеданието “Българска свободна църква”, оглавявано от моя приятел п-р Евгений Найденов, се състои от три църкви в Р. България и членска маса от не повече от 100-150 човека.

4. Очевидно е, че Вероизповеданието “Българска свободна църква” е параван за реализирането на интересите и амбициите на други лица и организации.

5. Зад новото ВБУ “Св. Тривелий” стоят Стоян (Тони) Лалев – изпълнителен директор на бившата фондация “Светилник” и директор на ОБФ към ВЕБИ и Николай Неделчев – председател на ОЕЦ, който “де юре” не заема длъжности нито в ОБФ, нито в “Свитилник”, но “де факто” в сянка дърпа конците и на двете организации.

6. От самото начало на учредяването на ВЕБИ, ръководството на ОБФ (бившата академия “Логос”) всячески се стремеше да стане единственото образователно звено в протестантските среди в Р. България. От самото начало на ВЕБИ ,ръководството на ОБФ всячески се стремеше да спъва административната и академичната дейност в богословското училище.

7. ОБФ дължи около 20 000 лева от ФРЗ и вноски на ВЕБИ, но според изказване на лицето Лалев тези пари никога няма да бъдат внесени във ВЕБИ.

8. Преди 1999г. Дирикцията по вероизповеданията към МС отказа да съдейства за разкриването на повече от едно протестантско висше учебно заведение. Условието за разкриване на ВЕБИ беше основните протестантски вероизповедания да се съберат заедно и да кандидатстват за разкриването на общо Висше богословско училище! Защо 12 години по-късно МС разкрива второ ВБУ?

Изнасяйки фактите и релностите, както по отношение на ВЕБИ, така и по отношение на хората, стоящи зад новото ВБУ, оставям на евангелските анализатори да установят: Кому е нужен втори църковен ВУЗ!

95 comments for “Кому е нужен втори църковен ВУЗ?

 1. Г-н Кънев,

  Обвинението, че в НА ОБЦ се поучават еретични доктрини е стара и изтъркана лъжа! Целта на тази лъжа е да бъде дескредитирана деноминацията НА ОБЦ и по този начин да бъде възпрепятстван нейният растеж, развитие и влияние! След 1989 г. атаките срещу НА ОБЦ бяха резултат от либералния устав на деноминацията, който даде възможност за организационна, литургична и финансова независимост на местните църкви в състава на НА ОБЦ. Това даде възможност на голяма част от по-големите и влиятелни църкви и служения в България да се освободят от финансовото и имотно робство, налагано от централните раководства на деноминациите и да се присъединят към организация предлагаща свобода и независимост!

  Нима смятате, че пастири като: Живоко Тончев от Бургас, Георги Георгиев и Милко Милков от Варна, Петър Георгиев от Русе, Илия Илиев от Русе, Янко Добрев от Силистра, Веско Лазаров от Шумен, Николай Генов, който има църкви във Варна, Провадия и Добрич, Иван Георгиев от Ямбол, Иван Несторов от Пловдив, Вениамин Несторов от Раковски, Емил Ангелов от Плевен и Велико Търново, Иван Хазърбасанов от София, Андрей Аврамов от София, покойният Милчо Тотев, а сега нетовия наследник Владимир Владимиров от София, Иво Ташев от Сандански, Валентин Дуцов от Видин, Крум Крумов от Видин и стотици други пастири от цълата страна с по-малки църкви и служения, смятате ли, че те проповядват ереси или пък ще останат в организация в която се проповядват ереси?

  Що се отнася до Факултета на НА ОБЦ към ВЕБИ, вярвате ли, че хора като: д-р Вениамин Пеев, д-р Велислав Алтънов, д-р Христо Гешанов, д-р Стивън Хеджис, маг. Людмил Ятански, маг. Димитър Лучев (Джими), маг. Мите Гошев, маг. Веско Йотов и др. преподават ереси или пък ще останат безмълвни и безучастни ако се преподавт ереси в БФ на НА ОБЦ към ВЕБИ.

  Представителят на AWCF, д-р Фулър е преподавал „Обща психология“, а не „Христология“ в магистърската програма „Пастирско консултиране“ на БФ НА ОБЦ към ВЕБИ! В магистърската програма преподават преподаватели от Софииски Университет, от Нов български университет, от Шуменския унимерситет, от Пловдивския университет и много други. Голяма част от тези преподаватели са православни християни, други са номинални християни, има преподаватели адвентисти, други хуманисти, а пък други откровени атеисти, но специалисти в своята област. ВЕБИ и по-специално БФ НА ОБЦ, не е църковно училище за индоктриниране на пасомите, а богословско училище в което студентите са провокирани да чуят мения различни от техните и стимулирани към критично и творческо мислене!

  Що се отнася до „Христологията“ на AWCF, тя не е унифицирана за всички членове на организацията! Много от членовете на тази организация имат стандартен възглед за Троицата! Дори и тези, които имат различни възгледи за Троицата не могат да бъдат сравнявани с Арианската ерест или пък с Йеховистите и Мормоните. Демонизирането на AWCF в България е умишлено и целящо дескредитацията на НА ОБЦ.

  Лично аз смятам, че ереси като „двойното предопределение“ при някои Калвинисти, „Хегенизмът“ и „учението за поросперитета“, реконструкционизма, претеризма и амилианизма, учения които навлизат с бързи темпове в българските църкви, представляват също толкова голяма заплаха за чистотата на благовестието, колкото която и да е друга ерес!

  Няколко пъти Национолния Съвет на НА ОБЦ е правил официални изявления и декларации ( включително и към ОЕЦ), че няма нищо общо и не изповядва учението на така нареченото „единобожие“. Разбира се тези декларации остават безответни, а в определн удобен за някого момен, тези обвинения отново се отправят към НА ОБЦ.

  Самият аз, не веднъж и два пъти сам заявявал, че никога не съм проповядвал или преподавал доктрините на AWCF или на която и да е друга „единобожка“ организация!

  Що се отнася до моето ректорство и Вашето предположение г-н Кънев, че факултети и деноминации напускат ВЕБИ заради моята персона, то държа да отбележа, че ректора в ВЕБИ се назначава от Управителния Съвет на ВЕБИ. Моето назначение като ректор на ВЕБИ стана в следстви решенията на ръководствата на СЕПЦ, Баптисткия съюз и Конгрешанския съюз. УС на ВЕБИ, винаги може, със свое решение, да ме освободи от заеманата длъжност, ако счете това за необходимо!

  Поздрави!

 2. Не съм много запозната с учението на движението „AWCF“, за да го коментирам. Но ще ви разкажа преди доста години какво се случи в един малък южен град в България. Със семейството ме бяхме отишли на богослужение и там заварихме един гостенин от Америка, който беше дошъл в църквата и му беше дадена думата да говори. Но не се качи на амвона, говори отпред. Този американец беше оставил съпругата си в хотела и беше дошъл на службата със секретарката си, която му беше и доста повече от секретарка. В църквата имаше едно доста голямо интелигентско ядро, което реагира много остро на факта, че пастирът е дал думата на такъв неморален човек. Пастирът на църквата се подсмихна и успокои негодуващите с право свои хора: „Ами ние да му вземем парите, а после ще го ритнем отзад, та да си ходи“…

 3. Г-н Еленков, благодаря Ви за обстойния отговор, но искам да изясним още някои въпроси.
  В края на 90-те години в църквите се разпространяваше книгата „Единството на Бога” на Дейвид Бернард и някои братя бяха прегърнали неговите учения, като усилено споряха с пасторите относно тях. Накрая, след многогодишни усилия да бъдат разубедени, тези хора бяха отлъчени от църквите като еретици. Доколкото си спомням всички говореха, че тази книга е отпечатана и се разпространява от ОБЦ (поправете ме, ако греша). Пасторите по-нататък твърдяха още, че Вие, г-н Еленков, много умело сте направили една еклектична смесица между доктрината за Троицата и т. нар. „единобожие” и го преподавате във ВЕБИ. Така хем заблуждавате християните в института, че сте като тях, хем се отчитате пред спонсорите си от AWCF, че разпространявате техните учения. Защото, съгласете се, че никой няма да Ви повярва, че която и да било организация ще ви финансира без да иска нищо в замяна!
  Като размишлявах по този въпрос, ми дойде на ум една такава възможност да изчистите името си пред всички и да спрете спекулациите по Ваш адрес, които Вашите „приятели” непрекъснато повтарят зад гърба Ви от много години насам. Например, бихте могли да напишете отворено писмо до AWCF (което да видим публикувано на техния сайт) и в него да уверите всички, че проповядвате доктрината за Троицата, точно така както ортодоксалните християни, без да я смесвате по никакъв начин с техните учения. Ако след това, те продължат да Ви спонсорират, за всички ще стане ясно, че тези хора са благородни и са готови да подкрепят християнски служения в бедните страни от Източна Европа, дори последните да не изповядват техните учения. Разбира се, бихте могли да изберете и друг вариант, за да ни убедите, че подобни обвинения в ерес, които се тиражират по Ваш адрес, са клевета. Искам да знаете, че не съм против Вас и бих се радвал, ако разсеете съмненията около тези неща.
  Поздрави и от мен!

 4. Г-н Кънев, преди да продължа „коресподенцията“ си с Вас, е редно да се представите! Извинявам се, но името Симеон Кънев не ми говори нищо! Така че, от къде сте? От коя църква сте? Какво е служението ви? И т. н.

  Също така, бих искал да публикувате имената на хората или пастирите които са „прегърнали“ учението на Дейвид Бернард, който между другото не е член на AWCF, и са били отлъчени поради този факт.

  Би било редно, също така, да споменете имената на студентите или преподавателите, които смятат, че преподавам еклектизм между ортодоксално и „единобожко“ богословие! Между другото, аз не прподавам „Догматично богословие“!

  Ако не сте готов да говорите с имена и факти, това прави вашите твердения да бъдат чисти спекулации и инсинуации!

  С най-добри чувства!

 5. Брат Тони аз бях в един от тези курсове за които говориш когато учениците бяхме на лекции и питахме теб и другите преподаватели защото се преподаваше срещу Троицата. Тогава ти дойде да говориш с нас и да защитиш преподавателя от Америка като каза че говори истината. В залата бяха и други още пастори които четат в този форум и могат да потвърдят като например брат Митко който е пастор на Лондон и други които не пишат със истинските си имена.

 6. Краси, който или която и да си ти, много добре знаеш, че тези курсове за които говориш не са се провеждали в рамките на ВЕБИ! ВЕБИ тогава не съществуваше!

 7. Ще се намеся като един от тези,които са присъсътвали на лекциите на Дейвид Бернард в една църква,където бяхме много пастори.Това беше времето,когато дойде демокрацията и свободата на вярата 90-92 г..Тогава приемахме с респект гостите от Запада,като ги считахме за по-напреднали във вярата от нас. Аз бях един от тези,които не приеха това учение“ОНЛИ ДЖИЙЗАС“..Само няколко пастора се колебаеха,но като подробно изследваха тази доктрина,и те не я приеха,независимо че имаха приятелски контакти с Дейвид Бернард.Но никога в ОБЦ не е имало някой,който да проповядва тази доктрина официално,или да е искал промяна на доктрината на ОБЦ за ТРОИЦАТА.Чули-недочули,разбрали-недоразбрали,атакувате ОБЦ за неверни неща.И ако продължавате с болните си фантазии да атакувате ОБЦ ,ще ви кажа на доктор Вениамин Пеев,който е експерт по духовни библейски болести.А съм сигурен,че не искате той да ви лекува!

 8. Благодаря на п-р Я. Добрев за включването (не защото съм вдъхновен от закачката му за моето „лечителство“). В случая п-р Добрев е абсолютно прав за нашата всеобща българско-евангелистка „гостоприемност“ (или по-скоро – наивност). Ще илюстрирам и аз с един автентичен случай. В самото прохождане на евангелската инициатива за откриване на Библейския институт в Русе, който беше под егидата на на СЕПЦ и лично на председателя Виктор Вирчев, ми беше съобщено, че към института проявяват интерес мунистки представители. По това време бях от няколко месеца в Англия. Тогавашният самоназначил се директор на Библейския институт Васил Димитров се бе свързал с мунистите, които действаха в Русенския технически университет, където бяха доста радушно приети. Сигналите дойдоха от интелигентни евангелски представители от ЕПЦ-Русе и аз писах по този въпрос на Вирчев в официално писмо. Отговор, естествено, не получих. Затова п-р Добрев е прав, че след 1990-та година сред евангелските общности циркулираха всякакви самозванци-паралии от чужбина. Знам със сигурност за много такива случаи в различни църкви и деноминации. Лично аз съм виждал всякакви екземпляри в системата на БА „Логос“, която заради самото си име бе подозирана от някои в симпатии спрямо мунистите. Някои църковни общности се поддадоха на изкушението да се обвържат с неортодоксални мисии поради лакомията на неколцина български пастори. Това обаче не означава, че българският Евангелизъм като цяло е „отровен“ от ереси и култови влияния.
  Категорично заявявам, че маг. Анатолий Еленков НЕ ИЗПОВЯДВА КАКВАТО И ДА БИЛО НЕОРТОДОКСАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ТРОИЦАТА! Аз щях да бъда един от първите, който би го изобличил за това и в никакъв случай не бих приел да преподавам във факултета на ОБЦ. Затова апелирам към ВЕЧЕ ЗАДАЛИТЕ СВОИТЕ ВЪПРОСИ ПО ТАЗИ ТЕМА да приемат отговорите на Ректора на ВЕБИ като достоверни. Лично аз стоя зад тези отговори! Иначе както аз, така и други ще останем с впечатлението, че се обслужват интересите на радетелите на недоразумението „Св. Тривелий“ и това ще потвърди подозренията ни за техните НЕЧИСТИ ЦЕЛИ.

 9. Брат Янко не си спомням да си присъствал а и ти тогава още не беше отлъчен от божата църква. И въпросът не беше дали се е проповядвало във ВЕБИ или дали някой е приел. Обединени божии църкви станаха проводник на тази ерес в България в замяна на получени финансови облаги от запад. Това заявява многократно още п-р Ангел Пилев, който по онова време е бил близък с Еленков и е имал лични връзки с църквите които са им пращали пари. Той чете този форум и може сам да потвърди.

 10. Г-н Еленков, съжалявам, но ако Ви кажа коя църква посещавам, много бързо ще се досетите кои са пасторите, от които съм научил всички тези неща (предполагам, че някои от тях следят разговора и ако желаят сами могат да се представят). Не смятам, че се намирам на разпит пред ДС, за да говоря с имена и адреси, още повече, че в случая нещата се отнасят по същество и нямат никакво отношение към отделни личности.
  В дискусиите, които водите в интернет със сигурност има и други хора, които не познавате, но пред тях не поставяте изрично условието да се представят, за да им отговорите. Всичко това потвърждава наблюдението ми, че не желаете да отговорите на въпроса какво е отношението Ви към централния догмат на християнството – навсякъде или избягвате отговора, или го завоалирате, или казвате нещо несъществено, но никога не предлагате ясно и конкретно становище. Ето и в този форум на Максим Максимов (който твърди, че много добре го познавате, т.е не можете в случая да се оправдаете, както при мен, че не знаете кой е) също отговорихте на всички други въпроси, но пропуснахте най-съществения.
  Аз не правя никакви инсинуации, а защитавам ткезата, която изказах съвсем коректно, че е възможно основната причина факултети и деноминации да напускат ВЕБИ, е че Ви подозират, че сте прикрит еретик, а освен това и връзките Ви с една толкова проблемна организация като AWCF (която приютява под шапката си и „единобожци”) допълнително дискредитират института в очите на всички християни в България. Въпреки твърденията Ви, че „Национолния Съвет на НА ОБЦ е правил официални изявления и декларации ( включително и към ОЕЦ), че няма нищо общо и не изповядва учението на така нареченото “единобожие” и лично Вие не го преподавате или проповядвате”, двата коментара на Краси и п-р Я. Добрев свидетелстват в абсолютно противоположната посока. Нека ги разгледаме накратко.
  Краси казава: „Брат Тони аз бях в един от тези курсове за които говориш когато учениците бяхме на лекции и питахме теб и другите преподаватели защото се преподаваше срещу Троицата. Тогава ти дойде да говориш с нас и да защитиш преподавателя от Америка като каза че говори истината. В залата бяха и други още пастори които четат в този форум и могат да потвърдят като например брат Митко който е пастор на Лондон и други които не пишат със истинските си имена.”
  Вие не отричате, че е имало американец, който е преподавал срещу Троицата, нито, че Вие сте го защитили и потвърдили, че той говори истината, а само настоявате, че курсовете, по време на които се е случило това нещо, не са били в рамките на ВЕБИ.
  Ето и думите на п-р Янко Добрев:
  „Ще се намеся като един от тези,които са присъсътвали на лекциите на Дейвид Бернард в една църква,където бяхме много пастори.Това беше времето,когато дойде демокрацията и свободата на вярата 90-92 г..Тогава приемахме с респект гостите от Запада,като ги считахме за по-напреднали във вярата от нас. Аз бях един от тези,които не приеха това учение”ОНЛИ ДЖИЙЗАС”..Само няколко пастора се колебаеха,но като подробно изследваха тази доктрина,и те не я приеха,независимо че имаха приятелски контакти с Дейвид Бернард.Но никога в ОБЦ не е имало някой,който да проповядва тази доктрина официално,или да е искал промяна на доктрината на ОБЦ за ТРОИЦАТА. Чули-недочули,разбрали-недоразбрали,атакувате ОБЦ за неверни неща.И ако продължавате с болните си фантазии да атакувате ОБЦ ,ще ви кажа на доктор Вениамин Пеев,който е експерт по духовни библейски болести.А съм сигурен,че не искате той да ви лекува! ”
  От тях научаваме, че сте поканили автора на книгата „Единството на Бога” Дейвид Бернард (от което се подразбира и, че ОБЦ я издава и разпространява), за да изнесе лекции пред много български пастори. За радост по-голямата част от тях я отхвърлят. Не е ясно обаче дали една част от тях все още не я приема и проповядва. Както виждате точно ОБЦ става причина тази ерес да се внесе и разпространи между евангелските църкви в цяла България, т.е. всички онези, които са ми споделили тази информация, не са ме излъгали.Излиза още, че теоретично ОБЦ не проповядва тази доктрина (точно както заявявате в декларациите си), но кани лектори, които я разпространяват, а когато някой попита вярно ли е това учение, вие от ръководството потвърждавате, че точно то е правилното.
  Остава и още едно подозрение, а именно, че много умело сте я прикрили. Затова Ви моля ясно и конкретно да отговорите на следния въпрос:
  „Преподавате ли доктрината за Троицата точно по същия начин както ортодоксалното християнство или сте внесли в нея елементи от „единобожието”?”
  Надявам се, че този път няма да се опитате да се измъквате под претекст, че не ме познавате, защото същия въпрос може да ви зададе Максим Максимав, п-р Янко Добрев или някой друг, когото много добре познавате. Надявам се още, че ще бъдете искрен в отговора си и по този начин ще разсеете всички подозрения, които много християни съвсем основателно (имайки предвид нещата, които бяха споменати по-горе) изпитват към Вас и ОБЦ.

 11. Г-н Кънев, въпреки, че не отговорихте на поставените от мен въпроси, по отношение на Вашата личност, което за мен прави очевиден факта, че сте подставено лице, ще отговория за последен път на поста Ви!

  1. Не познавам лицето Максимов, а ако го познавам случайно, просто не се сещам кой е той!

  2. Не знам колко пъти трябва да заявя, че НЕ ПРОПОВЯДВАМ И НЕ ПРЕПОДАВАМ „единобожие“! Не мисля, че можете да ми внушите начини и средства, чрез които да доказвам това! Ако моите думи не са достатъчни за да се убедите в това, тогава сте свободен да мислите, каквото си искате!

  3. Както п-р Добрев отбеляза, в началото на 90 – те, представители на „едиобожки“ организации идваха в България, превеждаха литература, правеха семинари! В тези семинари участваха дестки пастири, както от ОБЦ, така и от други петдесятно- харизматични църкви! Както на всички е известно, тези организации не успяха да привлекат пастири и църкви на своя страна и да създадат свои служения в България!

  4. За мое голямо съжаление, трябва да „разбутам костите“ на вече покойния Франк Мънси -„единобожец“, и да спомена, че много пастири и вярващи, извън рамките на ОБЦ се възползваха от неговата финансова и материална помощ: безплатни Библии и литература, хуманитарни помощи, пътувания до Америка, проповядване в мега-църквите на неговите синове, работа в неговото училище – „Българо-английска академия“, и т.н. Все още има български пастири, членове на борда на неговото училище, които получават заплати за това! Никой, обаче не се интересува от фактите, а вниманието е фокусирано върху ОБЦ? Сценарият е ясен!

  5. По отношение писанията на „Краси“, твърдението, че п-р Добрев е бил отлъчен от Божия църква е лъжа! Твърденията, че който и да било пастир или вярващ е отлъчен от която и да е църква, поради „единобожие“ е лъжа! Твърдението, че съм получавал пари от „единобожки“ организации и че лицето Пилев е свидетел на това е лъжа!

  6. ОБЦ и Факултета на ОБЦ никога не са били спонсорирани от ОРГАНИЗАЦИИ, още по-малко от „единобожки“ такива! Всички финанси,които постъпват от чужбинан са или от физически лица, наши приятели, или от отделни местни църкви, пастирувани от наши приятели, но не и от ОРГАНИЗАЦИИ!

  Г-н Кънев, това е поседния ми пост адресиран към Вас или в отговор на Ваш въпрос, докато не се представите по приемлив начин! От къде да знаем, може да работите за ДС или за ДАНС?!

  Бъдете здрав!

 12. Г-н Пеев пак се опитвате да отклоните темата в странна посока. Като образовател сте наясно че учениците следват учителите си, иначе цялото ви напъване е едно напразно усилие.

  Маг. Тони Еленков е завършил Джаксън Колидж през 1995: http://www.classmates.com/people/Tony-Elenkov/8700643635

  Джаксън Колидж е създаден от Първа петдесетна църква в Джаксън щата Мисисипи: http://www.fpcjackson.com/html/church_history.html

  В Джаксън Колидж се преподава веруюто на Първа петдесетна църква която отрича Троицата и признава само Исус: http://www.fpcjackson.com/html/our_beliefs.html

  Джаксън Колидж и Първа петдесетна църква в Джаксън са част от Обединени петдесятни църкви наричани още ЮПиСи или движението само Исус http://www.upci.org/

  От Обединени петдесятни църкви и движението само Исус идва и името на ОБЦ – Обединения божии църкви основана от епископ Васил Еленков и регистрирана в национален алианс на Обединения божии църкви. Имената на църквите съвпадат точно както доктрините които се проповядват в тях. Маг. Тони Еленков е обучен в единобожно училище и кани единобожните си преподаватели.

  Няма да търсим подробности как маг. Еленков и д-р Еленков са получили своите степени хонорис кауза. В края на миналата година (2011) д-р Васил Еленков е назначен за регистратор и член на конгреса на епископите на International Circle of Faith (международен кръг на вярата) виж снимката му на стр. 15 http://issuu.com/icof/docs/icof_global_network_manual

  International circle of Faith е част от Pentecostal Assemblies of Jesus Christ (Петдесятни асамблеи на Исус Христос) които били от ЮПиСи и запазват в името си „Исус Христос” за да се знае че са от движението само Исус. http://en.wikipedia.org/wiki/Pentecostal_Assemblies_of_Jesus_Christ

  Д-р хонорис кауза Васил Еленков е члена на епископския конгрес на Pentecostal Assemblies of Jesus Christ/International Circle of Faith която на стр. 15 във веруюто си твърди: http://pajc.org/documents/articles.pdf

  THE TRINITY / ТРОИЦАТА
  We repudiate and deny that the doctrine of the Trinity is substantiated by the Word of God / Ние отхвърляме и отричаме, че доктрината на Троицата е подкрепена от Словото на Бог

  The Bible is the book of „ONE GOD“ / Библията е книгата на „ЕДИН БОГ”

  The Trinitarian formula is the attempt to explain philosophically what Jesus said / Тринитарната формула е опит да се обясни философски какво Исус каза

  As Oneness Pentecostals, we believe and hold to a three-fold manifestation of ONE GOD / Като Единобожни Петдесятни, ние вярваме и държим в тройно проявление на ЕДИН БОГ

 13. Макар, че няма пряка връзка с темата, но има индиректна, понеже заговорихме за доктриналната чистота, искам да задам един въпрос на ректора на ВЕБИ, макар, че тук нещата не зависеха само от него, бяха цяла комисия. Въпросът е: защо допуснахте факира Валермо (колегата Валери Моцев) да завърши ВЕБИ, въпреки подчертано еретичните си разбирания? Много ме зарадва Таня Петрова като го срина със земята, ама другите, в това число и г-н А. Еленков, бяха прекалено меки и толерантни към него. А тези „други“ бяха проф. Милчо Ангелов, Костадин Владев и Людмил Ятански. Когато даде абсурдния отговор на въпроса, зададен от г-н Еленков (член ли сте на „Свидетелите на Йехова“)“Аз съм старозаветен християнин“ от тук трябваше да се разнищят доктрините му, въпреки умелото отбягване на този въпрос. Не разбрах защо единствено Таня намери сили и начин да му се противопостави и, бих казал, много хитро и умело. Според мен (а и не само според мен, това мнение се споделя от колеги студенти и от преподаватели) този човек може да слуша лекциите, но не и да завърши ВЕБИ. Също така, ректорът знае ли кой и защо е оказал натиск върху Петя Зарева да се съгласи да му бъде научен ръководител?

 14. Людмил Ятански който пише книги и изпитва без дори да знае че има синхронни и диахронни херменевтики 🙂

 15. Г-н Грозев е поредното подставено лице, което поема топката от г-н Кънев и се опитва да прави внушения!

  1. За никого не е тайна, даже в друг дебат самият аз пиша за това, че съм завършил колеж на UPCI. Това обаче по никакъв начин не ме прави проводник на „единобожки“ идеи! Д-р Пеев е завършил „Семинарията“, това прави ли го православен, или може ли да се твърди, че богословието, което той преподава е православно?

  2. ОБЦ няма нищо общо с Обединени петдесятни църкви! ОБЦ се сформира през 1990г. от 33 църкви определящи се преди това към движението на Божиите църкви, много от които „Тинчевистки“! ОБЦ никога не е била част от която и да е международна организация! ОБЦ
  не се присъединява към НА ОБЦ, а прераства в НА ОБЦ!

  3. Моята магистърска степен не е „хонорис кауза“! Освен „доктор хонорис кауз“, Васил Еленков има докторска степен по „теология“ и „пастирско консултиране“!

  4. Голяма част от съвременните петдесятно-харизматични църкви и организации в САЩ, намират своите корени в така нареченото движвние „onness pentacostalism“. Мога да дам десетки примери, но виждам, че господата обичат да се ровят в нета и ще ги оставя да се потрудят! Това не прави всички тези организации „единобожки“!

  5. По отношение въпроса на г-н Петков, самият въпрос издава сектерианско мислене! ВЕБИ не е църковно училище за индоктриниране на пасомите! ВЕБИ е богословско училище в което се насърчава изследователската дейност и критичното мислене! Не е задължително тезата на дипломанта да съвпада с разбирането и позицията на изпитващата комисия! За повече информация по случая Валери Моцев се обърнете към ръководството на ОБФ или на „новото“ ВБУ „Св. Тривелий“, защото г-н Моцев беше техен студент!

 16. Г-н Грозев, не Ви познавам, но явно сте ревнител на копи-пействащото представяне на нещата. А това никак не е достатъчно, за да се стигне до ЛОГИЧЕСКИ ИЗВОДИ. Има нужда и от КОМПЕТЕНТНОСТ.
  Ще започна от нелогичния Ви извод, че „учениците следвали своите учители“. Това не е 100 % вярно. За това има свидетелства както сред Христовите ученици, така и сред мнозина от представителите на еретически учения, така и в реформаторската епоха, така и днес. Маг. Анатолий Еленков ясно изрази становището, че не изповядва анти-тринитарна доктрина!
  На второ място, г-н Грозев, явно не сте запознат с факта, че терминът „Троица“ действително не се среща никъде в Св. Писания – нито в Стария, нито в Новия Завет. Дори Калвин дълго време се е въздържал да го използва поради тази причина. Следователно много от западните протестантски течения, които имат калвинистки произход преповтарят в една или друга степен Калвиновата неохота по отношение на термина, а оттам и към ранно-християнската доктрина за „Един Бог в три Лица“. Това, че маг. А. Еленков се е обучавал в такава „калвинистки“ базирана школа, не го прави анти-тринитарианец! Трябва ли да напомням, че в България по времето на комунизма евангелистите нямаше къде да се обучават?…
  Трето, г-н Грозев, явно и по този философски въпрос не сте наясно! Твърдението, което цитирахте по-горе и благосклонно ни преведохте на български език, а именно – че „тринитарната формула е да се обясни философски и т. н.“ – е НАПЪЛНО КОРЕКТНО! Разбира се, че е „философски опит“, който е силно повлиян от неоплатонизма! Затова Ориген, който е имал видими затруднения с подредбата на Трите Лице, изпада в субординационизъм. А Ориген е бащата на формулата „Един Бог в Три Лица“. Св. Атанасий пък, за да избегне опасността от прекомерно разчленяване на Троицата и изпадане поради това в ариански уклон, разбира „усиа“ (същност) и „ипостас“ (лице) като синоними. Едва кападокийците СИНТЕЗИРАТ различните интерпретации, които клонят ту към Единобожие, ту към разчленимо ТРИНИТАРИАНСТВО, създавайки формулата „Един Бог, НО в Три Лица“. Ну,жни са били ЧЕТИРИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОРА, за да се разреши адекватно този сериозен философски проблем. Така че, г-н Грозев ТРИНИТАРНИЯТ ПРОБЛЕМ никак не е бил лесен и за далеч по-просветени богослови от Вас. Затова ние в България изповядваме принципа на КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯТА НА БОГОСЛОВИЕТО. Ние предпочитаме създаването на такова богословие, което ДА СЕ ВПИСВА в родния ни ортодоксален контекст. Няма никакво значение кой къде е учил – ИМА ЗНАЧЕНИЕ КОЙ КАКВО ПРЕПОДАВА ВЪВ ВЕБИ като българско учебно занедение. В тази връзка ще Ви дам последен пример. По отношение на Трите Лица, например, ние не изповядваме и не преподаваме, че Св. Дух е изпратен И от Сина (прочутото „филиокве“), въпреки че негов създател е достопочитаемият блажени Августин, който също се позовава на … неоплатонизма.
  В заключение, г-н Грозев, копи-пействаната Ви система за ОКЛЕВЕТЯВАНЕ както А. Еленков, така и ВЕБИ, е ГРОЗНА ИНСИНУАЦИЯ. Няма да се подведем на това!

 17. Въпросът относно Валери Моцев не беше случаен, но ще споделя едно мое лично впечатление. Трябва да кажа, че съм запознат с достатъчно подробности относно неговото приемане в ОБФ, както и неговото развитие като студент. Освен това, лично се познавам с него и добре понзавам неговите разбирания. Но сега няма да го обсъждам. След като сте решили да завърши, това е ваше право, не го обсъждам. Което, обаче, не означава, че не мога да споделя мнението си, а то е, че той не трябваше да завърши. Не мисля, че това е „сектерианско“ мислене. Проблема не е в различните доктрини, които той изповядва (а той открито се противпоставя на учението за Троицата). Причината е изключително слабата защита от негова страна. Ще уточня, че причината да бъда този ден в залата беше, че съпругата ми тогава положи държавен изпит и бях с нея като морална подкрепа (казва се Магдалена Петкова, може да проверите в документите, не си е взела дипломата защото нямаме достатъчно пари за да платим таксите, но това е друг въпрос). Като цяло, впечатлението ми е крайно занижено ниво, за което вече писах по-рано. Нямаше нищо общо с 2006-та, когато завършвах. Тогава доц. Милчо Ангелов беше председател на комисията и си спомням колко беше безкомпромисен. Сега видях проф. Милчо Ангелов като член на комисията и се чудя, двамата един и същи човек ли са? Не можах да повярвам, че това е той. Вярно е, че тогава бяхме по-малко на брой, но това не е повод и причина да се формализира защитата (казвам „формализира“, защото така изглеждаше за мен като страничен наблюдател). Колегата Моцев изобщо не даде солиден довод, в който да защити тезата си. Освен това, пред Таня Петрова той не успя изобщо да проговори. А трябваше да защити идеята, че Свидетелите на Йехова нямат лоши практики, дори нямаше за задача да защитава техните доктрини. Не мисля, че успя да се защити. Ако това беше през 2006-та ми се струва, че нямаше толкова лесно да мине, най-малко щеше да отиде на поправителен. И не само Моцев, много внимателно проследих защитите и изпита на всички студенти. И тук не говоря за индоктриниране, а за съвсем друго. Така че, г-н Еленков, моля Ви, не се засягайте от критичните ми бележки, а го приемете като добронамерена критика, която отправям в качеството си на колега и най-вече на квалифициран педагог. Знам какъв труд положих, за да завърша, сега виждам, че без никакви проблеми днешните студенти завършват и имат същия статут на бакалаври богослови, какъвто имам и аз. Замислете се как да върнете нивото такова, каквото беше преди. Помислете, че след като излязат от залата на Веслец щастливи и усмихнати че са минали последната бариера преди дипломирането, тези хора идват при нас в църквите и ние се надяваме те да лекуват човешките души. А като пастор аз не бих се доверил на студент, завършил ВЕБИ през последните 2-3 години. Това не е само мое мнение, иначе може пак да ме обвините в сектерианство. Вероятно вие не усещате как сте слезли на по-ниско ниво, но ние не само го виждаме, но и усещаме. И изобщо не ми е безразлично какви кадри излизат от ВЕБИ. Преди 5-6 години можех да се доверя безрезервно на всеки, завършил института. Сега, обаче, как да се доверя, след като рискувам като дам думата на бакалавър богослов да говори зад амвона, да започне да говори срещу учението за Троицата? А ако този студент е Валери Моцев, със сигурност ще го направи. И, кажете ми, как после да защитя авторитета на ВЕБИ пред хората, които водя, и как ще оправдая факта, че и аз съм го завършил? Тогава няма Вие да дойдете и да им обяснявате за критичното и изследователско мислене, но аз ще остана за да гася пожарите. Така че, дали „Св. Тривелий“ ще просъществува или не, зависи от вас (себе си изключвам, на този етап, подобно на Неемия гледам положението от столицата на Персия и само чакам Бог да ме изпрати, ако, разбира се, реши да ме изпрати). Повишете нивото, вдигнете изискванията, дори ако трябва само с 2-ма студенти да останете. А дали забавни и интересни личности като илюзиониста Валермо ще завършват, преценете сами.

 18. Д-р Пеев, ако наистина в момента епископ Еленков е член на конгреса на единобожната организация само Исус, това което Грозев казва май не е клевета а самата истина. Как може да кажете на черното бяло когато сам виждате документите?

 19. Г-н Георгиев, дали това е така, може да отговори самият еп. Васил Еленков. Онова, което не разбирам, е какво общо има такава подробност с ВЕБИ? Еленков-старши не е нито член на факултетния съвет на ОБЦ, нито на Академичния съвет на ВЕБИ. Следователно той няма никакво влияние в академичната сфера. Също така не мога да разбера факта, защо не се приемат отговорите на А. Еленков в качеството му на Ректор на ВЕБИ, че не е анти-тринитарианец?
  Всъщност аз разбирам много добре защо са изфабрикувани тези атаки – ЗА ДА СЕ ОТКЛОНИ ВНИМАНИЕТО НА АУДИТОРИЯТА от свети-тривелианското недоразумение. Пълни глупости са твърденията, че по „доктринални причини“ се лансира идеята за създаване на „нов протестантски ВУЗ“. ПРИЧИНИТЕ са финансови (лапане на нечии пари) и се прави опит да се излезе от кашата и безизходицата, в която е попаднал т. нар. Обединен Богословски Факултет (ОБФ), който продължи идейната деградация на БА „Логос“.

 20. Г-н Еленков не съм нито поставен нито подставен. Не съм и лице. Живея в София и лесно можем да се срещнем. Не познавам Максим или другите, но ме заинтригува това което казват и реших да потърся в интернет. Резултатите ги виждате сам. Сравнението което давате е малко плоско. Де да бяхте с православно разбиране за Троицата, но както и сам казвате не сте.

  Г-н Пеев ако сте си направили труд да прочетете малко, вече знаете че д-р Еленков отхвърля решенията на Никейския събор от 325 година и всички последвали събори и не приема доктрината за Троицата. Така че и да ни обяснявате философски или теософски няма смисъл защото той е подписал документ че отхвърля Троицата като член на съвета на епископите и член на Pentecostal Assemblies of Jesus Christ/International Circle of Faith. Ето отново документа със снимката на д-р Еленков според който той не само отхвърля Троицата но и е регистратор на училището което преподава тази ерес: http://pajc.org/documents/articles.pdf

  В него има и други шедьоври като жените да не си режат косите, да не носят накити, да не се къпят с мъже, да не си слагат грим или минижуп, да не танцуват и пр. We still believe and practice the following standards:
  1. Females should not cut their hair or in any way cause it to be shortened or damaged.
  3. Males/Females should not wear that which pertains to the opposite sex. (Deut. 22:5)
  4. Male/Female should not wear shorts, bathing suits, gym trunks, or culottes.
  6. Male/Female should not wear sleeveless attire or low necklines. Male/Female should abstain from all appearance of evil and be separated from all activities that war against the soul and spirit. (Dancing, Gambling, or anything that causes lust of the flesh, lust of the eye, or the pride of life).
  7. Male/Female should not practice mixed bathing (swimming in the public places where male and female are present).
  8. Male/Female should not wear jewelry, also females/males should not use makeup.
  9. Females should not wear mini-skirts or mini-dresses. Also, splits in skirts or dresses should be frowned upon, especially those that gap open or are revealing. At the top of the split is where the skirt or dress starts.

 21. На д-р Пеев каквото и да му напишат,колкото и линкове и цитати да му посочат,щом не му отърва,за него те не важат.Какво още трябва да види за да проумее очевадната истина за Еленкови? Сега Тони Еленков се мъчи нещо да ни убеди,но фактите говорят друго.Същото прави и баща му Васил Еленков.Разправяше наляво и надясно,че не е доносник от ДС,а то каква излезе истината? Така е,крушата не пада по-далече от дървото.И при всичките тези общо известни факти д-р Пеев не престава неистово да ги защитава.Защо ли?Защо д-р Пеев пламенно громи неудобните нему,без значение колко доза истина има в обвиненията му и как безрезервно защитава явно компроментирани хора,въпреки доказателствата,които му дават от различни посоки различни хора?

 22. Умолявам ст. ас. Анатолий Еленков да излезе с конкретни доказателства в подкрепа на твърдението си, което е много смущаващо:

  „4. За мое голямо съжаление, трябва да “разбутам костите” на вече покойния Франк Мънси -”единобожец”, и да спомена, че много пастири и вярващи, извън рамките на ОБЦ се възползваха от неговата финансова и материална помощ: безплатни Библии и литература, хуманитарни помощи, пътувания до Америка, проповядване в мега-църквите на неговите синове, работа в неговото училище – “Българо-английска академия”, и т.н. Все още има български пастири, членове на борда на неговото училище, които получават заплати за това! Никой, обаче не се интересува от фактите, а вниманието е фокусирано върху ОБЦ? Сценарият е ясен!“

  На мен лично не ми е ясен нито сценарият, за който Ректорът на ВЕБИ говори, нито кои са сценаристите, затова ще е добре, ако се изясни за всички. Също така е нужно да се посочат не само фактите, а и конкретните имена, които на Тони Еленков са известни, но не и на аудиторията на Pastir.org.

 23. Г-н Грозев, съжалявам, но въпреки владеенето Ви на англ. език, си личи, че с тънкостите на богословието не сте на „ти“. Разсъжденията Ви са напълно дилетантски!
  Първо, нека Ви напомня, че „философски“ и „теософски“ обяснения не съм правил. Нямам нищо общо с теософията, а имам основания да твърдя, че християнската философия я разбирам доста добре (за това са се произнесли компетентни хора както у нас, така и в чужбина).
  Второ, цитираната доктрина на Pentecostal Assemblies of Jesus Christ въобще не е анти-тринитарианска! В нея има ясно изразена статия за Троицата, която е основана само върху библейски пасажи, а не върху философско-теологичните формулировки на първите Четири вселенски събора. Авторите на тази дотринална схема използват термина manifestations („проявления“), а не „ипостаси“ или „лица“ по простата причина, че не приемат Православното и Католическото предания (църковни събори и патристични тълкувания). Явно не сте чели внимателно, но никъде не се афишира възгледът „само Исус“, защото се говори и за Отец, и за Син, и за Св. Дух. В този смисъл авторите на тази доктринална схема стоят ИМПЛИЦИТНО много по-близко до схващането на св. Атанасий, ЗА КОГОТО „УСИА“ И „ИПОСТАС“ СА СИНОНИМИ, отколкото до всеки възглед, който РАЗЧЛЕНЯВА ЕДИНСТВОТО НА БОГА. Авторите видимо довеждат до крайност Лутеровия възглед за Sola Scriptura и библейското разбиране за монотеизма, но това не е във Вашата компетенция да го коригирате.
  Тези автори обаче нямат нищо общо нито с йеховистите, нито с движението „само Исус“! Те не са ерес, а крайно библеистко петдесятническо движение. И повтарям – не са православни или католически представители!
  Препоръчвам Ви, когато четете доктринални документи, да имате предвид и други обстоятелства (протестантизъм, култура, етнически особености), освен желанието си да лепнете САМОРЪЧНО НАПРАВЕНИ ОТ ВАС ЕТИКЕТИ!

 24. Г- н Грозев, ако не сте лице, значи сте проявление?! (това беше в рамките на шегата)

  С вашето твърдение: „Де да бяхте с православно разбиране за Троицата, но както и сам казвате не сте“, отново се опитвате да направите внушения и да да ми припишете твърдения, които не съм направил!

  Г-н Ябълкаров, не бих искал да говоря с имена, за да не злепоставя хора, които в момента си мълчат и не взимат отношение по-темата, въпреки, че съм сигурен,че някои от тях действат чрез подставени лица! Ако в някакъв бъдещ момен се появят във форума, ще ги конфронтирам! Ако, все пак, искате да знаете подробности, може да ми се обадите по телефона или да ми пишете по електонната поща!

  А що се отнася до сценария, той е в две посоки: 1) Дескедитиране, разцепление и разпад на НА ОБЦ и 2) закриване на ВЕБИ!

 25. Ако трябва да сме честни и непреднамерени, въпросът опира до членството на епископ Еленков и ОБЦ в Pentecostal Assemblies of Jesus Christ/International Circle of Faith. Ако са, явно отричат Троицата и решенията на Никейския събор и клонят към ерес. Ако не са, цялата тази дандания е напразна. Така че въпросът който Тони или който там знае трябва ясно да отговори е: член ли е епископ Еленков или не е член?

  И връщайки се е на дискусията Кому е нужен втори църковен ВУЗ? Нов ВУЗ е нужен на протестантите в България които вярват в Троицата ако се окаже, че епископ Еленков е член.

 26. Г-н Георгиев, и Вие заиграхте с ЕТИКЕТА „ЕРЕС“. Не е в компетенцията на всеки да се произнася по този въпрос! Вие сам се опровергавате в това отношение, защото споменавате Никейския събор. Следователно – в компетенцията на СЪБОР, какъвто и да е той – е да се произнесе авторитетно по този въпрос. В интерес на историческата коректност обаче трябва да се говори за ЧЕТИРИТЕ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОРА по отношение на ОРТОДОКСАЛНАТА ТРИНИТАРНА ДОКТРИНА. Но известно ли Ви е,че по въпроса за разбирането на „Лицата“ термините „ипостас“ (на Изток) и „персона“ (на Запад) не се препокриват? Известно ли Ви е, че „ипостас“ клони към Единобожие, а „персона“ – към „Трибожие“? Едва ли…
  Индивидуалните включвания по проблема тринитарен и анти-тринитарен в този форум започна да наподобява на Никейската епоха, когато „месари, дърводелци, търговци и дори домакините вкъщи, докато готвели и метели пред домовете си“ … изказвали мнения за Светата Троица…
  А твърдението Ви, което пействам тук, че „Нов ВУЗ е нужен на протестантите в България които вярват в Троицата ако се окаже, че епископ Еленков е член“ на гореспоменатата организация, е толкова комично, че заслужава да бъде включено в поредицата на „катдидат-студентските бисери“ на 2012 година! Еп. Еленков не е анти-тринитарианец, но и да беше, той НЕ Е ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ВЕБИ ИЛИ ФАКУЛТЕТА НА ОБЦ. Ако беше пък, аз бих му поискал оставката от ръководна длъжност във Факултета на ОБЦ, но този Факултет все пак щеше да си остане. Личността не прави Институцията, г-н Георгиев – много комунистическо Ви е мисленето по този проблем! „Сталин – это Партия“ – викаха по площадите някога…
  В БА „Логос“ (днешният ОБФ) отначало беше ръководна фигура будистът Майкъл Джонсън, който в една от лекциите си пред мен (бях преводач) се опита да покаже как се пробива стена с юмрук и демонстрираше медитаторски техники, но никой не закри БА „Логос“ по тази причина. БА „Логос“ продължи да деградира по много други причини и ЗНАК ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ СРИВ е опитът му да МИМИКРИРА КАТО „св. Тривелий“!
  Следователно като човек ВЪТРЕ В НЕЩАТА твърдя, че НЯМА НУЖДА ОТ ВТОРИ ВУЗ за малцинствената група на протестантите (евангелистите) в България!

 27. Благодаря на Тони Еленков за отговора и се надявам описаният от него сценарий да не се осъществи.

 28. Г-н Еленков, искате да посоча хората, от които съм получил информация, но самият Вие, когато Ви задават подобен въпрос, отговаряте:
  „Г-н Ябълкаров, не бих искал да говоря с имена, за да не злепоставя хора, които в момента си мълчат и не взимат отношение по-темата, въпреки, че съм сигурен,че някои от тях действат чрез подставени лица! Ако в някакъв бъдещ момен се появят във форума, ще ги конфронтирам! Ако, все пак, искате да знаете подробности, може да ми се обадите по телефона или да ми пишете по електонната поща!”

  Нали разбирате, че по същите причини и аз не желая да говоря с имена и адреси.

  По-нататък Вие ме обявявате за подставено лице, защото задавам въпроси, които са Ви неудобни. Наистина ли смятате, че всички вярващи в България са с толкова промити мозъци, че могат да говорят единствено това, което им диктуват пасторите, а не са в състояние да имат собствено мнение? Аз имам далеч по-основателни причини да кажа, че д-р В. Пеев е подставено лице, понеже Ви е подчинен и се налага да защитава шефа си (иначе няма да гледате с добро око на него), но аз, за разлика от Вас, не твърдя, че хората не са в състояние да мислят с главите си и да имат собствена позиция.

  Подозрението Ви, че „работя за ДС или за ДАНС”, ме накара да се смея повече от 10 минути без прекъсване. Откога тези институци са загрижени за чистотата на християнската вяра и нападат всеки, който се е отклонил от здравото учение?

  Искам да Ви попитам на кого съм подставено лице? Аз познавам само някои от хората, които са се отделили от ВЕБИ, и то без да имам каквито и да било контакти с тях. Освен това, откровено мисля, че ВБУ “Св. Тривелий” е също толкова дилетански проект, колкото и ВЕБИ (особено, ако се вярва на онова, което казахте преди за научните степени и богословската подготовка на хората, които го основават). За справка: погледнете например, научната квалификация на преподавателите от софийския БФ – освен, че са доктори, са доценти и професори, които имат огромен обем научни трудове в областите на богословието, в които работят. Чудя се какви са тези бомбастични наименования „ИНСТИТУТ” и „УНИВЕРСИТЕТ”, които сте си поставили?! С преподавателските колективи, с които разполагате, едва ли бихте могли да се наречете дори „КОЛЕЖИ” (но нека по този въпрос се произнесе д-р Пеев, който е далеч по компетентен от мен).

  Другото Ви предположение, че обслужвам интересите на г-н Пилев, който играе комбина с прочутия „апостол” Г. Бакалов, и постоянно Ви нападат по най-различни поводи, също е неоснователно. Аз смятам, че тези двамата водят толкова яростна кампания срещу пасторите-агенти, не защото са много заинтересувани от прроблема, а понеже искат подсъзнателно да внушат на християните да напуснат своите църкви, водени от „недостоини лидери”, и да се присъединят към тях.

  Пастор Калин Крумов разбулва само някои от нещата, които се вършат в техните църкви: http://vminev1-hollybold.blogspot.com/2012/03/gbmi.html.

  Във фейсбук съществува група от стотици напуснали членове на „Прелом”, които разкриват такива подробности, че могат да Ви се изправят косите, ако ги прочетете (помолете Калин Крумов да Ви включи в нея, за да се уверите). Разбира се, ръководството на „Прелом” отрича всичко, но фактите, привеждани от такъв огромен брой свидетели, говорят нещо друго. Веднъж видях за кратко наяве едни декларации, които членовете са попълвали, в които те заявяват какво ще дават на църквата. Доколкото си спомням имаше цели 5 точки – десятък, дарение, за кауза и другите две не помня. Ако не ме лъже паметта в тези декларации трябваше да се изповядат писмено и личните грехове, под предлог, че ръководството щяло да се моли конкретно за тях или да изгонва определени демони, които ги владеят, нещо такова. Нали разбирате, че с подобни „досиета”, в които са споделили много срамни неща, а някои дори криминални деяния, членовете на църквите са държани в страх и подчинение, дотолкова, че дори когато са напуснали, не смеят да изявят публично какво се е случвало, а си говорят само в затворена група във фейсбук. Т.е. тези двамата, които най-много крещят срещу пасторите-агенти, сами си служат с „досиетата” собственоръчно написани и подписани от техните последователи, като компромати. Мисля че е излишно да Ви уверявам, че не бих се присъединил към такава коалиция.

  Аз също смятам, че няма повече какво да си кажем и Ви пожелавам да бъдете жив и здрав!

 29. Българската свободна църква ще има свое духовно училище

  Правителството разреши на вероизповеданието Българска свободна църква да открие в София висше духовно училище „Св. Тривелий”.

  Вероизповеданието е регистрирано според българското законодателство, а заявлението за разкриване на училището е направено по предвидения от Закона за вероизповеданията ред.

  Висшето духовно училище „Св. Тривелий” ще предлага богословско образование на академично ниво от евангелско-протестантско гледище. Неговата главна цел е да подготвя служители за протестантските изповедания, мисии и организации.

 30. Г-н Кънев, в желанието си да защитите себе си, се оказахте в трагикомичната позиция на самотен воин срещу всички останали коментатори. Изкарахте ни всички, цитирайки или споменавайки имена, свои „врагове“ или „врагове“ на евангелизма, просветата и т. н.
  Не знам дали Вие сте „подставено лице“ (започвам обаче да подозирам, че сте нещо такова!), но АЗ НЕ СЪМ НИКАКВО ПОДСТАВЕНО ЛИЦЕ! Ако не бяхте копи-пействащ бедуин из Интернет като още един-двама, а що-годе логично мислещ човек, щяхте да установите, че аз защитавам КАУЗАТА ВЕБИ, А НЕ ЧАСТНИ ЛИЦА. Това го писах неведнъж, но вие четете само копи-пействаните от Вас материали. В тази връзка още веднъж ще подчертая, че когато започнах с други протестантски представители в Русе инициативата за протестантски Институт и бе получена сграда, в която започна активна просветна дейност, нито едно от посочените от Вас лица нямаше хабер от тази работа. Ако работя с маг. А. Еленков, то не е „защото ми е шеф“ (аз не го възприемам за такъв!), а защото двамата споделяме визията за ЕДИНЕН ВЕБИ. Това прави отношенията ни на хора, които са СЪРАТНИЦИ (дори и в буквалния смисъл!), а не на „шеф“ и „подчинен“. Явно Вие сте от онези бюрократи, които не виждат по-далеч от администрацията, ведомостите и т. н.
  И тъй като сте абсолютно чужд и дилетант в протестантско-просветното дело, единственото разумно нещо, което по моему казахте досега, е: „Аз също смятам, че няма повече какво да си кажем и Ви пожелавам да бъдете жив и здрав!“ (копи-пействано от мен). За нашата просветна дейност нямаме нужда от мнения като Вашите!

  Д-р Вениамин Пеев

 31. Брат Тони нека не служим на някакви измислени обети за мълчание. Ние не сме нито сектата на сциентолозите нито мафията. Щом имаш информация за съответните лица които допринасят за дискусията, моля те публикувай ги.

 32. Дяволът не воюва срещу истинската вяра. Вместо това, той произвежда фалшиво Християнство, но без Христос.
  И то е толкова близко до истинското, че дори истинските Християни се страхуват да говорят против него.

 33. Свещеното Писание ясно казва: В началото беше Словото – Будистите учат, че няма Творец света си е вечно съществуващ. Така наречената теория за Големия Взрив говори за начало, но никой от поддържащите тази теория не може да каже нещо за Причината на това творение наречено Космос, Вселена… Заключението: Без Божието Откровение всички хора са в тъмнина . За правилното разбиране на Свещеното Писание е нужно лично общение и Откровение от Святия Дух. Това е и причината много хора невярващи в Бог да четат Библията на Иврит, старогръцки, латински или на някой от говоримите езици и да не могат да достигнат до Истината. Също така схоластици, догматици и теолози от Православна, Католическа , Лютеранска или друга евангелска деноминация никога не могат да постигнат единство помежду си докато се ръководят от Доктрините и ученията на своите религиозни общности. Но когато някои от тях приемат директното ръководство на Святия Божий Дух разбират, че бариерите между Църквите не са създадени от Бог, а от хора. На Човека е открито, че Бог е Дух, Енергия, Сила, Разум. Бог не е Слово, но то идва, произлиза от Него. Словото е творческата енергия с която е създаден този свят. И както на учените е трудно с думи да обяснят какво е имало преди Големия взрив така и на нас вярващите в Невидимия Творец е трудно с думи да обясним как и защо Бог е сътворил този чуден свят.

 34. Сега да видим, дали ще успея да събудя дискусията и да върна темата на първо място.
  Ето едно мнение, изказано от пастир от ръководството на СЕПЦ: Акредитация на ВЕБИ не е необходима, това е само хабене на средства за нещо което е напразно. По-добре ВЕБИ да продължи да съществува по този начин. Не е нужна никаква академичност. По-добре да слушам някой мисионер от който да науча нещо, отколкото разни професори от светските ВУЗ-ове да ми четат академични лекции. Ако искам да слушам тези професори ще отида в техните университети и ще ги слушам. В един институт, който се нарича „библейски“ очаквам да слушам нещо библейско и духовно, а не академично.
  Ето моето мнение: Когато миналата година се регистрирах на борсата като безработен и показах дипломата от ВЕБИ, служителката направу нужните справки и каза директно, че тази диплома е за боклука. Всъщност, за боклука се оказа не дипломата ми от ПФ на ВЕБИ, а шестте години труд и средства, които съм дал за да се образовам, и при това със сигурност много по-добре от тази служителка. Но дипломата ми е от неакредитиран ВУЗ и това се оказа проблем. За пастирите, които са на щат (както този, чието мнение цитирах) наистина това няма значение – те ще бъдат пастири до пенсия (стига Бог да го позволи). Но питат ли нас, които не ръководим богати църкви, способни да плащат големи заплати, как изкарваме прехраната си? За мен проблем няма – аз имам друго образование, което ми е дало професия. Ами за тези, които нямат такова образование, какво да правят? Осъзнават ли пасторите, че тези младежи са жертвали години от живота си, жертвали са и средтсва за нещо, което не могат да реализират? А знае ли ръководството на ВЕБИ колко студенти, които са го завършили, работят като бармани и сервитьори по софийските заведения (ако не вярвате, посочвам имена, адреси и телефони). Ясно е, че не могат всички да бъдат пастири. Но това не означава, че не може да се направи нищо. На първо място, акредитацията е необходима и борбата за нея трябва да продължи. Освен това, трябва да се направи така, че студентите да излизат с професия (защото титлата „богослов“ не е професия). Когато учих във военното училище, наред с военната професия, получих и гражданска специалност, която ми позволява реализиране извън армията. Мисля, че колегите от богословския факултет към Шуменския университет – там предлагат няколко допълнителни модула, които дават професия, позволяваща реализация извън богословието. Примерно, педагогика. Аз добих тази квалификация в Тракийския университет, но не въз основа на дипломата от ВЕБИ поради понятни причини, а въз основа на другото ми образование. Но ако ВЕБИ предложи педагогически модул това ще даде възможност на завършилите да бъдат учители по хуманитарни науки, които се учат в общообразователните училища (като, например, „Човек и общество“). Също така, може да се предложи и журналистика – да позволи реализация в различни медии като журналисти или репортери. Трябва да се помисли именно върху това. Иначе, да стане човек богослов е хубаво, но богословието не носи доходи, а човек все пак трябва да се храни някак си. Надявам се ръководството на ВЕБИ да не казва сега, „бе те да завършат, пък не ни интересува какво става с тях след това.“
  По отношение на академичността, да, вярно, че се казва „библейски“, но е ИНСТИТУТ. Това предполага високо академично ниво на образование. Дори мисля, че в момента тази академичност е много ниска. Докато учех, най-много бях насърчаван от преподаватели, които преподаваха на академично ниво, като Рик Хауърд, Дейл Бругеман, Чавдар Хаджиев. А посредствени проповедници като Рубен Секуейра и Джордж Бакъс – присъствието на лекции при тях беше напразна загуба на пари и време. Ако искам да слушам проповеди – ще отида на църква. В института искам да слушам лекции на високо академично ниво. Твърдо подкрепям идеята да бъдат канени и професори от други ВУЗ-ове, като доц. Ангел Кръстев, проф. Николай Кочев, Константин Златев, Светослав Риболов. Лекциите на тези хора разшириха много нашия кръгозор и ни издигнаха на нивото на колегите от другите училища. В противен случай ние се капсаловаме в нашата общност и се ограничаваме само в нея, което ни затваря към света и ставаме неефективни служители. Проблемите на СЕПЦ идват от това, че хората, които го управляват, са затворени само в своите крайно традиционни убеждения и не са готови да излязат от тях, за да извършат нужните промени, които са крещащо необходими днес за да може съюза да оцелее.

  И така, сега задавам няколко въпроса на ректора г-н Еленков:
  1. Ще продължи ли ръководството на ВЕБИ борбата за акредитация?
  2. Ще съдействате ли за добиване на втора специалност, позволяваща реализация на завършващите студенти?
  3. Ще повишите ли академичното ниво на образование?
  4. Готови ли сте да направите революционни промени за да оцелее института?
  5. Подкрепяте ли мнението, което цитирах по-горе на пастира от ръководството на СЕПЦ?

  Имам и други въпроси, но за сега ще се задоволя само с тези. Ако отговорът на поне един от тези въпроси е „не“, тогава ще отговоря на въпроса, зададен в заглавието на статията по следния начин: „втори протестантски ВУЗ е нужен на мен“.

 35. То пък нали и днес се оказа първия учебен ден! На учащите честито!
  Ачо, кой от ръководството на СЕПЦ е заявил че ВЕБИ няма нужда от акредитация, а не да се крият зад своята деноминация!
  Тон и Еленков да каже поименно кои са лицата спиращи регистрацията на новия ВУЗ без да ги прикрива конспираторски!
  Въпросният Евгени да даде изявление към българските евангелисти що за ВУЗ ще е новия и кой ще му плаща масрафите!
  Давайте поименно братя! С тез анонимности и агентурни конспирации до никъде няма да стигнем!

 36. Аз имам чувството, че тук се говори най-малко на два различни езика. Хора като Ангел Петков, които знаят защо учат богословие, и могат да направят разликата между „посредствен проповедник“ и „преподавател на академично ниво“, апелират към разширяване на спектъра от модули, много правилно усетили как разнообразието от подходи разширява кръгозора им. Други пък смятат, че ВЕБИ във вида, в който е, е достатъчен и изчерпателен образователен институт. Тъй като твърде много бях обвиняван в недобронамереност към този институт, ще отбележа само, че няма нищо на този свят, което да е напълно добро във вида, в който е. Спрат ли критичната оценка и конструктивните промени, започват извращенията на стагнацията и свиването. Много ли ще сбъркам, ако в списъка на А. Петков включа и преподавателя по новозаветна екзегетика, Боб Махафи? Аз имам много силни лични впечатления от него. Но това не измества централния проблем, всъщност два проблема – нито присъствието на тези преподаватели прави ВЕБИ съвършена и единствена протестантска образователна институция, нито пък по някакъв начин прави неприемливо създаването на ново протестантско ВУЗ. Ако успеете да склоните на диалог авторите на проекта, ще бъде интересно за всички ни. Това означава да оставим пещерните си похвати и да си дадем сметка, че говорим с хора, които имат същото право да присъствуват на земната повърхност и да създават неща по нея, както и ние. Поздрави!

 37. Напълно съм съгласен с казаното от Ангел Петков и се присединявам към зададените от него въпроси. Жалкото е, че много хора на ръководни позиции от евангелските деноминации не желаят акредитацията на ВЕБИ, но още по-жалкото е това, че на този етап тя е невъзможна по редица непреодолими обективни причини. В този смисъл новото протестантско ВУЗ идва с претенцията, че то ще успее да надскочи ръста на ВЕБИ, но това е повече от съмнително. Тъй като свързаните с проекта за ново протестантско ВУЗ продължават да мълчат, въпреки обещанието да проговорят след 11-ти септември, то загадките остават. Не ни остава нищо друго, освен да чакаме и ние.

 38. Иван Георгиев, причината да не спомена нечие име е това, че казаното мнение не се споделя от един човек, а от цялото ръководство на СЕПЦ. Някои пастори, като Пламен Ганчев, например (и тук трябва да отбележа, че въпреки различното му мнение, изпитвам голямо уважение към него) открито са заявявали негативната позиция относно академичното богословско образование. А ако се интересуваш кой ми е казал мнението, което цитирах директно, то и за това не е трудно да се досетиш, като имаш пред вид в кой район служа и кой е пастора, с който имам най-близки контакти. Изрично искам да подчертая, че по никакъв начин не съдя когото и да било за изказано мнение, различно от моето. Което не означава, че не бих направил опит да го убедя в павотата си.
  За Юлиян Собаджиев, искам да ти кажа, че за две висши образования съм имал много преподаватели. Имал съм такива, които са оставили много ярък спомен и следа в живота ми. Имал съм и такива, които бързо избледняха от съзнанието ми. Няма как да не запомня, например, полк. проф. д.т.н. Иван Стефанов, който беше в състояние дори най-скучната лекция да я превърне в истинско удоволствие и да присъстваме на неговите лекции не беше задължение, а истинско удоволствие, няма как да не запомня историкът, полк. Иван Балджиев, койти ни преподаваше Военна история на България и така я преподаваше, че заради него историята ми стана любима наука (а до този момент я презирах заради учителката ми в основното училище). А когато през 1999 г. постъпих в ПФ на ВЕБИ, над бялата дъска имаше един въпрос: „ЗАЩО СИ ТУК?“ Още тогав ааз си зададох този въпрос. Първият преподавател беше Рик Хаъурд, който ни преподаваше Откровение и Данаил. След неговите лекции знаех, че това е моето място. Рик е човекът, оставил най-трайна духовна следа в живота ми. И понеже беше първи преподавател, той вдигна летвата на изискванията ни прекалено високо, че всички останали ги сравнявахме с него. И наистина никой друг не остави толкова ярък спомен. Това не означава, че и другите не бяха добри. Веднага след Рик, поставям името на Чавдар Хаджиев. Така че, дали в светското образование или в духовното, научих се как и по какъв критерий да оценям даден преподавател. И когато отправям критика, не го правя с цел да разруша, а напротив – винаги съм се стремял да бъда максимално конкретен и градивен. Дори когато провокирам, го правя за добро. Знам, че никога нещата няма да бъдат както трябва, идеален институт няма как да бъде създаден, но когато видя стремежа на ръководителите да постигнат нещо повече е напълно достатъчно. За сега, обаче, виждам един ход надолу, което се надявам да бъде коригирано.
  Благодаря на Тошко за подкрепата. Знам, че пътят към акредитацията изглежда невъзможен. Но ще цитирам един мой любим девиз, урок, който съм научил от походите из планините: там, където има път, ще вървим по него; там, където няма – ще прокараме; но при всички положения ще стигнем върха, стига да вървим към него. Аз съм наясно, че не е възможно още утре да се извоюва акредитация. Но искам да видя, че има стремеж и воля да се стигне до тази цел, че се върви към нея. Аз също бих могъл да дам своя скромен принос за достигането й, но бих го направил само ако бъда официално упълномощен за това. Иначе – стоя и гледам отстрани като Неемия от царския палат в Суза, докато Бог не ме прати.
  Поздрави на всички, радвам се, че събудих дискусията отново.

 39. Написаното от п-р Ангел Петков е чиста проба интригантство. Да се споделят факти без хората които стоят зад тях пък е и клюкарстване. Не е нужно да се досещаме или да анализираме казаното, нито пък да прикриваме виновните. Ако ръководството на СЕПЦ наистина има такова отношение, нека п-р Ангел Петков назове хората които са го изразили, защото 100% е сигурно, че не всички в ръководството мислят по един и същи начин. Така че да се каже това е мнението на „цялото ръководство” е чиста проба манипулация. По-вероятно е, че п-р Ангел Петков няма достъп нито до ръководството нито до конкретна информация и навярно някой приказлив член да се е разприказвал пред п-р Ангел Петков. Това обаче на прави информацията нито конкретна нито автентична. Отново апелирам за имена в тази дискусия, защото иначе тя става безинтересна както се вижда и от отсъствието на д-р Пеев. Нека п-р Петков не се държи като ощипана ученичка, а да назове проблемите и причинителите с истинските им имена.

 40. Според мен казах абсолютно достатъчно. Вярно е, че дадено мнение няма как да се споделя от всички, но когато е взето определено решение, обикновено зад него застават всички, дори и тези, които не са били съгласни. Не разбирам защо толкова настояваш за конкретни имена, но моята цел тук не е да дискредитирам даден пастор, а да обмислим определено изказано мнение. Не искам личността на този, който е изказал мнението, да повлияе върху нашите разсъждения по него. Или, да го кажа по друг начин, да обсъждаме мнението, а не човека. И ако трябва да покажем кое е грешно, то за грешно да обявим дадено разбиране, а не дадена личност, която изповядва това разбиране. Ако започна сега наистина да пиша тук кой пастир какво казва и какво мисли, тогава наистина ще се получи интригантство. Освен това, както виждаш в коментара ми, не съм писал, че цялото ръководство мисли така, а че това е мнение, изказано от един пастир. И това, което аз лично искам да разбера е, дали това мнение се ограничава само до този пастир, или е официална позиция на ръководството. Но след като член на ръководството мисли по този начин, тогава считам, че това е достатъчно сериозно за да си задаваме някои въпроси.

 41. Съжалявам Ачо но това което пишеш е чиста проба манипулативно интригантство без никаква конкретика или цел! Не прилича на човек завършил ВЕБИ с толкова претенции да пише толкова много празни приказки в един безцелен популизъм! А пък и не изисква чак толкова мозък да се назоват нещата с истинските им имена, освен ако умишлено не прикриваш виновниците като Тони Еленков.

  Тошко, да се надскочи ръста на ВЕБИ не е кой знае какво постижение. По цял свят модела „библейско училище” в един момент или се превръща в християнско училище насочено и към светски ученици или умира завинаги. Още Робъртс колеж е поставил тази висока летва с училищата в Стара Загора, Самоков и Ловеч и да подготви първите български държавници след Освобождението. За двайсет годишното си съществуване ВЕБИ не е подготвило нито един държавник.

  А че ръководствата не виждат по-далеч от деноминационните си носове (или спонсори) или че имало агенти които саботирали съвсем не може да бъде вечното оправдание за неуспехите на едно цялото движение. Някой някъде трябва да наложи нов стандарт за българския евангелизъм, който да служи на новото поколение малко по-ефективно от застаряващата планинарска аудитория на Карандила или християнския Удсток на Нова вълна.

  И къде да стане това ако не в една християнска образователна институция, където се преподават това което липсва на Карандила или Нова вълна?

  И как да стане това в едно ВЕБИ което дори не може да събере студенти за един редовен семестър?

  Дори Христос го е казал: Ново вино в нови мехове. Нов образователен стандарт в нов ВУЗ.
  Логично е просто, а да не кажем че е и Библейско!

 42. Към Иван Георгиев: Според мен посочих много ясна и конкретна цел: да обсъдим дадено мнение, което мнение няма значение кой го изказал. Що се отнася до личността на Тони Еленков, никъде не съм го споменавал, а още повече, не съм имал никакви преки контакти (лични или служебни) с него и за това не мога да дам мнение дали и доколко е виновен за състоянието на библейското образование в България или не. Ако ти знаеш негова конкретна вина, то посочи я. И за да уточним целите, искам да ти кажа, че ако знам конкретна вина на даден човек, то ще я посоча, както и съм го правил. В случая, обаче, при последното ми мнение става въпрос не за вина на конкретен човек, а за мислене, насадено от цяла една система. Все едно да обвиниш някой, който кара кола, за това, че въздухът в атмосферата е толкова много замърсен. Както казва и апостол Павел, борбата ни не е срещу плът и кръв. Събарянето на една система не става като се съборят хората и се заменят с други. Става като се изправим срещу съвкупността от мисли и идеи, които тази система изповядва. Както положението сега в България, след 10-ти ноември 1989 сменихме управниците, но комунизма не е съборен. Също като Мойсей, който изведе евреите от дома на робството, но това не ги направи свободни – те продължаваха да мислят като роби. За това не съм на мнение, че трябва да се хвърля вина върху конкретен човек за цялостното състояние на ВЕБИ. Като казвам за това, че болшинството пастири в съюза имат негативно отношение към духовното образование това не означава, че всички имат такова. Примерно, п-р Младен Маринов винаги е изразявал подкрепа за духовното образование, неговата църква (Плевен, моето духовно родно място) винаги е давала своя вноска за съществуването на факултета. Тази подкрепа, обаче, не се споделя от всички. Вече споменах един от тях, който съм чул да изразява негативно отношение към духовното образование. Въпросът, обаче, не е кой какво мисли, а дали това е официално становище на цялата организация. Ако така мисли един – то това не е от значение. Ако, обаче се подкрепя от болшинството, тогава вече проблемът е сериозен.

 43. Добре би било, ако някои от завършилите ВЕБИ бяха станали държавници, но при сегашното негативно отношение на обществото към евангелистите, това е абсурдно. Щяхме да сме доволни и на малкото – ако дипломиралите се във ВЕБИ имаха реализация в обществото, която да съответства на квалификацията им. Но за да стане това е необходима акредитация, за която вече стана дума по-горе в коментарите. Иначе примерът с Робърт колеж е много хубав, но е неприложим в съвременните български условия. Не мисля, че е лесно да се надскочи нивото на ВЕБИ от друго протестантско ВУЗ, тъй като няма обективни възможности за това. Евангелско-образователната реалност в България е твърде печална и никакво ново ВУЗ не може да я промени, пък било то и измисленото „Св. Тривелий“.

 44. Ачо, направо се отказвам да ти отговарям на аргументите защото не откривам такива. Типично по пасторски – така си знаеш, баба, така си баеш.

  Тошко, ВЕБИ не е константна величина, брат! И то се е градило на нещо нали? Преди ВЕБИ имаше училище на Кит Демайо. После на помощника му Джим Джонсън и академия Логос и други библейски училища. По едно време имаше и ОРА Интернационал, което после се провали поради ниското ниво на преподавателите.

  Ако не вярваш на мен, повярвай в Исуса Христа който Сам съветва: Ново вино в нови мехове. И още, старото премина всичко ново е! Ако можеше в старите синагоги, нямаше да има проповед на планината и проповед в ладията.

  Поздравявам ви всички заинтересовани с песента:
  Ново ВЕБИ, колко чудно е това!
  Ново ВЕБИ, сам Исус каза…

 45. Не се сещам да съм искал от теб отговори на някакви аргументи, пък и такива не съм изказвал. Само ще те коригирам в едно. Не знам от къде идва информацията ти, че ОРА се е провалил. Понеже аз съм един от преподавателите моята информация е, че съществува. Само че, ОРА не можеш да го сравняваш с висш протестантски ВУЗ (както и да се нарича той) защото нивото му не е академично и мисията и целите са съвсем различни. Това е едногодишен курс, който има за цел да даде един начален старт на всеки, който има видение за някакво служение. А нивото на преподаване обикновено го съобразявам с курсистите. Но тук не е тема да обсъждаме ОРА, ако искаш повече информация, мога да ти дам телефона на Марина Димитрова. А за другото – бъди сигурен, че много добре знам какво целя с въпросите и постовете си, не изисквам от теб да имаш същите цели. Нямам намерение да публикувам протоколи от заседанията на СЕПЦ, а още по-малко пък да ги коментирам. По-добре да насочим дискусията към главния въпрос, зададен в темата: нов протестантски ВУЗ – има ли нужда и ако да, кой се нуждае от него? Вече изказах мнение по въпроса, няма да се повтарям. Явно измежду всички, които са чели написаното от мен, най-добре ме е разбрал Андрей Неделчев. В крайна сметка, дело, което е от Бога, ще устои. Мисля, че по този въпрос две мнения нямаме.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *