Закъснява ли Второто пришествие?

Закъснява ли Второто пришествие?
Преди да напусне тази земя Господ Исус Христос каза на Своите ученици да Го очакват отново. В своите послания апостолите насърчават вярващите да живеят в непрекъсната бдителност, защото Христовото идване предстои. Може да се твърди, че Ранната църква е очаквала Христос да се върне в живота на първите християни. Kак тогава да си обясним факта, че Второто пришествие още не е настанало?

 

Някои смятаха, че това Второ пришествие трябва да се случи през 49 г. сл. Хр., така наречената Юбилейна година за евреите, докато други твърдят, че това трябва да е катастрофалната 70 г. сл. Хр., когато Ерусалим и неговият храм бяха разрушени.

 

Изглежда, че тези предположения се дължат на Христовите думи, които четем в евангелията. В края на евангелието от Йоан 21 глава, Исус казва, че апостол Йоан ще остане жив, докато Христос дойде отново. Въпросното загадъчно твърдение вероятно не означава нищо повече от това, че Йоан ще надживее всички останали ученици и ще ще стане свидетел на падането на Ерусалим през 70 г. сл. Хр. 

 

В Матей 16:28 четем: "Уверявам ви, че тук има някои, които няма да умрат, докато не видят мен, Човешкият Син, идващ като цар." Това може да означава: упражняване на правомощията си на съдия. Това е загадъчен израз, който може да се отнася до падането на Йерусалим, събитие, което би потвърдило неговата идентичност като Месия и Съдия, както и би изпълнило пророчествата му. Това би могло да бъде предвкусване на присъдата над Израел при завръщането на Христос или така нареченото Второ идване.

 

Също така, когато Петър казва, че краят на всички неща е близо, той може да има предвид края на еврейската общност или на държавата Израел с разрушаването на втория Храм.

 

От друга страна, в своите притчи Исус предупреди, че завръщането Му ще бъде след много време.

 

Други биха казали, че в светлината на пророчеството на Даниил за 70 -те седмици, Христовото идване не е далеч, ако пренебрегнете църковната епоха (това е периодът между 69 -та и 70 -та седмица или период от 7 години). Наистина има някои доказателства в подкрепа, че това е моделът, който Исус следва в Своите пророчески изявления. Например, в Матей 10:23 разказът за преследванията прескача от преследванията от първи век до голямата скръб: 23:  "Когато ви преследват в един град, бягайте в друг. Уверявам ви, че няма да свършите работата си във всички градове на Израел преди да дойда аз, Човешкият Син."

 

Апостол Павел ни казва във 2 Сол. 2 глава, че Исус не може да се върне, докато не настъпят определени събития (като изграждането на Третия храм, появата на еврейския антихрист и европейския диктатор), които доколкото можем да видим, все още не са се случили. Това отново води до забавяне, но според думите на Петър във 2 Петър 3:9, забавянето на Христовото идване се дължи на това, че Бог не иска никой да погине, а всички да дойдат до покаяние.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *