ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА през 2021

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.
В сила от 01.01.2020 г. Обн. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г. Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2020 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

ОБЩО: Политика в областта на правото на вероизповедание 33 587,2

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията,
регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

1. За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия 26 000,000 лв.

2. За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание в Република България – Главно мюфтийство 5 770,000 лв.

3. За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в
Западна и Средна Европа 650,000 лв.

4. За Българските православни църковни общини в чужбина 550,000 лв.

5. За Католическата църква в България 70,000 лв.

6. За протестантските вероизповедания в България 160,000 лв.

7. За Религиозната общност на евреите в България 70,000 лв.

8. За Арменската Апостолическа православна света църква 70,000 лв.

Всичко: 33 340,000 лв.

Финансовите взаимоотношения между българската държава и вероизповеданията на нейната територия са в голямата си част зависими от политическите настроения у една или друга личност в държавен орган и у разбиранията на един или друг религиозен лидер. Това явление не е някакъв специфичен български феномен, а е просто част от регионалната култура, историческо отражение на Балканите и Средиземноморието, където отделни личности често имат по-голямо влияние върху обществото, отколкото цялата правна система на държавно управление върху населението.

Предложената на това място таблица за разпределение на държавните субсидии за вероизповеданията в България за последните 13 години е първи подобен аналилиз на тази тема и предоставя информация само за средствата от държавния бюджет по години. Известно е, че през различни периоди от време правителства и общини също са подпомагали финансово различни вероизповедания. В тази връзка непременно препоръчваме следните две допълнителни информационни податки, които допълнително да ориентират читателите в тематиката:

Субсидиите за църкви – извън държавния контрол

ОТПАДА ПЕРО:  за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България

ОТПАДА ПЕРО: За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА: Национален съвет по религиозните въпроси в България (НСРОБ)

Въвежда НОВОТО ПЕРО: За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията 

ВСИЧКО за ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ

ВСИЧКО за новите поправки в ЗАКОНА за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *