Има ли рай и какво ще правим там?

T. Трифонов, БПЦ „Нов живот”
След като един кандидат за народен представител изнесъл реч на среща с избиратели, един младеж дошъл при него и казал: „Господине, не бих гласувал за вас даже да бяхте Св. Петър.” Кандидатът за депутат погледнал за миг младия човек и отговорил: „Младежо, ако аз бях Св. Петър, ти нямаше да гласуваш за мен, защото нямаше да си в моя избирателен район.” Нека видим какво казва Библията за небето.
1. Небето е реално място. 
Писанието нарича мястото, където Бог обитава „небе”. Господ казва: „Небето е моят трон” (Исая 66:1). Исус ни учи да се молим „Отче наш, който си на небесата” (Мат. 6:9). И Той сега „отиде на небето и е от дясната страна на Бога” (1 Петър 3:22). Можем да кажем, че небето е мястото, където Бог в най-голяма пълнота ни изявява благославящото си присъствие.” (Грудем)
Някои източни религии учат, че небето е само състояние на ума. Новият завет ясно заявява, че небето ереално място. Когато Исус се възнесе на небето, той го направи постепенно така, че учениците да схванат именно тази идея – че рая е реално място. „И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.” (Деян. 1:9)
Че става въпрос за реално място личи и от обещанието на Исус „Отивам да ви приготвя място.” (Йоан 14:2) Той ще приготви място за всеки човек от всички народи, който вярва в Неговото име. Тези, а и други текстове показват, че небето съществува дори сега и че неговото местонахождение сега е неизвестно за нас. Както беше казал някой, „небето е неизвестен регион с известни обитатели”. Ние не можем да видим съществуването му с естествените си сетива. Но това е местообиталището на Бог и то ще бъде обновено при последния съд и ще се съедини с обновената земя.
2. Обновеното творение.
Освен че ще обнови небето, Бог ще направи и „нова земя” (2 Петър 3:13). Някои християни смятат, че за целта настоящата планета Земя ще бъде напълно унищожена. Те посочват например 2 Петър 3:10: „А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите, нажежени, ще се стопят, и земята, и делата по нея ще изгорят.”
Йоан казва в Откровение 20:1: „И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.”
Но е трудно да приемем, че Бог ще унищожи напълно първоначалното създание и с това да даде надявола последната дума. По-скоро можем да приемем, че пасажите по-горе говорят за преминаване на първата земя като съществуваща в настоящата й форма, а не на самото й съществуване.
В това ново небе и нова земя ще има място и дейности за нашите възкресенски тела, които ще бъдат подобни на тялото на Исус след възкресение. Те няма да остаряват, да се разболяват или отслабват. Богще усъвършенства цялото творение и ще го доведе в хармония с целите, с които първоначално го е създал. Земята отново ще стане „много добра”, както при сътворението.
В това ново творение всичко ще бъде подчинено на човека под управлението на Христос Исус, който ще бъде „увенчан със слава и чест” (Евреи 2:9). Така ще бъде изпълнен първоначалния Божи план да покори всичко в света на хората, които е сътворил. В този смисъл „кротките (т.е. новородените и спасените християни) ще наследят земята” (Матей 5:5).
3. Какво ще правим в рая?
Но какво ще правим в това ново небе и земя? И как ще изглеждат те? За нас е трудно да си го представим.
Едно момиченце било сляпородено. Майка му се опитвала да опише с думи пролетните цветя, есенните дървета, зимния сняг, лятното море, но тя можела само да си ги представя. Когато станала на 10 г. й направили операция на очите. Още няколко седмици останала с бинтове на очите. Накрая дошъл момента на истината – махнали бинтовете и тя прогледнала. Изтичала до прозореца и застанала там без дъх: „Мамо, защо не ми каза, че е толкова хубаво?” „Опитах се, но думите не бяха достатъчни.”
1 Коринтяни 2:9: „Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го любят.”
И така, какво ще видим, като отидем на новото небе и новата земя?
Вече казахме, че ще наследим земята и ще я управляваме заедно с Христос. Тогава не бива да ни изненадва, че някои от описанията на живота на небето приличат на физическия свят, сътворен от Бога. Ние ще ядем и пием „на сватбената вечеря на Агнето” (Откровение 19:9). „Реката с вода на живота”(Откровение 22:1) ще тече „от престола на Бога и Агнето”, посред улицата на града.
Oт двете страни на реката ще бъде дървото на живота, което ще ражда дванадесет пъти плодове, веднъж на всеки месец (а според други преводи дванадесет вида плодове) (Откровение 22:2). Раят ще е невероятно красиво място, в което ще струи неземна радост. Това ще е свят град (21:2), място „приготвено като невяста, украсена за мъжа си” (21:2). Там ще можем да пием от извора на водата на живота безплатно (21:6). Тази вода ще е толкова вкусна, че няма дори да се сещаме за боза и Кока кола. И Елин Пелин не е бил прав – дядо Матейко няма да се сеща за ракия.
Този небесен Ерусалим ще притежава Божията слава и ще свети „като най-скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал” (21:11). Ще бъде огромен – с дължина, височина и ширина 12000 стадия или 2250 км (21:16) – почти колкото от Варна до Брюксел. Някой ще каже, да, но това са само символични картини. Тогава можем да попитаме – с какво символичните пирове, символичните реки и дървета превъзхождат истинските пирове, реки и дървета в Божия вечен план?
Освен това, небесният град ще има порти, стена и основи, а това е доста буквално описание. „И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера… улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло… И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своята слава. Портите му не ще се затварят денем (защото нощ не ще има там); и ще донасят в него славата и почитта на народите.” (Откровение 21:21-26)
Тази картина ни говори, че в новото небе и новата земя ние ще извършваме физически дейности. За Божия слава там ще се поставят музикални и артистични представления. Вероятно хора ще работят в областта на научните изследвания и технологичното развитие на творението. Ще има невероятни изобретения. Ще имаме различни позиции и ще управляваме над цялото Божие творение – „И те ще царуват до вечни векове.” (22:5)
Някои хора мислят, че в рая няма да има време, защото ще живеем вечно. Но това не означава, че там времето ще е непознато или че няма да можем да правим нещата едно след друго. Картината нанебесното поклонение в Откровение включва думи, които се изричат една след друга в разбираеми изречения и действия – поклон пред Божия трон, сваляне на короните пред трона Му.
Вече споменахме, че земните царе също ще носят на небето славата и честта на народите – това също включва поредица от събития. Дървото на живота също ще ражда плодове последователно. Тъй като Бог е безкраен, а ние сме същества с ограничени възможности, които никога няма да имат Божието знание, можем да очакваме, че през вечността ние ще можем да продължаваме да научаваме повече за Бога и за отношението му към творението. Но в рая ние ще си останем ограничени същества и няма да се превърнем в малки богове, както си представят последователите на някои религии. Ние никога няма да постигнем Божията вечност или вездесъщност, за да виждаме цялото време еднакво ясно.
Но най-прекрасното нещо – по-важно от това, че ще се радваме на общение с Божии люде от всички народи и всички периоди от човешката история, че там няма да има болка и страдание, че ще управляваме Божието царство – е че ще бъдем в Божието присъствие и ще се радваме на неограничено общение с Него: „Ето скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и Сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.” (Откровение 21:3)
В Стария завет, когато Божията слава изпълваше храма, свещениците не можеха да стоят и да служат (2 Лет. 5:14). В НЗ, когато Божията слава обгради овчарите на полето край Витлеем, „те се изпълниха със страх” (Лука 2:9). Но в небесния град ние ще можем да понасяме силата и святостта на присъствието наБожията слава, защото ще бъдем непрекъснато потопени в нея. „И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява; защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето.”
Всичко ще бъде прекрасно и съвършено. Не забравяйте кой е архитектът – Бог Отец! Още преди 2000 г. Исус каза: „Отивам да ви приготвя място.” (Йоан 14:2). И той приготвя рая за нас вече 2000 години.Това емного повече от 6-те дни, за които сътвори небето, земята, слънцето и звездите, и всички останали галактики във вселената.
Това ще ни изпълва с огромна радост и благодарност. Най-голямата ни радост ще бъде, че ще виждаме самия Господ и ще бъдем с него вечно. Там ще видим изпълнението на всичко добро и правилно, което има във вселената – радост, истина, правосъдие, святост, мъдрост, благост, сила, слава и красота. Тогава ще разберем в пълнота думите: „в Твоето присъствие има пълнота от радост, в твоята десница – блаженство довека” (Пс. 16:11).
И тогава няма да желаем нищо друго. Няма да желаем дори секс, защото просто няма да се сещаме за него – толкова голямо неземно удоволствие ще изпитваме от новото ниво на общуване с Исус и с другите обитатели на небето. Когато отидем там, нашите гласове ще се присъединят с гласовете на изкупените, пеейки „Свят, свят, свят Господ Бог Всемогъщи, Който бе, и Който е, и Който ще бъде!” (Откровение 4:8)
4. Всички ли ще отидат на небето? 
Много религии проповядват, че е достатъчно само да си добър и да спазваш определени обряди, за да отидеш в рая. Други хора смятат, че Бог ще спаси всички. Но това не ни изглежда много справедливо, нали? Този начин на мислене обезсмисля жертвата на Божия Син Исус Христос. Библията ни казва, че ние сме спасени по благодат чрез вяра и че всеки ден трябва да изработваме своето спасение чрез добри дела, за които Бог ни е създал отначало. Затова, сред това неземно описание на небесния Ерусалим, което намираме в Откровение 21, Бог изведнъж вкарва 8 стих с описание на тези, които няма да отидат на небето. С това Той показва, че грехът ще бъде разрушен и на небето няма да има място за него. Кои групи хора няма да влязат там, според ст. 8?
  • Страхливите – тези, които не са приели Христос поради страх да отстояват вярата си.
  • Невярващите – тези, които изобщо не вярват в Христос или Библията.
  • Мръсните – тези, които са вършели не само грехове, но и мръсотии. Ето един списък с мръсотии от Словото: хомосексуализъм (Левит 18:22), астрология и врачуване (Второзаконие 17:3), ходене при врачки (Второзаконие 18), некоректни бизнес отношения (Притчи 20), горделивото сърце (Притчи 16).
  • По-нататък – убийците – включително на бебета в утробата.
  • Блудниците – всички извършващи сексуални грехове – блудство, прелюбодейство, хомосексуализъм, порнография и т.н.
  • Чародейците –Гръцката дума тук е „pharmakois” и тя означава човек, който приготвя и използва опиати за магии или ритуално магьосничество.
  • Идолопоклонниците – всички които обичат нещо повече от Бога. Тук влизат също и тези, които се покланят на хора – например, тези, които се покланят на Буда, Мохамед, Кришна, Дънов, и които боготворят Сталин, Хитлер, Путин и който и да е друг лидер.
  • Лъжците – включително тези, които лъжат чрез манипулиране и преувеличаване. На небето няма място за тях, тъй като там обитава абсолютната истина, Исус.
Един баща казал на своето дете: „Когато дръпнеш пердетата, отвориш прозореца и в стаята влезе светлината, къде е изчезнал мракът?” „Не зная”, отговорило детето. – „Той просто изчезва”, казал бащата. Така ще бъде със злото в Божието присъствие. Няма да има повече зло и болка, причинена от злото, защото Бог ще обърше всяка сълза от очите.
5. Новото създание – мотивиращ фактор за трупане на небесни съкровища
Когато се замислим над ефимерността на настоящото създание и от друга страна – за нашия вечен живот в новото създание, тогава би трябвало да бъдем мотивирани да живеем благочестив живот и да трупаме съкровища на небето.
Петър казва във 2 Петър 3:11-13: „И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие? Трябва да водите свят живот, в благочестие, като очаквате и желаете идването на Божия ден, поради който небето, възпламенено, ще се стопи, и стихиите, нажежени, ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.”
„Да водите свят живот, в благочестие“. Как водим свят живот? Като трупаме съкровища на небето!
Къде трупаш съкровища? На земята, където „молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат”? Или на небето, „където ни молец, ни ръжда ги разяждат, и където крадци не подкопават, нито крадат; защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.” (Матей 6:19-21)
Имало две жени. Едната била християнка, но била много стисната и алчна. Тя имала прислужница, коятоне притежавала много, но била щедра, обичала да дава и гледала да използва всяка възможност за това. И двете умрели и отишли на небето. Ангел развеждал богатата жена и й казал: „Ще те заведа в новия ти дом и по пътя ще ти покажа дома на прислужницата ти.”
Тръгнали по златна улица и стигнали до огромно имение. Богаташката казала: „Еха, и това е за моята прислужница! Нямам търпение да видя моята къща.” Минали нататък и стигнали до една съборетина от нещо като шперплат. Жената попитала „Какво е това?” Ангелът отговорил: „Съжалявам, това успяхме да направим от материалите, които ни изпрати.”
Трупаш ли небесни съкровища? Изпращаш ли материали на ангелите за твоя нов дом? Някой беше казал: две неща ще ни изненадат, когато отидем на небето – кой е там и кой не е там. Може би ще попиташ, как трупаме небесни съкровища? Има много начини. Ето някои от тях:
Като ходим на църква и се поучаваме заедно от Божието слово.
Като се молим за напредъка на Божието дело.
Като свидетелстваме с думи за това, което Исус е направил в живота ни.
Като посвещаваме своето време на тези около нас.
Като благославяме другите с излишъка, който Бог ни е дал.
Като споделяме храната си и притежанията си с нуждаещите се.
Като отваряме дома си за самотните.
Като се борим срещу несправедливостта.
Като носим товара на обременените и даваме надежда на потиснатите.
6. Заключение.
Небесният Ерусалим е невероятно красиво и реално място, което Бог е подготвил за нас. Един ден този свят ще изчезне и вярващите ще възкръснат за вечен живот. Там няма да има повече сълзи и страдания, но вместо това ще има неземна радост и невероятно общение с другите вярващи и най-вече – ще бъдем завинаги в присъствието на триединния Бог. Но този град има и високи стени и той е непристъпен за тези, които отхвърлят Бога и живеят според своите плътски страсти. Ключът за вратите на небесния град е вяра в Исус Христос, подкрепена с дела. Едно момиченце се разхождало вечерта с баща си. То погледнало нагоре към обсипаното със звезди нощно небе и възкликнало: „Тате, ако грешната страна на небето е толкова хубава, каква ли ще е правилната страна?”

1 comment for “Има ли рай и какво ще правим там?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *