ГРАБВАНЕ на ЦЪРКВАТА преди ГОЛЯМАТА СКРЪБ

Лука 21:34-36 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкият Син.

Откровение 3:10 Понеже си упазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще упазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.

Римляни 5:9 Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

1 Солунци 1:10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Коготo възкреси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв.

1 Солунци 5:9-11 Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, 10. Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него.

Откровение 4:1 След това видях, и ето, врата отворенa на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане подире.

Църквата не е част от събитията, описани след Откровение 1:1-3:20. Тя е включена отново едва във видението за Небесния град.  Думите църква и църкви са споменати 19 пъти в Откр. 1:1-3:20 и нито веднъж след това.  Старците, седящи на престоли, са винаги видяни в небето след Откр. 4:1.

Още 55 доказателства за грабването

0 comments for “ГРАБВАНЕ на ЦЪРКВАТА преди ГОЛЯМАТА СКРЪБ

 1. Г-н Николов надявам се по-нататъшните ви разсъждения да ви разграничат от постмилениалните вярвания на лицето „Влаев-Чапкънов”. Засега обаче за мен сте просто още един „забравлив слушател” които вече станаха мнозина. Затова, преди да се впуснем в откъслечни тълкувания на Словото ще изчакам да представите своя пълна есхатологична схема на книгата Откровение т.е. кое след какво следва. Чак когато контекста е ясен можем да се задълбаваме в единични стихове и препратки. Бях ви помолил за това още миналата година но до момента тогава очакваме вашия отговор. Припомням ви го ако сте го забравили:
  „06.12.2013 Г-н Николов казвате няколко откъслечни неща които си противоречат помежду си. Писал съм по-долу за това как вашето тълкуване заедно с това на Енчо Тодоров не е евангелско защото включва спасение на група от хора не по благодат а чрез техните дела и смърт по време на скръбта. Оставам с впечатление че не сте много наясно с материята. Ако бяхте наясно съвсем лесно бихте могли да кажете кое след кое следва както и аз мога да кажа:
  Благодат > грабване > скръб > антихрист > пришествие > милениум>край”

 2. Това е най-чистото и библейско учение на ранната църква
  Грабването идва – църкво приготвисе за него !

 3. „Today’s church wants to be raptured from responsibility.“ (Leonard Ravenhill)
  Вярвам в грабване на църквата преди голямата скръб, но смятам също, че Леонард Равенхил (1907–1994) е прав!

 4. Ако това са стиховете, които трябва да ни убедят, че грабването ще стане преди голямата скръб – определено не ме убеждават.
  1. В Лука 21, както и в Матей 24, Исус говори освен за белезите на пришествието Му и за запустението, което щеше да дойде над Ерусалим, докато учениците са още живи и там.
  И те действително избягват това, което се е случило в 70-та година. Но не избягват това, за което Исус ги предупреждава в Лука 21:16 и 17 и Матей 24:8-10.

  2. В Откровение 3:10 става въпрос за вярващите от само една (от 7) църква (един тип църква) – Филаделфийската. Откъде сте сигурен, че сте част от нея? Изпитанието е за всички, които не са доказали с постоянство, любов и устояване верността си. Яков и Петър ни съветват не само да не се боим, но и да се радваме на изпитанията. Исус, в притчата за сеяча говорѝ за семето, което пада на канара – като дойде изпитание – отстъпват.

  3. Римляни 5:9;1 Солунци 1:10 и 1 Солунци 5:9-11 – Скръб и Божи гняв са две различни неща. По време на печатите, това, което се случва на земните жители е резултат преди всичко от човешки действия, поради отдръпването на възпиращата сила на Бог над силите на сатана – това още не е Божият гняв, а предупреждение. (Тръбите винаги предупреждават.) По време на тръбите, вече има изливане на осъждение, но се излива само частично – върху една трета от земята, дърветата, тревата, солените, сладките води, слънцето, луната и звездите. При петата тръба са измъчвани 5 месеца САМО тези, които НЯМАТ Божия печат. Йоан ЧУВА само числото на подпечатаните от 12-те Израилеви племена. Но никъде не се казва, че останалите подпечатани с Божия Дух няма да са на земята.

  4. Откровение 4:1 не казва НИЩО за грабването преди скръбта. А разсъждението накрая е твърде повърхностно. Има достатъчно текстове в Откровение, които ни казват точно обратното – че живи вярващи ще има по време на скръбта – 3,5 години преди и 3,5 години по времето на господството на Антихрист:
  Откровение 6:9-11; 7:9:17; 9:4; 10:5-7; 12:11; 14:13-20; 15; 20:4.

  Грабването на Църквата ще стане приз вука на последната, седма тръба – последното предупреждение, преди изливането на Божия гняв от чашите.

  1 Коринтяни 15:51,52
  Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
  1 Солунци 4:
  15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
  16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
  17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

  И Откровение потвърждава това. Какво става след шестата тръба:
  Откровение 10:
  5 А ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето,
  6 и се закле в живеещия до вечни векове, Който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене,
  7 но че в дните на гласа на СЕДМИЯ ангел, когато се ПРИГОТВИ да ЗАТРЪБИ, тогава щеше да се изпълни ТАЙНАТА на Бога, както Той е БЛАГОВЕСТИЛ на Своите слуги, ПРОРОЦИТЕ.

  Непосредствено, преди седмата тръба, двамата свидетели са грабнати на Небето (Откровение 11:12)

  В Откровение 14 се изпълнява притчата за пожънването на плевелите и житото.

  В Откровение 15, непосредствено преди изливането на 7-те чаши с Божия гняв, Йоан вижда пред престола множество, което е победило звяра, образа му и числото на името му:

  1 И видях на небето друго знамение голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв.
  2 И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.

  Няма как да победят звяра, образа му и числото на името му, ако не са били на земята по това време!

 5. Темата за момента на грабването е от изключително значение за църквата и погрешното схващане за времето на това събитие води до грешна интерпретация на случващото се в света около нас. Църква, която вярва в грабването преди скръбта е църква, която няма правилно отношение към поучението за страданието, през което трябва да преминем. Интерпретацията на стиховете, които авторът на този постинг предлага, е извън близкия и далечен контекст на целите библейски пасажи.Освен това, е грешна концепция да се вярва, че Грабването преди Голямата скръб е старо учение. Ранните извори на християнската литература, говорят точно обратното. Вижте „Дидхе“, едно от най старите християнски съчинения, „Пастир“ книгата на Ерм, учението на Ириней, ученик на Поликарп, който е ученик на апостол Йоан.
  Нека обаче надникнем в по-ново време и чуем какво казва Кори Тен Бум, която е преживяла ужасните зверства на германските концентрационни лагери през Втората световна война. Кори споделя следните отрезвяващи думи, свързани със скръбта:
  Аз съм била в страни, в които светиите вече страдат в ужасно гонение. В Китай на християните им е било проповядвано: „Не се притеснявайте, преди скръбта да дойде, ще бъдете прибрани, грабнати.“ След това последвало страшно гонение. Милиони християни били измъчвани до смърт. По-късно чух един епископ от Китай да споделя с тъга: „Ние се провалихме. Трябваше да мотивираме хората да са по-силни във време на преследване, а не да им казваме, че Исус ще дойде преди скръбта.“ Обръщайки се към мен, той продължи: „Кажи на хората как да бъдат силни по време на преследване, как да устояват, когато скръбта идва – да стоят твърдо, а не да отслабнат.“ Чувствам, че съм получила божествен мандат да отида и да кажа на хората от този свят, че е възможно да бъдат силни в Господ Исус Христос. Намираме се във време на подготовка за скръбта. Понеже вече съм минала през затвора заради вярата си в Исус, и понеже се срещнах с този епископ от Китай, сега, всеки път, когато чета относим към темата библейски текст, си мисля: „Хей, мога да го използвам по време на скръбта.“ След това си го записвам и го научавам наизуст.

 6. Г-н Явор КОстов вие всъщност чели ли сте писаниято които така разгорещено цитирате? В оригинал ли сте ги чели или в нечия чужда интерпретация? И ако е така бихте ли поне посочили източника от който сте чели за да прочетем и ние а не да се надеяме на вашата лична и може би пристрастна интерпретация?
  За разлика от вашата историческа давност, пишман историчката Миглена Петрова която преди време ни беше обогатила с участията си по непознаване на католицизма и мюсюлманската история придобити по времето и във ВЕБИ, днес е решила да се прероди в пишман богословка по темата грабване. Ми разбира се бе драго госпожо ще има хора на земята след грабването. Нали затова се говори за израелевите племена, за оставените след грабването на църквата и за такива като вас пиш ман голослови които понеже заблуждават хората ще се оставят за да бъде изпитани според вярата им

 7. Г-н Петков, вече цитирах съчинения на църковните отци от около 150 г-н сл. Хр. Това са хората, които са преки наследници на апостолското учение. Лъжа е, че Грабването преди Голяма скръб е учение с подобна на цитираната давност. Разгорещено защитавам тезата за Грабването след голямата скръб, първо защото тя е основана на учението на Библията и второ, защото виждам пораженията върху църквата, която очаква да ѝ бъдат спестени мъките просто, защото няма категория (с малки изключения, разбира се) за страдание в Христовото име.
  Ето ви един пасаж от съчиненията „Дидахе“, ако искате да проверете дали е автентичен, аз нямам нищо против. Дидахе – е едно от най-ранните съчинения на християнска литература след Новия завет, датиращо от първата четвърт на втори век. Авторът предупреждава църквата срещу опасностите на Антихриста и за времето на скръбта. Чрез този призив авторът на Дидахе цели да подготви Църквата за Голямата скръб и да я насърчи да устоява в тези времена:
  „Ще се яви в света измамник, който ще е като Син на Бога, и ще направи чудеса и знамения, и земята ще бъде предадена в ръцете му и той ще извърши беззакония, които никога не са били вършени от началото на света. Тогава върху човечеството ще дойде огнено изпитание, и мнозина ще се съблазнят и ще погинат, но тези, които устоят във вярата си … И тогава ще се яви знамението на истината. Първо, знамението ще премине през цялото небе, после ще дойде знамението на тръбата, и на трето място, ще се случи възкресението на мъртвите; не обаче всички от мъртвите, но както е казано: Господ ще дойде и всички Негови светии с Него. Тогава светът ще види Господа, идващ на небесните облаци.“

 8. Съжалявам, че Явор Костов се намесва в този диспут така разгорещено, но продължавайки да използва общи фрази от рода на „старо учение“, „Църквата е в лъжа“ и тям подобни, не може да убеди сериозните хора по темата. Църквата никога не е имала „старо“ и „ново“ учение за „грабването“. Имала е по-ограничено или по-задълбочено разбиране по темата. Ап. Павел не е „стар“ учител и ако Явор Костов се смята за „нов“ учител, това е най-малкото твърде претенциозно, да не казвам – еретично. „Новите учения“ днес трябва да се проверяват внимателно, особено ако струят към нас с търговската марка „made in USA“.

  Отдавна в този форум сме посочвали, че твърдението за „грабването“ като есхатологично събитие СЛЕД „ГОЛЯМАТА СКРЪБ“ се подкрепя от малцинствено подразделение на харизматиците и не заслужава такъв апломб. Затова нека малцинствени представители си „вярват“ подобни нещица, но да не се опитват да ги натрапват на останалите като „ЕДИНСТВЕНА ИСТИНА“. Най-малкото това не е колегиално спрямо останалите харизматици по света и у нас.

 9. брат Яворчо явно не е прочел писаните по –горе от Кирил ерусалимски и св. Ефраим сирийн които свидетлстват още втори и трети век че църквата се грабнува преди голямата Скръб. От коя църква ни е брата че там така вярват да се остават след скръбта на земята?

 10. Уважаеми господа, снизходителното отношение, тенденциозното интерпретиране на думите ми и обвиненията в еретичен подход от моя страна към думите на ап. Павел не помагат за задълбочения поглед върху темата, а само задават нездравословен и заядлив тон. Изненадан и разочарован съм от липсата на въздържаност от коментиращите.
  С уважение,
  Явор Костов

 11. Има и такова либерално богословие г-н Костов което е песимистично защото отнема благословената надежда на Църквата а залага на политически проекти с които да доведе Царството на земята. За съжаление то не се получи при Константин и при никой от следващите държавни опити за овластявание на църквата. Не знам защо някои хора се полъгват по него днес когато песимизма е толкова голям. Абсолютно нормално е в една държава в която цари безнадеждие да се ширят религиозни проекти за превземане на държавата от църковната власт, които според конституцията ни са законово разделени една от друга.

 12. Г-жо Гергова, това, което наричате либерално и песимистично богословие нито е либерално, нито е песимистично богословие. В него се съдържа прекрасната надежда, че „който устои докрай, той ще бъде спасен“. От друга страна, „оптимизмът“ на тезата за Грабване преди Голямата скръб, предразполага към църковна позиция, която е политически и обществено неадекватна. Една от причините, църквата днес да е безгласна и объркана по почти всички обществено-политически въпроси е следната: Неправилно интерпретиране на своята историческа роля. Всъщност подобно поведение е разбираемо, понеже църквата очаква да я няма тогава, когато се случват най-драматичните събития в човешката история.
  С уважение,

 13. Освен това, в Откровение 7 се говори ясно за вярващите по време на голямата скръб и че те са от всеки народ, всички племена, люде и езици:

  9 След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,

  13 Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли?
  14 И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, КОИТО ИДАТ ОТ ГОЛЯМАТА СКРЪБ; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.
  15 Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.
  16 Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек;
  17 защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.

  Това са хора, преживели глад, жажда, суша и трудни изпитания, които са предизвикали страданието и сълзите им, но въпреки това, с поведението си, с устояването си, с верността си са избелили дрехите си в кръвта на Агнето:
  „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.“ (Откровение 12:11)
  Това са тези, които ще загубят живота си по време на голямата скръб, но ще спечелят позицията си пред Божия престол.

  По време на печатите само от войните, глада, мизерията и епидемиите ще умре една четвърт от населението на земята. По време на тръбите, от войната при шестата тръба ще умре една трета от останалите три четвърти – това означава, че само в следствие на войните ще умре половината човечество. Точно във време на война се открива истинската същност на хората.
  Осен това, преди и по времето на господството на Антихрист, ще пострадат много последователи на Христос:
  Откровение 6:
  9 И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което опазиха.
  10 И те викаха с висок глас, казвайки: До кога, Господарю свети и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв?
  11 И на всеки от тях се даде по една бяла дреха; и рече им се да си почиват още малко време, докле се допълни числото и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях.

  В Откровение 7:14 думата ἐρχόμενοι, преведена с „идат“ е сегашно деятелно причастие и заедно със спомагателния глагол „са“ обозначава действие, което се извършва в момента на говоренето.
  Тоест това е група от хора, които ще идват на небето през времето на голямата скръб, която предстои да бъде изявена на Йоан. Точно защото това очевидно не са всички, вярващи, които ще умрат, или преминат през голямата скръб, ангелът говори за това, което Бог ще направи за тях, в бъдеще време:
  „ще им бъде Пастир“, „ще ги заведе“, „ще обърше всяка сълза“
  Обещания, които се изпълняват в Откровение 21 и 22.

 14. Г-н Кoстов явно е в църквата от скоро щом му се налага да цитира Китай, Зимбабве и други страни където има гонения на нашите братя и сестри. За разлика от г-н Костов онези които са минали през скръбта на комунистическия режим могат с увереност и потвърдена вяра да изповядват грабването на църквата преди скръбта. Примерите които г-н Костов е привела са логични за едно прост тоталитарен богослов но нямат нищо общо с изконната вяра на българската църква. Дори и преди промените ние вярвахме в грабване преди скръбта въпреки че бяхме гонени и така продължаваме да вярваме и до днес. Моят съвет към по-младичките във вярата като Костов, Миглена Петрова и плеяда други е вместо да четат в интернет работи които не са за техната вера, да се вгледат в историческото минало на евангелската църква която посещават за д а с е осъзнаят от какво са част и каква е вярата им, ане да се впримчват а и да оплитат други във бездуховни учения и интриги които не са присъщи на нашите църкви

 15. Извинете пост тоталитарен богослов а не прост тоталитарен богослов.
  Моля да ме извините за грешката

 16. На църквата също се каза да дойде тук в Откровението 4 глава
  И по-точно дойди Кои са тези които идват в небето в този момент?

 17. Г-жо Лазарова, историческото минало на евангелската църква в България е изпълнено както с героизма на предани на Бога хора, така и с множество предателства, идолопоклонническо отношение към държавата и фалшиво религиозни практики. Библейската истина не принадлежи на българската църква. Истината произлиза единствено и само от Истинския Бог. Г-жо Лазарова, преди да защитавате тезата за Грабването преди голямата скръб, е редно да се постараете да дисциплинирате изказа си. Благородството е присъщо за християните. В този смисъл, моля ви да се ограничавате от обидни квалификации и отношение. Визирам съвети ви към „младичките във вярата“. Освен това, не сте разбрали правилно – не цитирам Китай, а позицията на Кори Тен Бум.
  С уважение,

 18. Кори Тенбум я четехме едно време от една малка книжка която печатахме на циклостил но вие много се отклонявате в разсъжденията си Г-н Кoстов. Лично не виждам някаква предвидена или додоводна декларация в статията както вие го представяте. Имаме група от библейски пасажи за свободна интерпретация. Не е посочено конкретно тълкувание а това че вие изказвате мнение че имало такова съвсем не прави твърдението ви истинно.
  Дори напротив показва че идвате с преднамерено богословие което нe се вмести в посочените стихове от Словото. В противен случай щяхте да разисквате самите стихове, а не древни църковни писания, които дори не сте чели или пък преднамерени богословия които търсят да демаркират разделението между църква и държава в полза на политически проекти за църковен доминаж

 19. Г-жо Лазарова, в този коментар ще цитирам съвсем малка част от стиховете (има още много, много пасажи, в подкрепа на друга позиция), които разкриват картина, различна от тази, която подхранва убеждението ви за Голямата скръб. Обърнете внимание на думите на Господ Исус: „А веднага след скръбта на ония дни…“

  „А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат (episynagō) избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.“
  (Матей 24:29-31)

  Обърнете внимание на:“… последната тръба“

  „Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.“
  (1 Коринтяни 15:51-52)

  В този пасаж се говори за идването на Господа. Според вас, колко пъти ще дойде Той? Второто пришествие на Господа и събитието, което се нарича Грабване съвпадат, г-жо Лазарова.

  „Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем (paraleipomena) живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи (paraleipomena), ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.“
  (1 Солунци 4:15-18)

  С уважение,

 20. В Дела20:29 се казва:“Аз зная че подир моето заминаване, ще навлезат между вас свирепи вълци, които няма да жалеят стадото и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат ученици след себе си…“ 2Сол.2:3-10 „Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да стане, докато първом не дойде ОТСТЪПЛЕНИЕТО И НЕ СЕ ЯВИ ЧОВЕКЪТ НА ГРЕХА, осъденият на погибел…“ Не ви ли навежда на мисълта, че Голямата скръб е времето на папското владичество в църквата, инквизицията и папите… Те са антихриста. Те ще оглавят падналата църква – Вавилонската блудница…
  Астрономите очакват най-голямото звездопадане да се случи през 2020година. Нека изследваме какво знамение е то…

 21. Не е нужно да имаме кой знае каква прозорливост, за да видим белезите за настъпването на нов вид тоталитаризъм. За разлика от предишните исторически примери, този нов тоталитаризъм не се изразява в следването на безумните идеи на една единствена личност. Той се характеризира в довеждане на хората до състояние на поклонение на Звяра. Звярът е тоталитарна глобална, държавна система, която цели установяването на Нов световен ред, в който антихрист да установи своето богохулно царство.
  Днес политици, социолози, журналисти и всякакъв вид анализатори се опитват да разсъждават върху нуждата от преподреждане на политическите сили и системи в света. Те наричат това Нов световен ред. Съвременните анализатори обаче не осъзнават, че Новият световен ред е човешка, бесовска, антихристка посока на развитие на човечеството, на която се противопоставя Новия небесен ред, който ние, християните наричаме Небесното царство. Когато се молим с Господната молитва, ние всъщност искаме Божието управление тук, на земята. Нищо не може да се сравни с управлението, в което е установена справедливостта на Царя на царете Исус Христос. За съжаление, сега царете (управниците на този свят) се бунтуват. Има шанс само за тези, които пред Новия световен ред избират Новия небесен ред.

 22. какво сте ни написали пак братко открихтел и изгубените си коментарии или сам оскачате от една теми на другите?

 23. Скъпи братя и сестри.Както се вижда от стиховете в началото на темата Бог ще избави Църквата от Божият гняв.Същевременно не трябва да се бъркат понятията „Божият гняв“ и Голяма скръб“. В Откр.7 е написано:Стих 9:“ След това видях, и ето голямо множество,което никой не можеше да изброи,от всеки народ и от всичките племена,люде и езици,стоящи пред престола и пред Агнето,облечени в бели дрехи,с палмови клони в ръцете“; стихове 13-14:“И тогава един от старците проговори,като ми каза:Тия,облечените в бели дрехи кои са? и откъде са дошли?И рекох му: Господине мой,ти знаеш.А той ми каза: Това са ония,които идват от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили с кръвта на агнето“.
  Не искам да се впускам в теологически спорове,дали голямата скръб е само за юдеите-имаме си Библия, над която Бог ни учи да разсъждаваме денем и нощем.Искам да ви насърча да се подготвите за идващите изпитания,да не би да се окажете задрямалии без масло в светилниците. Врагът на нашите души гони Христос и апостолите,ще гони и нас. Но който устои до край ще бъде спасен:“ Бъди верен до смърт и Аз ще ти дам венеца на живота.Бог да ви благослови.

 24. Ще спреш ли най-сетне да дъвчеш името ми?
  Прекалено много неща зная за теб низко човече!!!
  Ако ги публикувам тук никой и за нищо не би ти казал тук дори и здравей!
  И запомни-със самолет да ме гониш не би могъл да ме стигнеш във всички свери на живота!
  И ми е много чудно как един почти неграмотен циганин(е може би трябваше да пиша ром,но много хора не правят разлика между ром и коняк) се старае да се покаже като велик мъдрец и философ!?!
  Явно много си чел трудовете на своя любим“учител“!А и няма да сея учудя ако ползваш негови цитати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *