Преди 30г. Джони НОЕР пророкува падането на комунизма

Преди точно 30 години, един проповедник влиза в България с послание за българските вярващи. Той ще го проповядва от Кричим и Меричлери, през Ямбол и Сливен, та чак до Варна, където на първото богослужение се събират над 4000 души, а в неделното 8000.

Посланието е просто, но ясно. Всъщност, то съдържа точните думи, които агентите на комунистическата милиция, след като го арестува и отнема паспорта му, запрещават да говори. Думите на проповедта са: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!”

Заграден от плътен кордон милиционери, сред вярващите надошли от цялата страна, Джони Ноер се изправя върху импровизираната платформа на варненския бул. Ленин с послание, което разтърсва духовните основи в България: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!” Седем месеца по-късно, комунизмът в България пада завинаги…

 

Държавна сигурност срещу неформалните организации в България (1987-1989)

№ 133 ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО! МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 254. Екз. № 2 4.4.1989 г. ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (27 март – 2 април 1989 г.) София

2. НЕЛОЯЛНА ДЕЙНОСТ. ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ.

През последните дни постъпиха данни за насочване вниманието на „активистите” на т. нар. Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България към подготовка за предстоящия конгрес на културата. ….

Взети са мерки за осуетяване на намерения на вярващи от петдесятната и конгрешанската църкви и на нерегистрираната секта „тинчевисти” да посетят на 7, 8 и 9 април т. г. Варна, където Джони Ноер, ръководител на Датската мисионерска група „Поклонници на Ерусалим”, временно пребиваващи в страната ни, имал намерение да проведе религиозни служби в Двореца на културата и спорта, а при отказ щял да събере вярващите на площада пред морската градина.

3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]

4. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС […]

Отп. в 3 екз., № 1 – М. Балев, № 2 – Памет, № 3 – КД, Изп.: М. Радичков, Нап.: Цинигарова – 509, 06.04.1989 г. АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 939, л. 27-31. Копие. Втори машинописен екземпляр.

№ 135 ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО! МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Рег. № 263. Екз. № 2  11.4.1989 год.

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (3 – 9 април 1989 г.) София

На 7, 8 и 9 април в евангелистката петдесятна църква в гр. Варна бяха изнесени проповеди от датския пастор Джони Ноер.

На службите се събраха около 1000 вярващи от цялата страна. В проповедите от датския пастор многократно бяха направени опити да се злепоставят административните органи, които се опитали да го ограничат и възпрепятствали събирането да стане в Двореца на културата и спорта във Варна. Отправил подстрекателски призиви „българската църква и вярващите да правят това, което иска Бог, а не да се допитват до властите”.

В резултат на взетите охранителни и превантивни мерки не бяха допуснати инциденти и нарушения на обществения ред, както и провеждане на масови демонстративни и нелоялни прояви. Получени са данни, че преобладаващата част от присъстващите вярващи били разочаровани, тъй като са доловили тенденциозен и подстрекателски подтекст в проповедите на Ноер.

Ще бъдат взети мерки за осигуряване на обществения ред при предстоящите на 15 и 16 април т. г. проповеди на Ноер в гр. Шумен.

3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (24 април – 2 май 1989 г.) София

В резултат на осъществените мерки от страната е екстрадиран в СФРЮ пастор Джони Ноер заедно със семейството си. Вземат се мерки за екстрадиране на останалите членове на групата.

Координирано с комитета по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове при МВнР, се провеждат мероприятия за осуетяване провеждането на масова религиозна служба в столицата на вярващи от нерегистрираната „Църква божия – тинчевисти”, замисляна по инициатива на Павел Игнатов. Има данни, че той подготвял събор за вземане решение за регистрацията на сектата, в противен случай щял да организира 7-дневен пост в цялата страна, който да прераснел в щафетна гладна стачка.

3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]

4. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС […]

МИНИСТЪР: (Без подпис)

Отп. в 2 екз., № 1 – Т. Живков, № 2 – КД, Размн. в 4 екз., № 3 – Г. Атанасов, № 4 – М. Балев, № 5 – Й. Йотов, № 6 – Д. Стоянов, Изп.: Радичков, Нап.: Цинигарова, Савова – 658, 03.05.1989 г. АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 939., л. 107-119 (л. 108-114 за извадката) Копие. Втори екземпляр.

На 9 април 1989 във Варна, Джони НОЕР пророкува падането на комунизма

Никога няма да забравя как, преди да застана пред старата града на Εвангелската църква на булевард Ленин във Варна, трябваше да се изправя пред съдия и офицери от милицията. Те ми казаха:
– Ние те следваме и слушаме твоите проповеди. Не ти е позволено да проповядваш тук, но ако все пак проповядваш, едно изречение повече не казвай! Никога не казвай тези думи отново! Ако ги кажеш дори само още веднъж, не знаеш какво ще ти се случи.
Те бяха доста умели в заплахите, стараеха се да изпълнят сърцето ти със страх, който да те парализира.
За момент замълчаха. Аз ги погледнах и попитах:
– Кои са думите, които не бива да казвам?
Съдията ме погледна гневно и отговори:
– Никога не казвай: „Пусни людете ми на свобода!“.
– Но това са думи записани в Библията! Аз просто ги цитирам. Намират се в книгата Изход, 5-та глава, 1-ви стих: „След това дойдоха Моисей и Аарон и казаха на фараона: „Така говори Йеова, Израилевия Бог: „Пусни людете Ми, за да пазят празника в пустинята.“
Съдията и милиционерите ме изгледаха недоволно и казаха:
– Ние не сме деца от неделното училище, знаем точно какво имаш предвид. Така че, никога повече не изричай „Пусни людете Ми!“

Защо се бояха комунистите толкова много от тези думи? В очите на съдията и офицерите виждах страх, понеже Божието Слово като двуостър меч пробива и разделя духа, от душата и плътта.

Качих се на равния покрив на църквата. Това беше единственото подходящо място, от което можех да проповядвам на събралите се около осем хиляди души. Не знам как бяха дошли, защото навсякъде по пътищата имаше милиционерски барикади и проверки. Те бяха преминали през градини, стени, прозорци и врати… с копнеж да се намерят в Божието присъствие и да чуят Неговото Слово.

Прииждаха отвсякъде и с песни хвалеха Бога. На събранието ни присъстваха и около 400 милиционера. Някои от тях водеха огромни кучета и караха големи водни оръдия. Започнах да проповядвам. Цялата ми проповед беше на тема „Пусни людете Ми на свобода!“. Адът беше разтърсен…

Когато цялата ни служба и подписването на свитъците за посвещение към Господа завърши ме арестуваха, заедно с останалите от нашата група. Не знаех колко време ще остана затворен, но Бог ни помогна по чудесен начин. Шест месеца преди моето пристигане в България, нашият датски министър-председател подготвял съглашение за икономическа взаимопомощ с Тодор Живков. Министър-председателят пристигнал в България точно, когато ме арестуваха и затвориха. Имах приятели журналисти, които присъствали на официалната вечеря на двамата държавни глави. Те ми разказаха, че по време на вечерята дошло съобщение от датското посолство до нашия министър-председател, в което се казвало, че аз и голяма група датчани сме били арестувани. Министър-председателят подал писмото на Тодор Живков и му казал, че в тази ситуация не могат да подпишат никакъв договор. Той го прочел и издал заповед веднага да ме освободят от затвора. Представителите на властта дойдоха, освободиха ни, поръчаха ни чудесна вечеря и ме попитаха: „Доволен ли сте от престоя си в България?“. Отговорих: „Да, разбира се“. Върнаха ни обратно при колите ни. Веднага след като датският министър-председател напусна България, милицията ни обгради отново и бяхме депортирани.

Ако тъмните сили бяха уплашени от Божиите пророчески думи по онова време, те са по-уплашени днес. Много по-уплашени.

Автор: Джони Ноер

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 4

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 2

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 1

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 11

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 5

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 7

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 8

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 10

 

 

КОЙ е Джони Ноер?

Роден на 27 февруари 1936 година в Копенхаген, Дания. Завършва журналистика и през ноември 1958 година бил изпратен да вземе интервю от френско-еврейски писател. Докато разговаряли, събеседникът неочаквано казал: “Трябва да ти кажа нещо. То не е за вестника, но лично за теб!“ Джони бил удивен, когато чул французинът да казва: “Исус е жив и днес!”. Той казал това по начин сякаш само преди минути е говорил с Исус. Джони Ноер разказва: “Наблюдавах го внимателно, а той продължи да ми обяснява. Изпитателно погледнах към неговата съпруга Марта и швейцарския преводач и разбрах, че говори истината. Вълни от надежда изпълниха сърцето ми. “Ако е истина, че Исус е възкръснал от мъртвите и е жив днес, тогава има надежда!”

През 1975 година Джони се оженва за Жизел. Четирите му по-големи деца: Джон, Шарлот, Филип и Томас загубват своята майка една година преди това. Малкото братче Питър умира през 1968 година на две годишна възраст. Флоренс, следващото и най-голямото от дванадесетте деца от Жизел, се ражда в Дания. След това, според Божието призвание и водителство, семейството започва своето дълго пътешествие към Ерусалим. На 15 март 1977 година първите каравани на по-късно наречения “Конвой на пътешествениците” (“Pilgrim Convoy”) пресичат датско-германската граница на път към Израел.

“Зведната палатка” за евангелизации бива разпъвана от град на град в продължение на повече от 25 години и е използвана за прогласяване на Благата вест в сътрудничество с местните църкви. В Нюрнберг, Германия, Джони получава ясно пророческо видение за Последните времена. През 1989 г. Джони Ноер влиза в България с послание от Бога. Проповядва го от Кричим и Меричлери, през Ямбол и Сливен, чак до Варна, където на неделното богослужение се събират 8000 души. На 9 април, от покрива на Евангелската църква на булевард Ленин във Варна, заграден от плътен кордон милиционери, пред вярващи от цялата страна, Той проповядва послание, което разтърсва духовните основи в България: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!” Това били точно думите, които комунистите забранили на Джони Ноер да изрича. След събранието Джони Ноер бил арестуван и вкаран в затвора. Бил освободен след личната намеса на министър-председателя на Дания. Конвоят бил изгонен от комунистическа България, но седем месеца по-късно, точно както Джони Ноер пророкувал, комунизмът в България пада завинаги.

П. ТОДОРОВ, 1992: Брат Джони Ноер призова всички мъже, които са смели и дръзновени, да излязат напред, за да послужат на своя Бога. Той подчерта, че времето на компромиса и дискусията е преминало и сега трябва да се действа. Накрая на богослужението хилядите мъже, които бяха вдигнали ръце в знак на съгласие останаха за да влязат на групи в сградата на църквата и да сложат подписи под двете писма – едното до ръководителя на българската държава Тодор Живков, а другото до ръководителя на Съветската държава Михаил Горбачов. В текста се казва, че ние, християните в България, се молим за тях, Бог да им дава мъдрост в духа на стиховете от 1 Послание към Тимотея 2:1-2. Писмата и подписите бяха заснети от телевизията. Много от мъжете, а след тях и доста жени, чакаха повече от 1,5 часа, за да сложат своя подпис. Бяха събрани около 5000 подписа.

п-р Янко ДОБРЕВ: През месец април на 1989 г. в България дойде пастор Джон Ноер от Дания. Той е бил на остров Патмос, където Йоан е имал преживяванията, записани в книгата “Откровение”. Там заедно със своя екип постил три дни. След третия ден Бог му казал да дойде в България. Правеше евангелизации на открито, където се събираха хиляди хора да чуят Божието слово. Бог вършеше много чудеса и изцеления. Евангелизациите на открито и закрито по това време бяха забранени. Затова милиционерите го арестуваха няколко пъти и го пускаха, защото не знаеха как да постъпят с него. Пастори и вярващи от цяла България отиваха на тези евангелизации. Тогава от милицията писмено забраниха всички пастори да се срещат с него. На мен също ми забраниха и ме поставиха под домашен арест. Нямах право да напускам Силистра.

От един пастор разбрах, че на 9 април Джон Ноер ще има евангелизация в град Варна. Не можах да устоя на желанието да отида. Взех със себе си няколко братя и сестри и отидохме. Разбрах, че забранили на Джон Ноер да влиза във Варна. Евангелизацията щеше да се проведе в лозята извън града. Органите на реда блокираха този район. Имаше опънати въжета и не се разрешаваше на никого да влиза. На някои места нямаше милиционери и ние минахме оттам. Бяха събрани много братя и сестри от цяла България. Имаше мощна уредба, така че и вярващите, и милиционерите слушаха проповедта. Пастор Джон проповядва за това как Бог изпратил Моисей да каже на фараона: “Пусни людете Ми.” Той заяви: “Бог ме изпрати да кажа на българския фараон: Пусни людете Ми! Не ги преследвай и не ги угнетявай!” След това добави: “Бог ми каза, че след седем месеца българският фараон ще падне.” Точно след седем месеца, на 10 ноември, Тодор Живков беше принуден да си подаде оставката.

п-р С. КРЪСТЕВ: Бог ни формира не само чрез продължителни взаимоотношения с някого, но също и чрез събития. От 7 до 9 април 1989 год. беше историческата конференция с п-р Джони Ноер във Варна. На тази конференция той пророкува, че след седем месеца правителството на Тодор Живков ще падне, което и се случи точно след седем месеца – на 9 ноември 1989 година падна Берлинската стена, а на 10 ноември 1989 год. падна комунистическия режим. На априлската конференция брат Джони Ноер проповядваше върху книгата Изход и по-специално върху Моисеевите думи пред Фараона: „Пусни людете ми!”. Както Мойсей събра израилевите мъже, така и п-р Джони Ноер покани мъжете напред и положи ръце върху всеки един. Тогава и аз излязох напред с желанието да стана един от каналите на Божия огън на съживление за България, защото именно затова ни призова Бог чрез служителя Си. След тази конференция молитвения ми живот, изучаването на Божието Слово и желанието ми за служение се задълбочиха значително.

37 comments for “Преди 30г. Джони НОЕР пророкува падането на комунизма

 1. Колко интересно, Месец април, времето на служенето му в българия, съвпата с месеца и периода на излизането на Израел от Египетския плен. Също и възкресението на Исус Христос.

 2. Не следва ли ОЕЦ да вземе отношение особено що се касае за донесенията от Шумен и как църквата съдейства на властите за спиране потока на вярващи?

 3. Джони Ноер пророкува падането на комунизма, но нямаше кой да пророкува на Църквата в България за идващата „демокрация“ на бившата ДС (Държавна сигурност). Нямаше и подготвени християнски лидери, които адекватно да подготвят Църквата в България за предстоящата икономическа, политическа и социална реалност. Вместо това църковните лидери и „апостоли“ поведаха българските християни към една християнска утопия, харизматичен фанатизъм и просперитетното евангелие.
  Къде са днешните апостоли, пророци и лидери в българската Църква?!!!

 4. Г-н Максимов, прав сте че са отразени само ключовите моменти. Ограждането на Шумен е координирано чрез специална докладна, която идва от ръководството на църквите. Това не е някаква голяма тайна и пасторите в Шумен със сигурност могат да посочат кой е донесъл за спиране събранията на Ноер в Шумен, след което той се отправя към Русе, а останалата част е придружена от милицията до сръбската граница.
  Събранията в Русе също са предодвратени въпреки поканата на една от църквите, които присъстват във Варна. В милиционерската сводка от Русе изрично пише –
  да се продължат контактите с лицето което докладва по случая-
  член на църква и кандидат за позиция с протекции от София. Цели се спиране на едно евентуално повторно посещение и митинг в дунавския град. Лицето с което ДС продължава контактите си е изпълнило задачата и такъв не се осъществява. Протекцията му от София проработва и го назначават по линия на същите.

 5. Последният коментар на г-н Мариан Георгиев не отговаря на случилите се събития в Русе и региона. Тъй като съм свидетел на тези събития, категорично заявявам следното във връзка със СЕПЦ (за другите евангелски общности нямам пряка информация) :

  Първо, още докато Джони Ноер се движеше из Южна България и ние не знаехме нищо за него, ръководството на СЕПЦ привика спешно всички редовни служители в Сф. В салона на „Бачо Киро“ № 21, където се събрахме, бяхме изненадани от присъствието на чиновника на Комитета по рел. въпроси Цвятко Цветков, който от амвона на църквата започна да ни заплашва, че „ако не спрем“ рел. събрания на някой си Джони Ноер, ще има санкции за пасторите. Становището му бе подкрепено публично от Д. Желев, Ив. Зарев и В. Вирчев. Онези, които още са живи, ще си спомнят, че бях единственият, който се противопостави с думите: „Спирането на това лице не е наша работа, а на милицията, щом се смята, че Ноер нарушава българските закони“. Срещу това изказване скочиха Желев и Зарев, а Вирчев направи сълзливо изказване, че трябва да изпълним разпореждането на Комитета. В Русе скоро след това бях викан, както и някои от останалите служители (пастори и презвитери), за да се иска спирането на Джони Ноер, когото не бяхме виждали дори. Пред съответните лица повторих думите си, казани в София.

  Второ, не е вярно твърдението на г-н М. Георгиев, че в Русе „не са се осъществили срещи“ с Ноер. След събитията във Варна той бе ескортиран за екстрадиция в Румъния, затова керванът му се бе установил за нощувка на отбивка 15 км. преди Русе, където бе посетен от различни вярващи от града, които са му носили храна. Има все още живи хора, които ще потвърдят това. За тази инициатива пастори и презвитери отново бяха привикани в милицията да отговарят защо са търсили среща.

  Трето, след връщането на Ноер от Румъния и пренасочването му към Югославия керванът му спря на площада на с. Волово (на 30 км. южно от Русе). Там отново се събраха много русенски вярващи и служители. Лично аз бях там и използвах момент, за да говоря с Джони Ноер извън лагера му по един черен път. Тогава му предадох каква е ситуацията в България според онова, което знаех и бях чувал. Видях у него разбиране на положението и решение да напусне страната. Разговорът ни бе прекъснат от появили се цивилни лица, затова трябваше да се разделим веднага, тъй като не знаехме какви са те. Убедих се, че Ноер е разумен и мил човек, който не е бил уведомен какво точно става около него.

  Ще подчертая, че във връзка с появата, движението и екстрадицията на Джони Ноер се приказват много нелепици в интернет пространството. Има „всезнайковци“, които чули-недочули, разбрали-недоразбрали, украсяват всяка история с този семпъл и искрен човек по невероятни начини. Досега не съм чул нито едно трезво обяснение на факта защо движението на Джони Ноер с колоритния му керван из България бе много по-успешно от редовните посещения на чужденци като Робърт Макиш или Уилям (Били) Буркет, като се има предвид, че Макиш бе отговорник на Асамблеите на Бога за Балканския полуостров, а Буркет имаше характерни индиански черти? И не на последно място – защо при повторното си посещение в България Джони Ноер не пожъна същия ентусиазиран успех в цялата страна, както през 1989 г.?

  Никой не спирал придвижването на Ноер в Русе. Неговото пътуване бе видимо в последна фаза – на екстрадиране. Ако ще говорим за реални исторически събития, нека говорим по исторически начин, а не с неистини и фантасмагории!…

 6. „И не на последно място – защо при повторното си посещение в България Джони Ноер не пожъна същия ентусиазиран успех в цялата страна, както през 1989 г.?“

  Д-р Вениамин Пеев задава един много интересен и важен въпрос – защо при повторното си посещение в България Джони Ноер не пожъна същия ентусиазиран успех в цялата страна, както през 1989 г.?

  Според мен причините са две:
  1. Състоянието на Църквата в България
  Като цяло християните в България са твърде изморени от вътрешно-църковни борби за влияние и
  дълбоко наранени от цялото това разделение в Църквата, породено от лични и деноминационни интереси, лъжливи учения (като евангелието на просперитета) и предателството на своите дългогодишни водачи, които се оказаха сътрудници на ДС, а не посветени Божии мъже.

  2. Посланието на Джони Ноер
  Джони Ноер многократно се връщаше в спомените си към 1989 г., но картината, която представи
  за бъдещето съвсем не беше оптимистична. Той говори за предстояща конфронтация и преследване на Църквата, което въобще не се хареса на мнозинството християни.

  Какво би могло да послужи за изцелението на Църквата в България?
  Убеден съм, че това е възможно единствено чрез издигането на КАЧЕСТВЕНО НОВИ ЛИДЕРИ –
  с ИСТИНСКО ВИДЕНИЕ и СТРАТЕГИЯ, НОВО МИСЛЕНЕ и ИСТИНСКИ МОРАЛ!
  От това се нуждае Църквата в България, за да продължи победоносно напред!

 7. Г-н Максимов е разбрал напълно за какво иде реч, за което искрено благодаря! Също така съм съгласен особено с първия отговор за причините второто посещение на Джони Ноер да представлява бледо копие на първото му посещение у нас в средата на 1989 г. Свикналите да търсят аналози само в Св. Писание, тъй като не обичат и не могат да разчитат историческите „белези на времето“, биха могли да си припомнят различния контекст в служението на Христос преди и след залавянето и разпятието Му (преди появата на ап. Павел).

 8. Второто посещение на Джони Ноер в България бе през 1991. Беше в почти всички градове в които е бил през 1989, но този път вече в самите църковни сгради. Нашата църква беше препълнена няколко часа преди богослужението. Проповедта му бе семпла, но силно помазана. Хората бяха свободни и посланието му бе прието безрезервно. Имаше много чудеса и изцеления. Направи ми впечетление, че нито за момент не спомена някакво задоволство, че е бил пророка известил падането на комунизма в България. Това бе времето в което пасторчета на по няколко годни се хвалеха наляво и надясно колко души са спасили. Неговата проповед бе благодарност за дадената свобода и предупреждение за изкупване на благовремието. Съвсем осезаемо повторното идване на Джони Ноер в България бе и по-мащабно и много по-резултатно.

 9. „Направи ми впечетление, че нито за момент не спомена някакво задоволство, че е бил пророка известил падането на комунизма в България“ (Ваня).

  Този цитат на последната коментаторка Ваня според мен е много точен! Джони Ноер нямаше и няма самочувствието на „пророк“, обявил „падането на комунизма“. Това просто не е вярно! В личния си разговор с него съм се убедил в това. Неговата личност и служение изкуствено се митологизират от някои, които показват пълно неразбиране на мащабното сваляне на тоталитарната власт в целия соцлагер, включително и у нас, реализирано чрез хиляди хора по Божи промисъл. Ако трябва да говорим за действителна роля на Църквата за сваляне на комунистически режим, това се случи през 1990 г. в Източна Германия и аз бях пряк свидетел на това. Там обаче имаше в Лайпциг постоянни всекидневни молитви на открито, походи със запалени свещи и безстрашно заставане с открити гърди срещу жандармерията, която бе готова да стреля „на месо“.

  Несериозно е да се приписват на датския мисионер „свръхестествени“ качества и „уникалност“. Също така несериозно е и всяко обобщение за „по-голяма мащабност“ на всяко от следващите идвания на Ноер, като се има предвид признатия факт, че той се появява в църковни салони, а не на публично място. За да се убедите в това, попитайте някого от съседите и колегите си, които не са посещавали местната ви църковна общност (вярващи или невярващи), дали знаят кой е Джони Ноер. В евангелските църкви винаги има ентусиазъм, но дали той се прехвърля отвъд вратите и прозорците им в обществото?…

  Присъщо качество на християните, а най-паче на истинските евангелисти е смирението, което се изразява в правилната самооценка за „значимостта“ на всяка инициатива и дело. Нека „не правим от мухата слон“ и не си мислим, че сме „център на вселената“!… Не само тя, вселената, но и обществото, в което живеем, по-мащабно от нас.

 10. Nashiqt pastir ni kaza che kato doshal vVarna posle agentite po zarkvite go predavat na miliziata i taka slujbi v Ruse i Shumen nqmal

 11. Имах честта да посетя всичките богослужения в Ямбол и почти всички във Варна.
  Тръгнахме и за Шумен но независимо от това че пред милицията казах че отивам при приятел от детските си години (и имах такъв приятел) кордона от милиция мислиха, мислиха и ни върнаха!
  Нека на всички да бъде пределно ясно, че брат Джони беше употребен от Бога за определено време и място за изключително служение!
  Само с едно не мога да се съглася.
  Много, много преди да дойде брат Джони в нас дойде един брат, уважаван пастор, който беше допуснат от тогавашните управляващи до световна Евангелска конференция в Швеция.
  Там присъствал и един млад и много ревностен пастор от САЩ и е подарил една книга от около стотина страници.
  Все още никому неизвестният пастор им казал че това е пророчество което лично Бог му е дал!
  Тогава властите са им разрешавали от конференции да внесат по една Библия за лична употреба.
  Та този брат,приятел и пастор ми каза ако мога да намеря верен човек да я проведе на български.
  Тогава за всяко служение за Господа имаше вероятност да отидеш и в Белене!
  За много неща Бог ме употребяваше.
  Вечер много пъти съм разнасял тайно Библии и литература.
  Все още има живи братя който ми даваха огромни количества Библии и литература.
  Та тази книга на този почти неизвестен пастор стоя няколко месеца в нас,но един ден този който ми я даде дойде доста разтревожен у нас, попита ме къде е книгата, взема я и повече не я видях!
  После се оказа, че този млад и никому неизвестният пастор е Дейвид Улкерсон и това е неговото пророчество включително и за падането на комунизма!
  А в който се намери тази книга в ония ужасни времена почти сигурно е че ще изчезне поне в Белене!
  С риск да бъда неправилно разбран, моля Ви не приписвайте всички неща на брат Джони!
  Има много, инзвъредно много хора употребени от Бог за служения преобразили държави и света!
  Изучавайки внимателно Библията виждаме и разбираме кого и как Бог е употребявал!
  Много чудеса Бог извърши чрез пророк Илия,но в сравнение с целия му живот се споменават само отделни епизоди когато Бог го е“вземал,издигал и употребявал“!
  През всички останали земни дни пак си е бил свят и Богоугоден служител,но е живял така да се каже като редови гражданин!
  Да, неимоверно много смелост му е била нужна на брат Джони да се опълчи на тези освирепели и неграмотни комунисти!
  Но и ние като обикновени Християни тайно му помагахме с провизии!
  Спомням си че когато събирахме хранителни продукти за целият му екип попитах пастора дали ще имат нужда и от бял боб?
  И пастора каза-добра идея,но за едно хранене ще им трябва поне 5 кг.
  Е, добре имаш ги…
  Някой може и да се присмее.
  Да,но освен че боба има голяма трайност е и една важна храна!
  Нека сега по младите Християни осъзнаят, че по онова време верните служители бяха гонени и мразени!
  Тогава за една дума или действие против тогавашния строй можеше да се отиде на каторга!
  И комунистите беснееха и за това, че никой почтен Божии служител никого не предаваше!
  За съжаление днес дойде модерно време,модерно служение и почти всички от старата“гвардия“ ни избутаха в прашния ъгъл на историята.

 12. част от борбата срещу „Империята на злото“

 13. Твърде млад за да съм бил директен свидетел в Русе но категорично не вярвам че твърдението на г-н Пеев свидетелства против него. Като докладчик по случая с Ноер, бих го призовал да осветли повече детайли, които биха били интересни на мнозина от моето поколение. Нека покаже недвусмислено, че срещата не е била резултат от командировъчна вербовка на ДС към свикания върховен съвет на ЕПЦ за който се писа.

 14. Това беше Божий план да дойде тоя човек. Слава на Нашия Бог!!!

 15. ЗАЩО твърдението на г-н М. Георгиев че „Събранията в Русе също са предотвратени” е изопачено на в Русе „не са се осъществили срещи“?

  От това което четем тук в Русе са се осъществили няколко срещи може би не с твърдящите това, но де факто на брат Ноер „Събранията в Русе също са предотвратени” както правилно отбелязва Георгиев

 16. Бях там, точно 19 годишен. Мисля си за списъците – хартата, която тогава подписах ме. Обещанията които дадохме пред Бога – обрек за да слугуваме Нему! Слагайки имената и подписите, сложихме живота в Неговата ръка и получихме дарът и Благодатта да бъдем Негови роби и слуги.
  Но днес, в живита на Църквата в България стандартите са силно занижени или ги няма! Затова и такъв е плодът. Колко много „крадат“ от Бож слава, заделяйки за себе си, пари, слава, влияние……. Затова нека намерим тези списъци и отново да сложим този стандарт и посвещение – който не го покрива – нямаме общение с него или тези с него! Нека премахнем съблазни те и нечестивите човеци и помежду ни!!! Нека има стандарт за този или тези които искат да слугува на Бога! За да се знае кои са и кои НЕ СА част от делото Божие!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *