Държавен вестник: ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

НАРОДНО СЪБРАНИЕ УКАЗ № 319
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2018 г. Издаден в София на 28 декември 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (обн., ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 61 и 79 от 2015 г.)

5 comments for “Държавен вестник: ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

  1. Вероизповеданията извън православното и мюсюлманското всяка година според това колко са слушкали чрез закона за ДБ ще си получават сребъниците. Тези пари изобщо не трябва да се приемат, дори и да им се привеждат- да ги връщат. Това е търговия с религия, това са юдовите пари.Обръщам се към пастирите- Не приемайте тези пари! Тези промени трябва да се атакуват. Всеки от нас освен християнин е и български данъкоплатец и има право как се харчат парите му.

  2. (14) Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет може да изисква предоставянето на информация под формата на обобщени справки и първични счетоводни документи за доказването на разходи и плащания до размера на предоставените средства към определен момент.

  3. Нормално е като ти дават пари да искат да ги отчиташ /до размера на предоставените средства-т.е до размера на субсидията./ За мен по скоро будят притеснение чл.3 т1 -за вероизповеданията под 1%-чрез закона за ДБ всяка година ще се отпускат средства-„ако са слушакали“ през предишната година. и чл 3,т5 -ще се дават допълнителнителни пари на който е слушкал от другите.Кой и как ще тълкува понятието „в обществен интерес свързан с религиозните ценности……“ Това понятие не го видях някъде да е регламетирано???!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *