Грабнати

Грабнати
"Тогава ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно в облаците…" 1 Солунци 4:17

 

Някои вярващи смятат, че учението за Грабването е създадено от хора, които искат да избегнат страданието.

 

Да, точно така е. Христос ще дойде за Своята Църква и ще ни отведе от тази земя, за да не ни сполети Божия гняв.

 

В 1 Солунци 4 глава откриваме може би най-категоричния пасаж за Грабването: „Защото Сам Господ ще слезе от небето с вик, с глас на архангел и с Божия тръба. И мъртвите в Христос ще възкръснат първи. Тогава ние, които сме живи и сме на земята, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, за да срещнем Господа във въздуха. И така, ние винаги ще бъдем с Господа” (стихове 16–17 ).

 

Понятието "грабнати" е интересно, защото съдържа много нюанси в своето значение. Един от начините да го преведем е „бързо да бъдем уловени“. Това е същата дума, която намираме в книгата Деяния 8:39, където четем, че след като Филип доведе етиопския служител до вяра в Христос, „Господният Дух грабна Филип”.

 

По същия начин, Грабването ще се осъществи за бърз период от време. Библията казва: „След миг, в миг на око, при последната тръба. Защото тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се променим”(1 Коринтяни 15:52).

 

Всъщност „примигването на окото“ продължава около една хилядна от секундата. Това означава, че ако сте християнин, в един момент ще живеете живота си на Земята, а в следващия момент ще откриете, че сте в присъствието на Самия Христос.

 

Грабването би могло да се осъществи толкова бързо, че дори не бихме могли да го усетим, освен че изведнъж ще се окажем в присъствието на Бога. 

 

След като имаме светлината на това знание, трябва да живеем всеки ден в непрекъснато очакване на завръщането на нашия Господ Исус Христос.

 

Източник: Harvest ORG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *