ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА НОВО ПОКОЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №121

гр. Ямбол,    04  .12.   2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  фирмена колегия в закрито заседание на  четвърти   декември   през две хиляди и тринадесета  година в състав:

Председател: Ж. БОЗУКОВА

като  разгледа докладваното ф.д. № 22 по описа за 2013 год.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по заявление на Б.М.С.-Главен Пастор на религиозна институция “СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ”, със седалище гр. Пловдив, с искане за вписване на местното поделение на църквата в гр. Елхово.

Към заявлението са приложени следните документи: Протокол от 09.07.13г. от събрание на Националния духовен съвет на РИ „СЕПЦ”, с взето решение за учредяване на местно поделение на църквата в гр. Елхово и избрани членове на ръководството на поделението; съд. реш. № 2/05.06.13г. и № 3/27.06.13г. на СГС по ф.д. № 38/2013г. на СГС; Устав на „СЕПЦ”-принципал; нотар. заверен спесимен на представляващия поделението на църквата; Уведомително писмо от „ИО” АД за запазено наименование на местното поделение:„ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА  НОВО ПОКОЛЕНИЕ”; вн. бележка за внесена Д.Т.

Тъй като въпреки дадените указания на съда, страната не е представила удостоверение за АПС на принципала, то съдът е извършил служебна справка към дата 04.12.2013г. в регистър БУЛСТАТ относно актуалното състояние на принципала-„СЕПЦ”, от която е видно, че представляващ принципала на църквата в гр. Пловдив е лицето Б.М.С. – заявител в настоящото производство .

След преценка на направеното искане и приложените по делото документи, Съдът намира, че няма пречка да бъде извършено съответното вписване в регистъра на  местните поделения на вероизповедания.

Водим от горното, и на основание чл. 595 и сл. от ГПК, във връзка с чл.  20 от Закон за вероизповеданията,  Ямболският окръжен съд

РЕШИ:

ВПИСВА в регистъра на вероизповеданията при Ямболския окръжен съд местното поделение на религиозната институция „СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ“, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. ”Академик Петър Динеков” 14, рег. по ф. д. № 38/2013г. по опис на СГС.

Наименование на местно поделение: „ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА  НОВО ПОКОЛЕНИЕ”.

Седалище и адрес на управление на местното поделениегр. Елхово, ул. „Лозенград” № 24.

Ръководство на местното поделение в състав:

М. С. Т. с ЕГН ********** – Пастор; С.И. И. с ЕГН **********-член ; С. А. И. с ЕГН **********- член.

Представителство: М. С.. с ЕГН ********** – Пастор на местното поделение на църквата.

Решението е окончателно и подлежи на вписване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *