РЕШЕНИЕ №48: Евангелска Петдесятна Църква ВЕТИЛ – гр. Ямбол

РЕШЕНИЕ № 48 [http://www.os-yambol.org/ser/final/2011/0064c804/19390311.htm]

гр. Ямбол, 09.09.   2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, фирмена колегия в закрито заседание на  трети септември през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Ж. БОЗУКОВА

при секретаря   ……………….  като разгледа докладваното ф.д. № 193 по описа за 2004 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано въз основа на подадено заявление от Я.И. Г. с ЕГН ********** в качеството му на ръководител и представляващ местното поделение на „СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ с наименование „Евангелска Петдесятна Църква „ВЕТИЛ“ със седалище и адрес на управление: гр, Ямбол, ул. „Шести Септември“ №30, с искане за вписване промяна в ръководните органи на „Евангелска Петдесятна Църква „ВЕТИЛ“ гр. Ямбол, а именно: освобождаването на досегашните членове в ръководството и контролно ревизионната комисия и вписване на новоизбраните членове.

Към делото са приложени следните документи: Заверено копие от удостоверение за АПС на християнския съюз по ф.д. № 1668/2003 г. по описа на СГС; Удостоверение с Изх. №363/06.07.2011 г. на Председателя на СЕПЦ на съюза на вероизповеданията от България, относно ръководство на местното поделение, духовния съвет и лицата, които го представляват; удостоверение №365/06.07.2011 г. на Председателя на СЕПЦ на съюза на вероизповеданията от България, с което удостоверява, че Я.И. Г. с ЕГН **********, ръководи и представлява „Евангелска Петдесятна Църква „ВЕТИЛ“ гр. Ямбол; Протокол №16/19.06.2011 г. от заседание на ръководството, с което е взето решение за провеждане на извънредно изборно събрание на „Евангелска Петдесятна Църква „ВЕТИЛ“ гр. Ямбол, насрочено за 03.07.2011 г.; покана за провеждане на извънредно изборно събрание на ЕПЦ „ВЕТИЛ“ гр. Ямбол; Протокол №17/03.07.2011 г. от проведеното извънредно изборно събрание на членовете на „ЕПЦ „ВЕТИЛ“ гр. Ямбол, в който е вписано, че според чл. 53(1) от Устава на вероизповеданието Председателя се назначава от  Съюзното ръководство; заверен Устав на СЕПЦ в България, в който е вписано, че Духовния съвет и Контролно-ревизионна комисия се избират на Общо събрание (чл. 54 и чл. 58, ал. 1); нотар. заверен образец от подпис на представляващия „ЕПЦ „ВЕТИЛ“ гр. Ямбол; вн. бележка за внесена Д.Т .

С допълнително заявление от 25.07.2011г.  е представено нотар. заверено пълномощно на Янчо Иванов Ганев за вписване на промяна в субектния състав. Съдът разгледа представените документи и установи, че няма пречка да се впишат исканите обстоятелства. Водим от горното и на основание чл. 20 от Закон за вероизповеданията, Ямболският окръжен съд

РЕШИ:

ВПИСВА в регистъра на вероизповеданията при Ямболския окръжен съд по партидата на местното  поделение на религиозната институция „Съюз на Евангелските Петдесятни Църкви в България“, с наименование: „ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА ‘ВЕТИЛ“, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Шести септември“ №30 следните обстоятелства:

ОСВОБОЖДАВАНЕТО на досегашните членове в ръководството и контролно ревизионната комисия.

ВПИСВА КАТО ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

ДУХОВЕН СЪВЕТ на църквата:

Я.И. Г. с ЕГН ********** – Председател

И. Д. Н. с ЕГН ********** – секретар

В. Д.В. с ЕГН **********

А. Н.Ж. с ЕГН **********

Н. Д. Д. с ЕГН **********

Н.Т. Н. с ЕГН **********

Т. И. Т. с ЕГН **********

М.И. Б. с ЕГН **********

Д. С. Д. с ЕГН **********

Контролно-ревизионна комисия:

Б. В. В. с ЕГН **********-Председател

П. Б. Б. с ЕГН **********

М. Ф. Н. с ЕГН **********

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: – Я.И. Г. с ЕГН ********** – Председател.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и подлежи на вписване.

1 comment for “РЕШЕНИЕ №48: Евангелска Петдесятна Църква ВЕТИЛ – гр. Ямбол

  1. Уважаеми дами и господа! Приятели!
    Постарали сте се да запазите личните данни на новоизбраните членове на ЕПЦ „Ветил“, което отговаря на изискванията за запазване на личното пространство на всяка отделна личност, но … сте пропуснали да направите това с името на Я.И.Г. в края на цитираното Решение.
    С поздрав в Христа!
    Людмила Ширкова, ЕПЦ Сливен

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *