Етикет: църкви

Откази за регистрация на църкви

Откази за регистрация на църкви

Откази за регистрация на църкви покачва напрежението в Азербайджан Източник: Release International, VOM Canada Много църкви в Азербайджан са изправени пред допълнителни предизвикателства поради новите строги правителствени регулации, водещи до отказ на тяхната официална регистрация. Още по лошото е, че…

СЪБОРИ на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ)

1927-28 РУСЕ Предварителен (пред-учредителен, Събев, 30) 1928 28-31 март БУРГАС Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) Една от първите прояви на властта е да отговори отрицателно на молбата на СЕПЦ за провеждането на втори годишен…

ПЪРВОМАЙ: Заповед за вписване на ЦЪРКВИ

ПЪРВОМАЙ: Заповед за вписване на ЦЪРКВИ

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ – 2021 г 13-12-2021/15:35/ /РД-15/807 заповед ОТНОСНО- НАРЕЖДАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ -ЕПЦ 2 ГРАДИНА   08-11-2021/16:10/ /РД-15/716 заповед ОТНОСНО ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА…

СЕДЕМТЕ ЦЪРKВИ

СЕДЕМТЕ  ЦЪРKВИ

С Е Д Е М Т Е  Ц Ъ Р K В И ВЪВЕДЕНИЕ   Както е отбелязано в Откровение 1:1, Христос изпраща послание до всяка от седемте местни църкви в Мала Азия. Последователността на тяхното споменаване в тази книга на…

Български евангелски църкви в Германия

Български евангелски църкви в Германия

Информацията постепенно се актуализира. Български евангелски църкви в Германия. Koloniestraße 23, 13359 Berlin П-р Траян Тел. 015738591664 Rathausstr. 13, 21502 Geesthacht П-р Наско Тел. 015168736272 Zollhofstrasse 4, 67061 Ludwigshafen П-р Асен Тел. 015776404598 Ruhrort Apostelestr. 58, Duisburg 47053 П-р Дари…