Етикет: църкви

ПАСТИРСКИТЕ ПРОЦЕСИ и периодичното обезглавяване на евангелските църкви

Обезглавяване на евангелските църкви

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ – Pastir.org/100 100 статии за Петдесятното движение в България 1920-2020 (научна поредица на Pastir.org) д-р Теол. Доний К. Донев “Периодичното обезглавяване на българските протестантски църкви” бе първоначално засегнато около празнуването на 500г. юбилей на Реформацията през 2017,…

Откази за регистрация на църкви

Откази за регистрация на църкви

Откази за регистрация на църкви покачва напрежението в Азербайджан Източник: Release International, VOM Canada Много църкви в Азербайджан са изправени пред допълнителни предизвикателства поради новите строги правителствени регулации, водещи до отказ на тяхната официална регистрация. Още по лошото е, че…

СЪБОРИ на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ)

1927-28 РУСЕ Предварителен (пред-учредителен, Събев, 30) 1928 28-31 март БУРГАС Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) Една от първите прояви на властта е да отговори отрицателно на молбата на СЕПЦ за провеждането на втори годишен…

ПЪРВОМАЙ: Заповед за вписване на ЦЪРКВИ

ПЪРВОМАЙ: Заповед за вписване на ЦЪРКВИ

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ – 2021 г 13-12-2021/15:35/ /РД-15/807 заповед ОТНОСНО- НАРЕЖДАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ -ЕПЦ 2 ГРАДИНА   08-11-2021/16:10/ /РД-15/716 заповед ОТНОСНО ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА…

СЕДЕМТЕ ЦЪРKВИ

СЕДЕМТЕ  ЦЪРKВИ

С Е Д Е М Т Е  Ц Ъ Р K В И ВЪВЕДЕНИЕ   Както е отбелязано в Откровение 1:1, Христос изпраща послание до всяка от седемте местни църкви в Мала Азия. Последователността на тяхното споменаване в тази книга на…