ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ

До
Г-жа Йорданка Фандъкова,
Кмет на гр. София

До
Председателя и членовете на
Столичния общински съвет
гр. София

Копие до
Г-н Росен Плевнелиев,
Президент на Р България

Копие до
Г-н Емил Велинов,
Директор на дирекция „Вероизповедания”

Копие до
Българските медии
Уважаема г-жо Фандъкова,

уважаеми дами и господа,

От името на евангелските християнски вероизповедания в страната изразявам нашето дълбоко безпокойство относно поредното провеждане на гей парад в столицата.

Подобен род шествия дискредитират авторитета на семейството като съюз между мъж и жена. Като хора и християни, които градят живота и дейността си върху библейските ценности, ние сме длъжни да изразим публично своите убеждения за семейството и неговото добруване.

Провокирани от публичното прокламиране и парадиране на нехристиянски и в разрез с християнския морал възгледи, искаме да насочим вниманието към библейския мироглед за човека и да работим за съграждането, опазването и развитието на българското семейство.

Библейският разказ учи, както и цялата природа свидетелства, че човек е създаден от интелигентен Творец. Човекът не е продукт на случайно стекли се обстоятелства и случайно протекли процеси. Сътворен като мъж и жена, той създава най-малката здрава и силна градивна единица във всяко общество – семейството. Именно там се зачева и ражда животът. И пак там, в семейството, човек получава не само физическия си живот, но и научава всичко основно за съществуването си на този свят. В семейството се задоволяват естествените му потребности от храна, подслон и любов. Тази грижа се проявява от двама различни по своя пол родители. Много деца са потърпевши от съвременния упадък на семейните ценности и живеят без грижата на един от родителите си или дори без грижа от двамата. И никой не е в състояние да докаже, че това е здравословно за тях. Здравословното възпитание и изграждане на децата е възможно единствено и само в естествената среда на техните собствени родители (при злополучни обстоятелства – на осиновители или приемни родители) – мъж и жена!

Поради тези съображения и грижа за здравето на личността и обществото, както морално, духовно, така и физическо, апелираме към всички българи и към управниците да бъде чут гласът ни. Искаме да получим същото съдействие и право да прокламираме християнските си възгледи публично, както и да имаме достъп до училища и детски заведения, в които да предлагаме християнското разбиране за семейството и неговото здравословно изграждане. Настояваме за същата гласност в медиите и обществен дебат по въпроса за реалните свободи и права за волеизявление и поведение, които се предоставят на нехристиянските, хомосексуални активисти.

Ние сме загрижени за здравето и морала на българската нация и ще употребим всичките си усилия, възможности и законни средства, за да доведем до знанието на всеки човек това, което е добро и морално основано както върху древните християнски корени, така и върху здравия разум и физическите закони.

Нашето желание е българското общество и най-вече децата ни да живеят в страна, където моралните християнски ценности и тяхното публично утвърждаване ще бъдат основа за изграждане на здрави семейства.

С уважение:
д-р Николай Неделчев,
Председател на
УС на ОЕЦ в България

3 comments for “ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ

  1. Сигурен съм,че Господ удобрява тази декларация.Моля се Той да даде мъдрост и смелост на управляващите също да я удобрят !!!

  2. Защо няма християнски антипарад? Докога като Саул и неговата армия ще се оплакваме помежду си.Уверен съм , че нито един всекидневник,национални радио или телевизия няма да отрази вашата красива и изпълнена с патос декларация. Тъй като всяка година се праща такава декларация, усещането в мен като обикновен християнин е, че цялата тази работа е ялова( безплодна, като смоковницата), защото обикновените невярващи няма да чуят нищо за нея.Иначе казано ако не се изправим срещу Голият като Давидовци, църквите ще бъдат подигравани, вярата ни в Нашият Господ Исус Христос също, а гейобществото ще стане норма.Знам, че много пастпри не искат да развалят конфортното си мирно съвместно съществуване с властите, но е крайно време да направим избор на кого да служим!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *