МИСИЯТА на КИРИЛ и МЕТОДИЙ

Доний К. Донев (ЕВ, 2006)

Въпреки че тази поредица не цели ексклузивното разглеждане на славянски ръкописи, поради тяхната важност в превода на българската Библията е нужно да се разгледат няколко аспекта от тяхното основополагащо начало, а именно мисията на братята Кирил и Методий, която съдържа редица парадокси.

Първият парадокс е, че, въпреки че мисията на Кирил и Методий е явно неуспешна, последствията й успешно оставят следа върху световната история. Всъщност, от самото начало е явно, че шансът за успех на мисията в Моравия е малък. Въпреки че Солунските братя са екуменически настроени, те остават византийци, навлизащи в територия, администрирана от Франкски свещеници почти цял век. Като византийски пратеници тяхната мисия е обречена в момента, в който решават да не се съобразяват с папските принципи, действащи в Моравия и Панония. А това става именно тогава, когато предлагат славянският език да се използва в богослуженията и латинската меса да се пее на славянски. Всъщност, тук трябва да зададем и въпроса, от къде идва тази мотивация у двама византийски свещеници, обучени във византийски школи и според византийски богословски принципи, да търсят експресия на вярата си не на гръцки, а на славянски език? Дали, въпреки византийското си образование, те са се чувствали повече славяни, от колкото гърци. И дали е случайно, че успеха на мисията започва, едва когато тя е в изгнание в България, където се преидентифицира със славянския си произход и наследство?

Това води до втория парадокс на мисията, а именно нейния ненасилствен характер, което я прави една от малкото късни християнски мисии, използвали такава методология. Отново мотивацията на Кирил и Методий за преднамерена езикова толерантност е най-малкото учудваща, като се има предвид, че от времето на Александър Велики, гръцкият културен империализъм се основава именно на процеса на лингвистична унификация чрез въвеждане на гръцки език. Неминуемо, образованието на Кирил и Методий стратегически е разглеждало другоезичните култури като варварски. Към това са се прибавили и неизбежните езикови бариери при превеждане на Библията от гръцки на базата на ограничена граматика и току що родена славянска писменост. Въпреки това, тяхната езикова толерантност остава непроменима и става главната двигателна сила за успеха на мисията.

Това води до третия парадокс, а именно огромното литературно и езиково богатство, което мисията на Кирил и Методи оставя. Този резултат се ражда от напрежението при съпоставянето на славянския език с не толкова сложния гръцки, използван в евангелията. Резултатът от това напрежение би могъл да бъде като този в коптската традиция, която заимства гърцизми и се остава те да диктуват и променят езика й. Вместо това, мисията на Кирил и Методи запазва славянския език и служи като катализатор на неговото по-нататъшно развитие. Преводачите на славянски създават свои динамични еквиваленти, превеждащи гръцката стилистика. Не случайно, славянските лекционери на Кирил, който широко използва тези новаторски елементи, се считат за езикови шедьоври.

Славянските преводи на Библията, с които разполагаме днес, в никакъв случай не са перфектни. Принципите, използвани при тяхното създаване, са многократно модифицирани чрез налагането на изключения от приетите граматически правила, а често остават и напълно неразгадани за съвременните изследователи. Тяхното използване за по-късни български преводи, като Цариградското издание на Библията, от което заимстват всички модерни български ревизии, създава проблематика, която е често неразрешима. Въпреки това и въпреки своята парадоксалност, мисията на Кирил и Методий, довела до съществуването на тези преводи, остава в световната история като културна революция, която запазва славянския език, оставя безценно литературно наследство и служи като основа за нови културни развития и динамики. Тя е и поредното доказателство, че преводът на Библията на говоримия език на народите води до духовно съживление и културно възраждане в национален мащаб.

16 comments for “МИСИЯТА на КИРИЛ и МЕТОДИЙ

 1. Йоан 12:26. Който Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец.
  Смятам,че не е излишно нито трудно пред имената на тези, поради които днес можем да пишем и четем на български език, да се поставят още няколко букви: СВ. СВ. – св. св. Кирил и Методий или св.Кирил и св.Методий. В противен случай по нищо не се различава дали е писано от комунист или от християнин/“модерен“/. Ей, братя българи, нека имаме поне елементарно уважение към богопосветените човеци отдали живота си за делото Христово, и поради което съществуваме и като държава /все още/. Прощавайте за правописните и други грешки, защото и аз цял живот се боря с българската променлива граматика. Христос възкръсна! И мрака пръсна.

 2. Разбира се, мисията на светите братя Кирил и Методий има много по-широк обхват и по-богато съдържание от тяхното пионерско дело на славянската писменост. И двамата са превъзходни богослови от византийски тип. Те разпространяват и защитават християнството като учение за въплътилия се Христос.

  В „Проложното житие на св. Константин Кирил“ е направено следното обобщение: „След това [Кирил] отиде при българите, проповядвайки Христа. Също и обикаляйки сред славяните, и по Дунава, научи всички градове на Христовата вяра“ (Стара българска литература в 7 т. Т. 4: Житиеписни творби. Съст. и ред. Кл. Иванова. С., БП, 1986. 68).

  При своите мисионерски пътувания св. Константин Кирил Философ е имал много сблъсъци с противници на християнството. Според житиеписците той винаги ги е побеждавал с остротата на своята мисъл и непогрешимата си логика. Ето един случай, описан в „Пространното житие на св. Константин Кирил“:

  „Юдеите, които стояха наоколо, му рекоха: „Кажи ни, как може женски пол да вмести в утробата си Бога, Когото не може да погледне, а камо ли да роди?“ А философът, като посочи с пръст кагана и неговия пръв съветник, рече: „Ако някой каже, че първият съветник не може да приеме кагана на гости, а пък след това каже, че последният негов слуга може да приеме кагана и да му окаже почести – как да нарека такъв човек, кажете ми: умен ли, или безумен?“ „Безумен, и то много безумен“, отвърнаха те“ (пак там, 47).

  Честит празник на всички просветени сътрудници и коментатори на Pastir.org! Честит празник на българските учители и християнски богослови!

 3. Това, което трябва да кажем в самото начало е следното – СЛАВЯНИТЕ – НЕ СЪЩЕСТВУВАТ. Хипотезата, че руснаците са славяни Е ОТ ВРЕМЕТО НА КАТОЛИЧКАТА София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст, ПО-ИЗВЕСТНА КАТО ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА! КРАЯТ НА ТАЗИ ИЗМАМА Е ПРЕЗ 2005г. и началото на 2006г., КОГАТО РУСНАЦИТЕ СИ ПРАВЯТ ОГРОМЕН ДНК-анализ и остават потресени /според собствените им думи/. Изобщо не са славяни, а татари и фини и други северни народи. И Според руснаците – Украинците – не са славяни…
  Така „огромното“ „славянско море“ се изпари за нула време – над 200 милиона славяни ги няма вече.
  Източник – Спорное славянское единство Ето статията, в която руснаците си признават резила, че не са велики славяни, а велики измамници!
  „Сенсация получилась невероятная – русские вовсе не восточные славяне, как и не славяне вообще. Их родными братьями по крови являются финны Финляндии, эстонцы, мордвины и карелы. Разница между русскими и финнами – всего тридцать пунктов, что очень мало. Но куда как меньше этих пунктов – всего два-три – между русскими и российскими финно-уграми: мордвинами, марийцами, вепсами, карелами. Между русскими и татарами также небольшой разнос – те же самые тридцать пунктов (чистокровные тюрки и финно-угры также родня).“

 4. Драги Йоан, под определението „славяни“ разбираме хора, които говорят славянски език и се припознават като такива в културно отношение. ДНК-пробите са проблем на антрополозите, не на лингвистите и културолозите. Ние знаем, че братята Кирил и Методий не са „славяни“ в генетичен смисъл, но са спомогнали за създаване на славянска писменост и култура. А също можем да кажем, че българите днес са „шарени“ от гледна точка на ДНК-пробите, но все пак ги третираме като „славяни“ заради езика, писмеността и културата.

 5. Това с което са направили Кирил и Методи е че са помогнали с унищожаването на християнството по Българските земи.По българските земи е имало богомили и павликени които са били християни и които са имали евангелията. Те са считани за еретици от православието защото не кръщавали деца, не са се молили на светии и не са приемали учението на Валаама. Богомилите и павликените (последователи на Павел) са били мисионери и са основали общества в Европа като валдезите, патерени, албигенсис, лилорди (англия)и др. Много преди да е имало православие, истинската църква е процъвтявала в България и Босния. Това което са направили Кирил и Методи е да посеят семето на фалшивата църква в България наречена днес ПРАВОСЛАВИЕ. Не трябва много ум за човек който чете Библията да разбере че източната православна църква (византийската) е фалшива и е дъщеря на блудницата описана в Откр 17 гл. която е римокатолицизма. Благодарение на покръстването на българите от Борис 1 и чрез помощта на двамата братя става преследване и геноцид на павликените и богомилите в България.След 5 века на преследване на истинската църква от православието, Бог допуска България да попадне 5 века под търско робство за да отплати за всичките злини извършени върху неговите светии (богомили и павликени). За повече можете да намерите книгата „Богомилите от България и Босна-Ранните протестанти от Изтока“ от Линъс Брокит. Също и други книги които имам съм изследвал. Кирил и Методи са били мисионери , но са били мисионери на Сатана и неговата църква – православието. Самите те са били и подръжници на Рим и папата. Не всеки който проповядва Христос , проповядва истинския Христос от Библията. Навярно това ще обиди някои българи патриоти, но бъдете като Солунците и изследвайте да видите дали това е така. Истината понякога не е лесна.

 6. Бих предложил на администраторите ДА ИЗТРИЯТ НЕАДЕКВАТНИЯ КОМЕНТАР на лицето, подписващо се като „Ивайло П.“ Подобни хули срещу делото на светите братя Кирил и Методий и Православната църква, с чието догматическо учение и богослужебна практика може да имаме разногласия, но не трябва да си позволяваме грозни нападки, вредят на сериозен сайт като Пастир.орг.

  Боже, пази ни от „изследователи“ като „Ивайло П.“, които явно не са ходили на училище в България!…

 7. Статията е доста добра и критична но дискусията ми прилича на раздумка между дядковци от партийния фронт. Йоан или каквото там точно сте – какво се опитвате да кажете? И децата вече знаят че славянския език е понятие измислено от комунистите за да ни родеят с русите. Смятам че Йвайло допуска сериозно недоразумение

 8. Коментарът на заклетия адвентист Ивайло е верен колкото несбъднатите пророчества на Елена Вайт. Заприлича малко на друга дискусия в която сестрата Миглена Петрова се опита да ни убеди че Мохамед заимствал от католицизма преди да е имало католицизъм и излезе че заимствал от Православната църква. Непознаването на историята е неградивно. Иначе за мисията на светите братя св. св. Кирил и Методий никой съзнателен българин не може да не се съгласи. А четох и един друг интересен материал по въпроса че глаголицата на светите братя е твърде трудна за усвояване което налага опростената кирилица на Климент. Може би и това трябва да се добави като неуспех към мисията им но все пак една градивна стъпка към създаването на съвременната книжовност и култура на славянските народи.

 9. Ние се включихме в манифестацията с любезната покана на организаторите. Това са светли празници и светли поводи за да се почувстваме българи. Друг е въпроса че повечето пастори дори не могат да използват правилно ни азбука ни граматика.

 10. Защо си затваряте очите към истината. Дори и Вениеамин Пеев пише че Кирил и Методи са обучени „във византийски школи и според византийски богословски принципи“. Трябва веднага да светне червена светлина че тази школа е фалшива. Римо-католицизма и православната църква са били винаги фалшиви. И както фалшивите плевели се опитват да задушат доброто семе, така и фалшивата църква е преследвала истинската. Кирил и Методи са били мисионери на визинтийската (православна) религия (блудство), не на християнството.
  Да не би да мислите че в България не е имало християнство преди Кирил и Методи. Само на няколко километри сме от Гърция.
  Факти, Факти, факти. Бъдете като солунците които изследваха писанията и не се подавайте на чувства.
  И Вяра Илиева – ако не можеш да познаеш какъв съм и в каква църква ходя, как ще разпознаеш истината за братята Кирил и Методи. Елен Уайт е фалшива пропочица (сатанистка) на фалшива секта (адвентисти).

 11. Г-н „Ивайло П.“, съветвате ни „да не се поддаваме на чувства“, а Вие цял сте изтъкан от чувството ОМРАЗА КЪМ ДРУГИТЕ. На бърза ръка всички пратихте „в лоното на Сатаната“. А Вие къде оставате – на самотния остров на самолюбието ли? Вашите тиради много ми приличат на един друг самолюбив самотник:

  „Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: „Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко, що придобия… Казвам ви… всеки, който възвишава себе си, ще се смири…“ (думи на Христос, Лук. 18:11-14).

  Това, че Константин Кирил Философ е византиец, не го прави „религиозен блудник“. Съмнявам се дали познавате патристичната теология и византийската теология, чиито представители са все византийци, които са оставили диря. Дори реформаторите Лутер, Меланхтон, Калвин, Цвингли са се изказвали с почит за мнозина византийци. Не се опитвайте да ни убедите, че „откривате Америка“, като си четете отбрани текстчета от Библията и виждате там неща, които никой преди Вас не е видял. Ако познавахте поне Новия Завет, щяхте да видите, че ап. Павел е познавал доста добре древногръцката литература и не се нахвърля като Вас дори върху езическите автори, изпращайки ги в ада…

 12. Уважаеми Ivailo,

  Категорично не съм съгласен с вашите твърдения. Вие си позволявате да хулите делото и служението на братята Кирил и Методий, а за сметка на това защитавате и превъзнасяте една явна ерес – богомилството. От дълго време наблюдавам една интересна тенденция сред изявените окултисти – българските и чуждестранните. Всички те величаят и защитават богомилството и поп Богомил! Като конкретни имена мога да посоча Петър Дънов, Петър Димков и Ванга.

  Тези окултисти и сатанисти дори си позволяват да твърдят, че поради гонението и избиването на богомилите е дошла тежка карма върху България и българския народ – петвековното османско робство. Пълна лъжа! Ивайло, осъзнайте се! Поп Богомил и богомилите са ученици на Господ Исус Христос, колкото Дънов и дъновистите!

 13. В последно време има тенденция да се отваря вратата към Рим и Римокатолическата църква чрез римокатолическите отци които са били еретици. В България тенденцията е да се рекламират православните отци и това отваря вратата към православните ереси. Екуменизна е световна тенденция и е дело на Сатана за една световна религия. Библията казва , че ние трябва да се подвизаваме във вярата която ние прададена от светиите (Юда 1:3)което значи Исус,пророците и апостолите от Библията, А НЕ Лутер, Калвин и т.н. Стандарта не са Лутер и Калвин , а Библията.
  Който е изучавал добре Библията знае че времето на Реформацията е времето на петата -сардикийската църква и тази църква ( по времето на реформацията)има име на жива, но това е мъртва църква. Реформацията е реформирана католическа църква. И въпреки че има някои положителни промени реформацията запазва много от традициите на католическата църква и реформаторите преследват много други християни (дори със смърт)
  Това което знам от Павел е че трябва да изпитвам всичко. Павел е изкрен в 2 тим 2 глава като споменава Именей и Филет които Господ не ги познава ( т.е. Павел казва че тези хора ще са в пъкала, защото учат факшиви учения). По късно Павел казва че християните ще са инструменти за почтена употреба ако ОТСТЪПЯТ и се ОЧИСТЯТ (ст 20,21)от такива заблуждения.
  Това което и г-н Пеев и другите знаят е че и католическата и православната църква са фалшиви църкви. Това което нямат СМЕЛОСТ е да го изявят публично. Поради ПОЛИТИЧЕСКА КОРЕКТНОСТ истината се крие зад неясни думи. Така както в момента евангелските християни от политическа коректност , вече не говорят истината в Америка.
  Г-н Maxim, Петър Дънов е сектант, Димков не го познавам, а Ванга е окултистка. Това което знам е че фалшивата църква винаги е преследвала истинската, както плевелите се опитват да задушат житото. Аз не съм богомил , но съм изследвал подробно за тях. Истината е че повечето литература за тях е изчезната защото са били масово изтребвани от православието и католиците. Нито пък имам задача да ги защитавам. Бог знае по добре за тях. Това което прави православието е че нарича и другите църкви секти, въпреки че не е така. Това което се знае е че богомилите и павликените (прочети Откр 2:24-28) са били мисионери които са умряли за вярата си за Исус и са основали други християнски общества в Европа- валдези, патарени, албигенси и др. И те са създали тези общества чрез благовестието , а не насила както Борис 1, правпславието или римокатолиците чрез насилствено покръстване. Вие решете кои са са вълци и кои са овци по плодовете им.
  Относно омразата г-н Пеев трябва да четете Библията какво казва за това. Оценявам това че знаете добре историята , но трябва да излагаме Библейски истини , а не мнения. Съвсем нормално и библейско е християните да мразят фалшивите религии (католицизъм, православие, мюсолманство, мормонизъм и т.н.)Това което християните НЕ ТРЯБВА ДА МРАЗЯТ е хората от тези религии. Напротив с много любов и търпение трябва да им благовестват та дано се измъкнат от клопката на Сатана.
  Точно тези фалшиви релиигии като горните учат хората на гибелни (пъклени) ереси и такива религии трябва да се мразат , а не хората които са живи уловени от тях – било то попове , лъжесвещеници или хора които им вярват.
  Защо трябва да се мразят такива религии.
  1.Защото обичаме хората и не искаме те да отидат в пъкала
  2. Защото Библията ни казва това
  В Пс. 119:128 Давид казва: „Понеже считам за прави всичките Твои правила (Библията) относно всяко нещо, Затова мразя всеки лъжлив път (фалшива религия)“
  Господ Исус ПОХВАЛВА църквата в Ефес (Откр2:2-3) за това че е разпознала лъжеапостолите и фалшивите учители и че МРАЗИ делата на николаитите (нико – властвам и лаите – народа), което е много добре описание на православната и католическа църква.
  Към третата църква в Пергам Господ Исус ги порицава че ВЕЧЕ НЕ МРАЗАТ делата на николаитите , но ги толирират и го държат това учение. Такава е и църквата на нашето време. Толирират всякакви ереси и фалшиви учения , вместо да ги изобличават.
  Вие от кои сте?
  Ако обичате България и хората там ще мразите такива фалшиви религии като католицизъм и православие и ще имате жар да отидете да им благовествате. Вместо да философствате и разпрострянявате екуменизъм в пастор.орг
  Това което се изисква от всеки настойник (християнин) е да бъде верен на Бога, а не колко статии е написал в интернет или фейсбук
  Ако обичате живота , ще мразите абортите.
  Ако обичате хората , ще мразите фалшивите религии които ги вкарват в пъкала.
  Притчи 14:15 Простият вярва всяка дума, А благоразумният внимава добре в стъпките си.
  Някои християни наистина трябва да си премерат пулса за да видят дали имат такъв.

 14. „Ако обичате България и хората там ще мразите такива фалшиви религии като католицизъм и православие и ще имате жар да отидете да им благовествате. Вместо да философствате и разпрострянявате екуменизъм в пастор.орг
  Това което се изисква от всеки настойник (християнин) е да бъде верен на Бога, а не колко статии е написал в интернет или фейсбук
  Ако обичате живота , ще мразите абортите.“ (Г-н „Ивайло П.“)

  Вече цяла година поредният напълно неадекватен „коментар“ на лицето „Ивайло П.“ остава неотговорен. И с право – както са преценили останалите участници във форума, подобни бисери на скудоумието не заслужават никакво внимание! Какво общо има, например, между делото на светите братя Кирил и Методий и вметките за „фалшивата римокатолическа религия“, „екуменизма“ и „абортите“?…

  Но тъй като днес отново е 24-ти май и ВСИЧКИ ПРОСВЕТЕНИ БЪЛГАРИ (без г-н „Ивайло П.“) отново ще празнуваме вдъхновено ЕДИНСТВЕНИЯ ИСТИНСКИ БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК, то си заслужава да кажем нещичко за ЧУВСТВОТО ЗА РОДОВОСТ.

  Такива псевдо-евангелисти като г-н „Ивайло П.“, живеещи по незнайни причини някъде в чужбина или възприели папагалски американския аморфен модел на християнството, нямат чувството за принадлежност към своя род и Родина. Такива БЕЗРОДОВИ ПСЕВДО-ХРИСТИЯНИ, живеещи в чужбина, дори не се оглеждат и не забелязват, че ирландските християни си остават ирландски християни, а латино представителите на християнството си остават латино, независимо дали живеят в Северна или Южна Америка. Това личи от компактността на техните общности, от запазването на традициите и обичаите им.

  БЕЗРОДОВИТЕ ПСЕВДО-ХРИСТИЯНИ като г-н „Ивайло П.“ се втурват да цитират библейски текстове оттук-оттам, които въобще не разбират и не прилагат адекватно. Да не говорим за Стария Завет, но никъде и в Новия Завет не се афишира „безродовост“ на християнството. Достатъчни са само два примера, които представят схващането на Христос, Основателя на християнството, и на ап. Павел, най-ревностния разпространител на християнството в чужбина.

  Първо, Христос ясно и категорично заявява не само на самарянката, но и на всички нас: „спасението е от юдеите“ (Йоан 4:22) и когато продължава с пророчеството, че „истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина“ (ст. 23), Той не отрича предишния исторически факт, а говори за повсеместното разпространение на християнството. Това е факт както за православните на Изток, така и за римокатолиците и протестантите на Запад. Но във всяка страна и култура – в Европа, Азия, Африка, Двете Америки – се наблюдават характерни особености, които са неизбежни и не подлежат на осъждане, ако си останат местни.

  Второ, ап. Павел многократно подчертава факта, че „благовестието Христово“ е било дадено „първо на юдеина, а после на езичника“ (Римл. 1:16; вж. 2:9-10 и др.)и ако се бори за премахването на обрязването, то не е за да отхвърли историческия факт, а за да даде възможност на възприемането на по-широк достъп на Евангелието до гърци, римляни, а по-късно – и на славяните, включително и българите. Ап. Павел се бори срещу ВЪНШНОТО ВЛИЯНИЕ НА ЮДАИЗМА върху християнството, а не срещу местните културни нюанси, които правят християнството адекватно за различните етноси и култури. Големият проблем, който немалко български протестанти и евангелисти в частност си създават сами, е, че не разбират НЕИЗБЕЖНОСТТА и НЕОБХОДИМОСТТА от БЪЛГАРСКА ИДЕНТИЧНОСТ на своето християнство. Копирането на чужди модели е вредно и трябва да бъде напълно изоставено! Но това се постига само тогава, когато техните учители, пастири и благовестители СЕ ОГРАМОТЯТ в исторически и културен смисъл!

  Апропо, писачи като г-н „Ивайло П.“ са най-лошият пример на БЕЗРОДОВО И НЕПРОСВЕТЕНО ХРИСТИЯНСТВО, с една дума – на СЕКТАНТСТВО! Само полуграмотният му начин на писане е достатъчно свидетелство за това.

 15. Светите братя Кирил и Методий са българи по произход, не са нито гърци, нито славяни. Те са родени в България и тук са служили като проповедници на Христовото дело.Т. нар. „Славянска“ азбука и писменост е българска азбука, разпространена из целият Източен свят включващ всички славянски езиково – културни и лингвистични общности. Ние българите сме потомци на древните тракийски племена живущи по времето преди да се създаде първата Българска държава на Балканите. Не разбирам основната атестация на автора на тази статия? Какво се опитва да постигне със своята теза? Всички знаем, че българската писменост се е разпространила в Русия и „славянските“ държави като Полша например.

 16. Ivaylo P, виждам, че си изпълнен с омраза и настроен антихристиянски срещу всеки, които не споделя бесовските ти заблуди. Не казва ли Иисус да обичаме дори и враговете си?

  „Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят…“ (Матей 5:44).

  Самият факт, че Иисус е умрял за всички, които ще повярват в Него, означава, че трябва да обичаме всички хора без значение, какви са и в какво вярват.

  Католицизмът и православието са истински църкви. Вашите протестантски секти не са част от Християнската вяра и никога не са били. Протестантството е една ерес, която няма нищо общо с Християнството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *