Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ – Pastir.org/100

100 статии за Петдесятното движение в България 1920-2020 (научна поредица на Pastir.org)

 

Росица Ангелова

Възобновява се практиката да се организират библейски курсове [Зарев 1993: 57]. В Сливен се открива курс за подготовка на библейски работнички в църквите. Той е с тримесечна продължителност – ноември, декември 1947 и януари 1948 г. Ръководител на курса е Донка Кинарева154. Това не е случайно. Биографът ѝ проф. д-р Йордан Марков пише: „Казваше, че е библейска работничка. Пътуваше през цялото време из страната, по градове и села и проповядваше. Имаш дар слово и вътрешна сила, с която завладяваше слушателите… Словото бликаше със сила от нея. Слушаха я със затаен дъх. А молитвите ѝ бяха изключител-ни. Тя се молеше за всички. Всеки чувстваше, че това е неговата молитва, изразена по чудесен начин”155.

Курсистките се определят от Духовния съвет и работника при всяка църква, а всяка кандидатка следва сама да подаде мол-ба до края на септември. Предвижда се завършилите първия випуск на курса да формират бъдещ женски мисионерски комитет156.

В дома на Д. Кинарева са настанени на пансион и курс всичките 15 жени. Помагат ѝ още семейство Кокончеви, Измире-ва, Калудка Стефанова, Катя Стоилова и Пенка Манолова. Сред дисциплините, които курсистките изучават, са: Кратък курс по Библия; Църковна история; Библейска география; Омилетика, Библейска география; Неделно училище; Аналитично изучаване на Евангелието на Йоан; Лична работа; Апологетика; Духовни дарби и Духовни служения. Практиката се провежда в неделното училище за деца и възрастни, в младежките събрания и в служби-те на сестрите при църквата в Сливен. В края всички полагат из-пит пред комисия, ръководена от П. Чернев, председател на СЕПЦ157.

154 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 56.

155 Цит. по Марков, Й. Донка Кинарева (спомени по случай 100 години от рождението ѝ). Машинопис, с. 1; Пеев, В. Донка Кинарева … – http://protestantstvo.com/read/3591.

156 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 56.

157 Благовестител, 1946, кн. 2–3,  5–7.

За пълният текст на изследването виж: СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)

5 comments for “Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *