Двадесети признак: ХЛАДКАТА ЦЪРКВА

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_Christ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Гордън Линдзи

Сега разбираме, че Исус напусна земята преди близо 2000 години и ще се върне отново скоро. Книгата Откровение ни посочва, че времето между двете появи на Христос ще бъде известно като Църковния период през вековете. Църквата трябваше да мине през седем отделни стадия. Йоан, който прие Откровението, предава характеристиките на всяка църква и какво мислеше Бог за всяка една от тях.

Последната църква от Църковния период е известна като Лаодикийската църква. Тя е светски настроена, отстъпническа група от християни, които са изгубили видението за Божията цел и срещат осъждение в края на века. Исус описва тази църква така: “Зная твоите дела, че не си нито студен, нито горещ… А така, понеже си хладък… ще те избълвам от устата Си” (Откр.3:15,16).

Това е Църква, нараснала с богатства, която не чувства нужда от нищо. Но Господ каза, че тя е нещастна и бедна; сляпа и гола; и Той с последен вик се обръща към нея, но тя явно е така отстъпила, че не отговаря. В тези дни на просветление, Църквата трябва да е подуховна от всякога. Поради нарасналите си финансови възможности, тя има такава сила да прави добро, както никога преди. За нещастие, обаче, много пъти е установявано, че парите сами не могат да придвижат Евангелието на Исус Христос. Парите имат сила, само когато бъдат използвани с всеотдайност и жертвоготовност от Божиите хора. Богатствата никога не са правили човека подуховен, а поскоро са го поставяли пред изкушения, на които дори и много хора в Стария Завет са нямали сила да противостоят. Цар Осия беше чудесно подпомогнат от Бог, докато стана силен, но неговото благоденствие го доведе до провал. Бог иска Неговите хора да водят скромен живот. Те не трябва да се изкушават от лукса и високия стандарт, от разточителността и екстравагантността, които често се оказват проклятие за тях. Това е проклятието на Лаодикийската църква поради богатствата си нейните членове стават светски настроени и хладки духовно. Накрая те изгубват видението за разпространение на Евангелието, и за съжаление, и собствените си души.

Много църкви, които някога имаха Божия огън, могат спокойно да напишат на вратите си думата Ихавод, която означава: “Славата се изгуби.” Такава е характеристиката на Лаодикийската църква последната църква от този век.

Но Бог разкри в Откровението на Йоан, че по същото време ще има и други верни християни, които Той нарича Филаделфийска църква. Те няма да принадлежат към дадена деноминация или група, а ще бъдат вярващи, одобрени от Бог, Който вижда сърцето на всеки човек и по това разбира дали той е лаодикиец или филаделфиец.

Филаделфийската църква, или църквата на Братската любов, това са верните на Бога хора, искрено търсещи и очакващи идването на Господа. На тях Бог дава обещанието: “Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, и Аз ще те опазя от часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата Вселена, за да изпита онези, които живеят на земята” (Откр.3:10,11). Исус “ще вземе” тази църква от света и няма да разреши на тези вярващи да изстрадат ужасното осъждение, идещо на земята, известно като Божия гняв.

Може би трябва да добавим към горните редове, че богатствата сами по себе си не са зло, но малцина могат да боравят с големи суми пари за слава на Бога и разширяването на Царството Му. За нещастие, повечето християни не са достойни служители, за да може да им се повери голяма сума пари, която те да използват за изграждане на Божието царство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *