Етикет: признак

Двадесети признак: ХЛАДКАТА ЦЪРКВА

Двадесети признак: ХЛАДКАТА ЦЪРКВА

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС Гордън Линдзи Сега разбираме, че Исус напусна земята преди близо 2000 години и ще се върне отново скоро. Книгата Откровение ни посочва, че времето между двете появи на Христос ще бъде известно като Църковния…

Тринадесети признак: РУСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ

Тринадесети признак: РУСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС Гордън Линдзи Мястото на Русия в някои от пророчествата отдавна е признато от библейски¬те изследователи. Няма друг предмет на пророчество, по който да е имало такова съгласие. В Езекиил 38 и 39 глава се…

Дванадесети признак: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗЕМИТЕ НА ПАЛЕСТИНА

Дванадесети признак: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗЕМИТЕ НА ПАЛЕСТИНА

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС Гордън Линдзи “Така казва Господ Йеова: В деня, ко¬гато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете, и запустелите места ще се съградят… И ще казват: Тая земя, която…

Единадесети признак: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЙЕРУСАЛИМ

Единадесети признак: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЙЕРУСАЛИМ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС Гордън Линдзи “Защото Господ е съградил Сион, Той се е явил в славата Си” (Пс.102:16). По времето, когато Исус бе отхвърлен от еврейската нация, точно преди разпятието Си, Той направи предсказание, че осъждението върху…

Десети признак: ВРЕМЕНАТА НА ЕЗИЧНИЦИТЕ СЕ ИЗПЪЛВАТ

Десети признак: ВРЕМЕНАТА НА ЕЗИЧНИЦИТЕ СЕ ИЗПЪЛВАТ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС Гордън Линдзи “Те (евреите) ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците” (Лука 21:24).…